Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 07:34 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku

Skład osobowy Zakładu:
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Skowron
dr hab. Aleksandra Skrzypietz
dr hab. Dariusz Rolnik
dr Aleksandra Barwicka-Makula
dr Paweł Duda

prof. dr hab. Ryszard Skowron
Dodany 07/02/2013 o 07:33 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: ryszard_skowron@onet.pl

Zainteresowania badawcze

-Relacje polsko-hiszpańskie w XVI-XVII wieku.
– Dyplomacja europejska w epoce nowożytnej.
– Relacje między dynastią Wazów a Habsburgów.
– Wojny ekonomiczne w Europie XVI-XVII wieku.
– Ceremoniał dworów królewskich.
– Dzieje Wawelu.

Sylwetka

1976 -1980 studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1980-2005 – pracownik Zamku Królewskiego na Wawelu, w latach 1992-2003, kierownik Działu Historycznego.
1994 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie przedstawionej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie rozprawy Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku.
2002 – stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632.
Od 2003 – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego
Od 2010 – członek Instituto Universitario „La Corte en Europa” (IULCE), Unversidad Autonoma w Madrycie
Od 2015  – członek korespondent Real Academia de Historia w Madrycie

 

Publikacje (wybór) za lata 2000-2006

Druki zwarte

 • [red. naukowa, współredaktor M. Markiewicza] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, Kraków 2006, ss.555.
 • [red. naukowa] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001 . Kraków 2003, ss.656.
 • Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632, Kraków 2002, s. 321.
 • Wawel. Kronika dziejów, t 1. Od pradziejów do roku 1918, Kraków 2001, ss. 368.

Artykuły

 • Minister faworyt w systemie władzy w Europie (1580-1660), [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, pod. red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 2006, s. 27-34.
 • Chrzest i ewangelizacja Morysków w XVI wieku, Portolana. Studia Mediterranea, t. 2, 2005, s. 233-241.
 • Preliminaria wojskowe z okresu polsko-hiszpańskich rokowań sojuszniczych w Neapolu (1639-1641), Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 42, 2005, s. 221-240.
 • Łacina w dokumentach i korespondencji dyplomatycznej polsko-hiszpańskiej w latach 1572-1648, [w:] Łacina jako język elit , pod red. J. Axera, Warszawa 2004, s. 431-442.
 • Interkontynentalna unia iberyjska (1580-1640), [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2004, s. 117-131.
 • Powrót na Wawel królewskich pamiątek ze zbiorów książąt Czartoryskich, Studia Waweliana t. 11/12, 2002/2003 [druk 2004], s. 274-279.
 • Dwór i kraj epoki Wazów w praktyce i opiniach dyplomacji hiszpańskiej w okresie wojny trzydziestoletniej [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy., pod red. R. Skowrona, Kraków 2003, s. 275-293.
 • Bari, la Polonia, l’Europa. La eredita di Bona oggetto di gioco nell’arena internazionale nel XVI e XVII seclo [w:] Bona Sforza. Regina di Polonia e duchessa di Bari, Roma 2001, s. 227-247.
 • Filip IV wobec drugiego małżeństwa Władysława IV [w:] Arx felicitatis. Księga ku czci Profesora Jerzego Rottermunda, Warszawa 2001, s. 613-617.
 • Polsko-hiszpańskie projekty inwazji na Szwecję w okresie panowania Zygmunta III i Władysława IV [w:] Stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej, Warszawa 2001, s. 31-44.

 

Publikacje (wybór)
Monografie autorskie
– Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648, Kraków 2013, ss. 359; ISBN 978-83-62-261-74-1.
– Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política intrenacional de España en los años 1621-1632, Varsovia 2008, ss. 321.

Redakcja naukowa prac zbiorowych
– [współredakcja z  Enrique García Hernán] From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Valencia 2015, ss. 424.

– [współredakcja z M. Markiewiczem, E. Opalińskim], Król a prawo stanów do oporu, Kraków 2010, ss. 438.

