Informacje ogólne
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
dr Barbara Kalinowska-Wójcik,
dr hab. Wacław Gojniczek
dr Mirosław Węcki
dr Jakub Grudniewski

Historia Zakładu

Zakład powstał w wyniku przekształceń organizacyjnych w roku akademickim 2009/2010. Znalazły się w nim dwie, wcześniej samodzielne, katedry: Historii Śląska i Archiwistyki.

Główne kierunki badań

 • Badania śląskoznawcze skoncentrowane są na zagadnieniach historii nowożytnej i najnowszej. W centrum zainteresowań znajduje się tematyka: stosunków narodowościowych na obszarze śląskiego pogranicza w XVIII-XX wieku, dzieje Śląska w XX wieku, mniejszości narodowych i ich losy w państwach narodowych w Europie Środkowo-wschodniej. Obecnie pracownicy Zakładu pracują nad wspólną polsko-niemiecko-czeską syntezą dziejów Górnego Śląska od pradziejów do czasów współczesnych. Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z Historii Śląska i Dziejów Pogranicza, a także wykłady monograficzne oraz seminarium z historii Śląska XIX i XX wieku.
 • Badania naukowe z zakresu archiwistyki koncentrują się na tematyce związanej z: zarządzaniem dokumentacją współczesną, historią kancelarii, edytorstwem źródeł śląskich. Są one związane z zajęciami dydaktycznymi specjalizacji archiwalnej: Wstępem do archiwistyki, Rozwojem form kancelaryjnych, Zarządzaniem dokumentacją współczesną, Informacją archiwalną, Archiwoznawstwem, edytorstwem translatorium z języka niemieckiego i neografią. Część zajęć dydaktycznych, podczas których studenci mają bezpośredni kontakt z dokumentacją archiwalną, realizowana jest na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 12 (2015)

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Dyrektor Instytutu Historii i Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska

Zainteresowania badawcze

w przygotowaniu

Sylwetka

Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia, specjalizacja pedagogiczna (1978-1982) – w 1989 roku obronił pracę doktorską na temat: „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna 1875-1940”, uzyskując w tym samym roku tytułu doktora nauk humanistycznych. W 1999 roku, po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, uzyskał tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie historia – historia XX wieku, od 2003 roku mianowany na stanowisko Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Od 1982 roku zatrudniony w Instytucie Historii UŚ kolejno jako: asystent, adiunkt, doktor habilitowany, profesor UŚ. W latach 1999-2000 kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii. Od 2000 r. kierownik Zakładu Historii Śląska. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Historii UŚ, 2002-2005 Prodziekan do spraw Naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 staż naukowy w Johann Gorfried Herder Institut w Marburgu, w latach 1996-1997 staż naukowy w Institut fuer Osteuropaeische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Koordynator współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus z uniwersytetami w: Bonn (RFN) i Graz (Austria). Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR.
W latach 1999-2001 kierował programem badawczym finansowanym przez KBN, pt.: „Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk – dwa regiony pogranicza w latach 1648-2001
Obecnie kieruje grantem KBN (2004-2006) pod tytułem : „II wojna światowa na Górnym Śląsku”.

Publikacje

I Prace zwarte przed habilitacją

 1. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 1993, ss.165, ISBN 83—900814-3-1.
 2. Kaczmarek R.: Józef Biniszkiewicz (1875-1940). Biografia polityczna. Katowice 1994, ss.135, ISBN 83-226-0538-2
 3. Kaczmarek R.: Z okupacyjnych dziejów gminy Lędziny (1939-1945). Lędziny 1994, ss.26.
 4. Kaczmarek R.: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. Katowice 1998, ss.250, ISBN 83-226-0821-7

II Prace zwarte po habilitacji

 1. Kaczmarek R., Kucharski M., Cybula A.: Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa regiony pogranicza 1648-2001. Katowice 2001, ss.365, ISBN 83-914309-2-8
 2. P. Greiner, R. Kaczmarek, Leksykon mniejszości w województwie śląskim w latach 1922-1939. Zarys dziejów, organizacje, działacze. Katowice 2002, ss.208, ISBN 83-7164-360-8.
 3. F. Lamprecht, Rodzina Lamprechtów i Schönów w Sosnowcu. Wspomnienia Fanny Lamprecht 1857-1918, oprac. R. Kaczmarek [edycja źródła niemieckiego wraz z tłumaczeniem i komentarzami, rec. J. Walczak] , Sosnowiec 2002, ISBN 83-915173-7
 4. Kaczmarek R., Masnyk M. (red.), Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939, Katowice 2004, ISBN 83-226-1334-2.
 5. Kaczmarek R. (red.), Tyskie Browary Książęce 1629-2004, Tychy 2004, ISBN 83-921633-1-1
 6. Kaczmarek R., Studencki Z., Lamprechtowie z Sosnowca, Sosnowiec 2005, ISBN 83-89199-19-X
 7. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1573-6, ss. 501.

