Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:34 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku

Skład osobowy Zakładu:
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Skowron
dr hab. Aleksandra Skrzypietz
dr hab. Dariusz Rolnik
dr Aleksandra Barwicka-Makula
dr Paweł Duda

prof. dr hab. Ryszard Skowron
Dodany 07/02/2013 o 07:33 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: ryszard_skowron@onet.pl

Zainteresowania badawcze

-Relacje polsko-hiszpańskie w XVI-XVII wieku.
– Dyplomacja europejska w epoce nowożytnej.
– Relacje między dynastią Wazów a Habsburgów.
– Wojny ekonomiczne w Europie XVI-XVII wieku.
– Ceremoniał dworów królewskich.
– Dzieje Wawelu.

Sylwetka

1976 -1980 studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1980-2005 – pracownik Zamku Królewskiego na Wawelu, w latach 1992-2003, kierownik Działu Historycznego.
1994 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie przedstawionej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie rozprawy Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku.
2002 – stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632.
Od 2003 – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego
Od 2010 – członek Instituto Universitario „La Corte en Europa” (IULCE), Unversidad Autonoma w Madrycie
Od 2015  – członek korespondent Real Academia de Historia w Madrycie
Od 2017 – profesor tytularny

Publikacje (wybór)

Monografie autorskie

 1. Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648, Kraków 2013, ss. 359; ISBN 978-83-62-261-74-1.
 2. Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política intrenacional de España en los años 1621-1632, Varsovia 2008, ss. 321.

Redakcja naukowa prac zbiorowych

 1. [współredakcja z M. Markiewiczem i F. Wolańskim],  Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, , Katowice 2016
 2. [współredakcja z  Enrique García Hernán] From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Valencia 2015, ss. 424.
 3. [współredakcja z M. Markiewiczem, E. Opalińskim], Król a prawo stanów do oporu, Kraków 2010, ss. 438.
 4. Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Kraków 2009, ss.618; ISBN 978-83-61033-35-6.
  [współredakcja z M. Markiewiczem], Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, Kraków 2007, ss. 556.
 5. Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001,  Kraków 2003.
 6. [red. naukowa, współredaktor M. Markiewicza] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, Kraków 2006, ss.555.
 7. [red. naukowa] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001 . Kraków 2003, ss.656.
 8. Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632, Kraków 2002, s. 321.
 9. Wawel. Kronika dziejów, t 1. Od pradziejów do roku 1918, Kraków 2001, ss. 368.

Edycje źródeł

 1. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, t. 1, in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015, ss. 464
 2. The House of Vasa and The House of Austria. Corespondence from the Years 1587 to 1668.Part I: The Times of Sigismund III, 1587-1632, volume 1, edited by Ryszard Skowron in collaboration with Krzysztof Pawłowski, Ryszard Szmydki, Aleksandra Barwicka, Miguel Conde Pazos, Friedrich Edelmayer, Rubén González Cuerva, José Martínez Millán, Tomasz Poznański, Manuel Rivero, Katowice 2016

Publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. La contribución de Juda Tadeusz Krusiński SI al conocimiento de Persia y del Cáucaso en Europa. Circulación de la información y propiedad intelectual en el siglo XVIII, [w:] Eastern Europe, Safavid Persia and the Iberian Word. Frontiers and the Edge of Empires, eds. J. Cutillas Ferrer i O. Recio Morales, Valencia 2019
 2. Felipe IV y Polonia, [w:] La corte de Felipe IV (1621-166: Reconfiguración de la Monarquía Católica,  tomo IV, vol. 1:  De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica. La Guerra de las Treinta Años, coords J. Martínez Millan y R. González Cuerva, Madrid  2018, s. 293-336.
 3. Imperium iberyjskie: globalna strategia przetrwania w koncepcjach Antoniego Sherleya (1625), [w:] Ab Occidente referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich, pod red. M. Markiewicza, K. Kuras, R. Niedzieli, Kraków 2018, ISBN 978-83-65080-78-3,  s. 157-175.
 4. Ceremoniał przyjęcia ambasadora hiszpańskiego Francisca de Mendozy na warszawskim dworze Wazów w roku 1597, Kronika Zamkowa – Roczniki, nr 4 (70) 2017, druk 2018, s. 25-46.
 5. Cuda i bitwy w relacjach Benita de Soxa. Trzy hiszpańskie druki ulotne z okresu wojny w Prusach (1626-1629, w: Sice errat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych, pod red. M. Karkochy, P. Robaka, Łódź 2017, s.  141-155
 6. W służbie Filipa IV. Finansowanie i zaciągi żołnierzy z Rzeczypospolitej przez Hiszpanię w latach 1635-1636, w: Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej (Biblioteka Epoki Nowożytnej 5), pod red.  K. Bobiatyńskiego, P. Gawrona i innych,  Warszawa 2017, s. 261-275
 7. Alberta Struzziego projekt utworzenia portugalsko-polskiej kompanii handlowej z roku 1623, w: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVII wieku, pod red. B. Możejko, E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 195-199-  Las levas de polacos para los ejercitos españoles en la época de la Guerra de los Treinta Años, w:   From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, pod redakcją Enrique García Hernán, Ryszard Skowron, Valencia 2015 ss. 25-44.
 8.  Polska w pismach polityczno-ekonomicznych Sir Anthony’ego Shirleya, w: Miscellanea res polonorum, britanorum ac judaeorum ilustrantia, pod redakcją J. Basista, A. Kaźmierczak, M. Markiewicz, D.Oliwa, Kraków 2015.
 9.  Entradas, bodas y coronaciones de las princesas de la Casa de Austria en Cracovia (1592 i 1605), Libros de la  corte, 6, 2013, s. 58-75 (www.librosdelacorte.es).
 10.  Ceremonial – Etiquette – Residence. Europeanism and Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370-1648), [w:] La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, ed.W. Paravicini, Paris 2013, s. 771-783.
 11. Entre el Mar Báltico y el Mar Negro. La Europa Central-Oriental en tiempos de la Pax Hispanica, [w:]  El arte de la prudencia. La Tregua de los Años en la Europa, : B.J. García García, M. Herrero Sánchez, A. Hugon  Madrid 2012, s.145-160.
 12.  W labiryncie znaków. Etykieta i ceremoniał posiłku króla hiszpańskiego (XVI-XVII wiek), [w:]  Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, pod red.B. Możejko, Gdańsk 2012, s. 180-189.
 13. Católicos, ortodoxos y protestantes. El Rey como mediador entre las confesiones en Polonia en la temprana Edad Moderna, [w:]  La Corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), J. Millían, M. Rivero-Rodríguez, G. Veerstegen (eds.) t. 1-3, Madrid 2012, t. 3, s. 1561-1582.
  – Współpraca nuncjuszy apostolskich w Polsce z dworem madryckim w latach 1578-1598.W kręgu koncepcji politycznych i praktyki dyplomatycznej, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, pod red. T. Chynaczewskiej i K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 161-175.
 14.  Nuncjusz i ambasador. Korespondencja Anibala z Capui z Gillénem de San Clemente (1586-1591), [w:] M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowaty-Walczak (red. nauk.), Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Białystok 2012, s.453-468.
  – Los aliados de las esperanzas fallidas.La Casa de Austria y los Vasa de Polonia (1598-1648), [w:] J. Martínez Millian, R. González Cuerva (eds), La Dinastía de los Austrias. Las   relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, t.1-2 Madrid 2011, t. 2., s. 997-1022; ISBN 978-84-96813-53-3.
 15. Ceremoniał przyjęcia posła tureckiego i jego pobyt na dworze madryckim (1649-1650), [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red nauk. B. Popiołek, Kraków 2010, s. 306-313.
 16.  El Mar Báltico en la estrategia española de guerra en los Países Bajos, 1568-1648, [w:] El mar en los siglos modernos, eds. Manuel-Reyes García Hurtado, Domingo L. González Lopo, t. 2, Santiago de Compostela, 2009, s. 345-358; ISBN t. 2, 978-84-613-0648-0.
  Order Złotego Runa i jego polscy kawalerowie, [w:] Staropolski ogląd Świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźnia, pod red. F.  Wolański, R. Kołodziej, t.1, Toruń 2009, s. 213-232.
 17. Un obispo, un diplomático y un noble de letras. Tres relaciones polacas de peregrinación a Santiago de Compostela de la segunda mitad del siglo XVI, Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales, 2008, nr 23-24, s. 407-427.
 18. Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku, Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa 1, 2008, ss. 223-242.
 19. Spory o rację stanu . Antymakiawelizm w Polsce i w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, [w:]  Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 339-355.
 20. Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s.67-88.
 21. Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja opata Vazqueza i hrabiego de Solre, [w:] Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red, M. Nagielskiego, Warszawa 2007, s. 45-56; ISBN 83-7022-115-7.
 22. Minister faworyt w systemie władzy w Europie (1580-1660), [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, pod. red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 2006, s. 27-34.
 23. Chrzest i ewangelizacja Morysków w XVI wieku, Portolana. Studia Mediterranea, t. 2, 2005, s. 233-241.
 24. Preliminaria wojskowe z okresu polsko-hiszpańskich rokowań sojuszniczych w Neapolu (1639-1641), Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 42, 2005, s. 221-240.
 25. Łacina w dokumentach i korespondencji dyplomatycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572-1648, [w:] Łacina jako język elit , pod red. J. Axera, Warszawa 2004, s. 431-442.
 26. Interkontynentalna unia iberyjska (1580-1640), [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2004, s. 117-131.
 27. Powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich, Studia Waweliana t. 11/12, 2002/2003 [druk 2004], s. 274-279.
 28. Dwór i kraj epoki Wazów w praktyce i opiniach dyplomacji hiszpańskiej w okresie wojny trzydziestoletniej [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy., pod red. R. Skowrona, Kraków 2003, s. 275-293.
 29. Bari, la Polonia, l’Europa. La eredita di Bona oggetto di gioco nell’arena internazionale nel XVI e XVII seclo [w:] Bona Sforza. Regina di Polonia e duchessa di Bari, Roma 2001, s. 227-247.
 30. Filip IV wobec drugiego małżeństwa Władysława IV [w:] Arx felicitatis. Księga ku czci Profesora Jerzego Rottermunda, Warszawa 2001, s. 613-617.
 31. Polsko-hiszpańskie projekty inwazji na Szwecję w okresie panowania Zygmunta III i Władysława IV [w:] Stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej, Warszawa 2001, s. 31-44.