–  Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Kraków 2009, ss.618; ISBN 978-83-61033-35-6.
[współredakcja z M. Markiewiczem], Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, Kraków 2007, ss. 556.

– Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy. Materiały konferencji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001,  Kraków 2003.

Edycje źródeł
– Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, t. 1, in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015, ss. 464

Publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych
–  Las levas de polacos para los ejercitos españoles en la época de la Guerra de los Treinta Años, w:   From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, pod redakcją Enrique García Hernán, Ryszard Skowron, Valencia 2015 ss. 25-44.

– Polska w pismach polityczno-ekonomicznych Sir Anthony’ego Shirleya, w: Miscellanea res polonorum, britanorum ac judaeorum ilustrantia, pod redakcją J. Basista, A. Kaźmierczak, M. Markiewicz, D.Oliwa, Kraków 2015.

– Entradas, bodas y coronaciones de las princesas de la Casa de Austria en Cracovia (1592 i 1605), Libros de la  corte, 6, 2013, s. 58-75 (www.librosdelacorte.es).

– Ceremonial – Etiquette – Residence. Europeanism and Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370-1648), [w:] La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, ed.W. Paravicini, Paris 2013, s. 771-783.

– Entre el Mar Báltico y el Mar Negro. La Europa Central-Oriental en tiempos de la Pax Hispanica, [w:]  El arte de la prudencia. La Tregua de los Años en la Europa, : B.J. García García, M. Herrero Sánchez, A. Hugon  Madrid 2012, s.145-160.

– W labiryncie znaków. Etykieta i ceremoniał posiłku króla hiszpańskiego (XVI-XVII wiek), [w:]  Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, pod red.B. Możejko, Gdańsk 2012, s. 180-189.

– Católicos, ortodoxos y protestantes. El Rey como mediador entre las confesiones en Polonia en la temprana Edad Moderna, [w:]  La Corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), J. Millían, M. Rivero-Rodríguez, G. Veerstegen (eds.) t. 1-3, Madrid 2012, t. 3, s. 1561-1582.
– Współpraca nuncjuszy apostolskich w Polsce z dworem madryckim w latach 1578-1598.W kręgu koncepcji politycznych i praktyki dyplomatycznej, [w:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, pod red. T. Chynaczewskiej i K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012, s. 161-175.

– Nuncjusz i ambasador. Korespondencja Anibala z Capui z Gillénem de San Clemente (1586-1591), [w:] M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowaty-Walczak (red. nauk.), Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Białystok 2012, s.453-468.
– Los aliados de las esperanzas fallidas.La Casa de Austria y los Vasa de Polonia (1598-1648), [w:] J. Martínez Millian, R. González Cuerva (eds), La Dinastía de los Austrias. Las   relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, t.1-2 Madrid 2011, t. 2., s. 997-1022; ISBN 978-84-96813-53-3.

– Ceremoniał przyjęcia posła tureckiego i jego pobyt na dworze madryckim (1649-1650), [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red nauk. B. Popiołek, Kraków 2010, s. 306-313.

– El Mar Báltico en la estrategia española de guerra en los Países Bajos, 1568-1648, [w:] El mar en los siglos modernos, eds. Manuel-Reyes García Hurtado, Domingo L. González Lopo, t. 2, Santiago de Compostela, 2009, s. 345-358; ISBN t. 2, 978-84-613-0648-0.
Order Złotego Runa i jego polscy kawalerowie, [w:] Staropolski ogląd Świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźnia, pod red. F.  Wolański, R. Kołodziej, t.1, Toruń 2009, s. 213-232.

– Un obispo, un diplomático y un noble de letras. Tres relaciones polacas de peregrinación a Santiago de Compostela de la segunda mitad del siglo XVI, Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales, 2008, nr 23-24, s. 407-427.

– Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku, Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa 1, 2008, ss. 223-242.

