Zaproszenie na konferencję z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego (15-16 X 2019)
Dodany 11/10/2019 o 15:17 przez MF

W dniach 15-16 października br. nasz Instytut współorganizuje konferencję popularnonaukową, poświęconą postaci Mahatmy Gandhiego, zorganizowaną w 150. rocznicy urodzin. Szczegółowy program spotkania zamieszczony został pod linkiem: program Indyjska Sesja Naukowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich” (22 XI 2019)
Dodany 11/10/2019 o 15:10 przez MF

Nasz Instytut wraz z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich”, która odbędzie się 22 listopada br. w Bytomiu. Spotkanie stanowi siódmą już edycję projektu Konferencji Kresowych.

Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 9.00. Szczegółowy program spotkania zamieszczono pod linkiem: Program VII Konferencji Kresowej

Zaproszenie na konferencję naukową „Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych” (17 X 2019)
Dodany 09/10/2019 o 10:38 przez MF

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Wzgórze św. Małgorzaty w Bytomiu w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych”. Konferencja, współorganizowana przez Instytut Historii UŚ, odbędzie się 17 października br. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Zaproszenie na konferencję naukową „Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie” (16 X 2019)
Dodany 09/10/2019 o 10:32 przez MF

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Katedra Historii Wydziału Filozoficznego (Filozofická fakulta) Uniwersytetu w Ostrawie,
Katedra Historii Uniwersytetu Mateja Bela w Banskej Bystrici,
mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową:

Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie,

która odbędzie się 16 października 2019 r.

Adres:
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polska, ul. Bankowa 11
Sala Rady Wydziału

Konferencja miejska program

 

Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Węgiel: ruch” (26 X 2019)
Dodany 25/09/2019 o 07:14 przez MF

26 września 2019 roku w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się kolejna z cyklu konferencji naukowych podejmujących tematykę węgla (w tym roku zatytułowana „Węgiel: ruch”), współorganizowana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Szczegółowy program spotkania został zamieszczony pod linkiem: program węgiel ruch

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny (19-24 IX 2021)
Dodany 18/07/2019 o 16:23 przez MF

W dniach 19-24 września 2021 roku w Warszawie odbędzie się XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny.

Głównym organizatorem prestiżowego wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski. Wśród współorganizatorów są: Zamek Królewski w Warszawie –Muzeum, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowy Bank Polski oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Patronat nad kongresem sprawuje International Numismatic Council.

Oficjalna witryna internetowa kongresu:https://inc2021.pl

Zaproszenie na konferencje pt. „Asymilacja na pograniczach. Historia i współczesność” (14.06.2019)
Dodany 03/06/2019 o 13:32 przez LŻ

14 czerwca 2019 roku Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Asymilacja na pograniczach. Historia i współczesność”.

Program spotkania znajduje się pod linkiem Program konferencji 14 VI.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie na konferencje pt: Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie.
Dodany 24/05/2019 o 12:26 przez LŻ

Informujemy,że Instytut Historii jest wspólorganizatirem konferencji pt.:Miasto w Europie Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych – prawo, instytucje, ludzie organizowanej w dniach 16-17.10.2019 na która serdecznie zapraszamy.

Zobacz wiecej  Konferencja

Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2017-2018)
Dodany 11/05/2019 o 13:45 przez MF

 

Nazwa dyscypliny badawczej

Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.

Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.

Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.

Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu

Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.

Kryzys polityczny i ustrojowy   Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.

Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.

Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stornnictwa polityczne i ich „programy”.

Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.

Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.

Litwa i Polska w XIX wieku

Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.

Problemy psychohistorii w historiografii

Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Niemieckiej Republiki Federalnej

I wojna światowa na Śląsku.

Śląsk i II Rzeczypospolita

Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.

Współczesny terroryzm

Nazwa specjalności badawczej

(w ramach dyscypliny)

Wczesnośrednioweiczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.

Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.

Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.

Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu

Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.

Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.

Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.

Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.

Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.

Społeczeństwo dawnej Rzecypospolitej wobec państw zaborczych

Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.

Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.

Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku

Dzieje Śląska Górnego i cieszyńskiego w latach 1914-1918.

Śląsk w II Rzeczypospolitej – węzłowe problemy

Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.

Polska i Europa w obliczu terroru

 

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by