Udział w grantach i projektach badawczych

– „Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, t. 1.”,  finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2018-2023, kierownik projektu
– „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587-1632), t.2. Część 2 Czasy Władysława IV (1632-1648)”, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2017-2022, kierownik projektu
-„Groups of Power: North European immigration into the Spanish Monarchy in the Early Modern Period. Communities and Individuals. Integration and Diversity” Spanish National Plan, Ministry of Economy and Science and Competitiveness Ref. HAR2012-36884-C02-01, realizowany w latach 2014-2015; kierownik prof. Enrique García Hernán, projekt hiszpański o charakterze międzynarodowym, koordynatorem zespołu badawczego „Implicaciones políticas”.
– „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1, Czasy Zygmunta III (1587-1632)” finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2012-2016, kierownik projektu
– „La dinastia de los Austria: La Monarquía Católica y el imperio (siglo XVII)”, HAR2009-06688-E/HIST Ministerio de Ciencia y Tecnología, kierownik projektu prof. Jose Martínez Millán, realizowany w latach 2009-2012, wykonawca.
– „Pax i Mars. Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632-1648”,  KBN, 2008-2013, kierownik projektu.

 

dr hab. Dariusz Rolnik
Dodany 07/02/2013 o 07:32 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 124

tel. służbowy (032) 359 – 2076

e-mail: dariusz.rolnik@us.edu.pl

Pełnione funkcje

–  Z-ca Dyrektora IH do spraw naukowych (od 2012)
– „Sarmatia Europea” Polish Review of Early Modern History. Członek Komitetu Redakcyjnego (od 2009). (IH UJ, IH UAM, IH UWr., IH PAN W-wa, IH UŚl.)
– Wieki Stare i Nowe, Zastępca redaktora naczelnego (od 2017). (IH UŚl.)
– XVIII amžiaus studijos. Lietuvos Istorijos Institutas. Członek Kolegium Redakcyjnego (od 2018). (Lietuvos Istorijos Institutas)
– Członek Komisji Historycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, (od 2015)
– Członek. Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1990)
– Członek. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 2006)
– Członek. Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle (od 2006)

Zainteresowania badawcze

Dzieje Rzeczypospolitej czasów panowania Stanisława Augusta (1764-1795). W tym zakresie chronologicznym prowadzi badania nad postawami szlachty państwa polsko-litewskiego, jej stosunkiem do króla i instytucji państwa w ogóle oraz do kwestii zagrożenia bytu – całości (sprawa postrzegania rozbiorów przez współczesnych) i suwerenności (zachowania wobec Rosjan) konkretnie szlacheckiej Rzeczypospolitej. W ramach tak naznaczonych mieszczą się dwa duże równolegle realizowane projekty: 1. kształtowanie, tworzenie, rozpad i program polityczny „stronnictwa królewskiego” Stanisława Augusta (1778-1788), oraz 2. obraz społeczeństwa szlacheckiego czasów stanisławowskich i jego zmiany (kryteria awansu, drogi karier, mechanizmy przyciągania „klienteli”, portret „mentalny”)

Sylwetka

Wykształcenie:
– 1992 magister historii, praca: „Sprawa polska” w polityce zagranicznej Rosji 1791-1792.
– 1997 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, praca: Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej 1792-1793.
– 2010 doktor habilitowany, praca: Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich.
Przebieg pracy zawodowej:
– 1992-1997, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Studia doktoranckie – stypendysta
– 1995-1996, I Zespół Szkół Społecznych w Katowicach – nauczyciel
– 1997-1998, PPHU JANG – Przedstawiciel handlowy
– Od 1998, Uniwersytet Śląski w Katowicach – adiunkt w Zakładzie Historii nowożytnej XVI-XVIII w.

Publikacje

Wykaz publikacji:

Prace zwarte:

 1. Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 1793). Katowice 2000, ss. 187.
 2. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2009, ss. 615.
 3. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2011, ss. 615. Wydanie drugie.
 4. Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej. Katowice 2016, ss. 756.
 5. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji. Katowice 2018, ss. 324.
 6. Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz. Katowice 2018, ss. 504.

Wydawnictwa źródłowe:

 1. Listy z Warszawy. Korespondencja dyplomatyczna przedstawicieli Francji w Warszawie 1791-1792, oprac. H. Kocój, Z. Libiszowska, D. Rolnik, Katowice 1993, ss. 200.

Prace pod redakcją:

 1. 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczypospolitej i miejsce Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej. Red. I. Panic, D. Rolnik. Cieszyn 2013, ss. 160.
 2. Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – miedzy prawami a obowiązkami. Red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański. Katowice 2016.
 3. Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego. Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały, t. 8. Red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański. Warszawa 2018.

