dr hab. prof. UŚ Agata Aleksandra Kluczek
Dodany 07/02/2013 o 06:58 przez Administrator

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 134

tel. służbowy (032) 359-1467

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

 

silesian.academia.edu/AgataKluczek

researchgate.net/profile/Agata_Kluczek

Zainteresowania badawcze

  • historia Imperium Romanum I–III w.
  • numizmatyka rzymska – ikonografia oraz aspekty ideologiczne monet i medalionów
  • kultura, sztuka, zabytki starożytnego Rzymu

Sylwetka

  • zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 1 listopada 1998 r.
  • doktorat 26 maja 1998 r., dysertacja pt. Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284
  • kolokwium habilitacyjne 21 września 2010 r., rozprawa pt. Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009
  • członek: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział Częstochowa; Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach;Stowarzyszenie Historyków Starożytności (Polish Society for Ancient Studies); Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Kraków; Société Internationale d’Études Néroniennes

Okładki prac zwartych:

Okładki prac pod redakcją:

Publikacje (wybór)

Prace zwarte:

Agata A. Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284, Katowice 2000, ss. 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0995-7

Agata A. Kluczek, Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II–III w., Toruń 2006, ss. 165, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7441-306-0

Agata A. Kluczek, Vndiqve victores. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009, ss. 459, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1795-3

Agata A. Kluczek, Roma marmorea. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”, Poznań 2012, ss. 43 + il., Xenia Posnaniensia, Monografie 10, red. naukowa Leszek Mrozewicz, Maria Musielak, Wydawnictwo Naukowe Contact, ISBN 978-83-60251-55-3

Agata A. Kluczek, Roma marmorea (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276, Studia Europaea Gnesnensia Monografie 12, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-7654-225-6

Agata A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Katowice 2019, ss. 564, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3443-1; e-ISBN  978-83-226-3444-8

 

Artykuły i rozdziały:

Agata Kluczek, Odzwierciedlenie koncepcji religijnych w mennictwie cesarza Probusa (276–282), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, red. Andrzej Kunisz, Katowice 1993, s. 77–101, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0475-0

Agata Kluczek, Wybrane zagadnienia z polityki dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim w latach 244–253, w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 2, red. Andrzej Kunisz, Katowice 1997, s. 138–159, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0718-0

Agata A. Kluczek, Dynastic Policy in Roman Empire in the Years 235–284, „Eos” Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 1998, 85.1, s. 135–141, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, Dynastyczne nomen jako element polityki wzmacniania władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim w latach 235–284, w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 3, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 1999, s. 71–89, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-0905-1

Agata A. Kluczek, Mit Augusta w propagandzie politycznej cesarza Galliena (253–268), w: Wieki stare i nowe, t. 1, red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2000, s. 9–29, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1005-X, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Pierwsza emisja monet imperialnych Aureliana z mennicy w Serdice i jej propagandowe aspekty, w: Res Historica 14: Graecorum et Romanorum memoria II, red. Lesław Morawiecki, Lublin 2002, s. 193–205, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 83-227-1929-9

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski jako restitutor. Rozwój idei w okresie I–III w. n.e., „Magazyn Numizmatyczny” 2002, 30, s. 11–23, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Władca wobec kryzysu państwa. Portret polityczny cesarza Galliena jako element propagandy imperialnej w III w., w: Wieki stare i nowe, t. 3, red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2003, s. 27–43, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1216-8, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Victor verus. Propaganda zwycięstw cesarza rzymskiego Lucjusza Werusa w mennictwie imperialnym, „Magazyn Numizmatyczny” 2003, 31, s. 9–18, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, „Wojna idei” na monetach Galliena i Postumusa w III w. n.e., w: Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2004, s. 206–226, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 83-226-1247-8

Agata A. Kluczek, Treści monet cesarskich a problemy społeczno-polityczne Imperium Rzymskiego w latach 235–284. O znaczeniu ideologicznym Salus, w: Historie. Historica, nr 11, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 215, red. Milan Myška. Ostrava 2004, s. 5–18, Sborník Prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave, ISBN 80-7042-666-7

Agata A. Kluczek, Uzurpacje władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim a drogi do jej legitymizacji w okresie kryzysu III wieku, w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak przy współpracy Justyny Olko, Warszawa 2004, s. 165–177, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet Warszawski, ISBN 83-920180-3-6

