dr hab. Piotr Boroń
Dodany 07/02/2013 o 06:50 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 022

tel. służbowy (032) 359 – 2102

e-mail: piotr.boron@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Wydziałowy Koordynator ds. Erasmusa.

Zainteresowania badawcze

Dzieje Słowian we wczesnym średniowieczu; fałszerstwa źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny; miasta Górnego Śląska w średniowieczu i czasach nowożytnych; Archeologia historyczna.

Sylwetka

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w 1989, doktorat w 1996 , habilitacja w 2010. Od 1987 pracownik Muzeum w Gliwicach, od 1988 zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim.

Biogram: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Boro%C5%84_(ur._1965)

Publikacje

Książki:

  1. Słowiańskie wiece plemienne. Katowice 1999.
  2. Kniaziowie, królowie, carowie…, Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Katowice 2010.
  3. Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku, Wokół gliwickiego rynku. Gliwice 2015.
  4. Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku). Gliwice 2019.

Redakcje:

Argenti Fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), red. Piotr Boroń. Wrocław 2013.

Wybrane prace naukowe:

https://silesian.academia.edu/PiotrBoro%C5%84

Udział w grantach i projektach badawczych

  1. Program badawczy KBN: Atlas historyczny miast polskich, t. IV, Śląsk, zeszyt 13: Atlas historyczny Gliwic
  2. Program badawczy NCN: Atlas historyczny miast polskich, t. IV, Śląsk, zeszyt 18: Atlas historyczny Bytomia
Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by