Artykuły:

 1. Stosunek Rosji do Konstytucji 3 maja, [w:] Życie literackie, nr 18 z 7 V 1989, s. 1, 11. ISSN 0591-2369.
 2. L’influence de la Révolution française sur la situation extérieure et intérieure de la Pologne ŕ l’époque de la Diéte de quatre ans 1788-1792, [w:] L’émoi de l’histoire, 1990 – 1991, nr 9-10, s. 24-35.
 3. Wpływ Konstytucji 3 maja na politykę Rosji wobec Polski, [w:] Niepodległość, 1991, nr 5, s. 51-64.
 4. Stanowisko Austrii wobec Konstytucji 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991, s. 42-48. ISBN 83-218-0902-2.
 5. Ostatni rok Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła pruskiego, [w:] Studia Historica Slavo-Germanica, 1988-1990, t. XVII, Poznań 1992, s. 156-162. ISBN 83-232-0444-6.
 6. O nowe miejsce kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej- projekty reform z czasów sejmu czteroletniego, [w:] Oświecenie-schyłek czy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej, red. M. Kucharski i D. Nawrot, Katowice 1993, s. 63-76. ISBN 83-901479-0-4
 7. Obchody setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej w Galicji, [w:] 200 rocznica powstania kościuszkowskiego, red. H. Kocój, Katowice 1994, s. 218-234. ISBN 83-226-0543-9.
 8. Stosunek galicyjskich ugrupowań politycznych do obchodów 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, [w:] Insurekcja kościuszkowska. Historia – Tradycja – Współczesność, red. H. Suchojad, Kielce 1995, s. 135-148. ISBN 83-904194-3-4.
 9. Urzędnicy centralni i nadworni Polski (Korony) wobec konfederacji targowickiej 1792-1793, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 177-193. ISBN 83-7171-128-X.
 10. Szlachta koronna Rzeczypospolitej wobec wojny polsko – rosyjskiej 1792 roku – o osobistym i ekonomicznym zaangażowaniu obywateli w obronę Konstytucji 3 maja, [w:] Studia Historyczne. 2000, z. 2, s. 215-233. ISSN 0025-1429.
 11. Polski korpus oficerski wobec konfederacji targowickiej 1792-1793. Przyczynek do genezy Legionów Polskich, [w:] Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego, red. W. Śladkowski, Lublin 2000, s. 61-78. ISBN 83-227-1579-X.
 12. Szlachta koronna wschodnich kresów Rzeczypospolitej zabranych w II rozbiorze wobec rosyjskich władz w 1793 roku, [w:] Studia Historyczne. 2001, z.2, s. 199-213. ISSN 0025-1429. [Recenzja E.O., Acta Poloniae Historica, 2002, t. 86, s. 185]
 13. Postawy szlachty polskiej z terenów II zaboru pruskiego wobec nowych władz w 1793 r. [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. I. Panic. Katowice 2001, s. 278-288. ISBN 83-226-1060-2.
 14. Agitacja propowstańcza przed polskimi zrywami niepodległościowymi 1794, 1830 i 1863 roku – formy i kręgi społecznego oddziaływania. Próba porównania, [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek. Lublin 2001, s. 77-97. ISBN 83-7306-033-2.
 15. Profesor Jan Lubicz Pachoński jako biografista epoki schyłku I Rzeczypospolitej oraz jego spojrzenie na problemy ostatnich dekad jej istnienia, [w:] Czasy Kościuszki i Napoleona. Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki. Red. Z. Janeczek. Katowice 2001, s. 145-159. ISBN 83-7246-094-9.
 16. Edukacja polityczna młodzieży elit szlacheckich na przykładzie grupy urzędników centralnych i nadwornych Korony czasów Stanisława Augusta (1764-1795), [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. T. 2. Red. K. Jakubiak, W. Jamrożek. Bydgoszcz 2002, s. 215-231. ISBN 83-7096-440-0.
 17. II rozbiór kraju w opiniach szlachty okrojonej Rzeczypospolitej i jego wpływ na postawy obywateli wobec powinności względem ojczyzny w pierwszej połowie 1793 roku, [w:] Studia Historyczne. 2002, z. 2, s. 127-146. ISSN 0025- 1429. [Recenzja M.M., Acta Poloniae Historica, 2004, t. 89, s. 168-169.]
 18. Obraz Rosji i Rosjan w opiniach polskiej szlachty koronnej wschodnich Kresów Rzeczypospolitej w latach 1788-1793. Z dziejów stereotypu Rosji i Rosjan w Polsce doby nowożytnej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu. Red. W. Bonusiak. Rzeszów 2002, s. 290-304. ISBN 83-7338-021-3.
 19. Pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Albertandi w opiniach współczesnych, [w:] Miscellanea Historico – Archivistica. T. 14. Warszawa 2002, s. 113-120. ISSN 0860-1054.
 20. Modèle d’instruction de la jeunesse masculine dans les familles polonaises de magnats à l’époque pré-industrielle (2nde moitié du XVIII° siècle) [w]: Premeny rodiny v urbannom prostredi. Bańska Bystrica 2002, s. 175-182. ISBN 80-8055-724-1.
 21. Michał Zaleski – moralne dylematy targowiczanina. O postawie politycznej marszałka konfederacji targowickiej województwa brzesko-litewskiego w latach 1788-1793, [w:] Wieki stare i nowe. T. 3. Red. I. Panic, M. W. Wanatowicz. Katowice 2003, s. 90-108. ISBN 83-226-1216-8.
 22. Miejsce i rola Radziwiłłów w życiu publicznym Rzeczypospolitej lat 1764-1795 w świetle literatury pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich, [w]: Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne. Red. K. Stępnik. Lublin 2003, s. 385-402. ISBN 83-227-2105-6.
 23. O moralnych aspektach bogacenia się niektórych przedstawicieli szlachty i magnaterii polskiej w końcu XVIII wieku, [w:] Etika v ekonomickom prostredi II. Red. L. Svantnerova. Banska Bystrica 2003, s. 171-181. ISBN 80-8055-757-8.
 24. Obraz szlachty polskiej na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Red. A. Jankowski, A. Klonder. Bydgoszcz 2004, s. 159-176. ISBN 83-7096-518-0
 25. O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej w 1792 roku, [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny. T. 1. 2004, s. 73-95. ISSN 1731-982X
 26. Obraz sejmików doby stanisławowskiej (1764-1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej – współcześni o granicach wolności szlacheckich, [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. W. Kaute, współpraca P. Świercz. Katowice 2004, s. 377-394. ISBN 83-226-1361-X.
 27. Rosja w literaturze politycznej okresu Sejmu Czteroletniego (1788-1792), [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Red. J. Gwioździk, E. Różycki. Katowice 2004, s. 209-228. ISBN 83-226-1355-5.
 28. Obraz cudzoziemców i cudzoziemszczyzny w polskim społeczeństwie szlacheckim czasów Stanisława Augusta (1764-1795). O uwarunkowaniach kształtowania się stereotypowych wyobrażeń obcych w Rzeczypospolitej, [w:] Staropolski ogląd świata. Red. B. Rok, F. Wolański. Wrocław 2004, s. 319-332. ISBN 83-87843-14-8.
 29. De l’histoire de l’emigration politique polonaise en Moldavie – le destin de Jan Suchorzewski et sa brigade des annees 1793-1794, [w]: Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Istorie, Anul 2004, vol. 2, s. 23-29. ISBN 9975-934-21-8.
 30. Od I do III rozbioru – dzieje polityczne Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich w relacjach pamiętnikarzy w habitach i sutannach, [w]: Narracje – (Auto)biografia – Etyka. Red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk. Wrocław 2005, s. 287-300. ISBN 83-89518-17-1.
 31. Armia polska w ocenach obywateli upadającej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześni o postawie polityczno-moralnej kadry oficerskiej w latach 1792-1793, [w]: Od armii komputowej do narodowej. T. 2. Red. M. Krotofil, A. Smoliński. Toruń 2005, s. 71-88. ISBN 83-231-1898-1.
 32. Kwestia walki o suwerenność Rzeczypospolitej w świadomości i działaniach polskich emigrantów politycznych w pierwszych miesiącach 1793 roku, [w:] Wieki stare i nowe. T. 4. Katowice 2005, s. 130-150. ISBN 83-226-1491-8.
 33. Zastraszenie i terror jako metoda walki politycznej w okresie Konstytucji 3 maja i rządów konfederacji targowickiej, [w:] Człowiek wobec rewolucji i terroru. Red. E. Łoch. Lublin 2005, s. 205-223. ISBN 83-87833-61-4.
 34. Obraz sąsiadów-zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Przegląd Nauk Historycznych. 2005. R. IV nr 2 (8), s. 77-99. ISSN 1644-857X.
 35. Poglądy i postawa polityczna Leonarda Marcina Świejkowskiego wojewody podolskiego w latach 1790-1793. Między Stanisławem Augustem a opozycją antykrólewską, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku. Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków 2006, s. 495-520. ISBN 83-88476-40-8.
 36. Blaski i cienie życia klienta zamożnego rodu szlacheckiego. Obraz systemu klientelnego w czasach stanisławowskich (1764-1795), [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. T. 7. Red. S. Achremczyk. Olsztyn 2006, s. 177-193. ISSN 0585-3893.
 37. Wartość i znaczenie pamiętników w badaniach nad przeszłością – przykład czasów stanisławowskich (1764-1795). Uwagi wstępne, [w:] Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski i A. Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 221-229. ISBN 978-83-89-151-47-6.
 38. Żydzi czasów Rzeczypospolitej stanisławowskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVIII-XIX w., [w:] Staropolski ogląd świata – problem inności. Red. F. Wolański. Toruń 2007, s. 351-369. ISBN 978-83-7441-682-5.
