Konkurs historyczny dla doktorantów i pracowników ze stopniem doktora
Dodany 13/04/2019 o 10:36 przez MF

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie zaprasza do udziału w konkursie historycznym dla doktorantów i pracowników naukowych ze stopniem doktora. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnych i nigdzie nie opublikowanych referatów, których tematem będą najnowsze ustalenia lub też analizy naukowe obejmujące problematykę obejmującą okres historyczny od odzyskania przez Polskę niepodległości do 100. rocznicy podpisania Traktatu w Trianon, a także skutki tych wydarzeń w aspektach historycznym i politycznym. Konferencja, która odbędzie się w siedzibie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie 7 czerwca 2019 roku, będzie zatytułowana „Od radości do dramatu. Lata 1918 – 1920 w odbiorze polskim i węgierskim”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej organizatora: muzeum@polonia.hu w terminie do 10 maja. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt referatu. Streszczenie powinno zawierać opis problemu badawczego. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 15 wierszy.

Komitet Naukowy dokona kwalifikacji referatów na podstawie ich abstraktów. Zakwalifikowane prace prezentowane będą podczas konferencji naukowej w formie referatu, a następnie wydane w formie recenzowanej monografii naukowej. Uczestnik, którego referat zakwalifikowany zostanie do wygłoszenia i publikacji otrzyma atrakcyjne honorarium.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.lengyelmuzeum.hu i www.polskiemuzeum.hu

Zebranie pracowników IH
Dodany 24/03/2019 o 10:06 przez MF

26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w s. 141 odbędzie się zebranie pracowników Instytutu Historii, poświęcone m.in. procesowi ewaluacji programów studiów.

Zaproszenie dla pracowników Instytutu Historii na spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki
Dodany 05/10/2018 o 09:08 przez LŻ

Dyrekcja Instytutu Historii UŚ zaprasza wszystkich pracowników na spotkanie poświęcone kwestiom dydaktyczno-naukowym, związane z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie rozpocznie się 9 października br. o godz. 11.00 w sali nr 141. Bardzo prosimy wszystkich pracowników o obecność.

Konkurs na finansowanie projektów dla mlodych naukowców 2018
Dodany 07/09/2018 o 09:59 przez LŻ

W związku z przyznaniem dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 rok bardzo proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru) przez osoby zainteresowane w terminie do 17.09.2018 roku

  1. pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, dla których Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt.33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i nie ukończyły 35 roku życia oraz których zatrudnienie nie ustaje w roku, którego dotyczy składanie wniosku
  2. uczestnikami studiów doktoranckich.

Poniżej dostępne są aktualnie obowiązujące wzory druków oraz Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązujący od dnia 21.02.2017 r.

  • Wzór wniosku o przyznanie dotacji na 2018 rok oraz kosztorysu
  • Regulamin przygotowywania i składania wniosków o sfinansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2018 r.

Organizacja roku akademickiego 2018-2019
Dodany 07/09/2018 o 09:45 przez LŻ

Zarzadzenie Rektora dot organizacji roku akademickiego 2018 – 2019 nr 46/2018

zarz201846

Najbliższa Rada Wydziału oraz Rada Instytutu Historii
Dodany 07/09/2018 o 08:04 przez LŻ

Informujemy,że najbliższa Rada Wydziału Nauk Społecznych oraz Rada Instytutu Historii odbędą sie w dniu 25.09.2018

Rada IH przewidziana jest na godz. 8.00 zapraszamy

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by