Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2019)
Dodany 27/02/2019 o 17:28 przez MF

1. Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2019, ss. 368.

2. Marcela Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 248.

3. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka. Warszawa 2019, ss. 624.

tyl Powstania śląskie 1919-1920-1921

4. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 284.

5. Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 440.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2018)
Dodany 25/02/2019 o 20:38 przez MF

1. Agata Bryłka, Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 196.

2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wydawca: Stowarzyszenie „Wilamowianie”. Wilamowice 2018, ss. 476.

3. Tomasz Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek). Wydawca: Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

4. Lech Krzyżanowski, Witold Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim. Wydawnictwo: Arche. Sopot 2018, ss. 342.

5. Kazimierz Miroszewski, Katarzyna Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 223.

6. Dariusz Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2018, ss. 143.

7. Idzi Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 171.

8. Idzi Panic, Die Ungarn. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie. Cieszyn 2018, ss. 162.

9. Dariusz Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 504.

10. Dariusz Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 324.

11. Mirosław Węcki, Sebastian Rosenbaum, Grzegorz Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa-Katowice 2018, 336.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2017)
Dodany 22/11/2018 o 15:16 przez MF

1. Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piątek, Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Księgarnia św. Jacka. Katowice 2017, ss. 310.

2. Ryszard Kaczmarek, Polen In Wermacht. De Gruyter Oldenbourg. Munchen 2017, ss. 244.

3. Kazimierz Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Almpol. Rzeniszów 2017, ss. 130.

 

4. Jakub Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035). Avalon. Kraków 2017, ss. 363.

5. Jakub Morawiec, Norwegia. Początki państw. Wydawnictwo Poznańskie 2017, ss. 240.

6. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.

7. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.

8. Miłosz Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę. Wydawnictwo Cum Laude. Bielsko-Biała 2017, ss. 198.

9. Mateusz Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980. Studio Nova, Katowice 2017, ss. 323.

 

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2016)
Dodany 01/01/2017 o 18:04 przez Administrator

ROK 2016

1. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Jak 9 z „Wujka”. Górnośląski glosariusz Polski Ludowej. Wydawnictwo Cum-Laude. Katowice-Bielsko-Biała, ss. 202.

2. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Kostuchna. Monografia historyczna. MDK „Południe” w Katowicach. Katowice 2016, ss. 386.

3. ZBIGNIEW HOJKA, Poradnik dżentelmena i damy. Wydawnictwo Dragon. Warszawa 2016, ss. 320.

4. JAKUB MORAWIEC, Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 672.

5. DARIUSZ NAWROT, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego. Wydawnictwo Muzeum Saturn. Czeladź 2016, ss. 233.

6. KATARZYNA NIEMCZYK, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 360.

7. Źródła Leśniowa. Cz. 2. Oprac. ANNA PORĘBA, ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, JACEK SZPAK. Wydawnictwo Wejdźmy na szczyt. Leśniów-Kraków 2016, ss. 136.

8. DARIUSZ ROLNIK, Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721—1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 756.

9. The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1. Oprac. RYSZARD SKOWRON et alt. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 807.

10. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Część I, wydali EDWARD DŁUGAJCZYK i MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 524.

11. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Część II (Dokumenty dodatkowe), wydał MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 416.

12. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów. Wydawnictwo Bellona. Warszawa 2016, ss. 360.

13. MATEUSZ SOBECZKO, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Studio Noa. Katowice – Rydułtowy 2016, ss. 175.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2012-2015)
Dodany 01/01/2016 o 17:50 przez Administrator

ROK 2015

1. PIOTR BOROŃ, Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Cz. 1: Wokół gliwickiego runku. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2015, ss. 649.

Znalezione obrazy dla zapytania Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku.

2. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Biografia polityczna. Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Medeia. Katowice 2015, ss. 131.

3. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, Między Wschodem a Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 328.

4. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, MIROSŁAW WĘCKI, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 240.

Znalezione obrazy dla zapytania BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, MIROSŁAW WĘCKI, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...

5. IDZI PANIC, Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląska od środniowiecza do połowy XIX wieku. Wydawnictwo Avalon. Kraków 2015, ss. 502.

Znalezione obrazy dla zapytania IDZI PANIC, Jak my ongiś godali.

6. IDZI PANIC, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Cieszyn 2015, ss. 535.

Znalezione obrazy dla zapytania IDZI PANIC, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku).

7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Jakub Sobieski. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2015, ss. 412.

8. KATARZYNA WILCZOK, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989). Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Katowice 2015, ss. 344.

Znalezione obrazy dla zapytania KATARZYNA WILCZOK, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL

 

ROK 2014
1. MACIEJ FIC, Między nauka a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 548.


2. WACŁAW GOJNICZEK, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477-1653). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ss. 392.


3. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742–1918/1919. Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2013, ss. 400.


4. RYSZARD KACZMAREK, Polacy w armii Kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 556.


5. TOMASZ KAŁUSKI, MAREK NOWACKI, Historia Świebodzina według Gustava Zerndta. Indeksy z komentarzami. Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt. Kommentierte Register. Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin 2014, ss. 276.

Znalezione obrazy dla zapytania TOMASZ KAŁUSKI, MAREK NOWACKI, Historia Świebodzina według Gustava Zerndta.

6. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915.  Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2014, ss. 148.


7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014, ss. 350.


8. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej. „Obywatele Obywatelom”, Łódź 2014, ss. 256.


9. MIROSŁAW WĘCKI, Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej o. w Katowicach, Katowice 2014, ss. 534.

Znalezione obrazy dla zapytania MIROSŁAW WĘCKI, Fritz Bracht (1899-1945).

 

ROK 2013
1. AGNIESZKA BARTNIK, Zarys wierzeń plemion celtyckich. Universitas, Kraków 2013, ss. 313.


2. KATARZYNA FIC, MACIEJ FIC, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu. Wydawnictwo Cum Laude, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 226.


3. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Katowice 2013, ss. 58.


4. TOMASZ KAŁUSKI, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 384.

Znalezione obrazy dla zapytania TOMASZ KAŁUSKI, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku.

5. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea” (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276.


6. LECH KRZYŻANOWSKI, Historia ustroju i prawa w Polsce. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280.

Znalezione obrazy dla zapytania LECH KRZYŻANOWSKI, Historia ustroju i prawa w Polsce. odnowa

7. KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, ss. 207.


8. JAKUB MORAWIEC, Knut Wielki (ok. 995-1035). Król Anglii, Danii i Norwegii. Avalon, Kraków 2013, ss. 363.


9. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego. Muzeum Miejskie w Sosnowcu, Sosnowiec 2013, ss. 78.


10. Osobliwości skoczowskie, opr. IDZI PANIC. Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 92.


11. TOMASZ PAWELEC, Z drugiej strony Atlantyku. „Młodsza Europa” w dawnych syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych). Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 232.


12. JOANNA POPANDA, MIROSŁAW WĘCKI, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Muzeum Historii Katowic, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2013, ss. 84.

Znalezione obrazy dla zapytania JOANNA POPANDA, MIROSŁAW WĘCKI, W okupowanym mieście.

13. RYSZARD SKOWRON, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648. Historia Iagellonica, Kraków 2013, ss. 358.

ROK 2012
1. ANTONI BARCIAK, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza. Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012, ss. 234.


2. AGNIESZKA BARTNIK, Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 169.


3. BOŻENA CZWOJDRAK, Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. DiG, Warszawa 2012, ss. 285.


4. MACIEJ FIC, KATARZYNA FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2012, ss. 176.

Znalezione obrazy dla zapytania MACIEJ FIC, KATARZYNA FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Wiedza o społeczeństwie.

5. MACIEJ FIC, MAREK BIAŁOKUR, ANNA GOŁĘBIOWSKA, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura.Wydawnictwo Naukowe Grado, Opole-Toruń 2012, ss. 231.

Znalezione obrazy dla zapytania MACIEJ FIC, MAREK BIAŁOKUR, ANNA GOŁĘBIOWSKA, Przerwana droga do niepodległości.

6. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, oprac. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, JAKUB GRUDNIEWSKI (transliteracja i tłumaczenie), Księga kasowa Konwentu Bonifratrów w Cieszynie z lat 1833–1844. Konwent Zakonu Bonifratrów, Cieszyn 2012, ss. 428.
7. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea”. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012, ss. 43.
8. DOROTA MALCZEWSKA-PAWELEC, O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 466.


9. KRZYSZTOF NOWAK, Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu (wydanie drugie, zmienione). Oficyna drukarsko-wydawnicza „Akant”, Cieszyn 2012, ss. 614.


10. Johann Tilgner: Dziennik, opr.IDZI PANIC. Avalon, Kraków 2012, ss. 182.


11. JERZY SPERKA, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330–8 lub 18 maja 1401). Avalon, Kraków 2012, ss. 508.


12. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Rewolucja Narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, ss. 248.


13. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Naprawa czy zniszczenie demokracji? Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 468.

Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2008-2010)
Dodany 11/02/2013 o 17:38 przez Administrator

2010

1. PIOTR BOROŃ, Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Katowice 2010.

 

 

 

 

 

 

2. MACIEJ FIC, Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski. Katowice 2010.


3. MACIEJ FIC, Edmund Osmańczyk – działacz społeczny i polityczny. Katowice 2010.

4. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK, Powstania śląskie w edukacji historycznej. Katowice 2010.

5. Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 1: Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK. Katowice 2010.

6. Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 2: Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu, red. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK. Katowice 2010.

7. JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. Katowice 2010.

8. „Wieki Stare i Nowe”. T. 2 (7), red. SYLWESTER FERTACZ, MARIA W. WANATOWICZ. Katowice 2010.

2009

1. SYLWESTER FERTACZ, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, Marzec 1968 roku w województwie katowickim. Katowice 2009.

2. AGATA A. KLUCZEK,VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku… Katowice 2009.

3. DARIUSZ ROLNIK, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2009.

3. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego. Katowice 2009.

4. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1(5), red. IDZI PANIC, JERZY SPERKA. Katowice 2009.

5. „Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6), red. IDZI PANIC, MARIA W. WANATOWICZ. Katowice 2009.

2008

1. „Archiwa i archiwalia górnośląskie”. T. 1, red. EDWARD DŁUGAJCZYK, WACŁAW GOJNICZEK, BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK. Katowice 2008.


2. KRZYSZTOF NOWAK, Stanisław Zahradnik, První nezávislost. Polácí v Těšínském Slezsku v roce 1918. Cieszyn 2008.

3. DARIUSZ NAWROT, Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.


4. „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968–2008, red. ANTONI BARCIAK. Katowice 2008.


5. IWONA PIETRZYK, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku. Katowice 2008.


6. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 4, red. WIESŁAW KACZANOWICZ. Katowice 2008.

Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2006-2007)
Dodany 11/02/2013 o 17:37 przez Administrator

2007

 1. Czwojdrak B., Morawiec J., Sperka J., Poczet królów polskich, Katowice 2007, ss. 156.
 2. Fic M., Wilhelm Szewczyk (1916-1991) – śląski polityk i działacz społeczny, Katowice 2007, ss. 262.
 3. Hojka Z., Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach (XIII/XIV w. – 2005 r.). Katowice 2007, ss. 212 [współautor Krzysztof Gizdoń]
 4. Kaczmarek R., Dziurok A. (red.), Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, Katowice 2007, ss.752.
 5. Kaczmarek R., Myszor J. (red.), Bieruń monografia historyczna, Bieruń 2007, ss. 412.
 6. Miroszewski K., Bohaterowie historii świata, Katowice 2007, ss. 80 (współautor).
 7. Miroszewski K., Bohaterowie historii Polski, Katowice 2007, ss. 80 (współautor).
 8. Kaczmarek R., Miroszewski K., Sperka J., Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Katowice 2007, ss. 80.
 9. Miroszewski K., Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Jaworzno 2007, t. 1, wyd. II uzupełnione i poprawione, ss. 176.
 10. Miroszewski K., Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Jaworzno 2007, t. 2, ss. 160 (współredaktor).
 11. Panic I., Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych. Katowice 2007, s. 203.
 12. Szpak J., Dzieje sanktuarium i klasztoru paulinów w Leśniowie, Jasna Góra-Leśniów 2007, ss.187.

