XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny (19-24 IX 2021)
Dodany 18/07/2019 o 16:23 przez MF

W dniach 19-24 września 2021 roku w Warszawie odbędzie się XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny.

Głównym organizatorem prestiżowego wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski. Wśród współorganizatorów są: Zamek Królewski w Warszawie –Muzeum, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowy Bank Polski oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Patronat nad kongresem sprawuje International Numismatic Council.

Oficjalna witryna internetowa kongresu:https://inc2021.pl

Zaproszenie na konferencje pt. „Asymilacja na pograniczach. Historia i współczesność” (14.06.2019)
Dodany 03/06/2019 o 13:32 przez LŻ

14 czerwca 2019 roku Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Asymilacja na pograniczach. Historia i współczesność”.

Program spotkania znajduje się pod linkiem Program konferencji 14 VI.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie na konferencje pt: Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie.
Dodany 24/05/2019 o 12:26 przez LŻ

Informujemy,że Instytut Historii jest wspólorganizatirem konferencji pt.:Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie organizowanej w dniach 16-17.10.2019 na która serdecznie zapraszamy.

Zobacz wiecej  Konferencja

Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2017-2018)
Dodany 11/05/2019 o 13:45 przez MF

 

Nazwa dyscypliny badawczej

Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.

Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.

Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.

Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu

Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.

Kryzys polityczny i ustrojowy   Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.

Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.

Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stornnictwa polityczne i ich „programy”.

Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.

Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.

Litwa i Polska w XIX wieku

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.

Problemy psychohistorii w historiografii

Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Niemieckiej Republiki Federalnej

I wojna światowa na Śląsku.

Śląsk i II Rzeczypospolita

Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.

Współczesny terroryzm

Nazwa specjalności badawczej

(w ramach dyscypliny)

Wczesnośrednioweiczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.

Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.

Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.

Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu

Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.

Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.

Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.

Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.

Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.

Społeczeństwo dawnej Rzecypospolitej wobec państw zaborczych

Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.

Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.

Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku

Dzieje Śląska Górnego i cieszyńskiego w latach 1914-1918.

Śląsk w II Rzeczypospolitej – węzłowe problemy

Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.

Polska i Europa w obliczu terroru

 

Zaproszenie na konferencję naukową „Kościół katolicki a powstania śląskie i plebiscyt” (8 maja 2019)
Dodany 23/04/2019 o 10:27 przez MF

Instytut Historii UŚ wraz z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają 8 maja 2019 roku do Muzeum Powstań Śląskich na konferencję naukową pt. „Kościół katolicki a powstania śląskie i plebiscyt”, połączoną z promocją nowości wydawniczych związanych z tematyką powstańczą.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach cyklu Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich.

Szczegółowy program spotkania zamieszczono na plakacie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Biuletyn Informacyjny nr 15/2018
Dodany 08/03/2019 o 10:54 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 15/2018 jest dostępny w załączniku poniżej:

Biuletyn 2018

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2019)
Dodany 27/02/2019 o 17:28 przez MF

1. Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2019, ss. 368.

2. Piotr Boroń, Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku). Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach. Gliwice 2019, ss. 279.

3. Marcela Gruszczyk, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 248.

4. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919 – 1920 – 1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2019, ss. 624.

tyl Powstania śląskie 1919-1920-1921

5. Agata A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 564.

6. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 284.

7. Jakub Morawiec, Początki Państw. Dania. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2019, ss. 215.

8. Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 440.

9. Katarzyna Wilczok, Radykałowie „Solidarności”. Kierownictwo MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981. Warszawa 2019, ss. 256.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2018)
Dodany 25/02/2019 o 20:38 przez MF

1. Agata Bryłka, Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 196.

2. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus, Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie. Wydawca: Stowarzyszenie „Wilamowianie”. Wilamowice 2018, ss. 476.

3. Tomasz Kałuski, Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek). Wydawca: Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

4. Lech Krzyżanowski, Witold Okniński, Temida wyemancypowana? Słownik biograficzny kobiet – sędziów, asesorów i egzaminowanych aplikantów w międzywojennym sądownictwie polskim. Wydawnictwo: Arche. Sopot 2018, ss. 342.

5. Kazimierz Miroszewski, Katarzyna Wilczok, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1968-2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 223.

6. Dariusz Nawrot, Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2018, ss. 143.

7. Idzi Panic, Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 171.

8. Idzi Panic, Die Ungarn. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne w Cieszynie. Cieszyn 2018, ss. 162.

9. Dariusz Rolnik, Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI-XX wiek) – jego dzieje i inwentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 504.

10. Dariusz Rolnik, Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 324.

11. Mirosław Węcki, Sebastian Rosenbaum, Grzegorz Bębnik, Wojciech Korfanty 1873-1939. Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa-Katowice 2018, 336.

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Gendering Viking Age Rulership” (28 II-1 III 2019)
Dodany 25/02/2019 o 19:38 przez MF

W dniach 28 lutego – 1 marca br. Instytut Historii UŚ wraz z Górnośląskim Towarzystwem Historycznym organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Gendering Wiking Age Rulership”. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na plakacie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2017)
Dodany 22/11/2018 o 15:16 przez MF

1. Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piątek, Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Księgarnia św. Jacka. Katowice 2017, ss. 310.

2. Ryszard Kaczmarek, Polen In Wermacht. De Gruyter Oldenbourg. Munchen 2017, ss. 244.

3. Kazimierz Miroszewski, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Almpol. Rzeniszów 2017, ss. 130.

 

4. Jakub Morawiec, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035). Avalon. Kraków 2017, ss. 363.

5. Jakub Morawiec, Norwegia. Początki państw. Wydawnictwo Poznańskie 2017, ss. 240.

6. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Tadeusz Kościuszko. Polish and American Hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.

7. Dariusz Nawrot, Tadeusz Kościuszko. W 100 rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum „Saturn” w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.

8. Miłosz Skrzypek, Śląsk Cieszyński 1920–1922. Wrastanie w Polskę. Wydawnictwo Cum Laude. Bielsko-Biała 2017, ss. 198.

9. Mateusz Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec kościoła katolickiego w latach 1970-1980. Studio Nova, Katowice 2017, ss. 323.

 

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by