Oferta pracy dla archiwisty
Dodany 10/07/2020 o 08:21 przez MF

Uwaga absolwenci specjalności archiwalnej,

Sąd Rejonowy w Gliwicach oferuje pracę w charakterze stażysty (docelowo archiwisty). Nabór Kandydatów prowadzony jest w formie konkursu ogłoszonego w dniu 08.07.2020  r. O.Kdr-110-74/20 na stronie internetowej www.gliwice.sr.gov.pl (zakładka oferty pracy). Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Janoszka, Kierownik Oddziału Kadr  tut. Sądu tel. 32 33-87-776,  mail: kadry@gliwice.sr.gov.pl. Oferty można składać do 29.07.2020 r.

Informacje nt. obron prac awansowych
Dodany 20/06/2020 o 11:22 przez MF

Szanowni Państwo,
zgodnie z ogólnopolskimi przepisami egzaminy dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
Na naszym Uniwersytecie obrony dyplomowe co do zasady mają mieć formułę zdalną. Szczegółowe procedury i formularze dla WH zostały zamieszone pod linkiem: https://us.edu.pl/wydzial/wh/sprawy-studenckie/obrony-dyplomowe-2019-2020/
Zgoda na obrony dyplomowe w formie kontaktowej może być udzielona przez Dziekana WH prof. Krzysztofa Jarosza na wniosek studenta w wyjątkowych sytuacjach (merytorycznie uzasadnionych).
W przypadku kierunków naszego Instytutu obrony powinny odbywać się we wtorki, środy albo czwartki (wówczas stacjonarny dziekanat jest otwarty i przewodniczący może odebrać dokumentację). Dla studentów i członków komisji nie posiadających odpowiednich warunków technicznych do przeprowadzania obron we własnych miejscach zamieszkania zostały przygotowane stanowiska komputerowe w salach budynku Bankowa 11.
Zgodnie z wytycznymi w przypadku chęci skorzystania z sali lub sprzętu komputerowego na terenie budynku Bankowa 11 w celu przeprowadzenia obrony Państwa Promotor powinien:
• każdorazowo zgłosić salę, z której chce skorzystać przy okazji obrony (podać nr),
• podać informację dotyczącą godziny korzystania z pomieszczenia,
• podać informację dotyczącą ilości osób biorących udział w egzaminie lub korzystających z sali.
Zgłoszenia dotyczące wykorzystania pomieszczeń należy dokonać u p. Katarzyny Iwanow, która odpowiedzialna będzie za pobieranie kluczy do pomieszczeń i prowadzenie rejestru wykorzystania sprzętu i sal. Zgłoszenie powinno być dokonane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z uwagi na konieczność każdorazowej dezynfekcji pomieszczeń oraz zapewnienie pozostałych środków bezpieczeństwa.

Sale, które zostały wyznaczone do tych celów dla IH to 137, 138 (ze stanowiskami komputerowymi) i 141 (na wypadek obrony w formie tradycyjnej).
Jeżeli będzie taka potrzeba, to przewodniczący Komisji awansowej będzie miał do dyspozycji komputer z kamerą oraz mikrofonem, który zostanie przygotowany w gabinecie 128.
W kwestii terminów i godzin obron bardzo proszę o przesyłanie na adres p. Elżbiety Gębki w przypadku studiów stacjonarnych i p. Marty Zaforemskiej (studia niestacjonarne) oraz do dyrektora kierunków dr. hab. Macieja Fica prof. UŚ do wiadomości (w polu DW) stosownego podania o obronę oraz przygotowanej przez Państwa Promotora informacji według wzoru:

Kierunek:
Stopień studiów:
Nazwisko i imię studenta/-tki:
Planowany dzień i godzina obrony:
Proponowany skład komisji (Promotor, Recenzent, Przewodniczący):
Potrzeba obrony zdalnej z wykorzystaniem przez przewodniczącego gabinetu 128:
Potrzeba obrony zdalnej z wykorzystaniem przez studenta sali z zasobów Bankowa 11:

Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2019/2020
Dodany 01/06/2020 o 09:11 przez MF

Szanowni Studenci,

w załączniku zamieszczony jest harmonogram nadchodzącej sesji. Forma egzaminów uwzględnia aktualną sytuację epidemiczną w kraju, dlatego przyjęliśmy zdalny kontakt z Państwem. Każdy z egzaminatorów miał Państwa poinformować o warunkach i formie egzaminu. Gdyby mieli Państwo wątpliwości – bardzo prosimy o kontakt z Egzaminatorem, a jeśli nie uda ich się rozwiązać w ten sposób – z prof. UŚ dr. hab. J. Morawcem albo ze mną.

W przyszłym tygodniu poinformujemy Państwa przygotowujących się do obrony prac licencjackich lub magisterskich o szczegółowych rozwiązaniach, które obowiązywać będą w naszym Instytucie.

Z życzeniami zdrowia

Maciej Fic

SESJA LATO HI – harmonogram egzaminów

Zarządzenie JM Rektora UŚ ws. zaliczeń i egzaminów
Dodany 20/05/2020 o 09:51 przez MF

Szanowni Państwo Studenci,

Jego Magnificencja Rektor UŚ w zarządzeniu nr 71/2020 z dnia 19-05-2020 uregulował kwestie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020. Zgodnie z nim formy zaliczenia i egzaminy w nadchodzącej sesji co do zasady winny odbyć się w formie „w pełni zdalnej”. Bardzo proszę Państwa o kontakt z wykładowcami w celu uzgodnienia sposobu uzyskania zaliczeń oraz odbycia egzaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z dr. hab. Jakubem Morawcem, prof. UŚ albo ze mną.

