Zaproszenie dla pracowników Instytutu Historii na spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki
Dodany 05/10/2018 o 09:08 przez LŻ

Dyrekcja Instytutu Historii UŚ zaprasza wszystkich pracowników na spotkanie poświęcone kwestiom dydaktyczno-naukowym, związane z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie rozpocznie się 9 października br. o godz. 11.00 w sali nr 141. Bardzo prosimy wszystkich pracowników o obecność.

Konkurs na finansowanie projektów dla mlodych naukowców 2018
Dodany 07/09/2018 o 09:59 przez LŻ

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 17.09.2018 roku

  1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku
  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2018 rok oraz kosztorysu
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2018 r.

Organizacja roku akademickiego 2018-2019
Dodany 07/09/2018 o 09:45 przez LŻ

Zarzadzenie Rektora dot organizacji roku akademickiego 2018 – 2019 nr 46/2018

zarz201846

Najbliższa Rada Wydziału oraz Rada Instytutu Historii
Dodany 07/09/2018 o 08:04 przez LŻ

Informujemy,że najbliższa Rada Wydziału Nauk Społecznych oraz Rada Instytutu Historii odbędą sie w dniu 25.09.2018

Rada IH przewidziana jest na godz. 8.00 zapraszamy

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by