Wykaz pracowników Instytutu Historii
Dodany 04/11/2018 o 12:25 przez MF

Bartnik Agnieszka – dr (badania z zakresu historii starożytnej)

Barwicka-Makula Aleksandra – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Boroń Piotr – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii starożytnej – pradziejów ziem polskich)

Czwojdrak Bożena – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Duda Paweł – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Fertacz Sylwester – dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Fic Maciej – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie)

Gojniczek Wacław – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii nowożytnej i archiwistyki)

Gregorowicz Dorota – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Grudniewski Jakub – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w. i archiwistyki)

Gruszczyk Marcela – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Hojka Zbigniew – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Januszewska-Jurkiewicz Joanna – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Kaczanowicz Wiesław – prof. dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii najnowszej)

Kalinowska-Wójcik Barbara – dr (badania z zakresu historii najnowszej) – urlop w roku akademickim 2019/2020

Kałuski Tomasz – dr (badania z zakresu historii nowożytnej i nauk pomocniczych historii)

Kluczek Agata A. – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii starożytnej)

Kowalewski Piotr – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Krzyżanowski Lech – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Madziar Dawid – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Malczewska-Pawelec Dorota – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w., metodologii i historiografii)

Mercik Joanna – dr (badania z zakresu historii najnowszej i dydaktyki historii)

Mękarski Artur – dr (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Miroszewski Kazimierz – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Morawiec Jakub – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nabiałek Karol – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nawrot Dariusz – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Niemczyk Katarzyna – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Nowak Krzysztof – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Pawelec Tomasz – prof. dr hab. (badania z zakresu metodologii i historiografii)

Pietrzyk Iwona – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej i nauk pomocniczych historii)

Rogosz Norbert – dr hab. (badania z zakresu historii starożytnej)

Rolnik Dariusz – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Rychel-Mantur Dominika – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Skowron Ryszard – prof. dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Skrzypek Miłosz – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Skrzypietz Aleksandra – dr hab. (badania z zakresu historii nowożytnej XVI-XVIII w.)

Sokulski Mateusz – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Sperka Jerzy – prof. dr hab. (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Szpak Jacek – dr (badania z zakresu historii nowożytnej XIX w.)

Tomasiewicz Jarosław – dr hab. prof. UŚ (badania z zakresu historii najnowszej)

Węcki Mirosław – dr (badania z zakresu historii najnowszej i archiwistyki)

Wilczok Katarzyna – dr (badania z zakresu historii najnowszej)

Woźny Maciej – dr (badania z zakresu historii średniowiecznej)

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by