– Spory o rację stanu . Antymakiawelizm w Polsce i w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, [w:]  Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 339-355.

– Przemiany w zabudowie miasteczka wawelskiego w okresie od XIV do XX wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s.67-88.

– Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu 1635 roku. Misja opata Vazqueza i hrabiego de Solre, [w:] Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, pod red, M. Nagielskiego, Warszawa 2007, s. 45-56; ISBN 83-7022-115-7.

dr hab. Dariusz Rolnik
Dodany 07/02/2013 o 07:32 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 124

tel. służbowy (032) 359 – 2076

e-mail: dariusz.rolnik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się dziejami Rzeczypospolitej czasów panowania Stanisława Augusta (1764-1795). W tym zakresie chronologicznym prowadzi badania nad postawami szlachty państwa polskiego, jej stosunkiem do króla i instytucji państwa w ogóle oraz do kwestii zagrożenia bytu – całości (sprawa postrzegania rozbiorów przez współczesnych) i suwerenności (zachowania wobec Rosjan i Prusaków) konkretnie szlacheckiej Rzeczypospolitej.
W ramach tak naznaczonych mieszczą się trzy duże równolegle realizowane projekty:

 1. Kształtowanie, tworzenie, rozpad i program polityczny „stronnictwa królewskiego” Stanisława Augusta (1778-1788);
 2. Obraz społeczeństwa szlacheckiego czasów stanisławowskich i jego zmiany (kryteria awansu, drogi karier, mechanizmy przyciągania „klienteli”, portret „mentalny”)
 3. Rosja w świadomości polskich elit czasów stanisławowskich (1764/1775-1795).
 4. Leonard Marcin Świeykowski ostatni wojewoda podolski
 5. Mapa polityczna województwa mińskiego w czasach stanisławowskich

Sylwetka

Urodził się w 1965 r. Pracę magisterską: „Sprawa polska” w polityce zagranicznej Rosji 1791-1792 obronił w 1992 r. Następnie w 1997 r. uzyskał doktorat w oparciu o dysertację: Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej 1792-1793. Habilitował się w 2010 r. na podstawie rozprawy: Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich.
W latach 1993-1997, jako stypendysta Uniwersytetu Śląskiego, był na studiach doktoranckich. Od 1998 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Publikacje (do 2012 r. bez recenzji i artykułów popularno-naukowych)

A. Prace zwarte

 1. Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń 1793). Katowice 2000, ss. 187.
 2. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2009, ss. 615.
 3. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2011, ss. 615. (wydanie drugie).

B. Wydawnictwa źródłowe

 1. Listy z Warszawy. Korespondencja dyplomatyczna przedstawicieli Francji w Warszawie 1791-1792, oprac. H. Kocój, Z. Libiszowska, D. Rolnik, Katowice 1993, ss. 200.

