Nowości wydawnicze IH UŚ
Dodany 06/07/2018 o 09:23 przez Maciej Fic

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się trzy pozycje, podejmujące tematykę historyczną.

Pracę zwartą pt. „Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji” przygotował dr hab. Dariusz Rolnik z Zakładu Historii XVI-XVII wieku naszego Instytutu. Drugą z pozycji pozostaje praca pod redakcją dr. hab. Norberta Rogosza z Zakładu Historii Starożytnej IH pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem)”. Wreszcie trzecia praca – zredagowana przez dr. hab. Macieja Fica z Zakładu Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej IH – nosi tytuł „Wędrówka Ludów. Powojenny transfer ludności w Polsce Ludowej”.

Zachęcamy do lektury.

Biuletyn Informacyjny nr 14/2017
Dodany 10/06/2018 o 13:31 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 14/2017 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn 2017

Biuletyn Informacyjny nr 13/2016
Dodany 10/06/2018 o 13:29 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 13/2016 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn 2016

Biuletyn Informacyjny nr 12/2015
Dodany 10/06/2018 o 13:28 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 12/2015 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn 2015

Biuletyn Informacyjny nr 11/2014
Dodany 10/06/2018 o 13:27 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 11/2014 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn nr 11

Biuletyn Informacyjny nr 10/2013
Dodany 10/06/2018 o 13:26 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 10/2013 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

 

Biuletyn Informacyjny nr 9/2012
Dodany 10/06/2018 o 13:24 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 9/2012 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn PAN nr 9

Biuletyn Informacyjny nr 8/2011
Dodany 10/06/2018 o 12:47 przez Administrator

Biuletyn Informacyjny nr 8/2011 jest dostępny w załączniku do artykułu (poniżej).

Biuletyn PAN nr 8

Współpraca z instytucjami
Dodany 12/02/2017 o 14:20 przez Administrator
  1. Archiwum Państwowe w Katowicach www.katowice.ap.gov.pl
  2. Muzeum Śląskie w Katowicach www.muzeumslaskie.pl
  3. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach http://www.muzeumpowstanslaskich.pl
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego www.sp.us.edu.pl
  5. Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy – Stowarzyszenie Humanistyczne www.europa-slask.us.edu.pl
Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2015-2016)
Dodany 31/03/2016 o 14:25 przez Administrator
Nazwa dyscypliny badawczej Nazwa specjalności badawczej
 Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.
Wczesnośredniowieczna Słowianszczyzna – ustrój, społeczeństwo, gospodarka.
Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.
Dzieje republikańskiego i cesarskiego Rzymu.
Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.
Dzieje Europy Środkowej w średniowieczu.
Genealogia rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu
Dzieje wewnętrzne Rzeczypospolitej w średniowieczu
Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.
Historia społeczna Rzeczypospolitej XV-XVI wieku.
Kryzys polityczny i ustrojowy  Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w.
Historia społeczno-polityczna Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku.
Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632–1648.
Stosunki Rzeczypospolitej z Habsburgami w XVII wieku.
Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej. Stronnictwa polityczne i ich „programy”.
Historia polityczna Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.
Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.
Administracja „państwowa” na ziemiach śląskich XV-XVIII wieku.
Szkolnictwo, społeczeństwo, życie codzienne na Górnym Śląsku.
Dzieje Górnego Śląska XIX–XX wieku.
O stosunkach polsko–litewskich w okresie międzywojennym i o innych małych „kraikach”.
Mniejszości narodowe i etniczne w II Rzeczypospolitej.
Problemy psychohistorii w historiografii
Historiografia polska i powszechna w XX i XXI wieku.
Ślązacy i Niemcy z terenów Śląska w strukturach władzy Republiki Federalnej Niemiec
Dzieje stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku
I wojna światowa na Śląsku.
Dzieje Śląska w latach 1914-1918.
Solidarność i PZPR – dzieje konfliktu społecznego.
Dzieje społeczno-polityczne PRL w ostatniej dekadzie jej istnienia.
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by