III Publikacje o zasięgu międzynarodowym przed habilitacją

 1. Kaczmarek R.: Johann Heinrich XV. Fuerst v. Pless. Aus der Geschichte der deutschen Minderheit in Polnisch-Oberschlesien in den Jahren 1918-1939. [W:] Adel und Junkertum im 19. Und 20. Jahrhundert. Biographische Studien zu ihrer politischen, oekonomischen und sozialen Entwicklung. Red. J. Laubner. Halle (Salle) 1990, s.41-53, ISBN 3-86010-225-7
 2. Kaczmarek R.: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Oberschlesien. „Deutsche Studien” 1995, nr 126/127, s.189-201, ISSN 00-12-0812
 3. Greiner P., Kaczmarek R.: Vereinsaktivitaeten der Deutschen in Polnisch-Oberschlesien 1922-1939. „Zeitschrift fuer Ostmitteleuropa-Forschung” 1996, H.2, s.221-235; ISSN 0948-8294
 4. Kaczmarek R.: Die Darstellung der letzten Kriegsmonate sowie Flucht und Vertreibung aus Oberschlesien in der polnischen und der deutschen Historiographie. [W:] 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die gesellschaften der Westzonen/Bundesrepublik und der SBZ/DDR. Red. M. Wille. Magdeburg 1997, s.114-123, ISBN 3-910173-83-7
 5. Kaczmarek R.: Die deutsche wirtschaftliche Penetration in Polen (Oberschlesien). [W:] Die „Neuordnung” Europas: NS-Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten. Red. R.J. Overy, G. Otto, J. H. Ten Cate. Berlin 1997, s.257-273, ISBN 3-926893-46-X

IV Publikacje o zasięgu międzynarodowym po habilitacji

 1. Kaczmarek R., Nowak K.: Plan „Burka” w hornom Sliezsku a v pol’sko-ceskoslovenskom pohranici. „Acta Historica Neosoliensia”, t.2. Red. V. Varinsky. Banska Bystrica 1999, s.60-79, ISBN 80-8055-344-0
 2. Kaczmarek R., Die polnischen Sozialisten im Ruhrgebiet von 1893 bis 1914, [In:] Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, Hg. Dittmar Dahlmann, Albert S. Kotowski, Zbigniew Karpus, Essen 2005. s. 91-119, ISBN 3-89861-434-4. II wydanie: Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Enwanderer im Ruhrgebiet zwischen Reichsgründung und Zweitem Weltkrieg, hg. von D. Dahlmann, A. Kotowski, Z. Karpus, Essen 2006, s.101-135, ISBN 3-89862-689-4
 3. Kaczmarek R., „Bohaterowie“ ruchu nazistowskiego i komunistycznego w tradycji regionu [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen, Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 23, hg. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole – Marburg 2005, s.248-267, ISBN 3-870969-333-1;
 4. Kaczmarek R.: Zwischen Regionalismus, Autonomismus und Separatismus. Das Elsass und Oberschlesien, 1871 bis 1945. In: Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas. Hrsg. v. Peter Oliver Loew, Christian Pletzing und Thomas Serrier. Wiesbaden: Harrassowitz 2006 [Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 22], S. 164-186.

