Nowy wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia
Dodany 13/01/2020 o 16:41 przez MF

12 grudnia 2019 roku Komisja ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Humanistycznego przyjęła Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Humanistyczny.

Dokument został zamieszczony w załączniku: [WH] Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2020

Propozycja zaangażowania w projekty Centrum Obsługi Studentów
Dodany 25/11/2019 o 20:50 przez MF

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projektem „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” dofinansowanym ze środków UE, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ  Ryszard Koziołek ogłosił rok akademicki 2019/2020 rokiem Wielkiego Badania Kompetencji wśród studentów naszej Uczelni. W związku z tym faktem zwracamy się o przekazanie nauczycielom akademickim (którzy prowadzą zajęcia, wykłady bądź seminaria ze studentami 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia oraz 4 lub 5 roku studiów jednolitych magisterskich) informacji o Wielkim Badaniu Kompetencji z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich grup zajęciowych.

Udział w Wielkim Badaniu Kompetencji możliwy jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (co jest wymogiem projektowym): https://formularze.us.edu.pl/kompetencje. Po dokonaniu zapisu, student otrzyma test do wypełnienia online.

W przypadku zainteresowania grupy co najmniej kilku studentów prosimy o kontakt z Biurem Karier w celu umówienia dogodnego terminu na przeprowadzenie badania bezpośrednio na Wydziale bądź w siedzibie Rektoratu. Możliwe jest zrealizowanie badania dla całej grupy studentów podczas wybranych zajęć dydaktycznych w razie zainteresowania prowadzącego.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Wielkim Badaniem Kompetencji bądź realizacją projektu „Studia i co dalej? – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” prosimy o kontakt mailowy z Biurem Karier bk@us.edu.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów 32 359 20 32 / 32 359 19 82. Osobami kontaktowymi w tej sprawie są Pani Małgorzata Biylnik, Ewelina Kaleta, Ewa Cetnar-Tkaczyk – doradcy zawodowi dedykowani studentom poszczególnych wydziałów.

Trwają  także intensywne przygotowania do 4. Edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. W tym roku po raz pierwszy do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół województwa śląskiego, dla których przygotowaliśmy możliwość współpracy jako „PROMOTOR ŚFN”.  Promotorzy Śląskiego Festiwalu Nauki to osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym, popularyzatorzy nauki, pracujący zawodowo z młodzieżą, pasjonaci potrafiący swoim zaangażowaniem zarażać innych. Promotor ŚFN, to osoba, która pełni funkcję doradczą, pomaga w analizie i ewaluacji Festiwalu, ale także aktywnie go promuje w swoim otoczeniu.

Powołując się na Państwa doświadczenie w pracy z kreatywnymi i aktywnymi nauczycielami chcielibyśmy prosić o pomoc w propagowaniu tej inicjatywy dostępnymi dla Państwa kanałami informacyjnymi wśród wszystkich nauczycieli, z którymi Państwo współpracują.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl/zostan-promotorem-sfn Rejestracja do programu otwarta będzie do 4 grudnia br. Koordynatorem programu jest aleksandra.labocha@us.edu.pl

Polityka jakości kształcenia w UŚ
Dodany 30/10/2019 o 09:10 przez MF

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk dnia 29 października 2019 r. wydał zarządzenie nr 145 w sprawie określenia polityki jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dokument znajduje się w załączniku.

polityka jakości kształcenia UŚ

31 X 2019 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w UŚ
Dodany 28/10/2019 o 08:47 przez MF

Decyzją Prorektora ds. kształcenia i studentów prof. Ryszarda Koziołka, w związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego, 31 października 2019 r. został ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Godziny dziekańskie 10 X 2019
Dodany 07/10/2019 o 18:32 przez MF

W związku z inauguracją roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz wprowadził dla wszystkich studentów WH 10 października 2019 roku (czwartek) godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 9.45 do 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Zajęcia w pozostałych godzinach odbywać się będą zgodnie z planem.

Godziny rektorskie 7 X 2019
Dodany 04/10/2019 o 10:25 przez MF

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadził w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 7 października 2019 roku (poniedziałek) godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 9.45 do 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny). Zajęcia w pozostałych godzinach odbywać się będą zgodnie z planem.

Komunikat dot. godzin dziekańskich w dniu 3.10.2019
Dodany 02/10/2019 o 08:47 przez LŻ

K O M U N I K A T !

W związku z  odbywającym się „Świętem Bankowej” Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz ustala dzień 3 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla kierunków studiów Wydziału Humanistycznego funkcjonujących w Katowicach przy  ul. Bankowej 11.

Spotkanie inauguracyjne wszytkich pracowniów Instytutu Historii
Dodany 30/09/2019 o 12:03 przez LŻ

Szanowni Państwo,

w dniu 1.10.2019 w imieniu Dyrekcji Instytutu Historii zapraszam wszystkich pracowników na spotkanie inaugurujące początek nowego roku akademickiego 2019/2020 (na godz. 11.00 do sali 141).

Spotkanie Zespołu Oceniającego PKA z pracownikami Instytutu Historii (30 V 2019)
Dodany 25/05/2019 o 10:48 przez MF

Szanowni Państwo,
informujemy, że spotkanie Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z pracownikami Instytutu Historii zostało zaplanowane na czwartek 30 maja na godz. 14.00 w sali sympozjalnej I. Prosimy o potraktowanie obecności na tym spotkaniu jako obowiązkowej.

Godziny rektorskie w związku z organizacją Juwenaliów w dniach 23 i 24.05.2019
Dodany 17/05/2019 o 13:14 przez LŻ

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w dniach: 23 maja (czwartek) i 24 maja (piątek) br. do godziny 12.00 ogłoszone zostają godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Zwolnienie z zajęć dydaktycznych otrzymają także studenci uczestniczący w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic dnia 21 maja br. (wtorek) na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by