C. Artykuły

 1. L’influence de la Révolution française sur la situation extérieure et intérieure de la Pologne ŕ l’époque de la Diéte de quatre ans 1788-1792, [w:] L’émoi de l’histoire, 1990 – 1991, nr 9-10, s. 24-35.
 2. Wpływ Konstytucji 3 maja na politykę Rosji wobec Polski, [w:] Niepodległość, 1991, nr 5, s. 51-64.
 3. Stanowisko Austrii wobec Konstytucji 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991, s. 42-48.
 4. O nowe miejsce kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej- projekty reform z czasów sejmu czteroletniego, [w:] Oświecenie-schyłek czy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej, red. M. Kucharski i D. Nawrot, Katowice 1993, s. 63-76.
 5. Obchody setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej w Galicji, [w:] 200 rocznica powstania kościuszkowskiego, red. H. Kocój, Katowice 1994, s. 218-234. ISBN 83-226-0543-9.
 6. Stosunek galicyjskich ugrupowań politycznych do obchodów 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, [w:] Insurekcja kościuszkowska. Historia – Tradycja – Współczesność, red. H. Suchojad, Kielce 1995, s. 135-148. ISBN 83-904194-3-4.
 7. Urzędnicy centralni i nadworni Polski (Korony) wobec konfederacji targowickiej 1792-1793, [w:] Oświeceni wobec rozbiorów Polski, red. J. Grobis, Łódź 1998, s. 177-193.
 8. Szlachta koronna Rzeczypospolitej wobec wojny polsko – rosyjskiej 1792 roku – o osobistym i ekonomicznym zaangażowaniu obywateli w obronę Konstytucji 3 maja, [w:] Studia Historyczne. 2000, z. 2, s. 33.
 9. Polski korpus oficerski wobec konfederacji targowickiej 1792-1793. Przyczynek do genezy Legionów Polskich, [w:] Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego, red. W. Śladkowski, Lublin 2000, s. 61-78.
 10. Szlachta koronna wschodnich kresów Rzeczypospolitej zabranych w II rozbiorze wobec rosyjskich władz w 1793 roku, „Studia Historyczne” 2001, z. 2, s. 199-213.
 11. Postawy szlachty polskiej z terenów II zaboru pruskiego- wobec nowych władz w 1793 r. [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. I. Panic. Katowice 2001, s. 278-288.
 12. Agitacja propowstańcza przed polskimi zrywami niepodległościowymi 1794, 1830 i 1863 roku – formy i kręgi społecznego oddziaływania. Próba porównania, [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001, s. 77-97.
 13. Profesor Jan Lubicz Pachoński jako biografista epoki schyłku I Rzeczypospolitej oraz jego spojrzenie na problemy ostatnich dekad jej istnienia, [w:] Czasy Kościuszki i Napoleona. Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki, red. Z. Janeczek, Katowice 2001, s. 145-159.
 14. Edukacja polityczna młodzieży elit szlacheckich na przykładzie grupy urzędników centralnych i nadwornych Korony czasów Stanisława Augusta (1764-1795), [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 215-231.
 15. II rozbiór kraju w opiniach szlachty okrojonej Rzeczypospolitej i jego wpływ na postawy obywateli wobec powinności względem ojczyzny w pierwszej połowie 1793 roku, „Studia Historyczne” 2002, z. 2, s. 127-146.
 16. Obraz Rosji i Rosjan w opiniach polskiej szlachty koronnej wschodnich Kresów Rzeczypospolitej w latach 1788-1793. Z dziejów stereotypu Rosji i Rosjan w Polsce doby nowożytnej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2002, s. 290-304.
 17. Pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jan Albertandi w opiniach współczesnych, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2002, t. 14, s. 113-120.
 18. Modèle d’instruction de la jeunesse masculine dans les familles polonaises de magnats à l’époque pré-industrielle (2nde moitié du XVIII° siècle) [w]: Premeny rodiny v urbannom prostredi. Bańska Bystrica 2002, s. 175-182.