2006

 1. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, ss. 501.
 2. Kluczek Agata, Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II-III w., Toruń 2006, ss. 165.
 3. Nowak Krzysztof, Polska a Zaolzie (1957-1967). Po „Polskim Październiku a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów. Acta Historica Silesiae Superioris”, t.XIX, Cieszyn 2006, ss. 91.
 4. Panic Idzi, Księga metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1628-1641. Cieszyn 2006, ss. 160.
 5. Sperka Jerzy, Otoczenie Władysława Opolczyka, Katowice 2006.
Publikacje Instytutu – redakcje prac zbiorowych (2006-2009)
Dodany 11/02/2013 o 17:36 przez Administrator

2009

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Red. Barciak Antoni – Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego. Katowice – Zabrze Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach 2009 328 ISSN 0208-6336 978 – 83-88657-35-1
 2. Red. Barciak Antoni – W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku. Katowice Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach 2009 624 978-83-88657-34-4
 3. Red. Barciak Antoni – Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008 – nie ujęte w spraw. za 2008 r. 430 978-83-226-1774-8
 4. Red. Greiner Piotr – Szkice Archiwalno-Historyczne, nr 5 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach 2009 112 1508-275X
 5. Red. Fic Maciej, Krzyżanowski Lech, Skrzypek Miłosz – Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej, Katowice Scankolor 2009 48 ISBN 978-83-929815-0-3
 6. Red. Kaczmarek Ryszard, M. Lipok-Bierwiaczonek – Tychy w czasach wojen. Materiały II Tyskiego Sympozjum Historycznego, red., R. Kaczmarek, 2009. Tychy Muzeum Miejskie w Tychach. 2009
 7. Red. Morawiec Jakub, Słupecki Leszek – Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 219 978-83-7338-465-1
 8. Red. Panic Idzi, Sperka Jerzy – Średniowiecze Polskie i Powszechne, t 1(5) Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009 283 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2705, ISSN 0208-6336, 2080-492X
 9. Red. Skowron Ryszard – Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku Kraków Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 2009 618 978-83-61033-35-6
 10. Wydał: Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś – Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu: Pamiętniki kościoła ewangelickiego z łaski danego przed stema laty założonego przy świątobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809 Cieszyn Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie 2009 112
  978-83-907639-1-0

2008

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak Antoni: „Mądrość zbudowała sobie dom…” Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, Katowice 2008, s. 751, ISBN 978-83-226-1763-2.
 2. Barciak Antoni: Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Katowice 2008, ss. 272, ISBN 978-83-86053-64-3.
 3. Barciak Antoni: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Katowice 2008, ss. 387, ISBN 978-83-88657-32-0.
 4. Długajczyk Edward, W. Gojniczek, B. Kalinowska, Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, Katowice 2008, T. 1, ss.172. ISBN 978-83-226-1639-0.
 5. Glimos-Nadgórska Anna: Będzin 1358-2008. T. III. Od rozbiorów do współczesności. Będzin 2008, ss. 872, ISBN 83-922000-3-9.
 6. Kaczanowicz Wiesław: „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz The Ancient Rome. Politics and Money”. T. 4. Katowice 2008, ISBN 978-83-226-1638-3.
 7. Kaczanowicz Wiesław: “Magazyn Numizmatyczny” nr 35, 2007 (wydano w 2008).
 8. Kaczmarek Ryszard (współredaktor M. Lipok-Bierwiaczonek): Tyskie miejsca pamięci. Materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 26 listopad 2007, Tychy 2008, ISBN 978-83-926283-4-7.
 9. Kaczmarek Ryszard (współredaktor Z. Studencki): Granice w Europie Środkowo-schodniej w XIX-XX wieku. Od Trójkąta Trzech cesarzy do Traktatu w Schengen, Sosnowiec 2008.
 10. Kaczmarek Ryszard: Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, Grodków 2008, ISBN 978-83-924177-1-2.
 11. Kurek Jacek (współredakcja K. Maliszewski): Miasto i czas, Chorzów 2008, ss. 240 + XL ISBN 978-83-908549-3-9.
 12. Pawelec Tomasz (współredaktor: V. Birladeanu): „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” (ISSN 1857-2707). Tom 1, nr 2, 2008. (półrocznik historyczny).
 13. Sperka Jerzy: Będzin 1358-2008, t. II (Od pradziejów do rozbiorów), Będzin 2008, ss. 415.

2007

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak A.: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Katowice 2007, ss. 269 ISBN 978- 83-86053-64-3.
 2. Barciak A.: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Katowice 2007, ss. 446 ISBN 978-83- 86053-65-0.
 3. Barciak A.: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Katowice 2006, ss. 360 ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-1509-4 (razem z W. Iwańczakiem) nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2006.
 4. Kaczanowicz W.: Redakcja periodyku “Magazyn Numizmatyczny” nr 34. 2007. ISSN 1508-3519.
 5. Kaczmarek R., Pawelec T.: Współredaktorzy (wraz z Virgiliu Birladeanu): „Interstitio. East European Review of Historical Antropologhy” Chisinau 2007, ISSN 18-57-2707.
 6. Kurek J.: Z tęsknoty za mistrzem, Chorzów 2007, s.128 +XXVI ISBN 978-83-908549-4-6.
 7. (współredakcja K. Maliszewski)
 8. Panic I.: Wieki Stare i Nowe. T. V (wraz z prof. zw. M. W. Wanatowicz). Katowice 2007, ISSN 0208-6336.
 9. Panic I., Sperka J.: Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. IV. (wraz z dr hab. J. Sperką) Katowice 2007; ISSN 0208-6336.
 10. Wanatowicz M. W.: -Józef Chlebowczyk- badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria Wanda Wanatowicz, Katowice 2007, ss.421. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1624-6.

2006

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak Antoni: Kultura prawna w Europie Środkowej. Katowice 2006. ISBN 83-86053-02-3.
 2. ss. 326.
 3. Barciak Antoni: Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice 2006. ISBN 83-86053-61-5.
 4. ss. 342.
 5. Kaczanowicz Wiesław: Redakcja periodyku “Magazyn Numizmatyczny” nr 33. Tom ukazał się w maju 2006 roku.
 6. Kurek Jacek: Śląsk – kamień drogocenny. Red. J. Kurek i K. Maliszewski. Chorzów 2006 , s. 129. ISBN 93-908549-6-1.
 7. Skowron Ryszard, M. Markiewicz, Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, Kraków 2007, ss.556. ISBN 83-88476-40-8.
Publikacje Instytutu – wykaz opublikowanych artykułów (2006-2009)
Dodany 11/02/2013 o 17:34 przez Administrator

2009

 1. Barciak Antoni, Postrzeganie Opawszczyzny i książąt opawskich przez Jana Długosza w jego dziele „Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae”. Acta Historia Universitatis Silesianae Opaviensis 2008, Tom I, s. 61-69.
 2. Barciak Antoni, „Litterati et laici” W Lober Albus Bractwa Literackiego Najświętszej Marii Panny w Raciborzu w średniowieczu Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Historia 2008, Tom 177, s. 227-232.
 3. Barciak Antoni, 90 rocznica uzyskania przez Polskę Niepodległości. Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Z. 33 (2009), ss. 13-15.
 4. Bartnik Agnieszka, Paliegeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa. Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe. 2008, t. 13, nr 3.
 5. Fic Maciej Raz jeszcze o egzaminie maturalnym z WOS-u. Spojrzenie z trzech perspektyw. „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 2, s. 51-59.
 6. Fic Maciej, Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950. „Rocznik Lubuski” 2009, t. 35, cz. 1, s. 135-148.
 7. Fic Maciej, „Quid libris utilius atque dulcius”? Rozważania nad stanem badań chorzowskiego szkolnictwa. „Zeszyty Chorzowskie” 2009, t. 10, s. 149-164.
 8. Gruchała Janusz, Polityka Austro-Węgier wobec sprawy polskiej i ukraińskiej w opinii dyplomacji niemieckiej 1917–1918. „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4, s. 61-78.
 9. Kaczmarek Ryszard, Organizacja Todt w Rzeszy Niemieckiej i na Śląsku w latach 1933-1945. „Szkice Archiwalno –Historyczne” 2009, nr 5, s. 25-39.
 10. Kaczmarek Ryszard, Beszczyńska Joanna, „Solidarnosc”, der »Runde Tisch« und erste demokratische Wahlen in Polen. „Deutschland & Europa“ 2009, H. 58, s. 34-40.
 11. Kaniewski Jacek, Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja (1706-1721). „Rocznik Przemyski” 2008, t. 49, z. 4, s. 45-69.
 12. Kluczek Agata A., Władca świata. (Auto)portret cesarza rzymskiego w II i III wieku. „Przegląd Nauk Historycznych” 2007, R. VI, nr 1–2, s. 69–90.
 13. Kluczek Agata A., Roman Emperor as the World Ruler, A.D. 235–284. „Eos” 2008, vol. 95, fasc. 1, s. 75–90.
 14. Krzyżanowski Lech, Królewskohucki (Chorzowski) periodyk „Polacy w całym świecie” (1933—1934) w roli propagatora idei Polski mocarstwowej. „Zeszyty Chorzowskie” 2008, t. 9, s. 33-49.
 15. Krzyżanowski Lech, Bezrobocie na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i sposoby zwalczania tego zjawiska. „Acta Bythomiensia” nr 3 (2/2007) – 4 (1/2008), s. 95-109.
 16. Kurek Jacek, Budowy i przebudowy, urządzanie i inne prace przy parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym w latach 1970-1998 (edycja wspomnień ks. Franciszka Gębały). „Zeszyty Chorzowskie” 2009, t. 10, s. 165-184.
 17. Malczewska-Pawelec Dorota, Śląsk i Ślązacy w „Historii Narodu Polskiego” Adama Naruszewicza. „Śląski Kwartalnik Naukowy „Sobótka”” 2009, R. 54, nr 1.
 18. Morawiec Jakub, Olaf Tryggvason i Jomsborg – Pomiędzy legendą a historyczną rzeczywistością. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, tom 1 (5) s. 19-40Morawiec Jakub Mikill maðr ok sterkr. Czyli jak powinien wyglądać skald?, Przegląd Historyczny 2009, t.99 z.3, s. 271-280.
 19. Nawrot Dariusz, Napoleońskie wojska na Górnym Śląsku 1806-1813. „Tyskie Zeszyty Historyczne” 2009, z. 5, s. 5-32.
 20. Niemczyk Katarzyna, Kilka uwag do genealogii Elżbiety Pileckiej-Granowskiej i jej rodziny. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, t. 1(5), s. 138-151.
 21. Pawelec Tomasz, Birladeanu Virgiliu, Vashchenko Volodymyr, State of the Art. in Psychohistory and Related Fields in Selected Countries of Central and Eastern Europe. „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropolgy”
  2008, t. 2, nr 1, s. 35-46.
 22. Skowron Ryszard, Un obispo, un diplomático y un noble de letras. Tres relaciones polacas de peregrinación a Santiago de Compostela de la segunda mitad del siglo XVI Iacobus. „Revista de Estudios Jacobeos y Medievales” 2008, nr 23-24.
 23. Sperka Jerzy, Czwojdrak Bożena, Biskupi polscy wobec paulinów w Polsce średniowiecznej. „Studia Claromontana” 2009, t. 27, s, 57-69.
 24. Sperka Jerzy, Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, t. 1(5), s. 152-176.
 25. Węcki Mirosław, Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku w aktach zabrzańskiej NSDAP. „Szkice archiwalno-historyczne” 2009, nr 5.

