Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:03 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
dr hab. Norbert Rogosz
dr hab. prof. UŚ Agata Aleksandra Kluczek
dr hab. Piotr Boroń
dr Agnieszka Bartnik

Informacja o działalności zakładu

W ramach zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ze studentami studiów stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych pracownicy Zakładu Historii Starożytnej prowadzą wykłady kursowe, monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria licencjackie i magisterskie. Sprawują także opiekę merytoryczną nad uczestnikami seminariów doktoranckich piszącymi prace doktorskie.

Przedmiot badań naukowych

Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej koncentrują badania naukowe przede wszystkim na dziejach Rzymu. Swym zakresem chronologicznym obejmują one epokę schyłku Republiki (lata 133 – 31 p.n.e.) oraz Cesarstwa (do III wieku n.e. włącznie). Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania są konflikty wewnętrzne politycznej, społecznej i militarnej natury (ostatnie stulecie Republiki), dzieje rzymskiej Brytanii, propagandowe aspekty monet rzymskich I–III wieku oraz numizmatyczne problemy tzw. kryzysu III wieku.

Drugim problemem, pełniącym w ich badaniach znaczącą rolę, są dzieje Barbaricum, szczególnie plemion celtyckich (ich wierzenia, duchowość i numizmatyka) oraz historią Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu.

Publikacje zakładu:

  • Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej uczestniczą również w życiu naukowym Instytutu Historii, publikując swoje prace naukowe w jego wydawnictwach (dawniej: „Historia i Współczesność”, obecnie: „Wieki Stare i Nowe”).
  • Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wydają także własny periodyk pt.: „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz”. Wydają również prace zbiorowe poświęcone wybranym zagadnieniom z dziejów antyku

Załączniki:

Zagadnienia egzaminacyjne I rok Historia
Zagadnienia egzaminacyjne I rok Turystyki Historycznej
Pradzieje ziem polskich – zagadnienia do egzaminu
Historia starożytna -wykaz literatury

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by