Agata A. Kluczek, Bogini Roma w służbie ideologii władzy cesarskiej w państwie rzymskim doby kryzysu III w. n.e. Świadectwo monet, w: Miasto w starożytności, red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Poznań 2004, s. 231–251, Wydawnictwo vis, ISBN 83-86402-49-0

Agata A. Kluczek, Wizerunek cesarza Galliena w świetle jego propagandy politycznej na ziemiach naddunajskich Imperium Rzymskiego (253–268), w: Ideologia i propaganda w starożytności, red. Lesław Morawiecki, Piotr Berdowski, Rzeszów 2004, s. 409–423, Biblioteka Frazy, ISBN 83-920820-1-X

Agata A. Kluczek, Wokół rzymskiego uzurpatora Domitianusa, „Magazyn Numizmatyczny” 2004, 32, s. 48–66, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Legendarne początki Rzymu w ideologii i propagandzie władców Imperium Romanum (I–III wiek n.e.), „Wieki stare i nowe” 2005, 4, s. 37–56, ISBN 83-226-1491-8, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, O dwóch niezwyczajnych wyobrażeniach tryumfów cesarskich w mennictwie rzymskim II–III w., „Magazyn Numizmatyczny” 2005, 33, s. 9–30, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów. Świadectwo monet, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, 4, nr 1(7), s. 5–27, ISSN 1644-857 X

Agata A. Kluczek, Władca rzymski w scenie polowania na zwierzę. O wymiarze rzeczywistym i symbolicznym motywu na przykładzie mennictwa imperialnego cesarza Galliena, w: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. 2, red. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Kielce 2006, s. 203–214, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ISBN 83-7133-324-2

Agata A. Kluczek, Empereur romain et dieux. Sources numismatiques et investiture divine d’Aurélien (270–275),  w: Historie. Historica, nr 13, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 226, red. Milan Myška, Ostrava 2006, s. 9–26, Sborník Prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave, ISBN 80-7368-166-8

Agata A. Kluczek, W poszukiwaniu boskiej charyzmy w polityce dynastycznej cesarza Maksymina Traka (235–238), w: Religia i polityka w świecie antycznym, red. Ryszard Sajkowski, Ostróda 2005, s. 230–246, Muzeum w Ostródzie, ISBN 83-916007-0-X

Agata A. Kluczek, Wizerunek „obcego-wroga” w ikonografii monetarnej. Przykład mennictwa cesarza rzymskiego Aureliana (270–275), w: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. Krzysztof Nawotka, Małgorzata Pawlak, przy współpracy Adama Pałuchowskiego i Agnieszki Wojciechowskiej, Wrocław 2007, s. 305–326, Antiquitas XXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-2851-6, ISSN 0239-6661

Agata A. Kluczek, „Ferarum diversarum manu sua occidit”. Znaczenie motywu polowania w wyobrażeniach monet cesarskich (II–III wiek n.e.), „Wieki stare i nowe” 2007, 5, s. 58–81, ISBN 978-83-226-1629-1, ISSN 0208-6336

Agata A. Kluczek, Le monde des barbares dans la propagande impériale au siècle d’or des Antonins et pendant la période de la crise du IIIe siècle, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2006, 93.2, s. 275–296, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, „Virtus Augusti” dans le monnayage et la propagande de l’empereur Aurélien (270–275 apr. J.-C.), w : Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, edited by Piotr Berdowski and Beata Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 321–334, Wydawnictwo Otwarty Rozdział, ISBN 978-83-60825-07-5

Agata A. Kluczek, Władca świata. (Auto)portret cesarza rzymskiego w II i III wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2007, 6, nr 1–2, s. 69–90, ISSN 1644-857 X

Agata A. Kluczek, Empereur invaincu et barbares. Les représentations des barbares dans le monnayage romain de l’époque impériale (235–284 apr. J.-C.), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money [T.] 4, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2008, s. 104–134, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-1638-3

Agata A. Kluczek, Roman Emperor as the World Ruler, A.D. 235–284, „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” 2008, 95.1, s. 75–90, ISSN 0012-7825