 39. Jaka jest, była i jaka powinna być Rzeczypospolita. Wizja państwa idealnego w literaturze pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich i o czasach stanisławowskich, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem. Red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 255-274. ISBN 978-83-7525-029-9.
 40. Księstwo Warszawskie w świadomości Polaków. Świadectwo pamiętników, [w:] Roczniki Humanistyczne. Historia. T. LV, z. 2. Lublin 2007, s. 83-105. ISSN 0035-7707.
 41. Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764-1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, [w:] Wieki stare i nowe. T. 5. Katowice 2007, s. 95-109. ISBN 978-83-226-1629-1.
 42. O „psychologicznych” metodach walki politycznej w czasie wojny polsko-rosyjskiej i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1792-1793), [w:] Studia Historyczne. 2007, z. 3-4, ISSN 0025-1429, s. 279-297.
 43. Potoccy czasów stanisławowskich (1764-1795) w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX wiek). Red. Z. Janeczek. Katowice 2007, s. 105-135. ISBN 978-83-7246-886-4.
 44. Sapiehowie na kartach pamiętników polskich czasów stanisławowskich (1764-1795). O roli i znaczeniu rodu u schyłku istnienia I Rzeczypospolitej, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Red. R. Stępnik. Lublin 2007, s. 473-486. ISBN 978-83-227-26-75-4 .
 45. Szlachta Rzeczypospolitej schyłku rządów Stanisława Augusta wobec Rosji. Dobre sąsiedztwo w wyobrażeniach obywateli kresów wschodnich, [w:] Pogranicza – przestrzeń kulturowa. [Red. S. Achremczyk]. Olsztyn 2007, s. 145-164. ISBN 978-83-60839-13-3.
 1. „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Współcześni czasów stanisławowskich (1764-1795) wobec państwa – Rzeczypospolitej, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. Red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 457-476. ISBN 978-83-229-2927-8.
 2.  The Picture of England and Englishmen in Polish Memoirs during the Reign of Stanislaus August (1764-1795), [in:] Britain and Poland-Lithuania – Contact and Comparision from the Middle Ages to 1795. Ed. R. Unger. Leiden-Boston 2008, s. 375-388. The Northern World. Vol. 37. ISBN 1569-1462; ISBN 978-90-04-16623-3.
 3. Szlachta czasów panowania Stanisława Augusta o różnowiercach, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek. Red. A. Filipczak-Kocur, T. Ciesielski. Warszawa-Opole 2008, s. 243-260. EAN 9788371815072.
 1. Dwór szlachecki a rodzina włościańska w czasach stanisławowskich (1764-1795) w przedstawieniach polskich pamiętnikarzy, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XIX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze. Red. C. Kuklo. Warszawa 2008, s. 185-206. ISBN 978-83-7181-530-0.
 2. Wielkie rody magnackie Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym. Red. S. Rosika i P. Wiszewskiego. Wrocław 2008, s. 327-344. ISBN 978-83-229-2966-7.
 3. Między prowincją a stolicą – oblicza magnata polskiego. Współcześni o miejscu magnatów w życiu polityczno-społecznym Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm. Red. S. Achremczyk. Olsztyn 2008, s. 215-229. ISSN 0585-3893.
 4. „Konteksty religijne” i ich specyfika w rzeczywistości politycznej Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. W 300 rocznicę konwencji w Altranstädt. Red. L. Harc i G. Wąs. Wrocław 2009, s. 425-436. ISBN 978-83-229-3029-8.
 5. Między Wschodem a Zachodem. Wizja Rzeczypospolitej w myśli Stanisława Poniatowskiego (1754-1833) bratanka królewskiego i podskarbiego wielkiego litewskiego, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczypospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźni. Red. F. Wolański, R. Kołodziej. T. 2. Toruń 2009, s. 230-249. ISBN 978-83-7611-424-8.
 6. Od „sługi hetmańskiego” do „żołnierza obywatela”. Współcześni Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich o roli i znaczeniu wojska w państwie, [w:] Studia historyczno-wojskowe. T. 3. Armia i społeczeństwo. Red. T. Ciesielski. Zabrze 2009, s. 233-245. ISBN 978-83-89943-45-3.
 7. Między Rzeczypospolitą a Rosją, interesem własnym i posługą obywatelską. Wybory nie tylko polityczne Kazimierza Konstantego Platera (1749-1807), [w:] Pogranicza. Ludzie pogranicza. Red. W. Brenda, J. Kiełbik. Olsztyn 2009, s. 69-90. ISBN 978-83-60-839-31-7.
 8. Prawo na rozdrożu. O działaniach „prawnych” i sancitach konfederacji targowickiej (1792-1793), [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Red. M. Mikołajczyk i inni. Białystok-Katowice 2010. T. 1, s. 495-504. ISBN 978-83-7431-226-4.
 9. Potoccy czasów stanisławowskich (1764-1795) w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX wiek). Red. Z. Janeczek. Katowice 2010, s. 105-136. ISBN 978-83-7246-454-5. Wydanie drugie.
 10. An Attempt to Assess Moral and Ethical Attitudes of Polish Political Elites In the Times of the Fall of the Polish Commonwealth, [In:] Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History. 2010, vol. 1, s. 86-109. ISSN 2082-5072.
 11. Konfederacja jako instrument działania politycznego w opinii szlachty czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Król a prawo stanów do oporu. Kraków. Red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron. Kraków 2010, s. 419-436. ISBN 978-83-61866-16-9.
 12. Oblicza obywatela – obrońcy Rzeczypospolitej. „Stan wojskowy” w opiniach i ocenach współczesnych czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy. Red. S. Achremczyk. Olsztyn 2010, s. 25-41. ISBN 978-83-60839-44-7.
 13. Silesia and Silesian folk as viewed by the Poles at the turn of the 18th century – a historical reconnaissance, [In:] Slezsko v 19. Stoleti. Ed. Z. Jiràsek. Opava 2011, s. 24-34. ISBN 978-80-7248-665-6.
 14. Karal Stanislav „Panie Kachanku” dy inszyja Radziwily pieryjadu panawannja karalaja Stanislawa Augusta Panjatojckava y acenkach cyczasnikaj, [w:] Arche 6 (105), 2011 , s. 404-427. ISSN 1392-96862.
 15. Polskie „elity intelektualne przełomu XVIII i XIX wieku w dziejach ziem polskich trzech zaborców: uwagi na kanwie pracy Tomasza Chrzanowskiego, „Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych 1795-1830”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2011, t. 3, s. 579-586. ISSN 0023-3196.
 16. Dziennik Juliana Antonowicza (1750-1824) nauczyciela Jana B. Tarnowskiego i jego nauki. O prawdach życiowych, wychowaniu, sposobach edukacji i zmieniających się epokach, [w:] Sic Eart in Fatis. Studia szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 1. Red. E. Kościk, R. Żerelik , P. Badyna, F. Wolański. Toruń 2012, s. 379-398. ISBN 978-83-7780-293-9.
 17. Wokół stereotypu magnata czasów stanisławowskich. Wizerunek Andrzeja Zamoyskiego (1717-1792) w polskich memuarach, [w:] Wieki stare i nowe. T. 4 (9). Red. S. Fertacz, M. W. Wanatowicz. Katowice 2012, s. 44-68. ISSN 0208-6336; 1899-1556.
 18. Obraz Niemca i Niemców w dzienniku podróży Adama Logi (1800-1831) z Leszna do Bonn odbytej w 1820 roku, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składanie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.). Red. M. Frorycki, A. Perłakowski, F. Wolański. Poznań 2012, s. 169-183. ISBN 978-83-63047-07-8.
 19. Kasztelan krakowski Antoni Jabłonowski i inni „możnowładcy”. O roli politycznej magnaterii w czasach panowania Stanisława Augusta, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku. Red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz. Kraków 2012, s. 207-231. ISBN 978-83-7730-056-3.
 20. Dylematy posłów czasów stanisławowskich – między realiami a ideami wolności szlacheckich, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, 379-392. ISBN 978-83-7181-776-2.
 21. Sejmiki poselskie drugiej połowy panowania Stanisława Augusta (1778-1793). O czynnikach i motywacjach decydujących o wyborze posłów sejmowych, [w:] : Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce 2013, s. 331-355. ISBN 978-83-62447-08-4.
 22. Szołkowski Michał, [w:] PSB, t. 48, z. 4, s. 530-531, Warszawa-Kraków 2013. ISBN 978-83-04-00148-0.
 23. Wstęp [wspólnie z I. Panicem], [w:] 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczypospolitej i miejsce Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej. Red. I. Panic, D. Rolnik. Cieszyn 2013, s. 7-10. ISBN 978-83-88271-43-1.
 24. Odsiecz wiedeńska i króla Jan III Sobieski w świadomości polskich elit w XVIII wieku, [w:] 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczypospolitej i miejsce Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej. Red. I. Panic, D. Rolnik. Cieszyn 2013, s. 73-104. ISBN 978-83-88271-43-1.
 25. O wartości i znaczeniu przysięgi „urzędniczej” i „honorowej” w czasach stanisławowskich. Między honorem, obowiązkiem a prywatą – od sacrum do profanum?, [w:] Staropolski ogląd świata. Kultura staropolska – poszukiwanie sacrum odnajdowanie profanum. Red. B. Rok, F. Wolański. Toruń 2013, s. 453-475. ISBN 978-83-7780-826-9.
