Spotkanie informacyjne na temat stypendiów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (9 I 2020)
Dodany 30/12/2019 o 18:48 przez MF

Uwaga studenci i doktoranci,

9 stycznia 2020 roku, w czwartek, od godz. 15.15, w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie informacyjne na temat stypendiów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która umożliwia wyjazdy do USA studentom, doktorantom i pracownikom akademickim. Spotkanie poprowadzi dr inż. Krzysztof Rajczykowski, Ambasador Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Podczas spotkania zostanie przedstawiona aktualna oferta stypendialna Komisji Fulbrighta, prelegent podzieli się również swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA oraz udzieli wskazówek, jak przygotować i wzmocnić swoją aplikację.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych obejmujący wszystkie dziedziny nauki. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/.

Konkurs historyczny dla doktorantów i pracowników ze stopniem doktora
Dodany 13/04/2019 o 10:36 przez MF

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie zaprasza do udziału w konkursie historycznym dla doktorantów i pracowników naukowych ze stopniem doktora. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnych i nigdzie nie opublikowanych referatów, których tematem będą najnowsze ustalenia lub też analizy naukowe obejmujące problematykę obejmującą okres historyczny od odzyskania przez Polskę niepodległości do 100. rocznicy podpisania Traktatu w Trianon, a także skutki tych wydarzeń w aspektach historycznym i politycznym. Konferencja, która odbędzie się w siedzibie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie 7 czerwca 2019 roku, będzie zatytułowana „Od radości do dramatu. Lata 1918 – 1920 w odbiorze polskim i węgierskim”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej organizatora: muzeum@polonia.hu w terminie do 10 maja. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt referatu. Streszczenie powinno zawierać opis problemu badawczego. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 15 wierszy.

Komitet Naukowy dokona kwalifikacji referatów na podstawie ich abstraktów. Zakwalifikowane prace prezentowane będą podczas konferencji naukowej w formie referatu, a następnie wydane w formie recenzowanej monografii naukowej. Uczestnik, którego referat zakwalifikowany zostanie do wygłoszenia i publikacji otrzyma atrakcyjne honorarium.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.lengyelmuzeum.hu i www.polskiemuzeum.hu

Wykaz doktorantów IH w roku akademickim 2018/2019
Dodany 04/11/2018 o 14:16 przez MF
Lp. nazwisko i imię w Zakładzie rok
1 Czapla Rafał Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 I rok
2 Szczepaniak Piotr Zakład Historii Nowożytnej XIX w. I rok
3 Szymańska Marta Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. I rok
4 Wylężek Maria Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej I rok
5 Chwastek Karol Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. II rok
6 Imiołczyk Ewelina Zakład Historii Starożytnej II rok
7 Jochymek Aleksandra Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii II rok
8 Kubieniec Dawid Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 II rok
9 Lis Agata Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej II rok
10 Ścigała Judyta Zakład Historii Starożytnej II rok
11 Zakrzewska Iwona Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. II rok
12 Zalega Dariusz Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. II rok
13 Zawadzki Tomasz Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii II rok
14 Blinda Angelika Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. III rok
15 Ćwięczek Małgorzata Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. III rok
16 Fortoński Tomasz Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 III rok
17 Haberkern Lisa Zakład Archiwistyki i Historii Śląska III rok
18 Kartasiński Kamil Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej III rok
19 Krajewski Jakub Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. III rok
20 Majkowska Magdalena Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 III rok
21 Przybyłka Zbigniew Zakład Historii Starożytnej III rok
22 Sasor Jan Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii III rok
23 Siembab Mateusz Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. III rok
24 Sitarz Krystyna Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 III rok
25 Sporyń Tomasz Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 III rok
26 Sworzeń Jarosław Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii III rok
27 Bartusik Grzegorz Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii IV rok
28 Folkert-Sikora Agnieszka Zakład Archiwistyki i Historii Śląska IV rok
29 Kluska-Jaśkowiak Ewa Zakład Historii Starożytnej IV rok
30 Kosiński Tomasz Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. IV rok
31 Kurowska Katarzyna Zakład Historii Nowożytnej XIX w. IV rok
32 Łojek Artur Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii IV rok
33 Pater Marta Zakład Historii Starożytnej IV rok
34 Tracz Mariusz Zakład Historii Najnowszej po 1945 r. IV rok
35 Włusek Andrzej Zakład Archiwistyki i Historii Śląska IV rok
Uwaga informacja dot. projektu Children Born of War – Past Present Future
Dodany 10/06/2018 o 13:48 przez Administrator