V Artykuły recenzowane przed habilitacją

 1. Kaczmarek R.: Bolesłąw Limanowski wobec problemu odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. [W:] Nestor polskiego socjalizmu czy tylko demokrata? Studia o Bolesławie Limanowskim. Red. S. Michalkiewicz, Z.A. Żechowski. Katowice 1987, s.84-100, ISBN 83-226-0175-1
 2. Kaczmarek R.: Stanisław Michalkiewicz (4 III 1925 – 7 XII 1985). Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 4, s.239-240
 3. Kaczmarek R.: Pomiędzy pragmatyzmem a ideologią. Górny Śląsk w oczach administracji niemieckiej podczas II wojny światowej. „Przegląd Zachodni” 1992, nr 2, s.103-119, ISSN 0033-2437
 4. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich działających w województwie śląskim w latach 1922-1939 (projekt badawczy). „Inter Finitimos” 1992, nr 2, s.7-9.
 5. Kaczmarek R.: Śląska Partia Socjalistyczna (1928-1939). „Silesia Superior”. Śląskie Zeszyty Humanistyczne, t.1. Red. J. Drabina. Katowice 1994, s. 41-59, ISBN 83-86023-24-4
 6. Kaczmarek R.: Stefania Michejdowa. Nieznany epilog. „Zwrot” 1994, nr 3, s.65-70.
 7. Greiner P., Kaczmarek R.: Organizacje niemieckie w Bielsku i w powiecie bielskim w okresie międzywojennym. „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne”, t.2. Red. J. Polak. Bielsko-Biała 1995, s.104-121, ISBN 83-900849-7-X
 8. P. Greiner, R. Kaczmarek, Niemcy na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, [w:] Górny Śląsk na moście Europy, red. M.M. Szczepański, Katowice 1994, s.45-53, ISBN 83-86023-22-8
 9. Kaczmarek R.: Separatyzm górnośląskiej organizacji PPS w latach 1922-1928 (Refleksje i uwagi polemiczne). [W:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. M.W. Wanatowicz. Bytom-Katowice 1995, s.329-335, ISBN 83-85039-14-7
 10. Kaczmarek R.: Sytuacja Kościoła katolickiego na zachodnich terenach wcielonych do Rzeszy. „Saeculum Christianum” 1995, nr 1, s.67-76
 11. Kaczmarek R.: Ostatnie akordy wojny na Górnym Śląsku (rejencja katowicka w latach 1944-1945). „Rocznik Koszaliński” 1995, nr 25, s.115-129.
 12. Kaczmarek R.: Powiat miejski Królewska Huta w latach II wojny światowej. [W:] Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk. Red. J. Kurek. Chorzów-Batory 1996, s.67-85, ISBN 83-86293-07-1
 13. Kaczmarek R., Eduard Pant – szkic biograficzny. „Watra” 1995, s.51-56.
 14. Kaczmarek R.: Tychy w okresie wojny i okupacji (1939-1945). [W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.59-61, ISBN 83-903316-0-8
 15. Kaczmarek R.: Stagnacja i poszukiwanie nowej wizji miasta (1956-1970). [W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.92-100, ISBN 83-903316-0-8
 16. Kaczmarek R.: Rządy „technokratów” (1970-1980).[W:] Tychy 1939-1993. Monografia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s.100-105, ISBN 83-903316-0-8
 17. Kaczmarek R.: Powiat Tarnowskie Góry w latach II wojny światowej. [W:] Polska a Europa. Wspólnota kulturowo-dziejowa. Red. D. Woźnicki. Tarnowskie Góry 1996, s.65-80, ISBN 83-906988-0-3
 18. Kaczmarek R.: Udział książąt pszczyńskich w życiu politycznym Prus i II Rzeszy Niemieckiej. [W:] Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII-XX w. Red. W. Stępiński. Szczecin 1996, s. 179-199, ISBN 83-86992-02-6
 19. Greiner P. Kaczmarek R.: Mniejszości narodowe. [W:] Województwo śląskie (1922-1939). Red. F. Serafin. Katowice 1996, s.178-196, ISBN 83-226-0660-5
 20. Kaczmarek R.: Albert Smagon. Materiały do biografii pierwszego cieszyńskiego kreisleitera. „Pamiętnik Cieszyński”, t.11. Red. K. Nowak, I. Panic. Cieszyn 1996, s.69-73, ISSN 0137-558-x
 21. Kaczmarek R., Górny Śląsk w strukturze terenów wcielonych do Trzeciej Rzeszy. „Studia i materiały z dziejów Śląska”, t.22. Red. A. Barciak. Katowice 1997, s.128-141, ISBN 83-86053-21-6
 22. Kaczmarek R.: Górnoślązacy w administracji niemieckiej rejencji katowickiej. [W:] Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej. Red. W. Wrzesiński. Bytom 1997, s.51-65, ISBN 83-905071-9-6
 23. Kaczmarek R.: Wilhelm Schneider – przywódca ruchu narodowosocjalistycznego w Królewskiej Hucie. „Zeszyty Chorzowskie”, t.3. Red. Z. Kapała. Chorzów 1998, s.306-329, ISSN 1429-5911
 24. Kaczmarek R.: Pod rządami pruskimi i niemieckimi 1742-1918. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.77-149, ISBN 83-87878-00-6
 25. Kaczmarek R.: Pod okupacją niemiecką 1939-1945. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.277-301, ISBN 83-87878-00-6
 26. Kaczmarek R.: Przełomy lat 1956 i 1970, ich wpływ na rozwój miasta oraz strukturę i warunki życia mieszkańców. [W:] Lędziny.. Zarys dziejów. Red. F. Serafin. Lędziny 1998, s.382-426, ISBN 83-87878-00-6
 27. Kaczmarek R.: W kwestii polaryzacji narodowościowej na Górnym Śląsku (głos w dyskusji). [W:] Od Wiosny Ludów do powstań śląskich. Red. W. Wrzesiński, Bytom 1998, s. 192-197, ISBN 83-908120-6-1