2008

 1. Barciak Antoni, Język dokumentów Przemyślidów opawskich do początków XIV wieku. „Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica” 2008, t. 1-2 (Z pomocných věd historických XVI).
 2. Barciak Antoni, Dziedziczni wójtowie raciborscy, [w:] Historia vero testis temporum, red. J. Smołucha i inni. Kraków 2008, s. 477-488.
 3. Barciak Antoni, Itineraria władców górnośląskich z dynastii Piastów w średniowieczu, [w:] Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, red. Anna Paner, Wojciech Iwańczak. Gdańsk 2008, s. 81-98.
 4. Barciak Antoni, Kęckie sacra, [w:] Kęckie sacrum, red. Stanisław Cader. Kęty 2008, s. 7-11.
 5. Barciak Antoni, Klasztor w Rudach a władcy, [w:] Klasztor cystersów w Rudach, red. N. Mika. Racibórz 2008, s. 21-27.
 6. Barciak Antoni, Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. Antoni Barciak. Katowice 2008, s. 115-123.
 7. Barciak Antoni, Mieszczanie raciborscy w średniowieczu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. XI, red. Stefan. K. Kuczyński. Warszawa 2007, s. 113-134.
 8. Barciak Antoni, Stan szkolnictwa na Górnym Śląsku do początków XX wieku, [w:] „Madrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 17-23.
 9. Barciak Antoni, Śląskie deficyty badawcze nauk historycznych, [w:] Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, red. Marek Czapliński, Jacek Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław 2007, s. 10-17.
 10. Barciak Antoni, Wrocław jako centrum administracyjne w dobie Luksemburgów, [w:] Rezidence a správní sídla v zemích Česke koruny ve 14. –0 17. století. Korunní země v dějinaách Českého státu III. Wyd. Lenka Bobková, Jana Konvičná. Praha 2007, s. 245-254.
 11. Bartnik Agnieszka, Mennictwo Atrebatów. „Magazyn Numizmatyczny” 2007, nr 35, s. 42-66.
 12. Bartnik Agnieszka, Palingeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa, „Podteksty” 2008, nr 3.
 13. Boroń Piotr, Czy Słowianie byli wrogami Boga. Topos i realia we wczesnośredniowiecznych opisach ludów słowiańskich, [w:] Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, red. J. Axer, J. Olko. Warszawa 2008, s.119-128.
 14. Boroń Piotr, Iroscottish attempts to Christianize the Slavs – sources and myths of historiography, [w:] Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu. Nitra 3-6 VII 2007, red. J.Michalov et alii. Nitra 2007, s. 60-73.
 15. Boroń Piotr, Pogańskie motywy w ceremoniach społecznych dawnych Słowian, [w:] Bogowie i ich ludy, religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, red. L.P. Słupecki. Wrocław 2008, s. 47-72.
 16. Boroń Piotr, „Przeciw upodleniu dziejów Polski i w obronie prawdy” – Jana Andraulta de Buy Antosewicza „Obrona Kadłubka i Długosza, [w:] Cor Hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 101-108.
 17. Czwojdrak Bożena, Pogranicze małopolsko-górnośląskie w średniowieczu, [w:] Będzin 1358-2008, red. J. Sperka, t. II, Będzin 2008, s. 103-122.
 18. Czwojdrak Bożena, Wiarygodność wpisów obituarnych w nekrologach krakowskich klasztorów mendykanckich w średniowieczu, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. T. Gałuszka, K. Ożóg, A. Zajchowska. Kraków 2008, s. 75-81.
 19. Długajczyk Edward, Sprawa karna o niszczenie akt w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Katowicach w latach 1989-1990, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2008, T. 1, s. 156-169.
 20. Fertacz Sylwester, Gen. Horoszkiewicz Kazimierz Andrzej (1867-1942), [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Z. Kapała. Chorzów 2007, s. 151-153.
 21. Fertacz Sylwester, Gen. Langner Władysław Aleksander (1896-1972), [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Z. Kapała, s. 219-221.
 22. Fertacz Sylwester, Gen. Szeptycki Stanisław Maria (1867-1950), [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Z. Kapała, s. 406-408.
 23. Fertacz Sylwester, Na drodze do uniwersytetu, [w:] Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 24-65.
 24. Fertacz Sylwester, Potyka Józef (1886-1955), [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja Nowa. T. 1. Red. Z. Kapała, s. 320-322.
 25. Fic Maciej, Alfons Mrowiec, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 26. Fic Maciej, Henryk Rechowicz, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 27. Fic Maciej, Jan Lubicz Pachoński, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 28. Fic Maciej, Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka. Toruń 2007, s. 152-156.
 29. Fic Maciej, Szkolna codzienność byłego pogranicza na przykładzie Górnego Śląska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, red. S. Fafiński. Olsztyn 2007, s. 205-224.
 30. Fic Maciej, Tadeusz Żerdziński, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 31. Fic Maciej, Wizja polityki i funkcjonowania państwa na łamach katowickiej „Odry” w latach 1945-1950, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. I, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2007, s. 309-323.
 32. Fic Maciej, Wpływ migracji ludności na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 na funkcjonowanie szkolnictwa, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008, s. 297-313.
 33. Foltyn Edelgarda (współautor: E. Foltyn), Magdalenian flint workshop at Samborowice, site 2a (Upper Silesia, Poland), [w:] M. Masojć, T. Płonka, B. Ginter, S.K. Kozłowski (eds.), Contribution to the Central European Stone Age papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski, Wrocław 2007, s. 53-75.
 34. Foltyn Edelgarda (współautorzy: E. Foltyn, J.K. Kozłowski, J.M. Waga), The Younger Phase of the Middle Palaeolithic in Upper Silesia, “Přehled výzkumů”, T. 48 (2006), Brno 2007, s. 25-44.
 35. Glimos-Nadgórska Anna, Szkolnictwo i oświata (1945-2007), [w:] Będzin 1358-2008, t. III „Od rozbiorów do współczesności”, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 657-676.
 36. Glimos-Nadgórska Anna, Franciszek Serafin, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 37. Glimos-Nadgórska Anna, Specyfika funkcjonowania XIX-wiecznego zagłębiowskiego szkolnictwa elementarnego, [w:] Materiały Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego do nauki o regionie. Będzin 2008, s. 39-50.
 38. Glimos-Nadgórska Anna, Stanisław Michalkiewicz, [w:] Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2008, red. A. Barciak. Katowice 2008.
 39. Glimos-Nadgórska Anna, Szkolnictwo i oświata w okresie międzywojennym, [w:] Będzin 1358-2008, t. III „Od rozbiorów do współczesności”, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 453-466.
 40. Glimos-Nadgórska Anna, Szkolnictwo w czasie zaborów (1795-1914), [w:] Będzin 1358-2008, t. III „Od rozbiorów do współczesności”, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 235-270.
 41. Gojniczek Wacław (współautor M. Makowski), Dokumenty herbowe dla szlachty w zbiorach cieszyńskich, „Cieszyńskie Studia Muzealne, Těšínský muzejní sborník” 2007, T. 3, s. 231-245.
 42. Gojniczek Wacław (współautor M. Makowski), Šlechtické erbovní listiny v tĕšínských sbírkách, Genealogické a heraldické informace 2007. Brno 2008, s. 93-100.
 43. Gojniczek Wacław, Gagatkowski Wojciech, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava 2008, s. 37-38.
 44. Gojniczek Wacław, Kalus Mathias, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava 2008, s. 84-85.
 45. Gojniczek Wacław, Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początków XVIII wieku, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2008, T. 1, s. 67-105.
 46. Gojniczek Wacław, Kostlachá z Krermže, Margaretha, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Ostrava 2008, s. 88-89.
 47. Gojniczek Wacław, Manufaktura drogą do odzyskania pozycji społecznej. Przypadek Johanna Gottlieba Tschammera z Iskrzyczyna konferencja w Ostrawie, [w:] Šlechtic podnikatelem podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 19.-19. století, ed. Jíří Brňovják, Aleš Zářický. Ostrava 2008, s. 253-260.
 48. Gojniczek Wacław, Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w księstwie cieszyńskim, [w:] Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera. Opava 2008, s. 60-64.
 49. Gruchała Janusz, Galicja Wschodnia w opinii czeskich środowisk politycznych (1918–1930). „Arcana” 2008, nr 79 (1), s. 68–80.
 50. Gruchała Janusz, Recenzja: S. W. Morozow, Polsko–czechosłowackie otoczenia 1933–1939. Czto skrywałos za politikoj „rawnoudaliennosti” ministra J. Becka. Moskwa 2004, ss. 528. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, nr 4, s. 515–522.
 51. Gruchała Janusz, Stanowisko polityków polskich i ukraińskich w Austro–Węgrzech w opinii dyplomacji niemieckiej (1914–1917). „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, nr 1, s. 19–36.
 52. Hojka Zbigniew, Jan Wypler – droga życia, [w:] Jan Wypler śląski humanista. Katowice 2008, s. 17-28.
 53. Hojka Zbigniew, Struktura i władze Uczelni (1996-2007), [w:] „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 303-570.
 54. Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Polacy na Zaolziu a polityka państwa polskiego wobec Czechosłowacji w pierwszej połowie lat dwudziestych XX wieku, [w:] Trudne bogactwo pogranicza, red. Janusz Mokrosz. Katowice-Rybnik 2008, s. 95-118.
 55. Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Spór o Wilno w latach 1919-1921 a próba wskrzeszenia Litwy historycznej, jako państwa trzech narodów. „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” 2007, vol. 1, nr 2, p. 176-199.
 56. Kaczanowicz Wiesław, Wstęp (Introduction), [w:] „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz The Ancient Rome. Politics and Money”. T. 4. Red. W. Kaczanowicz. Katowice 2008, s. 7–8.
 57. Kaczmarek Ryszard, „Miejsca pamięci“ – tyskie dziedzictwo kulturowe, [w:] Tyskie miejsca pamięci. Materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 26 listopad 2007, red. R. Kaczmarek, M. Lipok-Bierwiaczonek. Tychy 2008, s. 6-13.
 58. Kaczmarek Ryszard, Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszczanie w Sosnowcu, [w:] Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku, red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2008, s. 39-57.
 59. Kaczmarek Ryszard, Trójkąt Trzech Cesarzy podczas I wojny światowej, [w:] Granice w Europie Środkowo-wschodniej w XIX-XX wieku. Od Trójkąta Trzech cesarzy do Traktatu w Schengen, red. R. Kaczmarek, Z. Studencki. Sosnowiec 2008.
 60. Kaczmarek Ryszard, Będzin podczas I wojny światowej (1914-1918), [w:] Będzin 1358-2008, t. 3: Od rozbiorów do współczesności, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 342-364.
 61. Kaczmarek Ryszard, Będzin podczas II wojny światowej (1939-1945), [w:] Będzin 1358-2008, t. 3: Od rozbiorów do współczesności, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 511-534.
 62. Kaczmarek Ryszard, Der Alltag in den Staedten des oberschlesischen Industriegebiets waehrend des Zweiten Weltkrieges, [w:] Evropska velkomesta za druhe svetove valky. Kazdodennost okupovaneho velkomesta. Praha 1939-1945 v evropskem srovnani, red. O. Fejtova, V. Ledvinka, J. Pesek. Praha 2007, s. 79-103.
 63. Kaczmarek Ryszard, Grodków i jego garnizon wojskowy w pastwie pruskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, red. R. Kaczmarek. Grodków 2008, s. 88-104.
 64. Kaczmarek Ryszard, Kolaboracja na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1 (12), s. 159-183.
 65. Kaczmarek Ryszard, Powiat rybnicki podczas II wojny światowej, [w:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller. Rybnik 2008, s. 273-293.
 66. Kaczmarek Ryszard, Sytuacja ludności żydowskiej na obszarach zachodnich i południowych Europy wcielonych do Rzeszy Niemieckiej a polityka antyżydowska na polskich terenach wcielonych – próba porównania, [w:] Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło. Warszawa 2008, s. 34-46.
 67. Kaczmarek Ryszard, Wiek XX. Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa. Wrocław 2007, s. 103-119.
 68. Kaczmarek Ryszard, Wilhelm Schroeder, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1. Red. Zbigniew Kapała. Chorzów 2007.
 69. Kalinowska-Wójcik Barbara, Akta górnośląskich gmin żydowskich w zasobie dawnego Gesamtarchiv der deutschen Juden w Berlinie, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik. Katowice 2008, T. 1, s. 67-105.
 70. Kalinowska-Wójcik Barbara, Ezechiel Zievier – Życie i działalność archiwisty i historyka na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2008, T. 4, s. 37-48.
 71. Kalinowska-Wójcik Barbara, Grzyb Mieczysław, dr, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 116-117.
 72. Kalinowska-Wójcik Barbara, Kaszper Tadeusz, mgr, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 150.
 73. Kalinowska-Wójcik Barbara, Kuczyński Stefan Maria, prof. dr hab., [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 190-191.
 74. Kalinowska-Wójcik Barbara, Łukawski Zygmunt, prof. dr hab., [w:] „Non omnis moriar” Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 214-215.
 75. Kalinowska-Wójcik Barbara, Popiołek Kazimierz, prof. zw. dr hab., [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 290-291.
 76. Kalinowska-Wójcik Barbara, Salamon Władysław, mgr, [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 313-314.
 77. Kalinowska-Wójcik Barbara, Zieliński Henryk, prof. dr hab., [w:] „Non omnis moriar”. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice 2008, s. 405-406.
 78. Kaniewski Jacek, O nietypowych wynalazkach i wojennej improwizacji w czasach nowożytnych słów kilka… „Rocznik Przemyski” 2007, t. XLIII, z. 4 Historia, s. 67–84.
 79. Kluczek Agata, Empereur invaincu et barbares. Les représentations des barbares dans le monnayage romain de l’époque impériale (235–284 apr. J.-C.), [w:] Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. The Ancient Rome. Politics and Money. T. IV, red. W. Kaczanowicz. Katowice 2008, s. 104–134.
 80. Kluczek Agata, Le monde des barbares dans la propagande impériale au siècle d’or des Antonins et pendant la période de la crise du IIIe siècle. „Eos” 2006, t. 93, fasc. 2, s. 275–296.
