Zarządzenie JM Rektora UŚ ws. zaliczeń i egzaminów
Dodany 20/05/2020 o 09:51 przez MF

Szanowni Państwo Studenci,

Jego Magnificencja Rektor UŚ w zarządzeniu nr 71/2020 z dnia 19-05-2020 uregulował kwestie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020. Zgodnie z nim formy zaliczenia i egzaminy w nadchodzącej sesji co do zasady winny odbyć się w formie „w pełni zdalnej”. Bardzo proszę Państwa o kontakt z wykładowcami w celu uzgodnienia sposobu uzyskania zaliczeń oraz odbycia egzaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z dr. hab. Jakubem Morawcem, prof. UŚ albo ze mną.

Zachęcam do zapoznania się z zarządzeniem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-712020

Z życzeniami udanej sesji – dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (dyrektor kierunków przy IH)

Zarządzenie JM Rektora UŚ w sprawie zajęć w okresie zagrożenia epidemicznego
Dodany 30/04/2020 o 13:19 przez MF

W załączniku zamieszczono zarządzenie JM Rektora UŚ, regulujące kwestie procesu kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się.

zarządzenie w sp. zajeć w zagr. epid.

Nowy wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia
Dodany 13/01/2020 o 16:41 przez MF

12 grudnia 2019 roku Komisja ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Humanistycznego przyjęła Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Humanistyczny.

Dokument został zamieszczony w załączniku: [WH] Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2020

Polityka jakości kształcenia w UŚ
Dodany 30/10/2019 o 09:10 przez MF

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk dnia 29 października 2019 r. wydał zarządzenie nr 145 w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dokument znajduje się w załączniku.

polityka jakości kształcenia UŚ

Statut Uniwersytetu Śląskiego (od roku akademickiego 2019/2020)
Dodany 04/06/2019 o 08:53 przez MF

Pod linkiem znajduje się statut Uniwersytetu Śląskiego, obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020.

Statut UŚ zal_do_374_2019

Raport samooceny Instytutu Historii – historia 2019
Dodany 14/05/2019 o 13:07 przez MF

W załączniku zamieszczono raport samooceny Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego dla kierunku historia I i II stopnia z 15 kwietnia 2019 roku.

Raport samooceny IH – historia 2019

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego ( RE-BUŚ)
Dodany 27/11/2018 o 13:44 przez MF

Uwaga studenci,

dzięki wykorzystaniu środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomione zostało Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ, które powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych.

RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ. Zachęcamy do korzystania. Link do strony: https://rebus.us.edu.pl/

Dane adresowe podmiotów pomocnych w procesie studiowania w IH (2019/2020)
Dodany 11/10/2018 o 19:25 przez MF

Szanowni studenci,

poniżej podajemy przydatne informacje nt. osób i miejsc, które mogą być przydatne w procesie studiowania (także w przypadku zaobserwowania wszelkich niepożądanych działań, w tym przejawów przemocy bądź dyskryminacji wśród studentów):

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Dodany 05/10/2018 o 12:45 przez MF

Uwaga studenci,

wszelkie informacje na temat studiowania w UŚ osób niepełnosprawnych uzyskać można na stronie bon.us.edu.pl

Zadania koordynatora Instytutu Historii ds. osób niepełnosprawnych pełni dr Iwona Pietrzyk (pok. 118).

Dane adresowe rzecznika praw studenta i doktoranta
Dodany 25/09/2018 o 12:06 przez MF

Uwaga studenci,

rzecznikiem praw studenta i doktoranta Uniwersytetu Śląskiego jest Anna Samborowska.
Dyżury rzecznika odbywają się we wtorki, w godz. 18.30–19.30 przy ul. Bankowej 12, sala 125 (w Studenckiej Strefie Aktywności).

Kontakt:  e-mail: rps@us.edu.pl; tel. kom. 504-397-393; WWW: rps.us.edu.pl

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by