VI Artykuły recenzowane po habilitacji

 1. Kaczmarek R.: Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w planach niemieckich podczas II wojny światowej. [W:] Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek). Red. M.W. Wanatowicz. Katowice 1999, s.134-161.
 2. Kaczmarek R.: Nazistowskie elity władzy na Górnym Śląsku 1939-1945. „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t.23. Red. K. Jonca. Wrocław 2000, s.165-198.
 3. Kaczmarek R.: Wojewoda śląski Michał Grażyński w oczach polityków niemieckich. [W:] Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Red. K. Nowak. Cieszyn 2000, s.104-119, ISBN 83-88204-05-x
 4. Kaczmarek R.: Tarnowskie Góry podczas II wojny światowej. [W:] Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, s. 477-510, ISBN 83-911508-3-6
 5. Kaczmarek R., Miroszewski K.: Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej. „Studia Śląskie” , t.59, Opole 2000.
 6. Kaczmarek R.: Tarnowskie Góry podczas II wojny światowej w oczach niemieckiego burmistrza. [W:] Historia Tarnowskich Gór oraz górnictwa tarnogórskiego. Tarnowskie Góry 2001, s.55-70.
 7. Kaczmarek R., Inteligencja niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1939-1945 Losy inteligencji śląskiej w latach 1939-1945, red. Z. Kapała, Bytom 2001, s.44-61, ISBN 83-88880-25-X.
 8. Kaczmarek R., Niemiecka polityka narodowościowa na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy [w:] Wieki Stare i Nowe, t. II, red. I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2001
 9. Kaczmarek R., Ruch nazistowski w Gliwicach w latach 1933-1945, Rocznik Muzeum w Gliwicach, T. XVII (2002), ISSN 0860-09-37, s.215-250.
 10. Kaczmarek R., Katowice – stolica pruskiej prowincji w czasie II wojny światowej, [w:] Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak. Katowice 2002, s.105-125, ISBN 83-86053-46-1
 11. Kaczmarek R., Akcja „Meteor”. Penetracja śląskich elit politycznych przez aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1955, „Studia Śląskie” 2002, ISSN 0039-3355
 12. Kaczmarek R., Władze niemieckie wobec podziemia niepodległościowego na Podbeskidziu w latach 1939-1945, [w:]Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947, red. A. Namysło, T. Kurpierz, Bielsko-Biała 2002, s.15-40, ISBN 83-908913-7-9.
 13. Kaczmarek R., Kapała Z., Świętochłowice w latach 1939-1945, [w:] Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte-Zgoda, red.A. Dziurok, Katowice-Świętochłowice 2002, s. 17-30, ISBN 83-89078-11-2.
 14. R. Kaczmarek, Górny Śląsk i Alzacja (1918-1945). Problemy narodowościowe w dwóch regionach pogranicza, [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia – Problemy – Odniesienia, red. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2003, s.41-62, ISBN 83-7338-087-6
 15. R. Kaczmarek, Źródła archiwalne do dziejów medycyny na Górnym Śląsku 1918-1945, [w:] Górny Śląsk – dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań, red. M. Dyrda, Katowice 2003.
 16. R. Kaczmarek, Józef Biniszkiewicz – niepodległościowy socjalista, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku (cz.2), red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, s.23-35, ISBN 83-7395-041-9
 17. R. Kaczmarek, Rudolf Wiesner – przywódca górnośląskich nazistów, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku (cz.2), red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, s.195-211, ISBN 83-7395-041-9
 18. R. Kaczmarek, Polscy i niemieccy działacze mniejszościowi na Górnym Śląsku i ich losy w okresie II wojny światowej, [w:] Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym, red. Michał Lis, Opole 2004, s.154-177, ISBN 83-7126-187-X
 19. R. Kaczmarek, Górnoślązacy i górnośląscy gauleiterzy, „Biuletyn IPN“, nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.46-52.
 20. R. Kaczmarek, Od skupisk ludności do miast: urbanizacja w Zagłębiu Dąbrowskim od I wojny światowej, [w:] Zagłębie Dąbrowskie w czasach zaborów i walk o niepodległość (do 1918 roku), red. J. Walczak, Sosnowiec 2004, s. 39-65, ISBN 83-89199-13-0
 21. R. Kaczmarek, Niemiecki Konsulat Generalny w Katowicach, [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918-1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004, s. 90-118, ISBN 83-226-1334-2
 22. Kaczmarek R., Browar Książęcy w czasach pruskich (1740-1918), [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.38-100, ISBN 83-921633-1-1
 23. Kaczmarek R., Browar Książęcy w niepodległej Polsce (1918-1939), , [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.100-130, ISBN 83-921633-1-1
 24. Browary Książęce podczas II wojny światowej (1939-1945), , [w:] Tyskie Browary Książęce 1629-2004, red. R. Kaczmarek, Tychy 2004, s.130-142 , ISBN 83-921633-1-1
 25. R. Kaczmarek, Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939-1945), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej“ 2004, nr 2, s.115-138.
 26. R. Kaczmarek, Antyżydowska polityka władz niemieckich w rejencji katowickiej, [w:] Zagłada Żydów zagłębiowskich, red. A. Namysło, Będzin 2004, s.13-32, ISBN 83-55895-7-5
 27. R. Kaczmarek, Penetracja struktur śląskiego okręgu ZWZ-AK przez gestapo, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Akta Konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniu 20-22.10.2002 przez Polską Akademię Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Zdzisław J. Kapera, Marian Zgórniak, Kraków 2004, s.223-246, ISBN 83-88857-94-0
 28. R. Kaczmarek, Powstania śląskie i plebiscyt; W okresie międzywojennym (1922-1939); Gmina Chełm w latach 1945-1994, [w:] Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004, s. 92-177, ISBN 83-86053-55-0
 29. Kaczmarek R., Przejęcie władzy przez Hitlera w 1933 roku – spór historiograficzny, [w:] Rozwój Śląska wczoraj-dziś-jutro. Publikacja pokonferencyjna, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2004, s. 43-62, ISBN 83-917362-9-6
 30. R. Kaczmarek, Samorząd i władze miejskie Gliwic w okresie rządów nazistów (1933-1939), [w:] „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XIX, Gliwice 2004, s.145-159, ISSN 0860-0937
 31. Kaczmarek R., Środowisko naukowe i artystyczne w prowincji górnośląskiej (1941-1945), [w:] Losy inteligencji śląskiej w latach 1939-1945, t.2, red. Zbigniew Kapała, Bytom 2005, s.7-40, ISBN 83-88880-30-6
 32. Kaczmarek R., Miejsce KL Auschwitz w planach zagłady Żydów europejskich, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” 2005, nr 48, s.10-20.
 33. R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku podczas drugiej wojny światowej w świetle zarządzeń władz niemieckich, [w:] Sa codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s.37-53, ISBN 0208-6336
 34. R. Kaczmarek, Narastanie antysemityzmu w prasie gliwickiej 1933-1939, [w:] Żydzi gliwiccy, wyd. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s. 203-217, ISBN 83-89856-08-5
 35. R. Kaczmarek, Koniec II wojny światowej na Górnym Śląsku w świetle meldunków Grupy Armii Środek, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s. 83-94, ISBN 83-97455-89-X