 19. Michał Zaleski – moralne dylematy targowiczanina. O postawie politycznej marszałka konfederacji targowickiej województwa brzesko-litewskiego w latach 1788-1793, „Wieki Stare i Nowe” 2003, t. 3, s. 90-108.
 20. Miejsce i rola Radziwiłłów w życiu publicznym Rzeczypospolitej lat 1764-1795 w świetle literatury pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich, [w]: Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa historyczne, red. K. Stępnik. Lublin 2003, s. 385-402.
 21. O moralnych aspektach bogacenia się niektórych przedstawicieli szlachty i magnaterii polskiej w końcu XVIII wieku, [w:] Etika v ekonomickom prostredi II, red. L. Svantnerova, Banska Bystrica 2003, s. 171-181.
 22. Obraz szlachty polskiej na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 159-176.
 23. O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej w 1792 roku, [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny, 2004, t. 1, s. 73-95.
 24. Obraz sejmików doby stanisławowskiej (1764-1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej – współcześni o granicach wolności szlacheckich, [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. W. Kaute, współpraca P. Świercz. Katowice 2004, s. 377-394.
 25. Rosja w literaturze politycznej okresu Sejmu Czteroletniego (1788-1792), [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Red. J. Gwioździk, E. Różycki. Katowice 2004, s. 209-228.
 26. Obraz cudzoziemców i cudzoziemszczyzny w polskim społeczeństwie szlacheckim czasów Stanisława Augusta (1764-1795). O uwarunkowaniach kształtowania się stereotypowych wyobrażeń obcych w Rzeczypospolitej, [w:] Staropolski ogląd świata, red. B. Rok, F. Wolański, Wrocław 2004, s. 319-332.
 27. De l’histoire de l’emigration politique polonaise en Moldavie – le destin de Jan Suchorzewski et sa brigade des annees 1793-1794, [w]: Analele. Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Istorie, Anul 2004, vol. 2, s. 23-29.
 28. Od I do III rozbioru – dzieje polityczne Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich w relacjach pamiętnikarzy w habitach i sutannach, [w]: Narracje – (Auto)biografia – Etyka, red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk. Wrocław 2005, s. 287-300.
 29. Armia polska w ocenach obywateli upadającej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześni o postawie polityczno-moralnej kadry oficerskiej w latach 1792-1793, [w]: Od armii komputowej do narodowej, t. 2, red. M. Krotofil, A. Smoliński, Toruń 2005, s. 71-88.
 30. Kwestia walki o suwerenność Rzeczypospolitej w świadomości i działaniach polskich emigrantów politycznych w pierwszych miesiącach 1793 roku, „Wieki Stare i Nowe” 2005, t. 4, s. 130-150.
 31. Zastraszenie i terror jako metoda walki politycznej w okresie Konstytucji 3 maja i rządów konfederacji targowickiej, [w:] Człowiek wobec rewolucji i terroru, red. E. Łoch, Lublin 2005, s. 205-223.
 32. Obraz sąsiadów-zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV nr 2 (8), s. 77-99.
 33. Poglądy i postawa polityczna Leonarda Marcina Świejkowskiego wojewody podolskiego w latach 1790-1793. Między Stanisławem Augustem a opozycją antykrólewską, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006, s. 495-520.
 34. Blaski i cienie życia klienta zamożnego rodu szlacheckiego. Obraz systemu klientelnego w czasach stanisławowskich (1764-1795), [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. t. . 7, red. S. Achremczyk. Olsztyn 2006, s. 177-193.
