Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2019)
Dodany 27/02/2019 o 17:28 przez MF

1. Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2019, ss. 368.

2. Piotr Boroń, Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku). Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach. Gliwice 2019, ss. 279.

3.Paweł Duda, Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 316.

4. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Szlakami II RP. Przewodnik po województwie śląskim. Wydawnictwo Biura Programu Niepodległa i Uniwersytetu Śląskiego. Warszawa 2019, ss. 110.

5. Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku. Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków 2019, ss. 494.

6. Marcela Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 248.

7. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2019, ss. 624.

tyl Powstania śląskie 1919-1920-1921

8. Agata A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 564.

9. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 284.

10. Jakub Morawiec, Początki Państw. Dania. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2019, ss. 215.

11. Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 440.

12. Jarosław Tomasiewicz, W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 398.

13. Katarzyna Wilczok, Radykałowie „Solidarności”. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981. Wydawnictwo IPN. Warszawa 2019, ss. 256.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2018)
Dodany 25/02/2019 o 20:38 przez MF

1. Agata Bryłka, Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 196.

2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wydawca: Stowarzyszenie „Wilamowianie”. Wilamowice 2018, ss. 476.

3. Tomasz Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek). Wydawca: Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

4. Lech Krzyżanowski, Witold Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim. Wydawnictwo: Arche. Sopot 2018, ss. 342.

5. Kazimierz Miroszewski, Katarzyna Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 223.

6. Dariusz Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2018, ss. 143.

7. Idzi Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 171.

8. Idzi Panic, Die Ungarn. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie. Cieszyn 2018, ss. 162.

9. Dariusz Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 504.

10. Dariusz Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 324.

11. Mirosław Węcki, Sebastian Rosenbaum, Grzegorz Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa-Katowice 2018, 336.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2017)
Dodany 22/11/2018 o 15:16 przez MF

1. Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piątek, Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Księgarnia św. Jacka. Katowice 2017, ss. 310.

2. Ryszard Kaczmarek, Polen In Wermacht. De Gruyter Oldenbourg. Munchen 2017, ss. 244.

3. Kazimierz Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Almpol. Rzeniszów 2017, ss. 130.

 

4. Jakub Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035). Avalon. Kraków 2017, ss. 363.

5. Jakub Morawiec, Norwegia. Początki państw. Wydawnictwo Poznańskie 2017, ss. 240.

6. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.

7. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.

8. Miłosz Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę. Wydawnictwo Cum Laude. Bielsko-Biała 2017, ss. 198.

9. Mateusz Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980. Studio Nova, Katowice 2017, ss. 323.

 

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2016)
Dodany 01/01/2017 o 18:04 przez Administrator

ROK 2016

1. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Jak 9 z „Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Wydawnictwo Cum-Laude. Katowice-Bielsko-Biała, ss. 202.

2. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Kostuchna. Monografia historyczna. MDK „Południe” w Katowicach. Katowice 2016, ss. 386.

3. ZBIGNIEW HOJKA, Poradnik dżentelmena i damy. Wydawnictwo Dragon. Warszawa 2016, ss. 320.

4. JAKUB MORAWIEC, Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 672.

5. DARIUSZ NAWROT, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego. Wydawnictwo Muzeum Saturn. Czeladź 2016, ss. 233.

6. KATARZYNA NIEMCZYK, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 360.

7. Źródła Leśniowa. Cz. 2. Oprac. ANNA PORĘBA, ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, JACEK SZPAK. Wydawnictwo Wejdźmy na szczyt. Leśniów-Kraków 2016, ss. 136.

8. DARIUSZ ROLNIK, Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721—1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 756.

9. The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1. Oprac. RYSZARD SKOWRON et alt. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 807.

10. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Część I, wydali EDWARD DŁUGAJCZYK i MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 524.

11. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Część II (Dokumenty dodatkowe), wydał MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 416.

12. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów. Wydawnictwo Bellona. Warszawa 2016, ss. 360.

13. MATEUSZ SOBECZKO, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Studio Noa. Katowice – Rydułtowy 2016, ss. 175.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2012-2015)
Dodany 01/01/2016 o 17:50 przez Administrator

ROK 2015

1. PIOTR BOROŃ, Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Cz. 1: Wokół gliwickiego runku. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2015, ss. 649.

Znalezione obrazy dla zapytania Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku.

2. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Biografia polityczna. Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Medeia. Katowice 2015, ss. 131.

3. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, Między Wschodem a Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 328.

4. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, MIROSŁAW WĘCKI, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 240.

Znalezione obrazy dla zapytania BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, MIROSŁAW WĘCKI, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...

5. IDZI PANIC, Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od środniowiecza do połowy XIX wieku. Wydawnictwo Avalon. Kraków 2015, ss. 502.

Znalezione obrazy dla zapytania IDZI PANIC, Jak my ongiś godali.