VII Recenzje

 1. Kaczmarek R. (rec.): Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung. Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften im Parteiensystem und Sozialmilieu des Kaiserreiches. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1992, nr 3-4, s.520-522
 2. Kaczmarek R. (rec.): Popularyzatorsko o Śląsku. M. Dyba, Śląskie drogi. „Wiadomości Historyczne” 1993, nr 2, s.105-106
 3. Kaczmarek R.(rec.): J. Myszor: Kościół-państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945. „Oberschlesisches Jahrbuch” , t.10. Berlin 1994, s.240-242
 4. Kaczmarek R. (rec.): W. Wrzesiński: „Nachbar oder Feind?” Aus den Studien ueber die Geschichte des Bildnisses eines Deutschen in Polen in den Jahren 1795-1939. Kulturpolitische Korrespondenz” 1994, nr 893, s.17
 5. Kaczmarek R. (rec.): F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918-1922. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1995, nr 1-2, s.143-144
 6. Kaczmarek R. (rec.): Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Red. W. Długoborski, F. Piper, t.I-V. „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4, s.218-222.
 7. Kaczmarek R. (rec.): Blick zurueck ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart. Hg. D. Beyrau. „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 3, s.205-207
 8. Kaczmarek R. (rec.): Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Materiały z sesji naukowej 7 października 2000 roku, red. J. Kurek, Chorzów Batory 2001, „Zeszyty Chorzowskie” 2002, T. VII, Red. Z. Kapała, Chorzów 2003, s.419-421.

