PolskiEnglish
Oferta edukacyjna Instytutu Historii na rok akademicki 2017/2018
Data: 2017-03-09 12:20:20

Uwaga kandydaci zainteresowani podjęciem studiów
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego!

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy następujące kierunki studiów:

dla studiów I stopnia (licencjackich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska; muzealna)
- Turystyka Historyczna
- Doradztwo i Infobrokerstwo Historyczne

dla studiów II stopnia (magisterskich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska)
- Środkowoeuropejskie Studia Historyczne (wspólnie z Uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie)
- Turystyka (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ)

Więcej informacji znajduje się w zakładce rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru studiów w naszym Instytucie :-)  

 

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
Central-European Historical Studies

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć TUTAJ.

Details about studies can be found HERE.

Zaproszenie na "Dzien otwarty na WNS" 5.10.2017
Data: 2017-09-21 14:24:59

Szanowni Państwo,

5 października br. Wydział Nauk Społecznych UŚ organizuje "Dzień otwarty", podczas którego zainteresowani studiami w naszych murach mogą dowiedzieć się nieco na temat oferty edukacyjnej i prowadzonych badań naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy (w załaczniku niniejszej wiadomości) i czekamy na Państwa 5 października.

Załączone pliki:
Rozmiar: 420.8 kB - dzien otwarty wns 5.10.2017
Zaproszenie do skorzystania z oferty studiów podyplomowych
Data: 2017-09-18 15:39:33

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Instytut Historii UŚ oferuje zainteresowanym udział w studiach podyplomowych: Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiach Historycznych oraz Podyplomowych Historycznych Studiach Śląskoznawczych. Bliższe informacje nt. tej formy kształcenia znajdują się w zakładce "studia podyplomowe".

Zaproszenie na konferencję naukową nt. dziejów reformacji na Górnym Śląsku (28-29.09.2017)
Data: 2017-09-15 12:36:57

Szanowni Państwo,

w dniach 28-29 września 2017 roku odbędzie się konferencja naukowa pt.: „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”, zorganizowana przez Bibliotekę Śląską (Katowice, Pl. Rady Europy 1, sala Parnassos).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informujemy także, że zagadnienia poruszane na konferencji uzupełniają tematykę przedmiotu: "Historia Śląska" dla I i II roku magisterskich studiów historycznych.

Załączone pliki:
Rozmiar: 1436.9 kB - ulotka-program konferencji
Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Jerzego Szydłowskiego (21.09.2017)
Data: 2017-09-02 13:47:31

21 września br. Instytut Historii współorganiował sesję naukową pt. "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego", podczas ktorej przypomniana została sylwetka profesora Jerzego Szydłowskiego - długoletniego pracownika oraz dyrektora naszego Instytutu, a także dziekana i prodziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Podczas sesji przedstawiono różnorodne aspekty kariery naukowej Profesora, a także wyniki najnowszych prac na stanowiskach archeologicznych przez niego badanych. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentujący nasz Instytut dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic.

W tym samym dniu w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbył się wernisaż wystawy pt. "Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka Mistrza".

Załączone pliki:
Rozmiar: 1130.3 kB - program sesji
Kolejne spotkanie robocze historyków z Katowic, Ostrawy i Bańskiej Bystrzycy
Data: 2017-09-06 13:37:50

spotkanie robocze

 

 

6 września 2017 roku w naszym Instytucie odbyło się kolejne spotkanie zespołów roboczych trzech partnerskich środowisk historyków: z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedry Historii Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Katedry Historii Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Rozmowy koncentrowały się na omówieniu prac nad planowanymi wspólnymi projektami i przedsięwzięciami edukacyjnymi i naukowymi.

Nowości książkowe IH popularyzujące historię i turystykę historyczną
Data: 2017-09-04 12:13:13

W ostatnich dniach nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego na rynku wydawniczym ukazały się nowe pozycje książkowe, przygotowane przez pracowników naszego Instytutu.

Turystyka historyczna

Europa XX-XXI

 

Są to: pierwszy tom "Turystyki Historycznej" (pod redakcją dr. hab. Zbigniewa Hojki i dr. hab. Krzysztofa Nowaka) i "Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów", współredagowana przez dr Marcelę Gruszczyk, dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego oraz dr. Miłosza Skrzypka.

Zapraszamy do lektury.

Kolejny pracownik IH UŚ wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-09-02 16:04:13

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygnietego w lipcu br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znalazł się projekt kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku naszego Instytutu, dr. hab. Ryszarda Skowrona pt.: „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587–1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587–1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632–1648)”.

W konkursie zgłoszonych zostało 249 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano jedynie 28 projektów.

Pracownicy IH UŚ członkami Zespołu badań nad dworami i elitami władzy przy warszawskim IH PAN
Data: 2017-09-02 15:53:21

Miło nam poinformować, że nowo powołanym Zespołem do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie kierowala będzie reprezentująca nasz Instytut dr hab. Bożena Czwojdrak. Wśród współpracowników znalazły się również nasze instytutowe koleżanki: dr hab. Aleksadra Skrzypietz i dr Aleksandra Barwicka-Makula.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy/

Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 w IH UŚ
Data: 2017-06-29 17:07:36

spotkanie w Żarkach28 czerwca br. pracownicy Instytutu Historii kolejny już raz podsumowali rok akademicki w podmyszkowskich Żarkach.

Spotkanie było okazją do wspomnień, nie zabrakło jednak rózmów dotyczących aktualnych problemów i realiów funkcjonowania Instytutu.

Oceniając frekwencję oraz aktywność uczestników można uznać, że trzecie już wspólne posiedzenie historyków UŚ należało do udanych.

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by