PolskiEnglish
Wieki Stare i Nowe
Data: 2013-02-12 11:55:56

I. HISTORIA I PROFIL CZASOPISMA

„Wieki Stare i Nowe” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom „Wieków starych i nowych” ukazał się w 2000 roku pod redakcją Idziego Panica i Marii W. Wanatowicz. Zainaugurował on wydawnictwo wielotomowe, które w 2005 roku (od tomu 4) znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku nieznacznie zmienił się tytuł (zastosowano duże litery), zmieniła się też numeracja poszczególnych tomów, tom szósty opublikowany został jako 1 (6). Również od tego czasu „Wieki Stare i Nowe” regularnie ukazują się corocznie. Kolejnym redaktorem czasopisma był Selwester Fertacz.
Na łamach „Wieków Starych i Nowych” publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Redakcja pozostaje wierna pierwotnej idei, przyświecającej zakładaniu wydawnictwa, aby nie poświęcać konkretnych tomów jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywać ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. Wiąże się to również z założeniem prezentowania w formie artykułów realizowanych aktualnie tematów badawczych pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale również z zamieszczaniem w czasopiśmie przekraczających tę optykę i problematykę prac historyków z innych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w „Wiekach Starych i Nowych” jest bardzo szeroki, bowiem pismo jest otwarte na teksty dotyczące zagadnień z różnych obszarów historii.

Dziękując naszym Autorom i Recenzentom oraz zapraszając wszystkich do publikowania artykułów, artykułów recenzyjnych i recenzji w „Wiekach Starych i Nowych”, informujemy, że nasze czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. „Wiekom Starym i Nowym” przyznano 8 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w:

BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

CEEOL - Central and Eastern Online Library

IC Journals master List

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

 

Poczynając od tomu 1 (6), 2009 „Wieki Stare i Nowe” dostępne są w formie internetowej – Central and Eastern European Online Library:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=694
Tomy 1 (2000), 2 (2001), 5 (2007) dostępne są na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
http://www.sbc.org.pl/publication/65250
Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:
http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

Wersja drukowana Czasopisma ma charakter podstawowy.

ISSN 0208-6336

ISSN 1899-1556

e-ISSN 2353-9739

Więcej infromacji o czasopiśmie:

http://www.historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=90

http://wydawnictwo.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

http://www.arianta.pl/

 

II. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

REDAKTORZY 

Agata A. Kluczek, redaktor naczelny (agata.kluczek@us.edu.pl)

Dariusz Rolnik, zastępca (dariusz.rolnik@us.edu.pl)

 

SEKRETARZ

Marcela Gruszczyk (marcela.gruszczyk@us.edu.pl)

CZŁONKOWIE ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Maciej Fic (maciej.fic@us.edu.pl); Dawid Madziar (dawidmadziar@onet.eu); Judyta Ścigała (judytascigala20@gmail.com)

 

RADA PROGRAMOWA

Sylwester Fertacz, Wiesław Kaczanowicz, Ryszard Kaczmarek, Agata A. Kluczek, Dariusz Nawrot, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Dariusz Rolnik, Ryszard Skowron, Tomasz Pawelec oraz Maria W. Wanatowicz.

 

RADA NAUKOWA

Marian Chachaj (Lublin), Dariusz Dolański (Zielona Góra), Jerzy Dygdała (Toruń), Albin Głowacki (Łódź), Valiancin Fiodorowic Holubieu (Mińsk), Andrej Macuk (Mińsk), Danuta Musiał (Toruń), Mirosław Nagielski (Warszawa), Albina Fiodorovna Noskova (Moskva), Maciej Salamon (Kraków), Maciej Serwański (Poznań), Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Vilnius), Przemysław Wiszewski (Wrocław), Stiepan Zakharkevich (Minsk).