 26. Refleksje Adama Logi o Ślązakach, Polakach, Prusakach, Niemcach i innych nacjach w świetle jego nieznanego dziennika z podroży odbytej z Leszna do Bonn w1820 roku, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2013, z 3, s. 103-121. ISSN 0037-7511.
 27. Mieszczanin u progu obywatelstwa w Rzeczypospolitej – szlachta o mieszczanach i obywatelstwie w ostatniej dekadzie czasów stanisławowskich, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe. Red. S. Achremczyk, J. Kiełbik. Olsztyn 2013, s. 25-43. ISBN 978-83-60839-59-1.
 28. Między chwałą a pogardą. O losach i postawie Jana Suchorzewskiego oraz jego brygady w latach 1792–1794. „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 3. 2013, s. 74-90. ISSN 2080-6906.
 29. Pamiętnikarze czasów panowania Stanisława Augusta o nauczaniu zakonnym w Rzeczypospolitej (1764-1795), [w:] Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku. Red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A.M. Wyrwa. Poznań 2014, s. 425-445. ISBN 978-83-63795-41-2.
 30. Wobraz polska-litowskaj magnateryi u polskaj memuarnaj literatury na mjarzy XVIII i XIX satgodzja, [w:] Arche 1-2, 2014 , s. 73-105. ISSN 1392-9682.
 31. O miejscu życia publicznego w przestrzeni prywatnej obywateli czasów stanisławowskich (na przykładzie listów Izabeli Świeykowskiej do męża Leonarda), [w:] Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. T. Kostkiewiczowa. Warszawa 2014, s. 175-193. ISBN 978-83-7181-837-0.
 32. Obraz „nowej” i „dawnej” magnaterii polsko-litewskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej końca XVIII i początków XIX wieku, [w:] Wieki Stare i Nowe. 2014. T. 6 (11), s. 58-83. ISSN 0208-6336.
 33. Lata szkolne we wspomnieniach pamiętnikarzy czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogiczne, t. 3, Komisja Edukacji Narodowej. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Kraków 2014, s. 279-291. ISSN 2300-2689, ISBN 978-83-935373-8-9.
 34. Z dziejów związku targowickiego na Litwie. O powstaniu i działalności konfederacji mińskiej w latach 1792-1793, [w:] W podróży przez wiek osiemnasty. Studia i szkice z epoki nowożytnej. Red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 317-336. ISBN 978-83-7638-501-3.
 35. „Rosjanie w Rzeczypospolitej – Polacy w Rosji”. W poszukiwaniu granic „miłości Ojczyzny” obywateli państwa polsko-litewskiego czasów stanislawowskich, [w:] W służbie obcych monarchów i państw. Mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz administracji państwowej obcokrajowców. Red. T. Ciesielski, Warszawa 2015, s. 275-301. ISBN 978-83-7181-909-4.
 36. Społeczeństwo szlacheckie Rzeczypospolitej a wojsko w czasie Sejmu Czteroletniego i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1788-1793), [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 4, red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, M. Nagielski. Warszawa 2015, s. 309-334. ISBN 978-83-7181-863-9. ISSN 1899-1386.
 37. Litwa i Korona o reformie edukacji. Obraz szkolnych lat we wspomnieniach obywateli państwa polsko-litewskiego czasów stanisławowskich, [w:] XVIII amžiaus studijos. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Kultŭra. Edukacija. Sudarytoja R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius 2015, s. 198-220. ISBN 978-9955-847-94-6. ISSN 2351-6968.
 38. Mutabilis memoria. O kreatywnej i odtwórczej roli pamietnikow czasów stanisławowskich w tworzeniu „obrazów przeszłości”, [w:] „Klio”, t. 35 (4) 2015, s. 125-142. ISSN 1653-8191.
 39. Meandry życia parlamentarnego (politycznego) w Rzeczypospolitej stanisławowskiej. Leonard Marcin Świeykowski – ostatni wojewoda podolski w świecie polityki, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm. Red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik. Olsztyn 2016, s. 96-108. ISBN 978-83-60839-68-3.
 40. Казімір Нестар і іншыя Сапегі ў эпоху Станіслава Аўгуста (1764—1795): успрыманне і ацэнка роду ў мемуарнай літаратуры, „Arche”, t. 3, 2016, s. 301-324. ISSN 1392-9682.
 41. Idea reprezentacji stanowej w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795), [w;] Kultura Europy Środkowej, t. 19. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2016, s. 113-126. ISSN 2084-0705. ISBN 978-83-60071-89-2.
 42. Słowo wstępne (współ. M. Markiewicz, F. Wolański), [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – miedzy prawami a obowiązkami. Red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański. Katowice 2016, s. 9-11. ISBN 978-83-8012-903-0.
 43. Świat tradycyjnych wartości szlacheckich i zarządzanie dobrami na wieloetnicznych ziemiach ukrainnych w drugiej połowie XVIII w. Przykład majątków Leonarda M. Świeykowskiego, [w:] Szlachta – granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne, red. T. Ciesielski, K. Mikulski, A. Korytko, Warszawa-Bellerive-syr-Allier 2016, s. 189-207. ISBN 978-83-7181-920-9.
 44. Materiały do badań dziejów Litwy XVII-XIX wieku w Archiwum Jeleńskich. O polityce, społeczeństwie, gospodarce i litewskim rodzie Jeleńskich, [w:] Bялікae Kняcтва Літоўскае: палітыка, экaноміка, культура, частка 1. Мінск 2017, s. 477-490. ISBN 978-985-08-2116-4.
 45. Order Świętego Stanisława w Rzeczypospolitej – jego dzieje i znaczenie (1764-1795), [w:] Order Świętego Stanisława. 250 lat historii. Red. D. Nawrot. Będzin-Katowice 2017, s. 33-69. ISBN 978-83-65259-09-7.
 46. Autorytet – przywódca – opoka. W poszukiwaniu fundamentów trwałości Rzeczypospolitej w rzeczywistości politycznej czasów stanisławowskich po I rozbiorze, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 729-738. ISBN 978-83-7455-528-9.
 47. Świeykowski Leonard Marcin, [w:] PSB, t. 51, z. 3 (210), s. 383-388, Warszawa-Kraków 2017. ISBN 978-83-63-352-77-6.
 48. [Wspólnie z M. Czeppe] Świeykowski Michał, [w:] PSB, t. 51, z. 3 (210), s. 389-390, Warszawa-Kraków 2017. ISBN 978-83-63-352-77-6.
 49. [Wspólnie z M. Czeppe] Świeykowski Jan Nepomucen, [w:] PSB, t. 51, z. 3 (210), s. 381-383, Warszawa-Kraków 2017. ISBN 978-83-63-352-77-6.
 50. Urszula Tarnowska z Ustrzyckich i jej pamiętniki. O mentalności i świadomości „dam polskich” końca XVIII w., [W:] Staropolski ogląd świata. Nulla Dies Sine Linea. Ksiega Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznice urodzin. Red. E. Kościk, F. Wolański, R. Żerelik. Toruń 2017, s. 173-186. ISBN 978-83-8019-781-7.
 51. Leonard Marcin Świeykowski wojewoda podolski i jego najbliżsi w kręgu najwyższych władz targowickich, [w:] Sic erat In votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznice urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Red. M. kar kocha i P. Robak. Łódź 2017, s. 407-432. ISBN 978-83-8088-804-3.
 52. Symbioza miasta, dworu i wsi jako podstawa funkcjonowania Jeleńskich w życiu publicznym Litwy czasów stanisławowskich – na przykładzie powiatu mozyrskiego, [w:] Miestas. Dvaras. Kaimas. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a. Lokalinės istorijos problemos. Red. R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius 2018, s. 157-176. ISBN 978-609-8183-38-2.
 53. Polacy na Rai Chocimskiej. O losach brygady Jana Suchorzewskiego w latach 1792-1794 (Polonezii ǐn raiaua Hotinului. Despresoarta soarta brigăzii lui Jan Suchorzewski ǐn anii 1792-1794), [w:] Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze (Legături istorice şi culturale polono-romăne), red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru. Suceava 2018, s. 134-151. ISBN 978973-0-27765-4.
 54. Wstęp (wspólnie z A. Kalinowską, A. Perłakowskim, i F. Wolańskim),[w:] Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Społeczeństwo w obronie państwa polsko-litewskiego. Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały, t. 8. Red. A. Kalinowska, A. Perłakowski, D. Rolnik, F. Wolański. Warszawa 2018, s. 9-10. ISBN 978-83-7022-250-5.
 55. Bóg i natura – o specyfice religijności elit oświeconych czasów stanisławowskich. Wybrane przykłady, W: Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia. Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Red. D. Kowalewska, A. Roćko, F. Wolański. Warszawa 2018, s. 407-421. ISBN 978-83-66104-05-1.
 56. Materiały do badań dziejów rodu Sapiehów w Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XVIII wiek). W: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI-XIX wieku. T. 1. Sapiehowie. Red. T. Ciesielski, M. Sawicki. Opole 2018, s. 411-427. ISBN 978-83-7395-805-0.
 57. Prawo i bezprawie w sądownictwie szlacheckim Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Przypadek Leonarda Marcina Świeykowskiego marszałka Trybunału Koronnego 1782-1783, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2018, s. 65-80. ISBN 978-83-60839-87-4.
 58. Kariera polityczna Leonarda Marcina Świeykowskiego: od podsędka do wojewody – przypadek czy nowe zasady kształtowania się elit w czasach Stanisława Augusta? „Res Historica” nr 46, 2018, s. 181-201.