6. IDZI PANIC, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Cieszyn 2015, ss. 535.

Znalezione obrazy dla zapytania IDZI PANIC, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku).

7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Jakub Sobieski. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2015, ss. 412.

8. KATARZYNA WILCZOK, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989). Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Katowice 2015, ss. 344.

Znalezione obrazy dla zapytania KATARZYNA WILCZOK, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL

 

ROK 2014
1. MACIEJ FIC, Między nauka a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 548.


2. WACŁAW GOJNICZEK, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477-1653). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ss. 392.


3. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742–1918/1919. Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2013, ss. 400.


4. RYSZARD KACZMAREK, Polacy w armii Kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 556.


5. TOMASZ KAŁUSKI, MAREK NOWACKI, Historia Świebodzina według Gustava Zerndta. Indeksy z komentarzami. Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt. Kommentierte Register. Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin 2014, ss. 276.

Znalezione obrazy dla zapytania TOMASZ KAŁUSKI, MAREK NOWACKI, Historia Świebodzina według Gustava Zerndta.

6. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915.  Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2014, ss. 148.


7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014, ss. 350.


8. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej. „Obywatele Obywatelom”, Łódź 2014, ss. 256.


9. MIROSŁAW WĘCKI, Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej o. w Katowicach, Katowice 2014, ss. 534.

Znalezione obrazy dla zapytania MIROSŁAW WĘCKI, Fritz Bracht (1899-1945).

 

ROK 2013
1. AGNIESZKA BARTNIK, Zarys wierzeń plemion celtyckich. Universitas, Kraków 2013, ss. 313.


2. KATARZYNA FIC, MACIEJ FIC, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu. Wydawnictwo Cum Laude, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 226.


3. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Katowice 2013, ss. 58.


4. TOMASZ KAŁUSKI, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 384.

Znalezione obrazy dla zapytania TOMASZ KAŁUSKI, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku.

5. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea” (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276.


6. LECH KRZYŻANOWSKI, Historia ustroju i prawa w Polsce. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280.

Znalezione obrazy dla zapytania LECH KRZYŻANOWSKI, Historia ustroju i prawa w Polsce. odnowa

7. KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, ss. 207.


8. JAKUB MORAWIEC, Knut Wielki (ok. 995-1035). Król Anglii, Danii i Norwegii. Avalon, Kraków 2013, ss. 363.


9. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego. Muzeum Miejskie w Sosnowcu, Sosnowiec 2013, ss. 78.


10. Osobliwości skoczowskie, opr. IDZI PANIC. Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 92.


11. TOMASZ PAWELEC, Z drugiej strony Atlantyku. „Młodsza Europa” w dawnych syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych). Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 232.


12. JOANNA POPANDA, MIROSŁAW WĘCKI, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Muzeum Historii Katowic, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2013, ss. 84.

Znalezione obrazy dla zapytania JOANNA POPANDA, MIROSŁAW WĘCKI, W okupowanym mieście.

13. RYSZARD SKOWRON, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648. Historia Iagellonica, Kraków 2013, ss. 358.

ROK 2012
1. ANTONI BARCIAK, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza. Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012, ss. 234.


2. AGNIESZKA BARTNIK, Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 169.


3. BOŻENA CZWOJDRAK, Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. DiG, Warszawa 2012, ss. 285.


4. MACIEJ FIC, KATARZYNA FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2012, ss. 176.

Znalezione obrazy dla zapytania MACIEJ FIC, KATARZYNA FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Wiedza o społeczeństwie.

5. MACIEJ FIC, MAREK BIAŁOKUR, ANNA GOŁĘBIOWSKA, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura.Wydawnictwo Naukowe Grado, Opole-Toruń 2012, ss. 231.

Znalezione obrazy dla zapytania MACIEJ FIC, MAREK BIAŁOKUR, ANNA GOŁĘBIOWSKA, Przerwana droga do niepodległości.

6. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, oprac. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, JAKUB GRUDNIEWSKI (transliteracja i tłumaczenie), Księga kasowa Konwentu Bonifratrów w Cieszynie z lat 1833–1844. Konwent Zakonu Bonifratrów, Cieszyn 2012, ss. 428.
7. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea”. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012, ss. 43.
8. DOROTA MALCZEWSKA-PAWELEC, O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 466.


9. KRZYSZTOF NOWAK, Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu (wydanie drugie, zmienione). Oficyna drukarsko-wydawnicza „Akant”, Cieszyn 2012, ss. 614.


10. Johann Tilgner: Dziennik, opr.IDZI PANIC. Avalon, Kraków 2012, ss. 182.


11. JERZY SPERKA, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330–8 lub 18 maja 1401). Avalon, Kraków 2012, ss. 508.


12. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Rewolucja Narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, ss. 248.


13. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Naprawa czy zniszczenie demokracji? Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 468.

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by