 81. Kluczek Agata, Virtus Augusti dans le monnayage et la propagande de l’empereur Aurélien (270-275 apr. J.-C.), [w:] Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki. Eds. P. Berdowski, B. Blahaczek. Rzeszów 2007, s. 321–334.
 82. Krawczyk Adam, Broń rakietowa na wyposażeniu palestyńskich organizacji terrorystycznych, red. J. Gryza, R. Kwećka. Warszawa 2007, s. 191-199.
 83. Krawczyk Adam, Niepodległość krachem terroryzmu. Zmierzch terroryzmu nacjonalistycznego w konflikcie żydowsko-arabskim, [w:] Czy zmierzch terroryzmu?, red. R. Borkowski. Oświęcim 2008.
 84. Krawczyk Adam, Państwo, czy batustan? Funkcjonowanie Autonomii Palestyńskiej w latach 1994-2006. „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, t. 5, nr 1-2, 2007, s. 81-97.
 85. Krzyżanowski Lech, Ignacy Nowak, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. T. I, red. Z. Kapała. Chorzów 2007, s. 286-288.
 86. Krzyżanowski Lech, Polskie środowisko lekarskie na Górnym Śląsku w dobie powstań śląskich i plebiscytu, [w:] Katowice w 142 rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 96–111.
 87. Krzyżanowski Lech, Siła wiejskich ambon. Katolickie organizacje abstynenckie w II połowie XIX w., [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek. Warszawa 2008, s. 360–363.
 88. Krzyżanowski Lech, Życie polityczne, gospodarcze i kulturalne. Aktywność społeczna (1918–1939), [w:] Będzin 1358–2008, t. III, red. A. Glimos–Nadgórska. Będzin 2008, s. 365–422.
 89. Krzyżanowski Lech, Jan Piprek, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny. Edycja nowa. T. I, red. Z. Kapała. Chorzów 2007, s. 310-312.
 90. Krzyżanowski Lech, Kadry polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku w pierwszych latach istnienia katowickiego okręgu apelacyjnego. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2007, nr 4, s. 407–432.
 91. Krzyżanowski Lech, Problemy społeczne Górnego Śląska oraz sposoby ich rozwiązywania w myśli i działalności publicznej ks. Augusta Hlonda (1922–1926), [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor. Szczecin 2007, s. 205–224.
 92. Krzyżanowski Lech, Ruchy migracyjne na Górnym Śląsku w XIX i w pierwszej połowie XX w., a wielokulturowość tego obszaru w okresie międzywojennym, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008, s. 271–285.
 93. Krzyżanowski Lech, Zjazdy prawnicze i ich rola w procesie integrowania systemu prawnego II Rzeczypospolitej. „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2008, t. LX, z. 1, s. 99–117.
 94. Kucharski Maciej, Pokochać dwór i rodzinną prowincję – refleksja nad tożsamością. Pamiętniki baronowej d’Oberkirch, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 433-438.
 95. Kurek Jacek (współautor K. Maliszewski), Koda (przestrzeń, chwila, dramat), [w:] Miasto i czas, red. A. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2008, s. 126-128.
 96. Kurek Jacek, Czempiel Józef, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, Chorzów 2008, s. 55-58.
 97. Kurek Jacek, Pamięć i cierpienie, [w:] Trudne bogactwo pogranicza, red. J. Mokrosz. Katowice-Rybnik 2008, s. 19-28.
 98. Kurek Jacek, Panhirsch Peter, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, Chorzów 2008, s. 300.
 99. Kurek Jacek, Schwierk (Świerk) August, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, Chorzów 2008, s. 363-364.
 100. Kurek Jacek, Straż o świcie, [w:] Miasto i czas, red. A. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2008, s. 226-237.
 101. Kurek Jacek, Z miłości nie składa się ofiar, [w:] Miasto i czas, red. A. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2008, s. 47-55.
 102. Kurek Jacek, Życie religijne, obyczaje i kulturalne, [w:] Będzin 1358-2008. T 3, red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, s. 271-307.
 103. Malczewska-Pawelec Dorota, Kategoria ‘wizji świata i człowieka’ w badaniu ludzi komunistycznej władzy, [w:] Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, red. K. Brzechczyn. Poznań 2008, s. 219-227.
 104. Malczewska-Pawelec Dorota, Walka o pamięć. Bogusław Miedziński w obronie piłsudczykowskiej wizji przeszłości, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 315-332.
 105. Małachowska Bożena, Pieczęcie miejskie Cieszyna. „Cieszyńskie Studia Muzealne -Tĕšínský muzejní soborník” 2007, t. 3.
 106. Miroszewski Kazimierz, Będzin w powojennej Polsce. Życie społeczno-polityczne, [w:] Będzin 1358-2008, red. A. Glimos-Nadgórska, t. III, Będzin 2008, s. 559-621.
 107. Miroszewski Kazimierz, Życie polityczne w powiecie zawierciańskim (1945-1947), [w:] Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1945-1947), red. W. Dubiański. Katowice-Kraków 2007, s. 9-25.
 108. Morawiec Jakub, Jeszcze raz o Styrbjörnie Olafssonie i jego związkach z Jomsborgiem. „Przegląd Historyczny” 2008, t. 99.
 109. Morawiec Jakub (wspólnie z L.P. Słupeckim), Recenzja: Nowa Edda czyli Edda Młodsza albo Prozaiczna w przekładzie Joachima Lelewela, A. Sarwa (oprac.), Armoryka, Sandomierz 2006.
 110. Morawiec Jakub, Relacje skald – władca w islandzkich þættir jako reminiscencja kultury dworskiej w średniowiecznej Skandynawii, [w:] Kultura Ludów Morza Bałtyckiego, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk. Toruń 2008.
 111. Morawiec Jakub, Wielkie namiętności i ich społeczno-polityczne reperkusje na przykładzie Hallfreðar saga i Bjarnar saga Hitdaelakappa, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2007.
 112. Nawrot Dariusz, Ambicje i rozczarowania – u źródeł konfliktów we władzach Litwy w 1812 roku, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2007, s. 217-235.
 113. Nawrot Dariusz, Napoleon and Formation of Lithuania’s Authority during the Campaign in 1812, [w:] Baltijos Regiono istorija ir kultura: Lietuva ir Lenkija. Karine istorija, archeologija, etnologija. „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 2007, nr 15, s. 25-41.
 114. Nawrot Dariusz, Świat szlachcica litewskiego – życie na pograniczu dwóch imperiów na początku XIX wieku, [w:] Pogranicza – przestrzeń kulturowa, red. S. Achremczyk. Olsztyn 2007, s. 178-205.
 115. Nawrot Dariusz, Udział Polaków w walkach na Śląsku w 1807 roku [w:] Twierdza srebrnogórska II. Wojna 1806-1807 – miasteczko, red. T. Przerwa, G. Podruczny. Wrocław 2008, s. 76-89.
 116. Nowak Krzysztof, Pojana Mikuli i Bukowińczycy, [w:] We wspólnocie narodów i kultur. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţtiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska. Suceava 2008, s. 35-38.
 117. Nowak Krzysztof, Stefan Wengierow i Matej Andráš – konsulowie „mniejszościowi” początków komunizmu, [w:] Polska między Wschodem a Zachodem, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A.Wątor. T. II: W kręgu polityki zagranicznej, Toruń 2008, s.195-209.
 118. Nowak Krzysztof, Z dziejów kontaktów Polaków rumuńskich z Polską przed rokiem 1989, [w:] We wspólnocie narodów i kultur. Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţtiilor polono-române, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska. Suceava 2008, s. 246-252.
 119. Panic Idzi, Der Wettkampf des Ostfränkischen Staates mit Großmähren am Anfang der neunziger Jahre des 9. Jahrhunderts. Historica-Historie. T. XV. Ostrava 2008, s. 7–23.
 120. Panic Idzi, Początki kariery dyplomatycznej księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka na dworze króla rzymskiego i czeskiego Wacława IV, [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z Rodu, księżnej Karoliny, red. B. Czechowicz. Brzeg 2008, s. 58–69.
 121. Panic Idzi, Przywileje cechu rzeźników w miastach księstwa cieszyńskiego. (Z badań nad przywilejami cechowymi w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych). „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, R. LXIII, s. 283–297.
 122. Panic Idzi, Społeczność homogeniczna w warunkach Pogranicza w dawnych wiekach. (Raport z badań nad zróżnicowaniem kulturowym społeczeństwa mieszkającego na terenach Pogranicza, na przykładzie wybranej miejscowości Śląska Cieszyńskiego), [w:] Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości. Studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2008, s. 131-142.
 123. Pawelec Tomasz, O badaniu meandrów komunistycznej polityki pamięci historycznej w Polsce, [w:] Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, red. K. Brzechczyn, Poznań 2008, s. 229-238.
 124. Pawelec Tomasz, Pamięć historyczna jako screen memory, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki. Łódź 2008, s. 141-156.
 125. Pietrzyk Iwona, Dokument książęcy w systemie administracji księstwem opawsko-raciborskim do pocz. XV w., [w:] Korunní Země v dějinách Českého Státu. III. Rezidence a správní sídla v Zemích České Koruny ve 14.-17. stoleí, upořádaly Lenka Bobková, Jana Konvičná. Praha 2007, s. 207-217.
 126. Pietrzyk Iwona, Pismo jako forma komunikacji w księstwie opawsko-raciborskim do pocz. XV w., [w:] Rola komunikacji i przestrzeni e średniowiecznych i wczesnośredniowiecznych dziejach Czech i Polski, red. Anna Paner i Wojciech Iwańczak. Gdańsk 2008, s. 216-223.
 127. Rogosz Norbert, Wybory pontifeksa maksimusa w 63 r. przed Chrystusem. „Magazyn Numizmatyczny” 2007, nr 35, s. 5–33.
 128. Rogosz Norbert, An Assessment of the Political Role of the Senate in the Roman Republic in the Years 59–55, [w:] Rzym antyczny. Polityka i pieniądz (The Ancient Rome. Politics and Money), T. IV, red. W Kaczanowicz. Katowice 2008, s. 25–54.
 129. Rolnik Dariusz, „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Współcześni czasów stanisławowskich (1764-1795) wobec państwa – Rzeczypospolitej, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 457-476.
 130. Rolnik Dariusz, Dwór szlachecki a rodzina włościańska w czasach stanisławowskich (1764-1795) w przedstawieniach polskich pamiętnikarzy, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XIX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo. Warszawa 2008, s. 185-206.
 131. Rolnik Dariusz, Sapiehowie na kartach pamiętników polskich czasów stanisławowskich (1764-1795). O roli i znaczeniu rodu u schyłku istnienia I Rzeczypospolitej, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. R. Stępnik. Lublin 2007, s. 473-486.
 132. Rolnik Dariusz, Szlachta czasów panowania Stanisława Augusta o różnowiercach, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, red. A. Filipczak-Kocur, T. Ciesielski. Warszawa-Opole 2008, s. 243-260.
 133. Rolnik Dariusz, Szlachta Rzeczypospolitej schyłku rządów Stanisława Augusta wobec Rosji. Dobre sąsiedztwo w wyobrażeniach obywateli kresów wschodnich, [w:] Pogranicza – przestrzeń kulturowa, red. S. Achremczyk. Olsztyn 2007, s. 145-164.
 134. Rolnik Dariusz, The Picture of England and Englishmen in Polish Memoirs during the Reign of Stanislaus August (1764-1795), [in:] Britain and Poland-Lithuania – Contact and Comparision from the Middle Ages to 1795, ed. R. Unger, Leiden-Boston 2008, s. 375-388.
 135. Skowron Ryszard, Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku. „Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa” 2008, s. 223-242.
 136. Skrzypek Miłosz, Integracja i dezintegracja Śląska Cieszyńskiego w świetle zmian przynależności państwowej po 1918 roku, [w:] Śląsk Cieszyński. Granice – przynależność – tożsamość, red. J. Spyra. Cieszyn 2008, s. 45–62.
 137. Skrzypek Miłosz, Ruchy migracyjne na obszarze Śląska Cieszyńskiego w drugiej połowie XIX i pierwszym dwudziestoleciu XX wieku (tło ekonomiczno–polityczne), [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak i J. Knopek. Piła 2008, s. 257–270.
 138. Skrzypek Miłosz, Życie kulturalne Będzina w latach 1945–1989/1990–2007, [w:] Będzin 1358–2008, t. III, red. A. Glimos–Nadgórska. Będzin 2008, s. 707–728.
 139. Skrzypietz Aleksandra, In memoriam Michał Komaszyński (23 II 1924–12 XII 2007). ”Kwartalnik Historyczny” 2008, R. CXV, z. 2, s. 177-181.
 140. Skrzypietz Aleksandra, Królewicz Jakub Sobieski – na pograniczu wielkiej polityki, [w:] Pogranicza. Przestrzeń kulturowa. Olsztyn 2007, s. 126-145.
 141. Skrzypietz Aleksandra, Perypetie małżeńskie królewicza Konstantego Sobieskiego, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 325-342.
 142. Skrzypietz Aleksandra, The Radzivills Towards the Heritage of the Sobieskis, [in:] Baltijos regiono istorija ir kultura: Lietuva Ir Lenkija, red. Rimantas Sliużinskas. Kłajpeda 2007, s. 55-69.
 143. Sperka Jerzy, Dzieje Będzina w XIV-XV w., [w:] Będzin 1358-2008, red. J. Sperka, t. II, Będzin 2008, s. 123-160.
 144. Sperka Jerzy, Nekropolie możnowładcze w krakowskich kościołach mendykanckich w średniowieczu, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. T. Gałuszka, K. Ożóg, A. Zajchowska. Kraków 2008, s. 59-73.
 145. Sperka Jerzy, Szafrańcowie herbu Stary Koń w XIV i XV wieku i ich związki z powiatem chęcińskim, [w:] Materiały i Źródła do Dziejów Powiatu Włoszczowskiego, t. 1, red. S. Janaczek, B, Janaczek. Włoszczowa 2008, s. 23-40.
 146. Sperka Jerzy, Władysław Opolczyk wobec Sanoka i ziemi sanockiej (1371-1378), [w:] 630. Rocznica przybycia Franciszkanów do Sanoka. Sanok 2008, s. 29-36.
 147. Tomasiewicz Jarosław, „Różowa endecja”. Koncepcje ideowo-polityczne lewego skrzydła postendecji (Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna”) 1992-1999, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI w. Koncepcje – ludzie – działalność, red. A. Wątor. Szczecin 2008.
 148. Wanatowicz Maria W., Dwa oblicza polskiej polityki narodowościowej na terenie historycznego Górnego Śląska w latach 1945-1959, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, nr 1, s. 73-95.
 149. Witkowski Michał, Franciszek Gottschal, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, red. Zbigniew Kapała. Chorzów 2007.
 150. Witkowski Michał, Grzegorz Śliwa, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, red. Zbigniew Kapała. Chorzów 2007.
 151. Witkowski Michał, Stefan Fietzek, [w:] Chorzowski Słownik Biograficzny, t. 1, red. Zbigniew Kapała. Chorzów 2007.

