Uwaga studenci zamiana terminu egzaminu z prof. dr hab. J. Sperką
Dodany 11/07/2019 o 07:52 przez LŻ

Uwaga studenci

Zmiana terminu egzaminu z Historii Średniowiecznej Polski z Prof.  dr hab. J. Sperką z 17.09.2019  na 23.09.2019 godzina (8.30)pozostaje bez zmian .

Zmiana godziny egzaminu z dr hab. prof. UŚ K. Miroszewskim
Dodany 28/06/2019 o 13:27 przez LŻ

Uwaga studenci III roku st. lic.,

przypominamy, że ze względu na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych 2.07.2019 r. zmieniona została godzina egzaminu z dr hab. prof. UŚ K. Miroszewskim (z godz. 10.00 na godz. 13.30).

Dyżury pracowników IH w okresie sesji
Dodany 22/06/2019 o 14:21 przez MF

Szanowni studenci,

przypominamy, że w okresie sesji (w miesiącach czerwiec i wrzesień) pracowników IH obowiązują wyłącznie dyżury we wtorki. W przypadkach innych terminów należy umawiać się z prowadzącymi bezpośrednio (osobiście bądź mailowo).

Informacja dotycząca praktyk dla specjalności nauczycielskiej w roku 2019
Dodany 19/06/2019 o 06:32 przez MF

Szanowni studenci specjalności nauczycielskiej IH wszystkich lat,

w wyniku reorganizacji kształcenia od roku 2019 Uniwersytet Śląski nie zawiera już z nauczycielami-opiekunami praktyk umów o ich realizację, a tym samym nie otrzymują oni wynagrodzenia za sprawowaną opiekę.

W konsekwencji nie będą już przekazywane Państwu dokumenty tzw. finansowe, a komplet potrzebnych materiałów macie Państwo do pobrania w odpowiednich zakładkach na podstronie poświęconej praktykom. Zgodnie z wytycznymi zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk „przy wyborze miejsca odbywania praktyki student powinien wziąć pod uwagę instytucje, z którymi Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowy o współpracy”. Informację tę najłatwiej uzyskać w szkołach, do których będą Państwo aplikować na praktykę, wykaz placówek z którymi najściślej współpracuje IH znajduje się na stronie Instytutu w zakładce „współpraca z otoczeniem”.

Przypominamy, że w najbliższym czasie (od września do grudnia 2019) praktyki pedagogiczne winni zrealizować studenci:

– 2 roku studiów licencjackich (praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, 30 godz.),

– 3 roku studiów licencjackich (praktyka z historii w szkole podstawowej, 120 godz.),

– 1 rok studiów magisterskich (praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej, 30 godz.),

– 2 rok studiów magisterskich (praktyka z historii w szkole ponadpodstawowej, 60 godz.)

Starostowie grup proszeni są o podejście z odpowiednią liczbą formularzy skierowania na praktykę (po 1 na praktykanta) oraz porozumień dla specjalności nauczycielskiej (po 2 na osobę) we wtorek 25 VI, 9 VII albo 16 VII w godz. 11.00-13.00 do dr. hab. Macieja Fica.

Inf. dot. dyżuru mgr. T. Zawadzkiego
Dodany 17/06/2019 o 08:28 przez LŻ

Informujemy, że w czasie sesji dyżury mgr. Tomasza Zawadzkiego odbywać będą się w każdy wtorek do 9 lipca, w godzinach 11.00-13.00

Zmiana godziny kolokwium z historii powszechnej średniowiecza z dr K. Niemczyk
Dodany 17/06/2019 o 08:25 przez LŻ

Uwaga studenci  I roku historii,

III termin kolokwium z historii powszechnej średniowiecza z  dr K. Niemczyk odbędzie się  24 czerwca o godzinie 16.00 (zmiana z godziny 10.00), w sali 137.

Inf. dot. dyżuru dr M. Gruszczyk
Dodany 17/06/2019 o 08:22 przez LŻ

Uwaga studenci,

z powodu udziału w konferencji podsumowującej program „Uniwersytet Najlepszych” dr M. Gruszczyk odwołuje dyżur w dniu 18 czerwca. Dyżur zostaje przeniesiony na środę, tj. 19.06 (w godz. 11:00-12:00).

Inf. dot. dyżuru dr hab. prof. UŚ A. Kluczek
Dodany 17/06/2019 o 08:20 przez LŻ

Uwaga studenci,

w związku z wyjazdem służbowym dr hab. prof. UŚ A. Kluczek przenosi dyżur z wtorku 18 czerwca na poniedziałek 17 czerwca, w godz. 14.00-15.00.

Terminy egzaminów sesja letnia 2018 2019
Dodany 07/06/2019 o 13:32 przez LŻ

W załączniku terminy egzaminów sesja letnia 2018 – 2019 a.b-j TERMINY EGZ sesja letnia 2018-2019 st.stacjonarne i niestacj

Inf. dot. dyżurów oraz kolokwium poprawkowego dr hab. B. Czwojdrak
Dodany 06/06/2019 o 07:56 przez LŻ

Informujemy, że w czasie sesji dr hab. B. Czwojdrak ma dyżury w każdy wtorek do 9 lipca i od 3 września w godzinach 11.00-13.00.

Kolokwium poprawkowe z historii średniowiecznej Polski odbędzie się  10 września o godzinie 11.00 w sali 339.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by