Udział w grantach i projektach badawczych

2004 – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
2012-2015 – Opus NCN 2011/03/B/HS 3/00356. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1775-795 w świetle korespondencji Jeleńskich z NGAB w Mińsku. Kierownik. Jednostka wykonująca: IH UŚl. Rozliczony. Projekt zakończony.
2015-2018 – Opus NCN 2014/15/B/HS3/00227. Adam Chmara (1721-1805) – ostatni wojewoda miński  w świecie polityki czasów stanisławowskich i jego archiwum. Kierownik. Jednostka wykonująca: IH UŚl. Projekt złożony do rozliczony. Biografia oddana do wydawnictwa.
2015-2020 – NPHR (1aH 15 0046 83) Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793. Wykonawca. Jednostka wykonująca: IH UAM w Poznaniu. Kierownik Michał Zwierzykowski

dr hab. Aleksandra Skrzypietz
Dodany 07/02/2013 o 07:32 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 129

tel. służbowy (032) 359 – 2077

e-mail: jaskrzyp@interia.pl

Zainteresowania badawcze

– stosunki polsko-francuskie w XVII I XVIII wieku
– funkcjonowanie monarchii absolutnej
– dzieje rodu Sobieskich, znaczenie polityczne i legenda oplatająca jego członków
– znaczenie kształcenia i wychowania dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich i funkcjonowania społeczeństwa
– rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych, w tym także rola kobiet na Śląsku, ich wkład w walkę o powrót do Macierzy, pozycja kobiety w śląskim domu

Sylwetka

1989 – magister historii specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląski
1999 – doktor nauk humanistycznych, specjalność historia, Uniwersytet Śląski
2012 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność historia, Uniwersytet Śląski
Zatrudnienie:
1990 – asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
1999 – adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej
2012 – adiunkt z habilitacją Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku

