Informacje nt. obron prac awansowych
Dodany 20/06/2020 o 11:22 przez MF

Szanowni Państwo,
zgodnie z ogólnopolskimi przepisami egzaminy dyplomowe mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
Na naszym Uniwersytecie obrony dyplomowe co do zasady mają mieć formułę zdalną. Szczegółowe procedury i formularze dla WH zostały zamieszone pod linkiem: https://us.edu.pl/wydzial/wh/sprawy-studenckie/obrony-dyplomowe-2019-2020/
Zgoda na obrony dyplomowe w formie kontaktowej może być udzielona przez Dziekana WH prof. Krzysztofa Jarosza na wniosek studenta w wyjątkowych sytuacjach (merytorycznie uzasadnionych).
W przypadku kierunków naszego Instytutu obrony powinny odbywać się we wtorki, środy albo czwartki (wówczas stacjonarny dziekanat jest otwarty i przewodniczący może odebrać dokumentację). Dla studentów i członków komisji nie posiadających odpowiednich warunków technicznych do przeprowadzania obron we własnych miejscach zamieszkania zostały przygotowane stanowiska komputerowe w salach budynku Bankowa 11.
Zgodnie z wytycznymi w przypadku chęci skorzystania z sali lub sprzętu komputerowego na terenie budynku Bankowa 11 w celu przeprowadzenia obrony Państwa Promotor powinien:
• każdorazowo zgłosić salę, z której chce skorzystać przy okazji obrony (podać nr),
• podać informację dotyczącą godziny korzystania z pomieszczenia,
• podać informację dotyczącą ilości osób biorących udział w egzaminie lub korzystających z sali.
Zgłoszenia dotyczące wykorzystania pomieszczeń należy dokonać u p. Katarzyny Iwanow, która odpowiedzialna będzie za pobieranie kluczy do pomieszczeń i prowadzenie rejestru wykorzystania sprzętu i sal. Zgłoszenie powinno być dokonane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z uwagi na konieczność każdorazowej dezynfekcji pomieszczeń oraz zapewnienie pozostałych środków bezpieczeństwa.

Sale, które zostały wyznaczone do tych celów dla IH to 137, 138 (ze stanowiskami komputerowymi) i 141 (na wypadek obrony w formie tradycyjnej).
Jeżeli będzie taka potrzeba, to przewodniczący Komisji awansowej będzie miał do dyspozycji komputer z kamerą oraz mikrofonem, który zostanie przygotowany w gabinecie 128.
W kwestii terminów i godzin obron bardzo proszę o przesyłanie na adres p. Elżbiety Gębki w przypadku studiów stacjonarnych i p. Marty Zaforemskiej (studia niestacjonarne) oraz do dyrektora kierunków dr. hab. Macieja Fica prof. UŚ do wiadomości (w polu DW) stosownego podania o obronę oraz przygotowanej przez Państwa Promotora informacji według wzoru:

Kierunek:
Stopień studiów:
Nazwisko i imię studenta/-tki:
Planowany dzień i godzina obrony:
Proponowany skład komisji (Promotor, Recenzent, Przewodniczący):
Potrzeba obrony zdalnej z wykorzystaniem przez przewodniczącego gabinetu 128:
Potrzeba obrony zdalnej z wykorzystaniem przez studenta sali z zasobów Bankowa 11:

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by