2007

 1. Barciak A.: Arnoszt z Pardubic w narracyjnych średniowiecznych źródłach śląskich (w) Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Red. P. Kras i inni. Lublin 2006 (ukazało się w maju r. 2007), s. 217 – 222 – ISBN 83- 88385-83-6: ISBN 978-83-88385-83-4.
 2. Barciak A.: Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich (w) Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Red. A. Barciak. Katowice 2007, s. 334 – 341 – ISBN 978-83-86053-65-0.
 3. Barciak A.: Opole w świetle najstarszych wzmianek źródłowych (dokumentowych (w) Jak powstało Opole? Miasto i jego książęta. Red. A. Pobóg-Lenartowicz. Opole 2006 (ukazało się w 2007), s 23-31 ISBN 83-903671-9-X.
 4. Barciak A.: Piastowie opolscy w czeskich średniowiecznych źródłach narracyjnych (w) Jak powstało Opole? Miasto i jego książęta. Red. A. Pobóg-Lenartowicz. Opole 2006 (ukazało się w 2007), s 81-87 ISBN 83-903671-9-X.
 5. Boroń P.: „Hic ritus etsi visus est nonnullis ridiculosus” – Obrzędy intronizacyjne u Słowian, w: Acta Historica Neosoliensia, Odborny časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, t.9, 2006, s.183-198. ISSN 1336-9148.
 6. Boroń P.: Intronizacje władców słowiańskich – możliwości badań interdyscyplinarnych, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura natura, red. S. Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2006, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2988, Hisotria t.175, s.475-486. ISBN 978-83-229-2844-8.
 7. Boroń P.: Wizerunki Henryka Probusa w historiografii, w: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A.Barciak, Katowice 2007, s.342-356. ISBN 978-83-86053-65-0.
 8. Boroń P.: Od medycyny do archeologii. Prehistoryczne zainteresowania i badania wykopaliskowe Izydora Kopernickiego, [w:] Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E.Łoch, G.Wallner, Lublin 2005. ISBN 83-227-2434-9 Książkę wydano w 2006 roku bez poinformowania autorów o jej wydaniu – nie wykazywałem tej publikacji w rocznych sprawozdaniach do tej pory.
 9. Boroń P.: Myśl historyczna w podróżach po krajach słowiańskich Aleksandra księcia Sapiehy, s.503-516. Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007. ISBN 978-83-227-2675-4.
 10. Długajczyk E.: Niepodległościowcy śląscy. O honor, przywileje i byt materialny, [w:] W 85. Rocznicę, Bytom 2007, ISBN 83-88880-1-3 s. 233-265.
 11. Długajczyk E.: Zestawienie osób aresztowanych i zasądzonych w województwie śląskim w latach 1922-1939 z powodu współpracy z wywiadem niemieckim, „Szkice Archiwalno-Historyczne“, 3(2007), s. 205-238. ISSN 1508-275X.
 12. Fic M.: Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2007, s.27-38, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336, s. 81-87.
 13. Fic M.: Podział administracyjny [współautor K. Nowak] [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2007, s.27-38, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336, s. 88-113.
 14. Fic M.: Administracja województwa śląskiego [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2007, s.27-38, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336, s. 114-146.
 15. Fic M.: Szkolnictwo, [w:] Kaczmarek R.: Bieruń w Polsce Odrodzonej, [w:] Bieruń monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 125-146, ISBN 978-83-913375-5-4, s. 359-394.
 16. Fic M.: „Każdy z nas kiedyś miał swego Mistrza…”. Pamięci Profesora Franciszka Serafina [w:] Z tęsknoty za mistrzem Red. A. Kurek, K. Maliszewski Chorzów 2007, ISBN 978-83-908549-4-6, s. 87-92.
 17. Fic M.: Możliwości realizacji treści historycznych na lekcjach wos-u w średniej szkole ponadgimnazjalnej. [w:] Korelacja i integracja wiedzy – szansa dla ucznia?, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006 (nie wykazane w roku 2006), s. 211-223. ISBN 83-901518-9-8.
 18. Fic M.: Polska muzyka rockowa („alternatywna”) jako źródło poznania przeszłości i refleksji nad współczesnością, [w:] Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2006 (nie wykazane w roku 2006), s. 162-170. ISBN 83-7352-145-3.
 19. Foltyn E.: Problem „górnośląskiego obszaru osadniczego” w starszych wiekach średnich. Przyczynek do badań regionalnych Górnego Śląska, [w:] M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin – Wrocław 2006, s. 149-160. ISBN 83-89499-34-7 [praca nie uwzględniona w sprawozdaniu za 2006 rok]
 20. Foltyn E.: Warunki geograficzno-klimatyczne, [w:] R. Kaczmarek, J. Myszor (red.), Bieruń. Monografia historyczna, Bieruń 2007, s. 13-14. ISBN 978-83-913375-5-4 [współautor: G. Glanc-Kwaśny]
 21. Foltyn E.: Ziemia bieruńska w okresie prahistorycznym, [w:] R. Kaczmarek, J. Myszor (red.), Bieruń. Monografia historyczna, Bieruń 2007, s. 25-30. ISBN 978-83-913375-5-4 [współautor: G. Glanc-Kwaśny]
 22. Foltyn E.: Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. opolskie, „Światowit”, t. VI (XLVII), Fasc. B [„Archeologia pradziejowa i średniowieczna. Archeologia Polski”, Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego], 2006, s. 53-70 + Pl. 38-52. ISSN 0082-044X, ISBN 83-87496-20-0. [współautor E. Tomczak] [praca nie uwzględniona w sprawozdaniu za 2006 rok]
 23. Glimos-Nadgórska A.: „Materiał kontrolno-utrwalający podręczników do liceów w procesie korelacji i integracji wiedzy oraz umiejętności uczniów”. w: Korelacja – integracja wiedzy –szansa dla ucznia, pod red. G. Pańko i J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 195-202. ISBN83-901518-9-8. Wydawca: Wydawnictwo LINEA w Lublinie.
 24. Glimos-Nadgórska A.: „Autochtoni na Górnym Śląsku wobec tendencji centralizacyjnych w szkolnictwie polskim 1922-1939”. w: Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku, pod red. M.W. Wanatowicz, Katowice 2007, s. 318-338. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1624-6. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 25. Glimos-Nadgórska A.: „Niemieckie dziedzictwo kulturowe a elementy prawa niemieckiego obowiązujące w szkolnictwie powszechnym międzywojennego województwa śląskiego”. w: „Wieki Stare i Nowe” pod red. M.W. Wanatowicz i I. Panica, Katowice 2007, t. 5, s. 204-215. ISSN 0208 – 6336. ISBN 978-83-226-1629-1. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 26. Glimos-Nadgórska A.: „Polska szkoła na międzywojennym Śląsku”. w: „ Śląsk”. Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 6 z 2007 r,, s. 32-37. ISSN 1425-3919. Wydawca: Górnośląskie Towarzystwo Kulturalne w Katowicach.
 27. Gojniczek W.: Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108. (ISBN 83-60544-05-0 ISBN 978-83-60544-05-1).
 28. Gojniczek W.: Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. Antoni Barciak, Katowice 2007, s. 217-229. (ISBN978-83-86053-65-0)
 29. Gojniczek W.: Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku [w.] Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka, red. Jiří Mikulec, Miloslav Polívka, T. 1, Praha 2007, s. 338-344. ISBN 80-237-3501-X.
 30. Gruchała J.: Niemcy wobec spraw polskich w zaborze rosyjskim i austriackim (1905 – 1914)*, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2007, nr 1, s. 57 – 80, (PL ISSN 0037 – 7511).
 31. Gruchała J.: Śląsk Cieszyński w czeskiej myśli politycznej w końcu XIX i na początku XX wieku (do 1914 roku), (w:) „Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku”, red. M. W. Wanatowicz, Katowice 2007, s. 207 – 225, (ISSN 0208 – 6336, ISBN 978 – 83 – 226 – 1624 – 6).
 32. Gruchała J.: Alain Soubigou, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha, Litomyšl, 2004, ss. 456, “Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 192 – 199, (PL ISSN 0419 – 8824).
 33. Gruchała F.: Václav Heřčička, Rakousko – uherská politika vůci sovětskému Rusku v letech 1917 – 1918, Praha 2005, ss. 354, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2007, nr 1, s. 121 – 123, (PL ISSN 0037 – 7511).
 34. Gruchała J.: Vratislav Doubek, Česká politika a Rusko (1848 – 1914), Praha 2004, ss. 315, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2007, nr. 3, s. 371 – 375, (PL ISSN 0037 – 7511).
 35. Gruchała J.: Klaus Bachmann, „Ein Herd der Feindschaft gegen RuBland“. Galizien als Kriseherd in den Beziehungen der Donaumonachie mit RuBland (1907 – 1914), Verlag für Geschichte und Politik, Wien – München 2001, ss. 291, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“ 2007, nr 3, s. 375 – 378, (PL ISSN 0037 – 7511).
 36. Januszewska-Jurkiewicz J.: Ludność „tutejsza” na ziemi wileńskiej jako obiekt sporu polsko-litewsko-białoruskiego /w:/ Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, pod red. Marii Wandy Wanatowicz, Katowice 2007, s. 165-190; ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-1624-6.
 37. Januszewska-Jurkiewicz J.: Uczniowie wyznania mojżeszowego w szkołach wileńskich w okresie Litwy Środkowej /w:/ Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, pod red. Wojciecha Śleszyńskiego [seria wydawnicza: Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej], Białystok 2007, s. 139- 149; ISBN 978-83-60534-53-3.
 38. Januszewska-Jurkiewicz J.: Echa plebiscytu i powstań śląskich na Litwie Środkowej /w:/ W 85. rocznicę, pod red. Z. Kapały, Bytom 2007, s. 140 – 158; ISBN 83-88880-51-3.
 39. Januszewska-Jurkiewicz J.: Harcerstwo śląskie w ruchu oporu. Stan badań /w:/ Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, pod red. Krystyny Heskiej –Kwaśniewicz, [Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach], Katowice 2007, s. 71-100; ISBN 978-83-60071-10-6.
 40. Januszewska-Jurkiewicz J.: Niezależne środowiska harcerskie w województwie katowickim w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku /w:/ Po ziemi naszej roześlem harcerzy… Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku, pod red. Krystyny Heskiej –Kwaśniewicz, [Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach], Katowice 2007, s. 134-174; ISBN 978-83-60071-10-6.
 41. Kaczmarek R.: Zwischen Altreich und Besatzungsgebiet. Der Gau Oberschlesien 1939/41-1945, [w:] Die NS-Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen „Führerstaat“, red. Jürgen John, Horst Möller, Thomas Schaarschmidt, „Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte“ München 2007, s.348-360, ISBN-10: 3486580868 ISBN-13: 978-3486580860.
 42. Kaczmarek R.: Niemiecka polityka narodowościowa w okręgu Prusy-Zachodnie i w prowincji górnośląskiej, [w:] Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945. Red. Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling, Toruń 2007, s. 23-40, ISBN 978-83-88693-17-5.
 43. Kaczmarek R.: Procesy narodowotwórcze w koncepcji Józefa Chlebowczyka a problem kształtowania się narodu górnośląskiego, [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodowotwóczych w Europie XIX i XX wieku, Red. Maria W. Wanatowicz, Katowice 2007, s.245-257, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1624-6.
 44. Kaczmarek R.: Województwo śląskie pod okupacją niemiecką, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2007, s.27-38, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 45. Kaczmarek R.: I wojna światowa, okres powstań i plebiscytu, [w:] Bieruń monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 109-124, ISBN 978-83-913375-5-4.