Publikacje

 1. Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009, ss. 231.
 2. Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011, ss. 672.
 3. Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, „Bellona” Warszawa 2014, ss. 350.
 4. Jakub Sobieski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, ss. 412.
 5. Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów. „Bellona” Warszawa 2016, ss. 357.
 6. Franciszek Ludwik de Bourbon, książę de Conti – “obrany król Polski” Saga rodu Kondeuszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 433.
 7. Źródła Leśniowa, cz. 2, Leśniów-Kraków 2016. (współautorzy: A. Poręba, J. Szpak), ss. 136.
 8. Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów, red. A. Muszyńska, A. Skiendziel, A. Skrzypietz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 215.
 9. Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, red. A. Skrzypietz i P. Tomiczek, wyd. Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, Czerrnica 2018, ss. 259.
 10. Wiek XVII w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Miscellanea Historico-Archivistca” Warszawa 2002, T. XIV, s. 133-143.
 11. Connections between Poland and Valachia and Moldova During the Reign of John III Sobieski in Polish Historiography. „Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova” Istorie Anul 2004, vol. 2, s. 16-22.
 12. Two Marriages of Granddaughters of King John III Sobieski. “Historiae. Historica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis”, Nr 215, 2004, s. 39-48.
 13. Teofila z Daniłowiczów Sobieska – „nie białogłowskiego, ale męskiego serca” niewiasta. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2005, nr 2, s. 29-53.
 14.  In memoriam: Michał Komaszyński (23 II 1924 – 12 XII 2007). „Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, z. 2, s. 177-181.
 15. Królewicz Jakub Sobieski i jego kontakty z dworami europejskimi do wybuchu wielkiej wojny północnej. „Wieki Stare i Nowe”, T. 4 (9), 2012, s. 20-43.
 16. Wilanowskie „gospodarstwo” królewicza Aleksandra, „Studia Wilanowskie”, T. XXI, 2014, s. 55-72, ISSN 0137-7329.
 17.  „Poślubię kardynała…” – małżeństwo Armanda księcia Conti i Anny Marii Martinozzi. „Studia Europaea Gnesnensia”, T. XI, 2015, s. 279-300.
 18. Dwór Marii Kazimiery w Blois – jego skład i rozwiązanie po śmierci królowej. „Studia Wilanowskie”, T. XXIII, 2016, s. 83-97.
 19. Śląska prasa kobieca wobec powstań i plebiscytu – „Głos Polek“ z lat 1920-1921. „Śląski Almanach Powstańczy“, t. III: Kobiety w powstaniach ślaskich i plebiscycie,  red. M. Fic, L. Krzyżanowski, 2017, s. 11-30.
 20. Francuskie opisy audiencji posłów cudzoziemskich w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku. „Kronika Zamkowa” – Roczniki, Seria nowa, t. 3/(69)/2016, s. 109-130.
 21. W żalu za grzechy młodości – testament Armanda de Bourbon, księcia de Conti. „Studia Europea Gnesnensia”, nr 17, 2018, s. 337-358.
 22. „Proszę, by wszystkim moim domownikom wypłacono gaże i pensje…” – odprawa dla służby i spłata długów Armanda de Bourbon, księcia de Conti po jego śmierci. „Studia Europea Gnesnensia”, nr 18, 2018, s. 227-243.
 23. Francuskie przekazy „o ceremoniale domowym” dworu polskiego na przełomie XVII i XVIII wieku. „Kronika Zamkowa” – Roczniki, t. 4/(70)/2017 (2018), s.166-179, ISSN 0239-4898.
 24. Rzymski okres życia najstarszej córki królewicza Jakuba, Marii Kazimiery w świetle korespondencji rodzinnej. „Studia Wilanowskie”, T. XXV, 2018, s. 59-76.
 25.  „Ćwierć wieku wysiłku- katowickie obchody jubileuszu Związku Towarzystw Polek w 1927 roku”. W: Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci, red. A. Barciak, Katowice 2012, s. 299-318.
 26. „Trzecie małżeństwo” królowej Marii Kazimiery – u źródeł legendy. W: Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, wyd. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Studia i Materiały, nr 6, Warszawa 2017, s. 113-135.
 27. The Marital Crisis between Maria Klementyna née Sobieska and James Stuart in Light of Her Correspondence with Her Father. W: I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Città Eterna, red. J. Chrościcki, Z. Flisowska, P. Migasiewicz, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wraszawa 2018, s. 362-377.
 28. Kłopoty z posagiem Marii Ludwiki z Sapiehów Potockiej – miedzy sporem rodzinnym a polityką. W: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej, red. T. Ciesielski, M. Sawicki, t. 1, Opole 2018, s. 157-175.

Udział w grantach i projektach badawczych

Dworzanin polski – na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja społeczna, system wartości, wzorzec osobowy. Grant realizowany w ramach NCN, umowa nr UMO-2018/29/B/HS3/00907.

dr Aleksandra Barwicka-Makula
Dodany 07/02/2013 o 07:28 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: aleksandra.barwicka@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • europejska polityka Zygmunta III Wazy;
 • stosunki polsko-habsburskie w XVI-XVIII w.;
 • Habsburżanki na polskim tronie;
 • dwór królewski w okresie wazowskim;

Sylwetka

Urodzona w 1982 roku w Chorzowie. W 2006 roku ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską pt. „Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592” obroniła z wyróżnieniem 11 XII 2013 roku. Od 1 X 2006 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Od 1 X 2009 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacje

Monografie:

 1. Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019. [ISBN 978-83-226-3290-1]

Edycje źródłowe:

 1. wpółpraca – The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587-1632, volume 1, ed. R. Skowron, coll. K. Pawłowski et al, Katowice 2016. [ISBN 978-83-8012-979-7]

Artykuły:

 1. Barwicka-Makula A., „Do Kolmaru król kazał okręty styrować, lecz próżno wiatrom, i też morzu rozkazować”. Podróż Zygmunta III Wazy do Szwecji w 1593 roku, [w:] W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod red. B. Możejko przy współpracy E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 179-184. [ISBN 978-83-61077-57-2, 978-83-7865-349-3]
 2. Barwicka A., Magnat-regalista Zygmunt Myszkowski w świetle pism politycznych z okresu rokoszu Zebrzydowskiego, [w:] Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Kraków 2012, s. 297-310. [ISBN 978-83-7730-056-5]
 3. Barwicka A., Prawo do oporu w świetle silva rerum z okresu po rokoszu Lubomirskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4-6 października 2006, pod red. M. Markiewicza, E. Opalińskiego i R. Skowrona, Kraków 2010, s. 395-408. [ISBN 978-83-61866-16-9]
 4. Barwicka-Makula A., Protestanci, [w:] Pszczyna monografia historyczna, t. II. pod red. R. Kaczmarka i J. Sperki, Pszczyna 2014, s. 494-511. [ISBN 978-83-939658-0-9]
 5. Barwicka A., Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593-1606, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, pod red. R. Skowrona, Kraków 2009, s. 297-307. [ISBN 978-83-61033-36-6]
 6. Barwicka-Makula A., Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, pod redakcją B. Możejko przy współpracy z E. Barylewską-Szymańską, Gdańsk 2012, s. 173-178. [Seria Res Gedanenses. Studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, t. VI; ISBN 978-83-61077-96-1, 978-83-7865-035-5]
 7. Barwicka A., Szwecja i Szwedzi w oczach mieszkańców Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii, pod red. A. Achtelik i D. Halmera, Rybnik-Zabrze 2009, s. 53-73. [ISBN 978-83-929110-0-5]
 8. Barwicka A., Szwedzi na ziemi pszczyńskiej w dobie wojny trzydziestoletniej, [w:] Tychy w latach międzywojennych. Materiały III Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 17 listopada 2009, Tychy 2010, s. 112-122. [ISBN 978-83-62193-12-7, „Tyskie Zeszyty Historyczne”, z. 7]
 9. Barwicka A., Zhiszpaniałe Polaki? Epizod do dziejów kształtowania się „czarnej legendy” Hiszpanii w Polsce w XVII w., [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, t. 1, pod red. R. Kołodzieja i F. Wolańskiego, Toruń 2009, s. 296-310. [Seria Staropolski ogląd świata, ISBN 978-83-7611-423-1]

Biogramy:

 1. Hieronim Rozdrażewski (Rozrażewski) (ok. 1546-1600), Jan Ostroróg (1565-1622), Jerzy Radziwiłł (1556-1600), Mikołaj Firlej (zm. 1601), Mikołaj Wolski (ok. 1550-1630), Zygmunt Myszkowski (ok. 1562-1615), Marcin Szyszkowski (ok. 1554-1630), [w:] Polscy dyplomaci w Wiedniu 1515-2015. Polnische Diplomaten in Wien, pod red. B. Dybasia, Wiedeń 2015. [ISBN 978-83-63743-43-7, 978-3-200-04418-0]
 2. Anna Austriaczka (16 sierpnia 1573 – 10 lutego 1598), Konstancja Habsburg (24 grudnia 1588 – 10 lipca 1631), Cecylia Renata Habsburg (16 lipca 1611 – 24 marca 1644), Eleonora Maria Józefa Habsburg (31 maja 1653 – 17 grudnia 1697), [w:] Poczet władczyń Polski, pod red. B. Czwojdrak, Kraków 2017. [ISBN 978-83-8043-140-9]

Udział w grantach i projektach badawczych:

 1. „Pax i Mars. Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632-1648”, projekt finansowany przez MNiSW, realizowany w latach 2008-2013 (wykonawca);
 2. „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1, Czasy Zygmunta III (1587-1632)”, projekt finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany w latach 2012-2016 (wykonawca);
 3. „Transkrypcja, tłumaczenie, opracowanie i publikacja diariusza Ottona Wacława von Nostitz-Rieneck z lat 1726-29 oraz 1737-1744”, projekt finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany od 2014 (wykonawca);
 4. „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587-1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632-1648)”, projekt finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowany od roku 2017 (wykonawca);
 5. „Dworzanin polski – na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja społeczna, system wartości, wzorzec osobowy”, OPUS 15 NCN, realizowany od początku 2019 roku (wykonawca);
dr Paweł Duda
Dodany 07/02/2013 o 07:26 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: pawel.duda@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Stosunki polsko-papieskie w XVI-XVIII wieku;
 • Historia państw włoskich w epoce nowożytnej;
 • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w czasach Wazów;
 • Wojna trzydziestoletnia i rola Rzeczypospolitej w konflikcie;
 • Wojna o sukcesję polską i jej uwarunkowania międzynarodowe;
  Znaczenie i organizacja nuncjatury apostolskiej w Polsce w XVII wieku.