 

DANE KONTAKTOWE

e-mail: wiekistareinowe@gmail.com

 

Instytut Historii 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 11

40–007 Katowice

adres: http://www.historia.us.edu.pl

tel. 0048 32 3591314

e-mail: ih.wns@us.edu.pl

III. LISTA RECENZENTÓW

 2000–2018

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach); Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki); Hanna Appel (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); Bartosz Awianowicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II); Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński); Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie); Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski); Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski); Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie w Katowicach); Marian Drozdowski (Akademia Pomorska w Słupsku); Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie); Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki); Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski); Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki); Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Tomasz Kempa (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski); Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski); Bogusław Kopka (Politechnika Warszawska); Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński); Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski); Michał Lis (Uniwersytet Opolski); Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński); Mariusz Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński); Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński); Paweł Madejski (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski); Beata Możejko (Uniwersytet Gdański); Danuta Musiał (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie); Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński); Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski); Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski); Stanisław Senft (Instytut Śląski); Jan Seredyka; Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński); Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Dariusz Słapek (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); Aleksander Smoliński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński); Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński); Andrzej Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański); Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach); Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski); Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki).

IV. AKTUALNOŚCI

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje materiały do tomu 14(19). Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2018 roku. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadsyłane recenzje książek powinny dotyczyć publikacji, które ukazały się maksymalnie trzy lata przed sporządzeniem recenzji.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 84.8 kB
Zasady publikowania tekstów
Pobierz
Rozmiar: 124.5 kB
WSiN formularz recenzyjny (doc)
Pobierz
Rozmiar: 44.7 kB
WSiN formularz recenzyjny (pdf)
Pobierz
Rozmiar: 62 kB
WSiN oświadczenie autora (doc)
Pobierz
Rozmiar: 216.7 kB
WSiN oświadczenie autora (pdf)
Pobierz
Rozmiar: 45.5 kB
WSiN oświadczenie o dziele (doc)
Pobierz
Rozmiar: 249.7 kB
WSiN oświadczenie o dziele (pdf)
Pobierz
Rozmiar: 767 kB
spis treści WSiN 2009, t. 1(6)
Pobierz
Rozmiar: 3201.1 kB
WSiN 2009, t. 1(6)
Pobierz
Rozmiar: 1396.2 kB
spis treści WSiN 2010, t. 2(7)
Pobierz
Rozmiar: 5272.1 kB
WSiN 2010, t. 2(7)
Pobierz
Rozmiar: 1425.9 kB
spis treści WSiN 2011, t. 3(8)
Pobierz
Rozmiar: 4062.5 kB
WSiN 2011, t. 3(8)
Pobierz
Rozmiar: 1447 kB
spis treści WSiN 2012, t. 4(9)
Pobierz
Rozmiar: 8504.3 kB
WSiN 2012, t. 4(9)
Pobierz
Rozmiar: 133.2 kB
spis treści WSiN 2012, t. specj.
Pobierz
Rozmiar: 133.2 kB
WSiN 2012, t. specj.
Pobierz
Rozmiar: 301.8 kB
spis treści WSiN 2013, t. 5(10)
Pobierz
Rozmiar: 3976.1 kB
WSiN 2013, t. 5(10)
Pobierz
Rozmiar: 262.7 kB
spis treści WSiN 2014, t. 6(11)
Pobierz
Rozmiar: 2586.4 kB
WSiN 2014, t. 6(11)
Pobierz
Rozmiar: 2491.9 kB
spis treści WSiN 2014, t. 7(12)
Pobierz
Rozmiar: 5751.5 kB
WSiN 2014, t. 7(12)
Pobierz
Rozmiar: 2515.2 kB
spis treści WSiN 2015, t. 8(13)
Pobierz
Rozmiar: 12406 kB
WSiN 2015, t. 8(13)
Pobierz
Rozmiar: 854.1 kB
spis treści WSiN 2015, t. 9(14)
Pobierz
Rozmiar: 8258.4 kB
WSiN 2015, t. 9(14)
Pobierz
Rozmiar: 2662.8 kB
spis treści WSiN 2016, t. 10(15)
Pobierz
Rozmiar: 10522.2 kB
WSiN 2016, t. 10(15)
Pobierz
Rozmiar: 2545.2 kB
spis treści WSiN 2016, t. 11(16)
Pobierz
Rozmiar: 10553.5 kB
WSiN 2016, t. 11(16)
Pobierz
Rozmiar: 2506 kB
spis treści WSiN 2017, t. 12(17)
Pobierz
Rozmiar: 10488.8 kB
WSiN 2017, t. 12(17)
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by