VIII Ważniejsze prace o charakterze popularnonaukowym

Zwarte

 1. Lipok-Bierwiaczonek M, Kaczmarek R.: Tychy. Obrazy z przeszłości. Tychy brw., ss.75.
 2. Kaczmarek R.: Kiedy wojna była codziennością. Bieruń Stary 1939-1945. Bieruń 1995, ss.37.
 3. Kaczmarek R.: Zamek w Tychach. Tychy 1999, ss.23, ISBN 83-912017-2-4
 4. Greiner P., Gronkowska E., Kaczmarek R. Miroszewski K.: Szkolny Słownik Historii Polski. Katowice 2000, ss.490, ISBN 83-7183-177-3
 5. Greiner P., Kaczmarek R., Miroszewski K., Paździora M.: Szkolny Słownik Historii Powszechnej. Katowice 2001, ss.717, ISBN 83-7183-198-6

Artykuły

 1. Kaczmarek R.: W rocznicę strajku 1889 roku. „Kalendarz Śląski 1989”. Bytom 1989, s. 87-93
 2. Kaczmarek R.: Czy zawsze przeciw Polsce? Górnośląscy przywódcy mniejszości niemieckiej – Otto Ulitz i Rudolf Wiesner. „Kalendarz na rok 1996 Nasza Ziemia”. Katowice 1996, s. 157-161.
 3. 17 biogramów w Słowniku Biograficznym Ziemi Pszczyńskiej. Red. A. Lysko. Pszczyna 1995, ISBN 83-903008-0-X
 4. Cykl artykułów i kalendarium zamieszczone w Śląsku 2003/2004
 5. Artykuły zamieszczane w dziennikach i tygodnikach: „Dziennik Zachodni”, „Echo”, „Polityka”, „Śląsk”
 6. Być Ślązakiem, rozmowy Biuletynu IPN z A. Dziurokiem, ks. J. Myszorem, R. Kaczmarkiem, „Biuletyn IPN” nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.4-34.
 7. Kaczmarek R.: Działania wojenne w Pszczynie i Katowicach we wrześniu 1939 roku/ Kriegsereignisse In pless uns Kattowitz im September 1939, [w:] „Pszczyńskie Pogaduszki/Plesser Plaudereien. Czasopismo Stowarzyszenia Przyjaciele Dialogu w Muzeum Zabytkowym w Pszczynie/Zeitschrift der Gesellschaft Frunde des Dialogs im Schlossmuseum von Pless”, 1 Rocznik/1. Jahrgang 2005, Pszczyna 2005, s.58-65, ISBN 83-920435-6-1.
 8. Kaczmarek R., Katowice – geneza przemysłowego miasta, [w:] Wpływ katowickiego hutnictwa na rozwój miasta. Sesja Materiały posesyjne, Katowice 2005, s. 23-35. ISBN 83-905485-6-9

IX Recenzje wydawnicze prac naukowych

 • COP Jaworzno, red. K. Mieroszewski, Z. Woźniczka, Jaworzno 2003
 • Zeszyty Chorzowskie, red. J. Kurek, Chorzów 2003
 • L. Filip, Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941, Oświęcim 2003, ISBN 83-911188-0-0; edycja niemiecka: L. Filip, Juden in Oświęcim 1918-1941, Verlag Scientia, Oświęcim 2005. [wydanie niemieckie: Filip Lucyna, Juden In Oświęcim 1918-1945, Oświęcim 2005, ISBN 83-911188-1-9
 • Łukasz Kuś, Niemcy górnośląscy. Leksykon biograficzny. Gliwice/Opole 2004, ISBN 83-917362-8-8
 • Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, pod red. Marka Masnyka, Opole 2003, ISBN 83-7395-012-5
 • Marek Masnyk, Granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku w polityce Polski i mocarstw zachodnioeuropejskich w 1921 roku, Opole 2005, ISBN 83-7395-108-3
 • Rafał Bula, Unicestwieni przez wojnę i kłamstwo. Ofiary wojny w gminie i parafii Chełm Śląski, Chełm Śląski 2005, ISBN 83-918061-7-0
 • Bogdan Kloch, Aleksandra Grabiec, Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku. Zeszyty Rybnickie 4, Rybnik 2006, [rec. wspólnie z Idzi Panic), ISBN 83-920163-3-5
 • Grzegorz Bębnik, Wrzesień 1939, Katowice 2006
dr Barbara Kalinowska-Wójcik
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator praktyk administracyjno-samorządowych (IH)

Zainteresowania badawcze

Historia archiwów i archiwaliów górnośląskich, Żydzi na Górnym Śląsku, zarządzanie dokumentacją współczesną, oraz historia miast górnośląskich.