Sylwetka

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu w 2001 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (specjalność nauczycielska). Pracę magisterską: „Wielkie Księstwo Toskanii a Rzeczpospolita Obojga Narodów. Trzy poselstwa toskańskie do Polski” obronił w 2006 r. Następnie w 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora  w oparciu o dysertację: „Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635”. Praca została wyróżniona i rekomendowana do druku. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Publikacje

Monografie:

 1. Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635, Katowice 2019.

Publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych

 1. Dyplomacja papieska wobec niewoli francuskiej Jana Kazimierza, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 589-604.
 2. Obraz bitwy pod Guzowem w świetle relacji nuncjusza papieskiego Francesco Simonetty, „Wieki stare i nowe”, T2 (7) (2010), red. S. Fertacz, M. W. Wanatowicz, s. 9-23.
 3. Działalność oddziałów Hansa Georga von Arnima w Rzeczypospolitej z punktu widzenia nuncjusza papieskiego Antonia Santacrocego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 511-532.
 4. Między Altmarkiem a Lützen. Dyplomacja papieska wobec polityki Gustawa II Adolfa, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 233 – 252.
 5. The image of the battle of Guzów in light of the Papal nuncio Francesco Simonetta’s reports, „The Old and the New Ages”, vol. 2 (7) (2013), s. 11-24.
 6. Wojna o ujście Wisły w relacjach i ocenie dyplomacji papieskiej. Kampania roku 1626, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J.J. Sowa, t. IV, Oświęcim 2015, s. 111-126.
 7. Gli schiavi polacchi in Spagna nella prima metà del XVII secolo, [in:] From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, eds. E. García Hernán, R. Skowron, Valencia 2015, s. 45-52.
 8. Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu turecko-tatarskiego z lat 1624–1625, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016, s. 87-107.
 9. Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV Wazy – przyczynek do badań nad czwartym interregnum, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie pol­sko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 257–278.
 10. Wsparcie finansowe Stolicy Apostolskiej dla planów militarnych polskich Wazów w latach 1621–1635, [w:] Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzyna­rodowych w XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, F. Wolański, Katowice 2016, s. 189–206.
 11. Wojna o ujście Wisły w relacjach i ocenie dyplomacji papieskiej. Kampania zimowo-wiosenna 1627 roku, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V, red. Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 2017, s. 97-118.

Udział w grantach i projektach badawczych

 1. Wydawca serii Acta Nuntiaturae Polonae;
 2. Uczestnik projektów badawczych realizowanych pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skowrona w ramach NPRH (Documenta Polonica ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas, Seria nova, t. 1; The Hosue of Vasa and the House of Austria, part 1: The Times of Sigismund III, 1587 – 1632, 2);
 3. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym – marzec 2009).
dr Dorota Gregorowicz
Dodany 07/02/2013 o 07:00 przez MF

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132
tel. służbowy (032) 359 – 1541
e-mail: dorota.gregorowicz@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki polsko-papieskie w XVI-XVII wieku;
 • Znaczenie i organizacja nuncjatury apostolskiej w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku;
 • Komunikacja polityczna w XVI-XVII wieku;
 • Nowa historia dyplomacji;
 • Bezkrólewia i elekcje królów w Rzeczypospolitej;

Sylwetka

Po ukończeniu II L.O. im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach, w 2007 r. rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (specjalność nauczycielska). Pracę licencjacką: „Wyposażenie i funkcje pomieszczeń zamku w Arco oraz ich przemiany od połowy XVI do początku XVIII wieku” obroniła w 2011 r. Studia magisterskie kontynuowała na Uniwersytecie Śląskim oraz równolegle na Università degli Studi di Trento we Włoszech. Obydwa magisteria („Między Rzymem, Pragą a Madrytem. Annibale Di Capua w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1586-1591)” oraz „Uno sguardo da lontano. L’immagine della Polonia secondo le relazioni dei nunzi apostolici nella seconda metà del Cinquecento”) uzyskała w 2013 r. W latach 2013-2017, dzięki stypendium doktoranckiemu Università degli Studi del Piemonte Orientale, realizowała projekt badawczy “La Santa Sede nei confronti degli interregni nello Stato polacco-lituano della seconda metà del Cinquecento (1572-1589)”. Dysertację doktorską obroniła w 2017 r., uzyskując dodatkowy tytuł Doctor Europaeus. Od 2018 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w., realizuje projekt badawczy „Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660-1669)”, nr 2018/28/C/HS3/00176, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonatina 2.
Jest stypendystką Istituto Sangalli (Rzym – 2015) oraz Fundacji Lanckorońskich (Rzym – 2016), obecnie przeprowadza edycję akt nuncjusza Annibala Di Capui w ramach XIII tomu serii Acta Nuntiaturae Polonae wydawanej przez Polską Akademię Umiejętności, a także pełni funkcje wykonawcy w projekcie „Documenta Polonica ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas, Seria nova, t. II-III, nr 11H 17 0055 85, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Skowrona,  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Publikacje

 1. Harcerska działalność Zbigniewa Gregorowicza, [w:] Z dziejów harcerstwa w Gliwicach, pod red. D. Recław, J. Januszewska-Jurkiewicz, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2012, s. 157-166;
 2. Stolica Apostolska wobec abdykacji Jana Kazimierza, [w:] „Kronika Zamkowa”, 2 (68) 2015, s. 139-163;
 3. Dylematy papieskiej dyplomacji. Stanowisko polityczne Stolicy Apostolskiej a działalność nuncjusza Annibale Di Capua wobec elekcji 1587 roku, [w:] Wokół wolnych elekcji. O znaczeniu idei wyboru ‒ między prawami a obowiązkami w państwie polsko-litewskim XVI‒XVIII wieku, pod red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 143-164;
 4. The Role of Papal Diplomats in the Interregnum’s Parliamentary Practice of the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th-17th centuries), [w:] “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 29/1 (2016), s. 119-148;
 5. W cieniu legata Commendonego. Vincenzo Dal Portico jako dyplomata papieski wobec pierwszej elekcji, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, pod red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, s. 41-69;
 6. [Artykuł recenzyjny: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World, ed. by E. García Hernán, R. Skowron, Albatros Ediciones, Valencia 2015] Nowożytne imperium Hiszpanii a terytoria Europy Północno‑Wschodniej. Wielostronne studium relacji, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, 16 (2016), s. 165-151;
 7. Final reports of papal diplomats as a cultural message – the case of the Polish-Lithuanian Commonwealth, [w:] “Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies”, 1 (2017), s. 5-32;
 8. Komunikacja i jej aspekty informacyjne w działalności nuncjuszy apostolskich w Rzeczpospolitej (XVI-XVII wiek), [w:] Komunikacja w epoce staropolskiej, pod red. A. Ziober, Wrocław 2018, s. 49-73;
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by