Agata A. Kluczek, „Caesar dictator perpetuo”, „Brutus” i „Libertas” w propagandzie politycznej cesarza Trajana, w: Idy Marcowe 2050 lat później, red. Leszek Mrozewicz, Poznań 2008, s. 151–166, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, tom 66,  ISBN 978-83-7654-060-3

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski Aurelian jako „paedagogus militum”, „Wieki Stare i Nowe” 2009, 1 (6), s. 73–100, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Images programmées et rhétorique visuelle. Les Romains et les Perses au IIIe siècle apr. J.-C., w: „Hortus Historiae”. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. Edward Dąbrowa, Maria Dzielska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Kraków 2010, s. 457–465, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-62261-01-7

Agata A. Kluczek, Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II–III w.), w: Społeczeństwo i religia w świecie antycznymr, red. Przemysław Wojciechowski, Szymon Olszaniec, Toruń 2010, s. 249–261, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-2312-469-6

Agata A. Kluczek, „Princeps luxuriosus” – w kręgu stereotypu, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. nauk. Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska, Kielce 2010, s. 187–194, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60777-31-2

Agata A. Kluczek, Między indywidualnością władcy, presją okoliczności a siłą tradycji. Wielowarstwowość wizerunku cesarza rzymskiego w latach 70. III wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, 12: Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu. Studi sulla storia e sul diritto dell’antica Roma, s. 81–93, ISSN 1644-0412

Agata A. Kluczek, Vindex, Néron et … Probus. „Concordia” et „orbis” dans le discours politico-idéologique romain, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ediderunt Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 161–171, Publikacje Instytutu Historii UAM 103, ISBN 978-83-89407-92-4

Agata A. Kluczek, „Concordia ordinum”, czyli o społecznych funkcjach pieniądza w Cesarstwie Rzymskim. Uwagi o motywie „concordia” w mennictwie lat 268–282, w: Upieniężenie. Kiedy moneta staje się pieniądzem, red. Borys Paszkiewicz, Nowa Sól 2011, s. 23–44, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ISBN 978-83-60681-13-8

Agata A. Kluczek, Deo cabiro. À propos des monnaies au nom de Claude II le Gothique frappées à Antioche, „Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne” 2011, 6, s. 103–122, ISSN 1426-5435

Agata A. Kluczek, „Kult cesarski” w III wieku – w poszukiwaniu religijnych podstaw wzmocnienia prestiżu władzy cesarskiej, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Poznań 2011, s. 453–467, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gnieźnieńskie Studia Europejskie – Seria Monografie, t. 4, red. serii Leszek Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-7654-114-3

Agata A. Kluczek, Sfera topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok), „Wieki Stare i Nowe” 2011, 3 (8), s. 36–58, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Topical imagery on the coinage of Roman emperor Florian (276 A.D.), w: The Old and the New Ages, Wieki Stare i Nowe, t. 3(8), red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz, Katowice 2013, s. 11–33, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, „Roma triumphans” i „Parthia capta” na Łuku Septymiusza Sewera w Rzymie, „Studia Europaea Gnesnensia” 2012, 6, s. 185–207, ISSN 2082-5951

Agata A. Kluczek, Władca i inni – mowa gestów w Imperium Romanum (I–III w.). Wybrane zagadnienia, w: Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. nauk. Ryszard Kulesza, Jacek Rzepka, Marek Stępień, Elżbieta Szabat, Maciej Daszuta, Warszawa 2013, s. 355–369, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-1104-5

Agata A. Kluczek, Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego czasów Karakalli, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 2013, 7, s. 9–25, ISSN 1899-2722

Agata A. Kluczek, L. Cornelius Sulla in the Roman Numismatic Tradition, w : Lucius Cornelius Sulla – History and Tradition, eds. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Lublin 2013, s. 141–157, Maria Curie-Skłodowska University Press, ISBN 978-83-7784-463-2

Agata A. Kluczek, Cesarz rzymski zwycięzcą i władcą świata. Gest ofiarowania i jego perspektywa ikonograficzna, w: Częstochowskie Teki Historyczne 4, red. Norbert Morawiec, Maciej Trąbski, Częstochowa 2014, s. 13–29, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Częstochowie, ISBN 978-83-931115-6-5