Sylwetka

Ukończyła III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (1995-2001) oraz Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (1999-2000), studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2000-2005). W 2005 roku obroniła pracę doktorska pod tytułem: „Ezechiel Zivier (1868-1925). Archiwista i historyk” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. E. Długajczyka. Od 2005 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu Historii UŚ oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach. Stypendystka: GFPS-u, Instytutu Herdera w Marburgu i BUWiWM.

Publikacje (wybór)

 1. 65 lat Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Poznań 1998, s. 77-85;
 2. Kształcenie archiwistów w Niemczech, [w:] „Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Katowice 2000, s. 25-33;
 3. Komputerowa baza danych dla zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] „Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki”, Lublin 2002, s. 29-40;
 4. Okres międzywojenny, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 180-264;
 5. W okresie II wojny światowej, [w:] Dzieje Orzesza, Orzesze 2002, s. 322-342;
 6. Widoki miast górnośląskich – rozważania nad formą przekazu, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2002, s. 69-83;
 7. Żydzi na Śląsku. Chciani lub niechciani – na marginesie losów dr. Ezechiela Ziviera, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung), Opole-Marburg 2005, s. 235-247.
dr hab. Wacław Gojniczek
Dodany 07/02/2013 o 08:07 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: waclaw.gojniczek@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Koordynator Praktyk Archiwalnych WNS/US

Zainteresowania badawcze

Dzieje archiwów i archiwaliów śląskich, kancelarie okresu księgi wpisu i akt spraw na Śląsku, społeczeństwo górnośląskie w czasach nowożytnych, edytorstwo nowożytnych źródeł historycznych.

Sylwetka

Po ukończeniu LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1984-1989). W latach 1988- 2003 zatrudniony w cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowym w Katowicach. W 1999 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. dr hab. R. Żerelika na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2001 r. zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Publikacje

Prace zwarte

 • U schyłku panowania dynastii Piastów (1528-1653), [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2 (Wacław Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848), Cieszyn 2010, s. 5-133 [ISBN 978-83-89835-50-5].

Edycje źródłowe

 1. Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 r., Skoczów 1999, ss. 102;
 2. Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wydał W. Gojniczek, [Biliotheca Tessinensis T. 1, seria Polonica T. 1, Cieszyn 2004, ss. 392. [ISBN 83-914331-6-1]
 3. Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu, Pamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, wprowadzenie i edycja W. Gojniczek, Marcin Gabryś, Cieszyn 2009, ss. 72 + 39. [ISBN 978-83-907639-1-0]

Prace pod redakcją

 1. Wraz z Idzim Panicem, Wisła (1593) – 1993. W czterechsetlecie powstania miejscowości. [Cieszyn 1993]
 2. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby, wyd. Karol Kajzer, (Acta Historica Silesiae Superioris t. 4), Cieszyn 1997, ss.64.
 3. F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003
 4. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]
 5. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, ss. 692. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 6. Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]