 35. Wartość i znaczenie pamiętników w badaniach nad przeszłością – przykład czasów stanisławowskich (1764-1795). Uwagi wstępne, [w:] Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski i A. Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 221-229.
 36. Żydzi czasów Rzeczypospolitej stanisławowskiej w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVIII-XIX w., [w:] Staropolski ogląd świata – problem inności, red. F. Wolański, Toruń 2007, s. 351-369.
 37. Jaka jest, była i jaka powinna być Rzeczypospolita. Wizja państwa idealnego w literaturze pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich i o czasach stanisławowskich, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 255-274.
 38. Księstwo Warszawskie w świadomości Polaków. Świadectwo pamiętników, [w:] Roczniki Humanistyczne. Historia, t. LV, z. 2. Lublin 2007, s. 83-105.
 39. Obraz Anglii i Anglików w czasach stanisławowskich 1764-1795 w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, „Wieki Stare i Nowe” 2007, t. 5, s. 95-109.
 40. O „psychologicznych” metodach walki politycznej w czasie wojny polsko-rosyjskiej i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1792-1793), „Studia Historyczne” 2007, z. 3-4, s. 279-297.
 41. Potoccy czasów stanisławowskich (1764-1795) w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX wiek), red. Z. Janeczek, Katowice 2007, s. 105-135.
 42. Sapiehowie na kartach pamiętników polskich czasów stanisławowskich (1764-1795). O roli i znaczeniu rodu u schyłku istnienia I Rzeczypospolitej, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. R. Stępnik, Lublin 2007, s. 473-486.
 43. Szlachta Rzeczypospolitej schyłku rządów Stanisława Augusta wobec Rosji. Dobre sąsiedztwo w wyobrażeniach obywateli kresów wschodnich, [w:] Pogranicza – przestrzeń kulturowa. [Red. S. Achremczyk], Olsztyn 2007, s. 145-164.
 44. „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Współcześni czasów stanisławowskich (1764-1795) wobec państwa – Rzeczypospolitej, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. P. Wiszewski, S. Rosik. Wrocław 2007, s. 457-476.
 45. The Picture of England and Englishmen in Polish Memoirs during the Reign of Stanislaus August (1764-1795), [in:] Britain and Poland-Lithuania – Contact and Comparision from the Middle Ages to 1795. The Northern World, vol. 37, ed. R. Unger, Leiden-Boston 2008, s. 375-388.
 46. Szlachta czasów panowania Stanisława Augusta o różnowiercach, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, red. A. Filipczak-Kocur, T. Ciesielski, Warszawa-Opole 2008, s. 243-260.
 47. Dwór szlachecki a rodzina włościańska w czasach stanisławowskich (1764-1795) w przedstawieniach polskich pamiętnikarzy, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XIX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 185-206.
 48. Wielkie rody magnackie Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym. red. S. Rosik i P. Wiszewski, Wrocław 2008, s. 327-344.
 49. Między prowincją a stolicą – oblicza magnata polskiego. Współcześni o miejscu magnatów w życiu polityczno-społecznym Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. S. Achremczyk. Olsztyn 2008, s. 215-229.
 50. „Konteksty religijne” i ich specyfika w rzeczywistości politycznej Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. W 300 rocznicę konwencji w Altranstädt, red. L. Harc i G. Wąs, Wrocław 2009, s. 425-436.
 51. Między Wschodem a Zachodem. Wizja Rzeczypospolitej w myśli Stanisława Poniatowskiego (1754-1833) bratanka królewskiego i podskarbiego wielkiego litewskiego, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczypospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźni, red. F. Wolański, R. Kołodziej, t. 2, Toruń 2009, s. 230-249.
