Biuletyn Informacyjny nr 15/2018
Dodany 08/03/2019 o 10:54 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 15/2018 jest dostępny w załączniku poniżej:

Biuletyn 2018

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2019)
Dodany 27/02/2019 o 17:28 przez MF

1. Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2019, ss. 368.

2. Marcela Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 248.

3. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka. Warszawa 2019, ss. 624.

tyl Powstania śląskie 1919-1920-1921

4. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 284.

5. Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 440.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2018)
Dodany 25/02/2019 o 20:38 przez MF

1. Agata Bryłka, Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 196.

2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wydawca: Stowarzyszenie „Wilamowianie”. Wilamowice 2018, ss. 476.

3. Tomasz Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek). Wydawca: Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

4. Lech Krzyżanowski, Witold Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim. Wydawnictwo: Arche. Sopot 2018, ss. 342.

5. Kazimierz Miroszewski, Katarzyna Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 223.

6. Dariusz Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2018, ss. 143.

7. Idzi Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 171.

8. Idzi Panic, Die Ungarn. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie. Cieszyn 2018, ss. 162.

9. Dariusz Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 504.

10. Dariusz Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 324.

11. Mirosław Węcki, Sebastian Rosenbaum, Grzegorz Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa-Katowice 2018, 336.

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Gendering Viking Age Rulership” (28 II-1 III 2019)
Dodany 25/02/2019 o 19:38 przez MF

W dniach 28 lutego – 1 marca br. Instytut Historii UŚ wraz z Górnośląskim Towarzystwem Historycznym organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Gendering Wiking Age Rulership”. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na plakacie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2017)
Dodany 22/11/2018 o 15:16 przez MF

1. Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piątek, Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Księgarnia św. Jacka. Katowice 2017, ss. 310.

2. Ryszard Kaczmarek, Polen In Wermacht. De Gruyter Oldenbourg. Munchen 2017, ss. 244.

3. Kazimierz Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Almpol. Rzeniszów 2017, ss. 130.

 

4. Jakub Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035). Avalon. Kraków 2017, ss. 363.

5. Jakub Morawiec, Norwegia. Początki państw. Wydawnictwo Poznańskie 2017, ss. 240.

6. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.

7. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.

8. Miłosz Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę. Wydawnictwo Cum Laude. Bielsko-Biała 2017, ss. 198.

9. Mateusz Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980. Studio Nova, Katowice 2017, ss. 323.

 

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Granice wolności – granice Niepodległej (1918-1922)” (20 XI 2018)
Dodany 12/11/2018 o 07:50 przez MF

Nasz Instytut wraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Granie wolności – granice Niepodległej (198-1922)”, która odbędzie się 20 listopada br. w Bytomiu. Spotkanie stanowi szóstą już edycję projektu Konferencji Kresowych.

Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 9.00. Szczegółowy program spotkania zamieszczono pod linkiem muzeum_gornoslaskie_bytom_VI_miedzynarodowa_konferencja_kresowa_20.11.2018_program

Zaproszenie na konferencję naukową „Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Konfederacje staropolskie” (25-26 X 2018)
Dodany 22/10/2018 o 09:12 przez LŻ

Nasz Instytut razem z Instytutami Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej pt. „Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Konfederacje staropolskie”, która odbędzie się w Ustroniu w daniach 25-26 października br.

Szczegółowy program konferencji znajduje się pod linkiem:    ATT00056 

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej” (30 XI 2018)
Dodany 22/10/2018 o 08:30 przez MF

Nasz Instytut wraz z radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej”, która odbędzie się 30 listopada br. w Radzionkowie.

Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 10.00. Szczegółowy program spotkania zamieszczono pod linkiem Konferencja Radzionków 2018 – program 30.11.2018

Zaproszenie na kolejną konferencję z cyklu „Jagiellonowie i ich świat” (18-20 X 2018)
Dodany 27/09/2018 o 10:07 przez MF

W dniach 18-20 października br. Instytut Historii UŚ jest współorganizatorem trzeciej już edycji konferencji naukowej z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”, w tym roku z podtytułem „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.

Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia naszego Instytutu pozostają dr hab. Bożena Czwojdrak oraz prof. dr hab. Jerzy Sperka z Zakładu Historii Średniowiecznej oraz Nauk Pomocniczych.

Program tegorocznego spotkania mogą Państwo sprawdzić pod linkiem III KONFERENCJA JAGIELLONOWIE I ICH ŚWIAT

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by