 46. Kaczmarek R.: Bieruń w Polsce Odrodzonej, [w:] Bieruń monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 125-146, ISBN 978-83-913375-5-4.
 47. Kaczmarek R.: II wojna światowa, [w:] Bieruń monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 147-158, ISBN 978-83-913375-5-4
 48. Kaczmarek R.: Utrata samodzielności 1975-1991, [w:] Bieruń monografia historyczna, red. R. Kaczmarek, J. Myszor, Bieruń 2007, s. 188-200, ISBN 978-83-913375-5-4.
 49. Kaczmarek R.: Zwalczanie chorób zakaźnych na przykładzie działalności pruskiego królewskiego lekarza powiatowego w Pszczynie w latach 1871-1921, [w] Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych, red. J. M. Dyrda, B. Gruszka, Katowice 2007, s. 99-119, ISSN 1231-4412.
 50. Kalinowska-Wójcik B.: Bieruń w dobie rządów pruskich, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, red. Ryszard Kaczmarka i J. Myszora, Bieruń 2007, s. 67-108 (ISBN 978-83-913375-5-4)
 51. Kalinowska-Wójcik B.: Dziewiętnastowieczne monografie miast górnośląskich [w:] Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii, red. Janusz Spyra, Cieszyn 2007, s. 200-229 (e-book ISBN 978-83-914331-9-5)
 52. Kaniewski J.: Sejmik generalny ruski wobec problemów monetarnych w latach 1648 – 1668 w: Magazyn Numizmatyczny nr 34, Częstochowa 2006, s. 5 – 15 ISSN 1508 – 3519 .
 53. Kaniewski J.: Problem artylerii w laudach i instrukcjach sejmików koronnych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w: Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1 Kultura – Instytucje – Gospodarka w XVI – XVIII stuleciu, pod. red. K. Łopateckiego i W. Walczaka, Białystok 2007, s. 271 – 293 ISBN 978 – 83 – 925772 – 0 – 1.
 54. Kaniewski J.: Finansowe kulisy walki o polską koronę po abdykacji Jana Kazimierza a przed elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego ( 1668 – 1669 ) w: Przegląd Nauk Historycznych 2005, R. IV, nr 2 ( 8 ) [ druk: 2007 ], s. 5 – 38 ISSN 1644 – 857X .
 55. Kaniewski J.: Udział artylerii w ceremoniach i uroczystościach dawnej Rzeczypospolitej w: Wieki Stare i Nowe, t. 5, pod. red. I. Panica i M. W. Wanatowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2483, Katowice 2007, s. 110 – 148 ISSN 0208 – 6336 ISBN 978 – 83 – 226 – 1629 – 1.
 56. Kaniewski J.: Ceny ręcznej broni palnej i broni białej epoki stanisławowskiej ( 1764 – 1795 ) w : Dawna Broń i Barwa, nr 28, Katowice listopad 2007, s. 40 – 49 PL ISSN 0867 – 0986.
 57. Kaniewski J.: Sapiehowie na sejmie 1690 roku, s.349-370. Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007. ISBN 978-83-227-2675-4.
 58. Kluczek A.: Władca rzymski w scenie polowania na zwierzę. O wymiarze rzeczywistym i symbolicznym motywu na przykładzie mennictwa imperialnego cesarza Galliena. W: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności. T. 2. Red. L. Kostuch, K. Ryszewska. Kielce 2006 [publ. 2007], s. 203-214. ISBN 83-7133-324-2.
 59. Kluczek A.: Empereur romain et dieux. Sources numismatiques et investiture divine d’Aurélien (270-275). W: Historie. Historica, nr 13, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 226. Red. M. Myška. Ostrava 2006 [publ. 2007], s. 9-26. ISBN 80-7368-166-8.
 60. Kluczek A.: W poszukiwaniu boskiej charyzmy w polityce dynastycznej cesarza Maksymina Traka (235-238). W: Religia i polityka w świecie antycznym. Red. R. Sajkowski. Ostróda 2005 [publ. 2007], s. 230-246. ISBN 83-916007-0-X.
 61. Kluczek A.: Wizerunek „obcego-wroga” w ikonografii monetarnej. Przykład mennictwa cesarza rzymskiego Aureliana (270-275). W: Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi. Red. K. Nawotka, M. Pawlak, przy współpracy A. Pałuchowskiego i A. Wojciechowskiej. Wrocław 2007. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2992. Antiquitas 29, s. 305-326. ISSN 0239-6661. ISBN 978-83-229-2851-6.
 62. Kluczek A.: Ferarum diversarum manu sua occidit. Znaczenie motywu polowania w wyobrażeniach monet cesarskich (II-III wiek n.e.). W: Wieki stare i nowe. T. 5. Red. I. Panic, M.W. Wanatowicz. Katowice 2007, s. 58-81. ISBN 978-83-226-1629-1.
 63. Krawczyk A.: Reorientacja postrzegania Europy jako miejsca działań terrorystów z krajów islamskich. W: Politologia i Stosunki Międzynarodowe nr 1, 2007, Toruń 2006. ISBN: 83-7441-653-5.
 64. Krawczyk A.: Selektywna eliminacja-izraelska odpowiedź na terroryzm palestyński. W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa, pod red. J. Piątka i R. Podgórzańskiej, Tom 2, Szczecin 2007, s. 93-104. ISBN: 978-83-60903-14-8.
 65. Krawczyk A.: Terrorism and his efficiency for example terrorism in the Jewish-Palestinian conflict 1945-2005. W: From total war to war against terrorism, pod red. K. Kubiaka, P. Mickiewicz, 2006, Wrocław, s. 119-144. ISBN: 978-83-89518-51-4.
 66. Krzyżanowski L.: Niezawisłość sędziowska w państwie obywatelskiego prawodawstwa. Postulaty i praktyczne stosowanie zasady niezawisłości w krakowskim i katowickim okręgu apelacyjnym, w okresie międzywojennym [w] Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim, red. L. Kacprzak, D. Mierzejewski. Piła 2007, s. 351 – 367 ISBN 83-89795-33-7 (recenzent: prof. Czesław Mojsiewicz)
 67. Krzyżanowski L.: Urząd rozjemczy w Wielkich Hajdukach w okresie międzywojennym. Z badań nad udziałem ludności autochtonicznej w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w polskiej części Górnego Śląska [w] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, red. M.W. Wanatowicz. Katowice 2007, s. 301 – 317 ISBN 978-83-226-1624-6 (recenzent: prof. Tomasz Falęcki)
 68. Krzyżanowski L.: Rola i miejsce zasady niezawisłości sędziowskiej w warunkach polskiego autorytaryzmu (1926 – 1939) [w] Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. Gorzów Wielkopolski 2007, s. 313 – 329 ISBN 978-83-89682-02-8 (recenzent: prof. Karol Olejnik)
 69. Krzyżanowski L.: Sądownictwo powszechne na Górnym Śląsku w planach Naczelnej Rady Ludowej [w] W 85. rocznicę, red. Z. Kapała. Bytom 2007, s. 215 – 232 ISBN 83-88880-1-3 (recenzent prof. Wanda Musialik)
 70. Kucharski M.: Potoccy a polityka zagraniczna Sejmu Czteroletniego. w: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.). red. Z.Janeczek, Katowice 2007, ss.89-104. ISBN 978-83-7246-886-4.
 71. Kurek J.: Wyobraźnia jako źródło historyczne. „Anthropos? Czasopismo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. nr 8-9/ 2007 ISNN 1730-9549 (pismo internetowe)
 72. Kurek J.: Zdumiewająco nieprzemysłowy duch. „Civitas Mentis”, t. 2. Red. Z. Kadłubek i T. Sławek. Katowice 2007, s. 116-123. ISSN 0208-6336 ISNN 1895-8346.
 73. Kurek J.: Świętego brata Alberta spotkanie z Mistrzem. W: Z tęsknoty za mistrzem Red. A. Kurek, K. Maliszewski Chorzów 2007, s. 47-55. ISBN 978-83-908549-4-6.
 74. Kurek J.: Koda (pracownia, mistrz, sacrum), W: Z tęsknoty za mistrzem Red. A. Kurek, K. Maliszewski Chorzów 2007, ISBN 978-83-908549-4-6. s. 126-128.
 75. Kurek J.: Potoccy w przestrzeniu kulturowej XIX-wiecznego Krakowa. W: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX w.). Red. Z. Janeczek. Katowice 2007, s. 211-227. ISBN 978-83-7246- 886 – 4.
 76. Kurek J.: Kiedy pamięć pisze historię. W Z pamięcią ku przyszłości. Red. J. Turek. Rydułtowy 2007.
 77. Kurek J.: Biogramy do Chorzowskiego Słownika Biograficznego. Edycja Nowa. T. 1. Red. Z. Kapała. Chorzów 2007 ISBN 978-83-926587-0-2, ISBN (T. 1) 978-83-926587-1-8
  a) Czempiel Józef
  b) Klytta Rajmund
  c) Koś Marcin
  d) Panhirsch Piotr
  e) Ryłko Józef
  f) Schwierk (Świerk) Augustyn
 78. Miroszewski K.: 35 % łącznej objętości tekstu, w: Słownik Historii Polski i świata, Katowice 2005, ss. 944. (współautor) ISBN
 79. Miroszewski K.: Losy ludności ukraińskiej na ziemiach polskich w latach 1944 – 1949, /w:/ „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie” Poznań 2006, nr 7, s. 73 – 98. ISSN 1642-9605
 80. Miroszewski K.: Obozy pracy przymusowej na terenie Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, /w:/ Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956, Jaworzno 2007, t. 2, s. 48 – 69. ISBN 978-83-924519-0-7.
 81. Miroszewski K.: PPR i partie koncesjonowane, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 149 – 160. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 82. Miroszewski K.: Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 171 – 186. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 83. Miroszewski K.: Obóz władzy po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 186 – 196. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 84. Miroszewski K.: Prokuratura powszechna i specjalna, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 244 – 250. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 85. Miroszewski K.: Sądy powszechne i specjalne, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 250 – 254. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 86. Miroszewski K.: Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 264 – 272. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 87. Miroszewski K.: System obozowy, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 273 – 286. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 88. Miroszewski K.: Polskie Stronnictwo Ludowe, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, s. 307 – 328. ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 89. Miroszewski K.: Obozy odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej i ZSRR, /w:/ „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie” Poznań 2007, nr 9, s. 163 – 186. BISSN 1642-9605.
 90. Miroszewski K.: „Solidarność” Częstochowska, /w:/ Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. IV, Częstochowa 2007, s. 319 – 346. ISBN 978-83-914695-4-5.
 91. Nawrot D.: Historia Legionów Polskich we Włoszech pisana pamiętnikami legionistów. W: Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku. Pod red. J. Gancewskiego i A. Wołkóskiego. Olsztyn 2006, s. 230-251. ISBN 978-83-89151-47-6 (opublikowana 2007)
 92. Nawrot D.: Życie codzienne polskich dyplomatów doby stanisławowskiej. Studium przypadku poselstwa w Wiedniu. W: Między Barokiem i Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. Pod red. S. Achremczyka. Olsztyn 2006, s. 122-141. ISSN 0585-38-93 (opublikowana 2007)
 93. Nawrot D.: Kondotierzy – patrioci? Historyczne i historyczno-literackie studium Pamiętnika wojskowego… Jana Henryka Dąbrowskiego. Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego. Wrocław 2006, s. 551-563 ISSN 0293-6661, ISSN 0524-4489 (opublikowana w 2007)
 94. Nawrot D.: Postawa szlachty litewskiej wobec idei odbudowy Królestwa Polskiego w 1812 r. W: Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem. Pod red. Z. Anusika. Łódź 2007, s. 275-299. ISBN 978-83-7525-029-9.
 95. Nawrot D.: Litwa w 1807 r. między Rosją a Francją. „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2, s. 39-72. ISSN 0035-7707
 96. Nawrot D.: „Szedł z północy na południe człowiek, gdy pracować nie lubił…” – Józefa Wybickiego obraz Włoch i Włochów. W: Staropolski ogląd świata – problem inności. Pod red. F. Wolańskiego. Toruń 2007, s. 379-392. ISBN 978-83-7441-682-5.