 52. Od „sługi hetmańskiego” do „żołnierza obywatela”. Współcześni Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich o roli i znaczeniu wojska w państwie, „Studia historyczno-wojskowe” 2009, t, 3, s. 233-245.
 53. Między Rzeczypospolitą a Rosją, interesem własnym i posługą obywatelską. Wybory nie tylko polityczne Kazimierza Konstantego Platera (1749-1807), [w:] Pogranicza. Ludzie pogranicza, red. W. Brenda, J. Kiełbik, Olsztyn 2009, s. 69-90.
 54. Prawo na rozdrożu. O działaniach „prawnych” i sancitach konfederacji targowickiej (1792-1793), [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk i inni. Białystok-Katowice 2010, t. 1, s. 495-504.
 55. Potoccy czasów stanisławowskich (1764-1795) w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Ród Potockich w odmęcie historii (XVII-XX wiek). Red. Z. Janeczek. Katowice 2010, s. 105-136. ISBN 978-83-7246-454-5. Wydanie drugie.
 56. An Attempt to Assess Moral and Ethical Attitudes of Polish Political Elites In the Times of the Fall of the Polish Commonwealth, [In:] Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History. 2010, vol. 1, s. 86-109. ISSN 2082-5072.
 57. Konfederacja jako instrument działania politycznego w opinii szlachty czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Król a prawo stanów do oporu. Kraków. Red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron. Kraków 2010, s. 419-436. ISBN 978-83-61866-16-9.
 58. Oblicza obywatela – obrońcy Rzeczypospolitej. „Stan wojskowy” w opiniach i ocenach współczesnych czasów stanisławowskich (1764-1795), [w:] Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy. Red. S. Achremczyk. Olsztyn 2010, s. 25-41. ISBN 978-83-60839-44-7.
 59. Silesia and Silesian folk as viewed by the Poles at the turn of the 18th century – a historical reconnaissance, [In:] Slezsko v 19. Stoleti. Ed. Z. Jiràsek. Opava 2011, s. 24-34. ISBN 978-80-7248-665-6.
 60. Karal Stanislav „Panie Kachanku” dy inszyja Radziwily pieryjadu panawannja karalaja Stanislawa Augusta Panjatojckava y acenkach cyczasnikaj, [w:] Arche 6 (105), 2011 , s. 404-427. ISSN 1392-96862.
 61. Dziennik Juliana Antonowicza (1750-1824) nauczyciela Jana B. Tarnowskiego i jego nauki. O prawdach życiowych, wychowaniu, sposobach edukacji i zmieniających się epokach, [w:] Sic Eart in Fatis. Studia szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi. T. 1. Red. E. Kościk, R. Żerelik , P. Badyna, F. Wolański. Toruń 2012, s. 379-398. ISBN 978-83-7780-293-9.
 62. Wokół stereotypu magnata czasów stanisławowskich. Wizerunek Andrzeja Zamoyskiego (1717-1792) w polskich memuarach, [w:] Wieki stare i nowe. T. 4 (9). Red. S. Fertacz, M. W. Wanatowicz. Katowice 2012, s. 44-68. ISSN 0208-6336; 1899-1556.
 63. Obraz Niemca i Niemców w dzienniku podróży Adama Logi (1800-1831) z Leszna do Bonn odbytej w 1820 roku, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składanie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.). Red. M. Frorycki, A. Perłakowski, F. Wolański. Poznań 2012, s. 169-183. ISBN 978-83-63047-07-8.
 64. Kasztelan krakowski Antoni Jabłonowski i inni „możnowładcy”. O roli politycznej magnaterii w czasach panowania Stanisława Augusta, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XV-XVIII wieku. Red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz. Kraków 2012, s. 207-231. ISBN 978-83-7730-056-3.
dr hab. Aleksandra Skrzypietz
Dodany 07/02/2013 o 07:32 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 129