Agata A. Kluczek, La „Patientia” d’Hadrien et la „pietas” d’Antonin ou les „virtutes” dans la pratique de l’éloge impérial, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, ed. by Kamilla Twardowska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Michał Stachura, Stanisław Turlej, Kraków 2014, s. 175–184, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-62261-87-1

Agata A. Kluczek, Hadrian. Princeps patiens – patientia Augusti, „Magazyn Numizmatyczny” 2014, 40, s. 4–15, ISSN 1508-3519

Agata A. Kluczek, « Vue d’Asie Mineure » sur les problèmes de la Crise du IIIe siècle dans l’Empire romain. Les thèmes monétaires à Cyzique (276 apr. J.-C.), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 5: Asia Minor in Roman Times, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 139–158, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-2164-0, e-ISBN 978-83-8012-156-0

Agata A. Kluczek, Quelques remarques sur l’iconographie des médaillons de Probus du type « virtus Augusti triumfum Gotthicum », w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, t. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 5: Asia Minor in Roman Times, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 159–172, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-2164-0, e-ISBN 978-83-8012-156-0

Agata A. Kluczek, Gallien w „Historia Augusta”, czyli „sordidissimus feminarum omnium”, w: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, red. Monika Anna Kubiaczyk, Filip Kubiaczyk, Gniezno 2014, s. 53–68, Gnieźnieńskie Akta Humanistyczne, Acta Humanistica Gnesnensia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe CONTACT/ABC, ISBN 978-83-60251-89-8

Agata A. Kluczek, (Nie)moc obrazów? Moneta świadkiem czasów pomyślności i czasów kryzysu Cesarstwa Rzymskiego, w: Moneta czasów kryzysu — moneta czasów pomyślności, red. Borys Paszkiewicz, Nowa Sól 2015, s. 59–78, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ISBN 978-83-60681-20-6

Agata A. Kluczek, Tu es Iuventas. Cesarz w zwierciadle mennictwa rzymskiego, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2014, 30.3, s. 59–71, ISSN 1643-8191, DOI 10.12775/KLIO.2014.044

Agata A. Kluczek, Jak rzymski cesarz Trajan zdobył Indie. Epizod z historii numizmatyki albo popis nowożytnego erudyty: Adolf Occo i jego dzieło, „Wieki Stare i Nowe” 2014, 7 (12), s. 24–62, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, W „rodzinnym kręgu” Postumusa albo „icones et elogia tyrannorum Romanorum”. Uwag kilka jak moneta stawała się źródłem, w: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza, red. Agata A. Kluczek, Norbert Rogosz, Agnieszka Bartnik, Katowice 2014, s. 349–367, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-343-4; e-ISBN 978-83-8012-344-1

Agata A. Kluczek, „Medaliony tryumfalne” cesarzy rzymskich (druga połowa III wieku), w: Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. Henryk Kowalski, Paweł Madejski, Lublin 2015, s. 247–265, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-771-8

Agata A. Kluczek, Marcus Antonius in the Space of ‘Oblivion’ or About the Representation of the Temple on the denarius RRC 496/1, w: Marcus Antonius – History and Tradition, edited by Dariusz Słapek & Ireneusz Łuć, Lublin 2016, s. 101–113, Maria Curie-Skłodowska University Press – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-797-8

Agata A. Kluczek, O wieloznaczności monet typu DEAE SEGETIAE albo Segetia versus Segeta, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, 13, s. 9–36, ISSN 2082-5951, DOI 10.14746/seg.2016.13.1

Agata A. Kluczek, Faces of Aeneas. Representations on Roman Coins and Medallions, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 2016, 6, s. 299–325, ISSN 2084-140X ; e-ISSN 2449-8378, DOI 10.18778/2084-140X.06.16

Agata A. Kluczek, „Valerianus et filium imperatorem habet et nepotem Caesarem”. Narodziny, rozkwit i upadek dynastii (253–268), w: Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa. Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, red. Małgorzata Pawlak, Kraków 2017, s. 31–47, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-65080-57-8

Agata A. Kluczek, Motyw Sabinae raptae w mennictwie rzymskim albo (nie)oczywista przemoc, w: Przemoc w świecie starożytnym, red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć, Lublin 2017, s. 407–425, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-971-2