 97. Nawrot D.: Działalność Aleksandra Potockiego jako przewodniczącego Komitetu Spraw Wewnętrznych na Litwie w 1812 roku. W: Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX). Pod red. Z. Janeczka. Katowice 2007, s. 151-178. ISBN 978-83-7246-886-4.
 98. Nawrot D.: Książę Aleksander Sapieha jako organizator armii litewskiej w 1812, s.527-546. Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007. ISBN 978-83-227-2675-4.
 99. Nowak K.: Wolf Leon, w: Biografický Slovník Slezska a Severní Moravy. Nová Řada, sešit 9 (21), Ostrava 2006, s.152-154, wyd. Ostravská Univerzita, ISBN 80-7368-255-9, (druk 2007).
 100. Nowak K.: Dyplomacja polska a Polacy w Rumunii po roku 1945, w: Bliżej siebie. Polacy i Rumunii a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy. Mai aproape unii de alţii. Polonezi şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei, red. S.Iachimovschi, E.Wieruszewska, Suceava 2007, s. 271-283, wyd. Związek Polaków w Rumunii, ISBN 978-973-0-05157-5.
 101. Nowak K.: Spór o granicę polsko-czechosłowacką, w: Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, pod red. A. Dziuroka i R. Kaczmarka, Katowice 2007, s. 102-113, wyd. UŚ, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336.
 102. Nowak K.: Problemy narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim, w: Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, pod red. A. Dziuroka i R. Kaczmarka, Katowice 2007, wyd. UŚ, ISBN 978-83-226-1592-8, ISSN 0208-6336, s.655-680 (współautor: A.Pylypenko-Czepczor)
 103. Panic I.: Przywileje cechu prasołów soli w miastach księstwa cieszyńskiego.
 104. (Z badań nad przywilejami cechowymi w księstwie cieszyńskim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych). Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”. R. 57. 2007. ISSN PL ISSN 0037 – 7511.
 105. Panic I.: Szpitale na Śląsku Cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. W: Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. Red. J. M. Dyrda, B. Gruszka. Katowice 2007, s. 67-79. ISSN 1231-4412.
 106. Panic I.: Pilchowice w świetle Katastru Karolińskiego z lat 20. XVIII w. W: Rocznik Muzeum w Gliwicach. T. XX. 2007, s. 49 – 60. ISSN 0860-0937.
 107. Panic I.: Fundacje mieszczan księstwa cieszyńskiego w okresie rządów regencyjnych Jana z Pernstejnu. W: Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. IV. Katowice 2007,s. 245 – 252; ISSN 0208-6336.
 108. Panic I.: Duces opolienses domini in Ratibor. (Jeszcze w sprawie tytulatury księcia Przemysława raciborskiego oraz czasu powstania księstw raciborskiego i cieszyńskiego), Wieki Stare i Nowe. Red. I. Panic, M. W. Wanatowicz, Katowice 2007, s. 82-84, 978-83-226-1629-1.
 109. Panic I.: Organizacja parafialna w księstwie cieszyńskim w XIII wieku. Historica – Historie. Ostravska Univerzita. Ostrava 2007, s. 122 – 138. ISBN 80-7042-536-9 ISBN 80-7042-618-7.
 110. Pawelec D.: False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Tomasz Pawelec).
 111. Pawelec D.: Karol Szajnocha (1818-1868), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 101-120, ISBN 978-83-7338-292-3.
 112. Pawelec D.: Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Tomasz Pawelec).
 113. Pawelec D.: Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Tomasz Pawelec).
 114. Pawelec T.: Bronisław Dembiński (1858-1939), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 269-284, ISBN 978-83-7338-292-3.
 115. Pawelec T.: False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 116. Pawelec T.: Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 117. Pawelec T.: Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 118. Pawelec T.: Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows), (w:) Merry G. Perry, William B. Lalicker (red.): Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovation in Higher Education, West Chester: West Chester University Press, 2007, s. 180-196 (współautor: Paweł Jędrzejko).
 119. Pietrzyk I.: „Et scripti memoria perennarentur” – motyw pisma w arengach trzynastowiecznych dokumentów książąt opolskich (w) Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Red. A. Barciak. Katowice 2007, s. 199-203 ISBN 978-83-86053-65-0.
 120. Rogosz N.: Pierwsze próby wykorzystania prawa do zwalczania triumwirów (lata 59-58), (w:) Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red.: A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 221-247. ISBN 978-83-7363-559-3.
 121. Rogosz N.: Pozaitalscy sojusznicy G. Juliusza Cezara w czasie jego zmagań z Gn. Pompejuszem i obrońcami Republiki w latach 49-48 przed Chrystusem, (w:) Antiquitas, t. XXIX: „Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi”, red.: K. Nawotka, M. Pawlak, Wrocław 2007, s. 415-441. ISBN 978-83-229-2851-6.
 122. Rogosz N.: Charakter przemian politycznych w Republice Rzymskiej w latach 60-59 przed urodzeniem Chrystusa, (w:) Wieki Stare i Nowe, t. 5, red.: I. Panic, M. W. Wanatowicz, Katowice 2007, s. 9-38.
 123. Rolnik D.: Obraz sąsiadów-zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Przegląd Nauk Historycznych. 2005. R. IV nr 2 (8), s. 77-99. ISSN 1644-857X. [Wyd. 2007].
 124. Rolnik D.: Blaski i cienie życia klienta zamożnego rodu szlacheckiego. Obraz systemu klientelnego w czasach stanisławowskich (1764-1795), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. T. 7. Red. S. Achremczyk. Olsztyn 2006, s. 177-193. ISSN 0585-3893. [Wyd. 2007].
 125. Rolnik D.: Wartość i znaczenie pamiętników w badaniach nad przeszłością – przykład czasów stanisławowskich (1764-1795). Uwagi wstępne, [w:] Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski i A. Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 221-229. ISBN 978-83-89-151-47-6. [Wyd. 2007].
 126. Rolnik D.: Żydzi czasów Rzeczypospolitej stanisławowskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVIII-XIX w., [w:] Staropolski ogląd świata – problem inności. Red. F. Wolański. Toruń 2007, s. 351-369. ISBN 978-83-7441-682-5.
 127. Rolnik D.: Jaka jest, była i jaka powinna być Rzeczypospolita. Wizja państwa idealnego w literaturze pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich i o czasach stanisławowskich, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 255-274. ISBN 978-83-7525-029-9.
 128. Rolnik D.: Księstwo Warszawskie w świadomości Polaków. Świadectwo pamiętników, [w:] Roczniki Humanistyczne. Historia. T. LV, z. 2. Lublin 2007, s. 83-105. ISSN 0035-7707.
 129. Rolnik D.: Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764-1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, [w:] Wieki stare i nowe. T. 5, Katowice 2007, s. 95-109. ISBN 978-83-226-1629-1.
 130. Rolnik D.: O „psychologicznych” metodach walki politycznej w czasie wojny polsko-rosyjskiej i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1792-1793), [w:] Studia Historyczne. 2007, z. 3-4, ISSN 0025-1429, s. 279-297.
 131. Rolnik D.: Potoccy czasów stanisławowskich (1764-1795) w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX wiek), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 105-135. ISBN 978-83-7246-886-4.
 132. Rolnik D.: Sapiehowie czasów stanisławowskich 1764-1795 na kartach pamiętników, s.473-486. Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007. ISBN 978-83-227-2675-4.
 133. Skowron R.: Spory o rację stanu . Antymakiawelizm w Polsce i w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, [w:]: Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 339-355.
 134. Skowron R.: Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja opata Vazqueza i hrabiego de Solre, [:w]: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red, M. Nagielskiego, Warszawa 2007, s. 45-56.
 135. Skowron R.: Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku, Społeczeństwo staropolskie 2007, .
 136. Skowron R.: Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku,[w:]: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s.
 137. Skowron R.: Przemiany w zabudowie Wawelu w okresie od XIV do XX wieku. Transformations in the Buildings on Wawel Hill, 14th – 20th c., wersja polska i angielska, s. 30-31, 70-71 oraz 3 plany Wawelu: nr 4.14, 4.15, 4.16 [w:]: Atlas Historii Miast Polski, t. V Małopolska, z. 1 Kraków, pod red. Z. Nogi, Kraków 2007.
 138. Skrzypek M.: Unifikacja Śląska Cieszyńskiego z państwem polskim w latach 1920 – 1922. [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku., Katowice 2007, s. 226 -244.
 139. Skrzypek M.: Zaufać czy interweniować? Stanowisko władz centralnych i lokalnych wobec sposobu przejęcia władzy na obszarach Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska w latach 1920 – 1922 [w:] W 85. Rocznicę (red.) Z. Kapała, Bytom 2007, s. 195 – 214.
 140. Skrzypek M.: Aktywność społeczno – polityczna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w okresie integracji z odrodzonym organizmem państwowości polskiej w latach 1918 – 1922. [w:] Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim. (red.) L. Kacprzak, D. Mierzejewski, Piła 2007.
 141. Skrzypek M.: Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1920 – 1922 [w:] Wieki stare i nowe., t. 5, Katowice 2007, s. 187 – 203.
 142. Skrzypietz A.: Cudzoziemski „język jeśli komu tedy nam potrzebny” – „obce” i „nasze” w oczach Sobieskich. Staropolski ogląd świata – problem inności red, Filip Wolański, Wrocław 2007, s. 162-183. ISBN978-73-7441-682-5.
 143. Skrzypietz A.: Dziecko w rodzinie czasów nowożytnych. Studium przypadku Sobieskich. Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, s.357-375. ISBN 978-83-229-2844-8.
 144. Skrzypietz A.: Maria Kazimiera d`Arquien w powieści Michała Rousseau de la Valette „Miłostki królewskie”. Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. Jan Gancewski i Andrzej Wałkówski, s.208-220. ISBN 978-83-89151-47-6.
 145. Skrzypietz A.: Potoccy wobec stronnictwa francuskiego u schyłku panowania Jana III Sobieskiego i po jego śmierci. Ród Potockich w otmęcie historii (XVII-XXw.), red. Zdzisław Janeczek, Katowice 2007, s.37-54. ISBN 978-83-7246-886-4.
 146. Skrzypietz A.: Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobieskich, Między barokiem a oświeceniem, Radości i troski dnia codziennego, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 276-292. ISSN 0585-3893.
 147. Skrzypietz A.: Racja stanu w rozumieniu polskiej szlachty na przykładzie elekcji 1697 roku Spory o państwo w dobie nowożytnej, red, Zbigniew Anusik, Łódź 2007, s.133-135. ISBN 978-83-7525-029-9.
 148. Skrzypietz A.: Sapiehowie wobec elekcji księcia Conti, s.371-390. Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007. ISBN 978-83-227-2675-4.
 149. Sperka J.: Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki a ugrupowanie dworskie w okresie panowania Władysława Jagiełły i w pierwszych latach Władysława, w: Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006 [DRUK W 2007], s. 107-122; ISBN 83-88295-21-7.
 150. Sperka J.: Faworyci Władysława Jagiełły, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006 [DRUK W 2007], s. 41-59. ISBN 83-88476-40-8.
 151. Sperka J.: Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina. Z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej, w: Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, Katowice 2007, ISBN 978-83-226-1590-4.