tel. służbowy (032) 359 – 2077

e-mail: jaskrzyp@interia.pl

Zainteresowania badawcze

 • stosunki polsko-francuskie w XVII I XVIII wieku
 • funkcjonowanie monarchii absolutnej
 • dzieje rodu Sobieskich, znaczenie polityczne i legenda oplatająca jego członków
 • rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych
 • znaczenie kształcenia i wychowania dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich i funkcjonowania społeczeństwa

Sylwetka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością historia nauczycielska. Następnie rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła doktorat „Walka o tron polski po zgonie Jana III Sobieskiego na przykładzie działalności stronnictwa francuskiego (1696/1697)” przygotowany pod kierunkiem profesora Michała Komaszyńskiego.

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009.

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. The Radzivills Towards the Heritage of the Sobieskis (In:) Baltijos regiono istorija ir kultura : Lietuva Ir Lenkija, red. Rimantas Sliużinskas, Kłajpeda 2007

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobieskich.W: Między barokiem a oświeceniem, Radości i troski dnia codziennego, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006
 2. Maria Kazimiera d`Arquien w powieści Michała Rousseau de la Valette „Miłostki królewskie”. W: Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. Jan Gancewski i Andrzej Wałkówski
 3. Racja stanu w rozumieniu polskiej szlachty na przykładzie elekcji 1697 roku. W: Spory o państwo w dobie nowożytnej, red, Zbigniew Anusik, Łódź 2007
 4. Sapiehowie wobec elekcji księcia Conti.W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007
 5. Perypetie małżeńskie królewicza Konstantego Sobieskiego. W: Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, Źródłach i studiach nad przeszłością, red. Stanisław Rosik i Przemysław Wiszewski, Wrocław 2007
 6. In memoriam Michał Komaszyński (23 II 1924 – 12 XII 2007). Kwartalnik Historyczny, R.CXV, 2008, z.2
 7. Kłopoty małżeńskie Marii Klementyny Sobieskiej. W: Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008
 8. Królewicz Jakub w Częstochowie. W: Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. W 300. rocznicę konwencji w Altranstaedt, red. Lucyna Harc i Gabriela Wąs, Wrocław 2009
 9. Wokół małżeństw księżniczek Sobieskich – ze wschodu na zachód Europy. W: Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźni, red. F. Wolański i R. Kołodziej, t.1, Toruń 2009
 10. Melchior de Polignac i jego misja na dworze Jana III Sobieskiego. W: Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Red. R. Skowron, Kraków 2009
 11. Janina Omańkowska. Z działalności kobiet na Górnym Śląsku. W: Pogranicza- Ludzie pogranicza, red. Walter Brendy, Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2009
 12. Potoccy wobec stronnictwa francuskiego u schyłku panowania Jana III Sobieskiego i po jego śmierci. Ród Potockich w otmęcie historii (XVII-XXw.), red. Zdzisław Janeczek, wyd. II poprawione, Katowice 2010
dr Aleksandra Barwicka-Makula
Dodany 07/02/2013 o 07:28 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: aleksandra.barwicka@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • królowa Anna Austriaczka i jej dwór;
 • stosunki polsko-habsburskie w XVI-XVII wieku;
 • elita władzy w okresie panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632);
 • system rządów w epoce Wazów;

Publikacje

 • Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593 – 1606, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod red. R. Skowrona, Kraków 2009, s. 297-307.
 • Szwecja i Szwedzi w oczach mieszkańców Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii, pod red. A. Achtelik i D. Halmera, Rybnik-Zabrze 2009, s. 53-73.
 • Zhiszpaniałe Polaki? Epizod do dziejów kształtowania się „czarnej legendy” Hiszpanii w Polsce w XVII wieku, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, t. I, pod red. F. Wolańskiego i R. Kołodzieja, Toruń 2009, s. 292-306.
 • Szwedzi na ziemi pszczyńskiej w dobie wojny trzydziestoletniej, „Tyskie Zeszyty Historyczne”, z. 7, 2010, s. 112-122.
 • Prawo do oporu w świetle „silva rerum” z okresu po rokoszu Lubomirskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jegiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4-6 października 2006, pod red. M. Markiewicza, E. Opalińskiego i R. Skowrona, Kraków 2010, s. 395-408.
 • Magnat-regalista Zygmunt Myszkowski w świetle pism politycznych z okresu rokoszu Zebrzydowskiego, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Kraków 2012, s. 297-310.
 • Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki w 1592 roku, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, pod red. B. Możejko przy współpracy z E. Barylewską-Szymańską, Gdańsk 2012, s. 173-179.
 • Protestanci, [w:] Pszczyna monografia historyczna, t. II. pod red. R. Kaczmarka i J. Sperki, Pszczyna 2014, s. 494-511.
Dr Paweł Duda
Dodany 07/02/2013 o 07:26 przez Administrator

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: pawel.duda@us.edu.pl
Zainteresowania badawcze
• Stosunki polsko-papieskie w XVI-XVII wieku;
• Historia państw włoskich w epoce nowożytnej;
• Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w czasach Wazów;
• Wojna trzydziestoletnia i rola Rzeczypospolitej w konflikcie;
• Znaczenie i organizacja nuncjatury apostolskiej w Polsce w XVII wieku;

Sylwetka
Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu w 2001 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (specjalność nauczycielska). Pracę magisterską: „Wielkie Księstwo Toskanii a Rzeczpospolita Obojga Narodów. Trzy poselstwa toskańskie do Polski” obronił w 2006 r. Następnie w 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora  w oparciu o dysertację: „Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635”. Praca została wyróżniona i rekomendowana do druku. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym – marzec 2009) oraz uczestnikiem projektu badawczego: Documenta Polonica ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas, Seria nova, t. 1, realizowanego pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Skowrona w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by