Plany zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

plany zajęć dla studentów historii I stopnia: II ROK LIC HISTORIA I ROK LIC HISTORIA III ROK LIC HISTORIA
plany zajęć dla studentów turystyki historycznej I stopnia: I ROK LIC TH II ROK LIC TH III ROK LIC TH
plany zajęć dla studentów historii II stopnia: I ROK MGR HISTORIA II ROK MGR HISTORIA
plan zajęć dla studentów turystki II stopnia (specjalność: dziedzictwo kulturowe): I ROK MGR T II ROK MGR TH
plany zajęć dla studiów historycznych I stopnia: I ROK LIC HISTORIA pop II ROK LIC HISTORIA.pop III ROK LIC HISTORIA.pop2
plany zajęć dla studiów turystyki historycznej I stopnia: I ROK LIC TH.pop II ROK LIC TH.pop III ROK LIC TH.pop
plany zajęć dla studiów historycznych II stopnia: I ROK MGR HISTORIA.pop II ROK MGR HISTORIA.pop
plan zajęć dla środkowoeuropejskich studiów historycznych II stopnia: ĹšSH.pop
plan zajęć dla studiów turystki II stopnia: II ROK MGR TH.pop