2006

 1. Barciak Antoni: Władcy czescy w relacji autora Kroniki książąt polskich (w) Korunné země v dějínách českého státu. Red. Ludék Březina – Jana Konvíčná – Jana Wojtucka. Praha 2005 (wyszło w 2006 r.). ISBN 80-86971-07-4. ss. 309 – 317.
 2. Barciak Antoni: Uwagi o koncepcjach czasowych narracji historycznej Galla Anonima i Kosmasa (w) Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Red. A. Barciak, W. Iwańczak Katowice 2006. ISBN 83-226-1509-4. ISSN 0208- 6336. ss. 63 – 76.
 3. Barciak Antoni: Wójt i ława w Mysłowicach w świetle „Czerwonej Księgi” od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku (w) Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej. Red. B. Szczypka – Gwiazda. ISBN 83-87455-49-0. Katowice 2006. ss. 19 – 24 .
 4. Barciak Antoni: Inskrypcje górnośląskie – przykład Mysłowic (w) Studia Epigraficzne II. Red. Joachim Zdrenka. Zielona Góra 2006. ISBN 83-7481-032-7. ss. 15 – 25. (wraz z I. Pietrzyk)
 5. Barciak Antoni: Stan i perspektywy badań nad kacelariami książąt górnośląskich (w) Belliculum Diplomaticum II Thorunenese. Red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki. Toruń 2006. ss. 171 – 180.
 6. Boroń P.: „… sicut puram et simplicem historię exequimur veritatem” Cele i motywy narracji historycznej w źródłach do chrystianizacji Słowian, w: Causa Creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Red S.Rosik, P.Wiszewski, Wrocław 2005 , Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2783, Seria Historia 171, ISBN 83-229-2683-9, s.135-148.
 7. Boroń P.:Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym, w: Las w kulturze polskiej, t.4, Red. W.Łysiak, Poznań 2006, Wydawnictwo Eco, ISBN 83-87437-16-6, s.123-132.
 8. Boroń P.:Bolesław Rogatka na wiecu w Leśnicy. Gest i postawa w postępowaniu sądowym, w: Kultura prawna w Europie środkowej, Red. A.Barciak, Katowice 2006, ISBN 83-86053-62-3, s. 104-114.
 9. Boroń P.:Wczesnośredniowieczny pieniądz pozakruszcowy. Uwagi w związku z pracą Jacka Adamczyka „Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu, Przegląd Historyczny, t. 97, 2006.
 10. Długajczyk Edward: Dokumentacja personalna powstańców śląskich. Wprowadzenie do tematu. [w:] Powstańcze miscelanea, red. Zbigniew Kapała, Bytom 2006, s. 23–54.
 11. Fertacz Sylwester: Wydarzenia Marca ’68 w uczelniach katowickich. W: Katowice w 140 rocznicę uzyskania praw miejskich – Katowice w minionej rzeczywistości. Red. A. Barciak. Katowice 2006, ss. 233 – 254.
 12. Fic Maciej: (współautorzy: Katarzyna Fic, Barbara Freier-Pniok), Zbiór zadań z wiedzy o społeczeństwie. Testy przygotowujące do matury, Toruń 2006, ss. 112.
 13. ISBN 83-7443-024-9, wydawca: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu.
 14. Fic Maciej: Matura od 2005 roku. Historia, Chorzów 2006, ss. 95.
 15. ISBN 83-7183-254-0, wydawca: Videograf II.
 16. Fic Maciej: Szansa edukacji regionalnej w wymiarze wielokulturowym na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka-Doradztwo-Praktyka, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 211-220.
 17. ISBN 83-7352-132-1, wydawca: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu. (wydawnictwo nie zostało ujęte w sprawozdaniu za rok ubiegły).
 18. Fic Maciej: Szanse nabywania umiejętności podczas praktyk pedagogicznych w ocenie studentów, [w:] Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego, R. Droby, Siedlce 2006, s. 393-403.
 19. ISBN 83-7051-393-X, wydawca: Akademia Pedagogiczna w Siedlcach.
 20. Fic Maciej: Katowickie „Po Prostu” – rola tygodnika „Przemiany” w najnowszej historii miasta i regionu, [w:] Katowice. W 140 rocznicę uzyskania praw miejskich, pod red. A. Barciaka, Katowice 2006, s. 308-337.
 21. ISBN 83-86053-61-5, wydawca: Societas Scientiis Silesiae Superioris – Instytut Górnośląski.
 22. Fic Maciej: Polska muzyka rockowa („alternatywna”) jako źródło poznania przeszłości i refleksji nad współczesnością, [w:] Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 162 – 170.
 23. Foltyn Edelgarda: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Przemszy w świetle badań archeologicznych, [w:] Sperka J. (red.) Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, Sosnowiec – Cieszyn 2005 [pozycja nieuwzględniona w zeszłorocznym sprawozdaniu], s. 9-53 [ISBN 83-88204-24-6].
 24. Foltyn Edelgarda: Las i pożytki leśne w życiu mieszkańców górnego Nadodrza we wczesnym średniowieczu, [w:] Łysiak W. (red.) Las w kulturze polskiej. IV Ogólnopolska Konferancja. Materiały z konferencji, Mierki koło Olsztynka, 19-21 maja 2005, Poznań 2006, s. 91-113 [ISBN 83-87437-16-6].
 25. Foltyn Edelgarda: Dorzecze górnej Odry między Ostrawicą i Rudą w starszych wiekach średnich. Przyczynek do regionalnych badań osadniczych na przykładzie wybranych stanowisk archeologicznych, [w:] Gancarski J. (red.) Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, Krosno 2006, s. 673-728 [ISBN 83-86588-83-7] [współautorzy: M. Fajer, E. Foltyn].
 26. Foltyn Edelgarda: Badania środkowopaleolitycznego stanowiska B w Książenicach, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004, Katowice 2006, s. 25-34 [ISBN 83-85871-48-9] [współautor: E. Foltyn]
 27. Foltyn Edelgarda: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na schyłkowopaleolitycznym stanowisku 13 w Jaworzu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003-2004, Katowice 2006, s. 40-53 [ISBN 83-85871-48-9] [współautorzy: E. Foltyn, A. Sady]
 28. Foltyn Edelgarda: Rozumice, [w:] Tomczak E. (red.), Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze, Katowice 2005 [pozycja nieuwzględniona w zeszłorocznym sprawozdaniu] [ISBN 83-85871-44-6], s. 17 [współautor: E. Foltyn]
 29. Foltyn Edelgarda: Dzierżysław, [w:] Tomczak E. (red.), Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze, Katowice 2005 [pozycja nieuwzględniona w zeszłorocznym sprawozdaniu] [ISBN 83-85871-44-6], s. 19 [współautor: E. Foltyn]
 30. Foltyn Edelgarda: Pietraszyn, [w:] Tomczak E. (red.), Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze, Katowice 2005 [pozycja nieuwzględniona w zeszłorocznym sprawozdaniu] [ISBN 83-85871-44-6], s. 20 [współautor: E. Foltyn]
 31. Foltyn Edelgarda: Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce Wielkie, [w:] Tomczak E. (red.), Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze, Katowice 2005 [pozycja nieuwzględniona w zeszłorocznym sprawozdaniu] [ISBN 83-85871-44-6], s. 111. ISBN 83-7352-145-3, Wydawca: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu.
 32. Glimos-Nadgórska Anna: „Dziedzictwo i tradycja Zagłębia Dąbrowskiego w nauczaniu historii”, w: Region w edukacji Historycznej. Nauka-Doradztwo – Praktyka, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 94-101. ISBN 83-7352-132-1. Wydawca: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu.
 33. Glimos-Nadgórska Anna: „Obraz stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku w podręcznikach historii do gimnazjum. Próba porównania z przekazem zawartym w opracowaniach szkolnych z lat 1945-1996”, w: Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, pod red. H. Wójcik-Łagan, Kielce 2005, s. 243-256. ISBN 83-86006-86-2. Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska w Kielcach.
 34. Glimos-Nadgórska Anna: „Osiągnięcia i porażki studentów historii studiów zaocznych Uniwersytetu Śląskiego na praktykach pedagogicznych realizowanych w latach 1995-1999”.
 35. w: Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego, R. Droby, Siedlce 2006, s. 417-424. ISBN 83-7051- 393- X. Wydawca : Akademia Pedagogiczna w Siedlcach.
 36. Glimos-Nadgórska Anna: „Górnośląskie założenia wychowawcze czasów pruskich a cele wychowania państwowego realizowane w szkolnictwie powszechnym międzywojennego województwa śląskiego”, w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, pod red. E. Kryńskiej, Białystok 2006, t. 2, s. 195-206. ISBN 83- 89190-70-2. Wydawca: TRANS HUMANA Białystok.
 37. Glimos-Nadgórska Anna: Źródła do dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych dziejów szkolnictwa dokumentacją społeczno-gospodarczego rozwoju ziem polskich, w: Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 36-42. ISBN 83-7352-145-3, wydawca: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 38. Greiner P., Zarys dziejów kartografii Górnego Śląska do 1945 roku, [w:] Cartographia Silesiae Superioris, Wydawnictwo Arssilesiae, Archiwum Państwowe w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Katowice MMVI, ISBN: 978-83-60575-00, s.57-72.
 39. Gruchała Janusz: Zaolzie w opinii czeskich środowisk politycznych (1934-1938). „Dzieje Najnowsze” 2006, 1,s. 65-87.
 40. Jaworski Wojciech: Żydzi w Gliwicach po II wojnie światowej, w: Materiały z konferencji Żydzi gliwiccy, red. B. Kubit, Gliwice 2006, s. 275-288.
 41. Jaworski Wojciech: Prowincjonalne towarzystwa naukowe w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w., w: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2006, nr 2, s. 195-201.
 42. Jaworski Wojciech, Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1968 roku. Przemiany kulturowe, [w:] Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej, red. M. Kisiel i P. Majerski. Sosnowiec 2006, s. 101-113.
 43. Kaczanowicz Wiesław: Profesor Andrzej Kunisz as a Numismatist. “Notae Numismaticae” 2004. T. 5, s. 208-211.
 44. Kaczanowicz Wiesław, L`idéologie des monnaies Romains à l`époque de la crise de l`Empire au IIIe siècle. Les aspects méthodologiques, [w:] XIII Congresso International de Numismática. Actas-Proceedings-Actes. T.1. Ed. C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero. Madrid 2005, s. 705-707.
 45. Kaczmarek Ryszard, Zwischen Regionalismus, Autonomismus und Separatismus. Das Elsass und Oberschlesien, 1871 bis 1945. [In:] Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas. Hrsg. v. Peter Oliver Loew, Christian Pletzing und Thomas Serrier. Wiesbaden: Harrassowitz 2006 [= Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 22], S. 164-186.
 46. Kaczmarek Ryszard, Koniec II wojny światowej na Górnym Śląsku w świetle meldunków Grupy Armii Środek, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka. Katowice 2006, s. 83-94.
 47. Kaczmarek Ryszard, Górny Śląsk – zarys dziejów politycznych do 1945 roku, [w:] Cartographia Silesiae Superioris. Katowice 2006, s. 40-57.
Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by