Nabór ekspertów-recenzentów do NAWA
Dodany 31/03/2020 o 10:08 przez MF

W związku z prowadzonym naborem do Programu POLONISTA, NAWA poszukuje ekspertów-recenzentów do oceny wniosków naukowców zajmujących się w swojej pracy badawczej językiem polskim, polską literaturą, kulturą i historią, ubiegających się o stypendium na realizację projektów badawczych w Polsce.

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z wymaganiami, jakie obowiązują kandydatów na ekspertów NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/eksperci-nawa/nabor-ekspertow (mobilność krótkookresowa) oraz o rejestrację w bazie ekspertów NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Wszelkie pytania można kierować pod adres mailowy polonista@nawa.gov.pl.

Informacja dot. stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
Dodany 24/03/2020 o 12:21 przez MF

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r.

Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

Więcej informacji:
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

wniosek_2021_fl

Zarządzenie JM Rektora UŚ w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Dodany 12/03/2020 o 14:46 przez MF

Szanowni Państwo,

w załączniku zarządzenie JM Rektora UŚ z 12 marca br. regulujące funkcjonowanie Uniwersytetu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

zarządzenie JMRektora w sprawie przeciwdziałania SARS-CoV2

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UŚ z 11 III 2020
Dodany 12/03/2020 o 09:18 przez MF

W nawiązaniu do komunikatu Magnificencji Rektora w sprawie zawieszenia od dnia 11 marca 2020 roku (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w
związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie wyjaśniam, że na chwilę obecną zawieszona jest wyłącznie realizacja zajęć dydaktycznych. Przeprowadzanie egzaminów oraz obrony prac dyplomowych mają odbywać się w ustalonych wcześniej terminach. W przypadku tych egzaminów, które zaplanowane były na dzień dzisiejszy a nie odbyły się, polecam ich przeprowadzenie w terminie umożliwiającym sprawne rozliczenie sesji egzaminacyjnej. Decyzja w tym zakresie należy do dziekanów.
Obsługa studentów przez dziekanat powinna odbywać się w sposób aby ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty ale zapewnić sprawne rozliczanie studentów. Zalecam wykorzystywanie w tym celu korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
O szczegółach dalszych ustaleń odnośnie sposobu organizacji dydaktyki będę informować Państwa na bieżąco.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Nowy wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia
Dodany 13/01/2020 o 16:41 przez MF

12 grudnia 2019 roku Komisja ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Humanistycznego przyjęła Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Humanistyczny.

Dokument został zamieszczony w załączniku: [WH] Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2020

Propozycja zaangażowania w projekty Centrum Obsługi Studentów
Dodany 25/11/2019 o 20:50 przez MF

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektem „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” dofinansowanym ze środków UE, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ  Ryszard Koziołek ogłosił rok akademicki 2019/2020 rokiem Wielkiego Badania Kompetencji wśród studentów naszej Uczelni. W związku z tym faktem zwracamy się o przekazanie nauczycielom akademickim (którzy prowadzą zajęcia, wykłady bądź seminaria ze studentami 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia oraz 4 lub 5 roku studiów jednolitych magisterskich) informacji o Wielkim Badaniu Kompetencji z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich grup zajęciowych.

Udział w Wielkim Badaniu Kompetencji możliwy jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (co jest wymogiem projektowym): https://formularze.us.edu.pl/kompetencje. Po dokonaniu zapisu, student otrzyma test do wypełnienia online.

W przypadku zainteresowania grupy co najmniej kilku studentów prosimy o kontakt z Biurem Karier w celu umówienia dogodnego terminu na przeprowadzenie badania bezpośrednio na Wydziale bądź w siedzibie Rektoratu. Możliwe jest zrealizowanie badania dla całej grupy studentów podczas wybranych zajęć dydaktycznych w razie zainteresowania prowadzącego.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Wielkim Badaniem Kompetencji bądź realizacją projektu „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” prosimy o kontakt mailowy z Biurem Karier bk@us.edu.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 32 359 20 32 / 32 359 19 82. Osobami kontaktowymi w tej sprawie są Pani Małgorzata Biylnik, Ewelina Kaleta, Ewa Cetnar-Tkaczyk – doradcy zawodowi dedykowani studentom poszczególnych wydziałów.

Trwają  także intensywne przygotowania do 4. Edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. W tym roku po raz pierwszy do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół województwa śląskiego, dla których przygotowaliśmy możliwość współpracy jako „PROMOTOR ŚFN”.  Promotorzy Śląskiego Festiwalu Nauki to osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym, popularyzatorzy nauki, pracujący zawodowo z młodzieżą, pasjonaci potrafiący swoim zaangażowaniem zarażać innych. Promotor ŚFN, to osoba, która pełni funkcję doradczą, pomaga w analizie i ewaluacji Festiwalu, ale także aktywnie go promuje w swoim otoczeniu.

Powołując się na Państwa doświadczenie w pracy z kreatywnymi i aktywnymi nauczycielami chcielibyśmy prosić o pomoc w propagowaniu tej inicjatywy dostępnymi dla Państwa kanałami informacyjnymi wśród wszystkich nauczycieli, z którymi Państwo współpracują.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl/zostan-promotorem-sfn Rejestracja do programu otwarta będzie do 4 grudnia br. Koordynatorem programu jest aleksandra.labocha@us.edu.pl

Polityka jakości kształcenia w UŚ
Dodany 30/10/2019 o 09:10 przez MF

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk dnia 29 października 2019 r. wydał zarządzenie nr 145 w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dokument znajduje się w załączniku.

polityka jakości kształcenia UŚ

31 X 2019 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w UŚ
Dodany 28/10/2019 o 08:47 przez MF

Decyzją Prorektora ds. kształcenia i studentów prof. Ryszarda Koziołka, w związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego, 31 października 2019 r. został ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Godziny dziekańskie 10 X 2019
Dodany 07/10/2019 o 18:32 przez MF

W związku z inauguracją roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz wprowadził dla wszystkich studentów WH 10 października 2019 roku (czwartek) godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 9.45 do 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Zajęcia w pozostałych godzinach odbywać się będą zgodnie z planem.

Godziny rektorskie 7 X 2019
Dodany 04/10/2019 o 10:25 przez MF

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadził w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 7 października 2019 roku (poniedziałek) godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 9.45 do 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Zajęcia w pozostałych godzinach odbywać się będą zgodnie z planem.

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by