Rekrutacja dla osób aplikujących na studia doktoranckie w ramach projektu Children Born of War – Past Present Future
Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych jest członkiem projektu Children Born of War – Past Present Future realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.
Projekt skierowany jest do osób aplikujących na studia doktoranckie. Celem projektu jest zbadanie i porównanie losów oraz doświadczeń dzieci, które urodziły się w czasie XX-wiecznych konfliktów zbrojnych (ich ojcowie byli żołnierzami innych narodowości, a matki były autochtonkami).
Do zadań uczestników projektów będzie należało:
• zbieranie danych naukowych za pomocą różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i badania wywiadów,
• upowszechnianie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych uczestników projektu i na międzynarodowych spotkaniach naukowych,
• przygotowanie prac pisemnych raportów z badań i publikacji, gdy kierowana.
Badania prowadzone będą w jednym z ośrodków partnerskich, poniżej przedstawiono tematykę:
The University of Birmingham, UK
• Professor S. Lee and Dr S. Ye, World War II Asian theatre of war – the aftermath of Nanjing massacre and the Civil War in China (1931-1949)
• Dr B. Rossi and Professor S. Lee, Comparative study of experiences of children born of GBV in Africa. Mapping of integration efforts of CBOW into post-conflict societies using variety of mainly historical and qualitative methods to trace   children’s experiences taking into account local and regional support mechanisms.
• Professor S. Lee and Dr B. Rossi, Potential of education as a transformative power in post-conflict reconstruction
Ludwig-Boltzmann Institut fur Kriegsfolgenforschung, Austria
• Dr B Stelzl-Marx, Children fathered by British soldiers during the post-war occupations of Austria and Germany
University Riga, Latvia
• Professor Vita Zelce, ‘My father wore an occupier’s uniform’: Experiences of children born of German and Soviet soldiers in Lithuania and Latvia
University Usti Nad Labem, Czech Republic
• Dr M. Vesely, Borderland Children: CBOW in the Sudetengerman territories, 1938 – 1947
University Klaipeda, Lithuania
• Professor V. Vareikis, Children of the occupation in Soviet children’s homes in Latvia and Lithuania
Universitat Leipzig, Germany
• Dr H. Glaesmer, (project 1) Stigmatization and discrimination of CBOW of WWII in Germany and Austria: a comparative mixed methods study AND (Project 2) Mother-child-attachment of children born of occupation in Germany and its impact for parenting and attachment across the lifespan
Universitat Greifswald, Germany
• Dr Philipp Kuwert, Psychological situation of children fathered by the UN peacekeeping forces in Bosnia-Herzegovina – a mixed methods approach
Universite Rouen, France
• Professor R. Branche, CBOW: Children Born of Indochina Wars: The French and American Way of approach to children fathered by their soldiers in Vietnam (project 1) AND Children born of colonial war: comparative analysis of French-fathered children of Vietnam War and Dutch-fathered children of Indonesian War (project 2)
Pschotraumacentrum Zuid-Nederland, Netherland
• Dr. Elisa Van Ee, CBOW: comparative study of experiences of children born of GBV with regard to trauma, attachment, identity, community, culture, legal and political context.

Wymagania rekrutacyjne podane są w załącznikach.
Koordynatorem projektu jest:
Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania
Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Osoba do kontaktu: Anna Kubica (anna.m.kubica@gmail.com)

CBOW-NetworkRecruitment_150415
CHIBOW_JD_ESR
h2020-wp1415-msca_en
Recruitment guidelines

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by