Agata A. Kluczek, Poczet władców rzymskich. Imagines XXX tyrannorum w „Epitome thesauri antiquitatum” Jacopa Strady (1553), w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. Edward Dąbrowa, Tomasz Grabowski, Maciej Piegdoń, Kraków 2017, s. 513–523, Historia Iagellonica, ISBN 978-83-65080-59-2

Agata A. Kluczek, Moneta – ancilla historiae. „Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna” numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu), w: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money, t. 6, red. Wiesław Kaczanowicz, Katowice 2017, s. 75–100, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3047-1, e-ISBN 978-83-226-3048-8

Agata A. Kluczek, Aeneas Anchisiades i Pii Fratres. Kilka uwag o kształtowaniu się wizerunku Eneasza w mennictwie rzymskim, „Studia Europaea Gnesnensia” 2017, 15, s. 53–74, ISSN 2082–5951, DOI 10.14746/seg.2017.15.3

Agata A. Kluczek, Numizmatyczny ślad zdarzenia i odbicie idei. Uwagi na przykładzie z mennictwa rzymskiego drugiej połowy III wieku po Chr. „Wiadomości Numizmatyczne” 2017, 61.1–2, s. 85–110, ISSN 0043-5155

Agata A. Kluczek, Between Greatness and Divinity. Augustus in Ancient Tradition and Medieval Legend, w: Augustus. From Republic to Empire, ed. Grażyna Bąkowska-Czerner and Jarosław Bodzek, [Oxford] Archaeopress Roman Archaeology 36, 2017, s. 83–99, Archaeopress Publishing Ltd, ISBN 978-1-78491-780-7, e-ISBN 978-1-78491-781-4

Agata A. Kluczek, Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty dziejów dackich w polskiej historiografii starożytności rzymskiej, w: Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Legături istorice şi culturale polono-române, Oprac. red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava 2018, s. 81–97, ISBN 978-973-0-27765-4

Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Livius and Roman coins, w: Rerum gestarum monumentis et memoriae. Cultural Readings in Livy, ed. Andrzej Gillmeister, Warszawa, Akme 2018, 18, s. 105–126, Institute of History, University of Warsaw, ISBN 978-83-943652-8-8

Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Liwiusz i rzymskie numizmaty, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” 2018, 12, s. 61–80,  ISSN 1899-2722

Agata A. Kluczek, Odczytać obraz, interpretować świat, czyli rozszyfrować treści rzymskich numizmatów, „Roczniki Humanistyczne” 2018, 66.3, s. 111–125, ISSN 0035-7707; e-ISSN 2544-5200, DOI http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.3-7

Agata A. Kluczek, Obywatel i władca. Propaganda idei restytucyjnej w ikonografii monetarnej (I w. p.n.e. – I w. n.e.), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2018, 47.4, s. 111–130, ISSN 1643-8191, http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.053

Agata A. Kluczek, Dea Segetia on Reverse of Coins of Empress Salonina, „Журнал БГУ. Серия История” („Journal of the  Belarusian State University. History”) 2018, 4, s. 64–74, ISSN 2520-6338; e-ISSN 2617-4006

Agata A. Kluczek, Arx imperii ou comment présenter le Palatin? Recherches sur l’iconographie monétaire flavienne, w: Neronia X. Le Palatin, émergence de la colline du pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, 14–79 p.C., éd. Manuel de Souza, Olivier Devillers, Bordeaux 2019, s. 327–334, Ausonius Éditions, Coll. Mémoires 55, ISSN 1283-2995, EAN 9782356132550

Agata A. Kluczek, The significance of Roman coins for the preservation and construction of memory, w: Meministi? Memory and Oblivion in the Ancient World – the Ancient World in the Memory and Oblivion, ed. by Katarzyna Balbuza, Maria Musielak, Krzysztof Królczyk, Poznań 2019, s. 51–69, ISBN 978-83-66355-05-7

 

Recenzje i artykuły recenzyjne:

Agata Kluczek, [rec.] M.G. Abramzon: Rimskij imperatorskij kul’t v pamiatnikach numizmatiki. Magnitogorsk 1993, „Wiadomości Numizmatyczne” 1995, 39, s. 89–91, ISSN 0043-5155

