Najważniejsze instytucje współpracujące z IH
Dodany 10/06/2018 o 13:34 przez Administrator

Archiwum Państwowe w Katowicach – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych, udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji i przedsięwzięć edukacyjnych, udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach – współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.

Instytut Pamięci Narodowej oddział Katowice – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych, udział w prowadzeniu zajęć oraz uczestnictwo przedstawiciela w pracach RI IH.

Muzeum Zagłębia w Będzinie – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych, udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu – współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych.

Muzeum Historii Katowic – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych, udział w prowadzeniu zajęć.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych (m.in. „Klasówki Powstańczej”), współpraca przy wydawaniu rocznika „Śląski Almanach Powstańczy”, udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Muzeum Śląskie w Katowicach – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych.

Muzeum w Rybniku – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji konferencji oraz badań naukowych (m.in. monografii Rybnika), udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji konferencji oraz badań naukowych (m.in. monografii Oświęcimia), udział przedstawiciela w pracach RI IH.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych, organizacji wizyt studyjnych, konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych, udział w prowadzeniu zajęć.

Ponadto IH prowadzi współpracę z szeregiem szkół województwa śląskiego.

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by