Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2017-2018)
Dodany 11/05/2019 o 13:45 przez MF

 

Nazwa dyscypliny badawczej

Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.

Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.

Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.

Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu

Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.

Kryzys polityczny i ustrojowy   Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.

Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.

Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stornnictwa polityczne i ich „programy”.

Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.

Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.

Litwa i Polska w XIX wieku

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.

Problemy psychohistorii w historiografii

Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Niemieckiej Republiki Federalnej

I wojna światowa na Śląsku.

Śląsk i II Rzeczypospolita

Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.

Współczesny terroryzm

Nazwa specjalności badawczej

(w ramach dyscypliny)

Wczesnośrednioweiczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.

Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.

Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.

Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu

Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.

Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.

Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.

Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.

Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.

Społeczeństwo dawnej Rzecypospolitej wobec państw zaborczych

Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.

Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.

Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku

Dzieje Śląska Górnego i cieszyńskiego w latach 1914-1918.

Śląsk w II Rzeczypospolitej – węzłowe problemy

Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.

Polska i Europa w obliczu terroru

 

Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2015-2016)
Dodany 31/03/2016 o 14:25 przez Administrator
Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej
 Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.
Wczesnośredniowieczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.
Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.
Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.
Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.
Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.
Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu
Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu
Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.
Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.
Kryzys polityczny i ustrojowy  Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.
Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.
Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.
Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.
Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stronnictwa polityczne i ich „programy”.
Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.
Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.
Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.
Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.
O stosunkach polsko–litewskich w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.
Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.
Problemy psychohistorii w historiografii
Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.
Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Republiki Federalnej Niemiec
Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku
I wojna światowa na Śląsku.
Dzieje Śląska w latach 1914-1918.
Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.
Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.
Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2013-2014)
Dodany 11/02/2016 o 14:24 przez Administrator
 1. Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.
 2. Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.
 3. Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.
 4. Badania genealogiczne rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu
 5. Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.
 6. Kryzys polityczny Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.
 7. Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej.
 8. Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.
 9. Dzieje Górnego Śląska XIX-XX wieku.
 10. Stosunki polsko – litewskie w okresie międzywojennym.
 11. Problemy psychohistorii.
 12. Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w województwie śląskim w okresie międzywojennym.
 13. Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632-1648.
Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2009-2010)
Dodany 11/02/2013 o 14:23 przez Administrator

Rok 2010

 1. Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz –
  Temat: Studia z dziejów starożytnego Rzymu
 2. Prof. zw. dr hab. Idzi Panic –
  Temat: Badania nad społeczeństwem Europy Środkowej w średniowieczu
 3. Prof. UŚ dr hab. Ryszard Skowron –
  Temat: Polityka zagraniczna Habsburgów w XVI – XVII wieku
 4. Prof. dr hab. J. Gruchała –
  Temat: Stosunki polsko – słowackie w XIX – XX wieku
 5. Prof. zw. dr hab. Maria W. Wanatowicz –
  Temat: Problemy narodowościowe na śląskim i wschodnich pograniczach II Rzeczpospolitej
 6. Doc. dr hab. Andrzej Topol –
  Temat: Uniwersytet Śląski w stanie wojennym
 7. Prof. dr hab Ryszard Kaczmarek –
  Temat: I wojna światowa na Śląsku
 8. Prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak –
  Temat: Węzłowe problemy z dziejów Górnego Śląska w średniowieczu
 9. Prof. UŚ. dr hab. Anna Glimos-Nadgórska –
  Temat: Dzieje oświaty na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku
 10. Prof. UŚ. dr hab. Jerzy Sperka –
  Temat: Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV i XV w.
 11. Dr hab. Norbert Rogosz –
  Temat: Wybrane zagadnienia polityczne Republiki Rzymskiej
 12. Dr hab. Tomasz Pawelec –
  Temat: Polityka pamięci historycznej – problemy historyczne i historiograficzne

Rok 2009

 1. Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
  Temat: Studia z dziejów starożytnego Rzymu.
 2. Prof. zw. dr hab. Idzi Panic
  Temat: Badania nad społeczeństwem Europy Środkowej w średniowieczu.
 3. Prof. UŚ. dr hab. Ryszard Skowron
  Temat: Polityka zagraniczna Habsburgów w XVI-XVIII w.
 4. Prof. dr hab. Janusz Gruchała
  Temat: Stosunki polsko – słowackie w XIX – XX wieku.
 5. Prof. zw. dr hab. Maria W. Wanatowicz
  Temat: Problemy narodowościowe na Śląsku i wschodnich pograniczach II Rzeczypospolitej.
 6. Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
  Temat: I wojna światowa na Śląsku.
 7. Prof. dr hab. Edward Długajczyk
  Temat: Archiwa, archiwalia i archiwiści na Górnym Śląsku.
 8. Prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak
  Temat: Węzłowe problemy z dziejów Górnego Śląska w średniowieczu.
 9. Doc. dr hab. A. Topol
  Temat: Uniwersytet Śląski w stanie wojennym.
 10. Dr hab. Anna Glimos – Nadgórska
  Temat: Dzieje oświaty na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX wieku.
 11. Dr hab. Tomasz Pawelec
  Temat: Polityka pamięci historycznej – problemy historyczne i historiograficzne.
 12. Dr hab. Norbert Rogosz
  Temat: Wybrane zagadnienia polityczne Republiki Rzymskiej.
 13. Dr hab. Jerzy Sperka
  Temat: Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV-XV wieku.
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by