Agata A. Kluczek, [rec.] Ragnar Hedlund: „…achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. Uppsala 2008, „Wieki Stare i Nowe” 2011, 3 (8), s. 299–306, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, [rec.] Bartosz B. Awianowicz, Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium, Toruń 2010, „Wieki Stare i Nowe” 2013, 5 (10), s. 281–287, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Nieustająca admiracja dla starożytnego Rzymu. Atlante di Roma antica. Biografia e ritratti della Città. A cura di Andrea Carandini con Paolo Carafa, Mondadori Electa S.p.a., Milano 2012, vol. 1: Testi e immagini, 638 pp. + ill. 216; vol. 2: Tavole e indici, 446 pp., „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, 9,  s. 250–257, ISSN 2082–5951, DOI 10.14746/SEG.2014.9.15

Agata A. Kluczek, [rec.] Daria Janiszewska: Wojna domowa w Rzymie w latach 193–197. Poznań 2010, „Wieki Stare i Nowe” 2014, 6 (11), s. 176–184, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Wokół problemów interpretowania przekazu źródeł numizmatycznych, [Erika Manders: Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage, A.D. 193–284. Leiden – Boston 2012], „Wieki Stare i Nowe” 2014, 7 (12), s. 129–136, ISSN 1899-1556

Agata A. Kluczek, Cesarz Walerian (253–260), którego „zgubiła jakaś fatalna konieczność”. [rec.] Toni Glas: Valerian. Kaisertum und Reformansätze in der Krisenphase des Römischen Reiches. Paderborn 2014, „Wieki Stare i Nowe” 2015, 9(14), s. 79–86, ISSN 1899-1556; e-ISSN 2353-9739

Agata A. Kluczek, Cesarz Gallien (253–268): „zniszczył państwo przez swój tryb życia”. [rec.] Michael Geiger: Gallienus. Frankfurt am Main 2013, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, 35.4, s. 213–223, ISSN 1643-8191, http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.051

Agata A. Kluczek, Moneta – klucz do świątyni starożytności. Uwagi na kanwie książki Roberta Turcana [R. Turcan: L’archéologie dans l’antiquité: tourisme, lucre et découvertes. Paris 2014], „Wieki Stare i Nowe” 2016, 10(15), s. 121–139, ISSN 1899‑1556; e-ISSN 2353-9739

Agata A. Kluczek, Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320, „Res Historica” 2018, 45, s. 359–371, ISSN 2082-6060; e-ISSN: 2449-8467, DOI 10.17951/rh.2018.45.359-371

 

Sprawozdania, hasła:

Agata A. Kluczek, Miejsce i rola wyobrażeń barbarzyńców w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich okresu kryzysu III wieku. Świadectwo monet, w: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie, t. 44.2, lipiec–grudzień 2000, Kraków 2002, s. 6–8, ISBN 83-88857-20-7

Agata A. Kluczek, Libra, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 258, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Medalion, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 273, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennice w państwie rzymskim, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 273–275, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo imperatorskie, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo imperialne, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Mennictwo lokalne, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 276, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Moneta, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 281–282, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Pondus, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 319, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, System monetarny antycznego Rzymu, w: Wielka Encyklopedia Prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. 1: Prawa Świata Antycznego, red. Bronisław Sitek, Witold Wołodkiewicz, cz. 2: Prawo publiczne, Warszawa 2014, s. 394–402, Fundacja Ubi societas, ibi ius, ISBN 978-83-64556-00-5

Agata A. Kluczek, Andrzej Kunisz [1932–1998]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/andrzej-kunisz-1932-1998/

Agata A. Kluczek, Kazimierz Zakrzewski [1900–1941]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/kazimierz-zakrzewski-1900-1940/

Agata A. Kluczek, Marian Gumowski [1881–1974]. Galeria pamięci – nasi mistrzowie. Stowarzyszenie Historyków Starożytności  – http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.uw.edu.pl/portfolio/marian-gumowski-1881-1974/

 

Prace pod redakcją:

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem Wiesława Kaczanowicza, red. Agata A. Kluczek, Norbert Rogosz, Agnieszka Bartnik, Katowice 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-343-4; e-ISBN 978-83-8012-344-1

Kobiety i władza w czasach dawnych, red. Bożena Czwojdrak, Agata A. Kluczek, Katowice 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-8012-316-8, e-ISBN 987-83-8012-317-5

Copyright (c) 2013-2023 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by