Zachęcam do zapoznania się z zarządzeniem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-712020

Z życzeniami udanej sesji – dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (dyrektor kierunków przy IH)

Zachęcamy do udziału w projekcie „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy?”
Dodany 13/05/2020 o 11:03 przez MF

Szanowni Studenci,

w imieniu Biura Karier UŚ zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Rok akademicki 2019/2020 został ogłoszony na Uniwersytecie Śląskim Rokiem Wielkiego Badania Kompetencji. W związku z tym bardzo prosimy studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia na kierunkach Historia, Środkowoeuropejskie studia historyczne oraz  Turystyka historyczna o włączenie się do badań kompetencji. Projekt jest realizowany w pełni zdalnie – badanie kompetencji prowadzone jest on-line (informacja na ten temat znajduje się na infografice). Po wykonanym teście, w ciągu kilku dni otrzymają raport z badania oraz wskazówki rozwojowe, które mogą omówić podczas spotkania online z doradcą zawodowym czy coachem zatrudnionym w Biurze Karier.

Osoby na ostatnim roku mają także możliwość skonsultować  online swoje plany zawodowe w formule coachingu – wystarczy napisać na adres malgorzata.biylnik@us.edu.pl lub malgorzata.balewska@us.edu.pl i ustalić termin spotkania. Z kolei studentów młodszych lat zapraszamy do spotkań w ramach doradztwa zawodowego –  w celu umówienia terminu należy pisać na adres doradcy: ewelina.kaleta@us.edu.pl.

Zachęcamy do udziału!

Zaproszenie do webinariów dla studentów historii (projekt Szkoły Edukacji PAFW i UW)
Dodany 04/05/2020 o 08:19 przez MF
Uwaga studenci historii,
w imieniu Szkoły Edukacji PAFW i UW zapraszamy na serię bezpłatnych webinariów dla studentów historii przygotowujących się do sesji egzaminacyjnej. Przez najbliższy miesiąc co tydzień w sieci będzie można brać udział w rozmowach z ekspertami o najnowszych badaniach, odkryciach i dyskusjach toczących się w ramach historiografii epoki. Na początek spotkanie dotyczące Antyku, gośćmi będą prof. Danuta Musiał z UMK i prof. Marek Węcowski z UW.
Pierwsze webinarium odbędzie się tutaj: https://www.facebook.com/events/2851740951569659/
O kolejnych informacji można szukać na stronie: https://szkolaedukacji.pl/webinary-historyczne/
Zarządzenie JM Rektora UŚ w sprawie zajęć w okresie zagrożenia epidemicznego
Dodany 30/04/2020 o 13:19 przez MF

W załączniku zamieszczono zarządzenie JM Rektora UŚ, regulujące kwestie procesu kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się.

zarządzenie w sp. zajeć w zagr. epid.

Zaproszenie do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Magistrantów
Dodany 16/04/2020 o 14:13 przez MF

Szanowni Państwo – Studenci i Doktoranci,
od ośmiu lat organizujemy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Międzynarodowe Konferencje Magistrantów. W tym roku została zaplanowana VIII już konferencja z tego cyklu. Przeznaczona jest dla studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich, którzy przedstawiają na niej zazwyczaj fragmenty swoich prac. W konferencjach jako słuchacze i dyskutanci biorą udział nauczyciele akademiccy, promotorzy, co daje szansę występującym porozmawiać o swoich tezach i pomysłach z fachowcami.
W obecnej sytuacji stan zagrożenia zdrowia nas wszystkich powoduje, że bezpośredniego spotkania nie będzie. Bardzo żałujemy. Postanowiliśmy jednak spotkać się z Państwem w przestrzeni wirtualnej.
Nadal czekamy na zgłoszenia referatów. W zależności od ostatecznej liczby zgłoszeń, wybierzemy odpowiednią platformę, na której się spotkamy.
O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronach Wydziału Humanistycznego (https://us.edu.pl/wydzial/wh) oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej (https://sjikp.us.edu.pl). Serdecznie jeszcze raz zapraszamy! Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Szczegółowe informacje o konferencji (wraz z kartą zgłoszeniową) znajdują się na stronie:
http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/viii-miedzynarodowa-konferencja-magistrantow/
Organizatorzy – studenci i pracownicy międzynarodowych studiów polskich UŚ.

Rekrutacja do Szkoły Edukacji
Dodany 16/04/2020 o 14:08 przez MF
Szanowni Państwo – studenci II roku historii studiów magisterskich,
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi nabór do programu stypendialnego skierowanego do historyków. Szczegółowe informacje o rekrutacji do programu można znaleźć tutaj: https://szkolaedukacji.pl.
Ankieta dla studentów dot. zdalnego kształcenia (do 10 IV 2020)
Dodany 06/04/2020 o 09:16 przez MF

Szanowni Państwo Studenci,

w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu prowadzonej przez nas w sytuacji stanu epidemii formy kształcenia, w ramach Wydziału Humanistycznego przygotowaliśmy anonimową ankietę, która ma nam pomóc w zdiagnozowaniu mocnych i nieco słabszych stron kształcenia on-line. Bardzo prosimy, aby zechcieli ją Państwo wypełnić (znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/mZ7ApsyHL1siiiUq8) w terminie do piątku 10 kwietnia, do godziny 24.00. Proszę pamiętać – Państwa głos jest dla nas ważny.

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by