Artykuły

 1. wraz z A. Staszków, Biblioteka zamkowa w Grodźcu – dzieje i zawartość, Pamiętnik Cieszyński T. 11, s. 26-35;
 2. Losy dwóch ksiąg ziemskich księstwa cieszyńskiego z przełomu XVI i XVII w. „Szkice Archiwalno-Historyczne“, nr 1, Katowice 1998, s. 147-152;
 3. Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV-XVIII wieku, Genealogia T. 11, 1999, s. 7-19;
 4. Klochowie z Kornic i Betwiny – dzieje szlacheckich dziedziców Ustronia do początków XVII w [w:] Studia z dziejów Ustronia, pod red. I. Panica, Ustroń 2000, s. 7-21;
 5. Sekretarz książąt cieszyńskich Maciej Kalus i jego rodzina, „Zaranie Śląskie“, R. 62 (poprawnie 57), s. 45-57;
 6. wraz z J. Spyrą, Losy i zawartość najstarszej, obecnie zaginionej, księgi miejskiej Cieszyna z lat 1468-1722, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska“ T. 25, 2001, s. 27-33;
 7. Uwagi o pochodzeniu św. Melchiora Grodzieckiego. Przyczynek do genealogii mieszczańskiej rodziny Grodskich z Cieszyna, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, T. 13, 2001, s. 49-58;
 8. Elity władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku [w:] Samorządność i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów, pod red I. Panica, Cieszyn 2002, s. 73-88;
 9. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62;
 10. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40;
 11. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108;
 12. Posłowie do F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003, s. 281–285. [ISBN 83-88271-21-0]
 13. Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne“, T. 15, Wrocław-Poznań 2003, s. 45–62.
 14. Szlachta księstwa cieszyńskiego. Tajemnice warsztatu genealoga i heraldyka , Cieszyn 2004 (folder towarzyszący wystawie o tym samym tytule)
 15. [wraz z innymi] Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku = Regesty listin uložených v Horním Slezsku, T. 1 (do 1400), red. A. Barciak, K. Müller, Wrocław – Opava 2004. (ISBN 83-88430-26-2 [PL] ISBN 80-86388-17-4[CZ])
 16. Feudalni panowie Ustronia i okolic [w:] Ustroń 1305–2005, red. I. Panica, T. 1: Ustroń 1305–1945, Ustroń 2005, s. 123-152. (ISBN 83-918251-7-5)
 17. Topografia przedmieść Cieszyna w XVI i XVII wieku, [w:] Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno–gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych, red. I. Panica, Cieszyn 2005, s. 21-40. (ISBN 83-88204-21-1)
 18. Okupacja szwedzka księstwa cieszyńskiego w czasie wojny trzydziestoletniej i stosunek do niej miejscowego społeczeństwa [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między skandynawią a Europą Środkową = On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations betwenn Scandinavian and Central European Countries, T. 1, red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wrocław 2006, s. 103-108. (ISBN 83-60544-05-0 ISBN 978-83-60544-05-1)
 19. Missiva biskupów ołomunieckich jako źródło do dziejów i genealogii Piastów cieszyńskich z XVI wieku, [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, s. 396-408. [ISBN978-83-86053-65-0]
 20. Ślązacy w otoczeniu biskupów ołomunieckich w XVI wieku, [w.] Per saecula ad tempora nostra. Sborník k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka [Red.]: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka, T. 1, Praha 2007, s. 338-344.[ISBN 978-80-7286-116-3, ISBN 97880-7286-118-7].
 21. Poloczkowa Barbara, [w:] Leksykon polskich i czeskich muzealników Górnego Śląska, Katowice 2007, s.
 22. Kopiarz majątku ziemskiego w Pruchnej z początków XVIII wieku, [w:] Archiwa i archiwalia górnośląskie, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]
 23. Wino w korespondencji biskupów ołomunieckich do odbiorców w księstwie cieszyńskim, [w:], Vážně i nevážně o víně. Sborník k padesátým narozeninám PhDr. Karla Müllera, Opava 2008, s. 60-64 [ISBN 978-8086388-58-8]
 24. wraz z M. Makowskim, Dokumenty herbowe dla szlachty w zbiorach cieszyńskich, Cieszyńskie Studia Muzealne, Těšínský muzejní sborník T. 3 (2007), Cieszyn 2008, s. 231-245 [ISBN 83-922005-3-5, ISSN 1733-9820]
 25. wraz z M. Makowskim, Šlechtické erbovní listiny v tĕšínských sbírkách, „Genealogické a heraldické informace“ 2007, Brno 2008, s. 93-100 (ISSN 0862-8963)
 26. Gagatkowski, Wojciech, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23) Ostrava 2008, s. 37-38. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 27. Kalus, Mathias, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 84-85. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 28. Kostlachá z Kremže, Margaretha, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 11(23), Ostrava 2008, s. 88-89. [ISBN 978-80-7368-408-2]
 29. Manufaktura drogą do odzyskania pozycji społecznej. Przypadek Johanna Gottlieba Tschammera z Iskrzyczyna, [w:] Šlechtic podnikatelem podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 19.-19. století, ed. Jíří Brňovják, Aleš Zářický, Ostrava 2008 (=Nobilitas in Historia Moderna, T. 1), s. 253-260[ISBN 978-80-7368-520-1].
 30. Księga w praktyce kancelaryjnej urzędów księstwa cieszyńskiego do 1653 roku. (przyczynek do badań nad kancelarią okresu księgi wpisu na Górnym Śląsku), [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2009, s. 25-36 [ISBN 978-83-927516-0-1]
 31. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Między teorią a praktyką. Pięć lat doświadczeń Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Katowicach, „Toruńskie konfrontacje Archiwalne“, T. 1 (Archiwistyka na uniwersytetach – archiwistykach w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa,Toruń 2009, s. 301-309.
 32. wraz z Barbarą Kalinowską-Wójcik, Z dziejów nauczania archiwistyki na Uniwersytecie Śląskim. W trzydziestą rocznicę uruchomienia specjalności archiwalnej, [w:] „Res Historica“ T. 28 (Problemy nauczania archiwistyki i jego dzieje w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS), Lublin 2009, s. 163-174
 33. Uczniowie z Wisły w Ewangelickim Gimnazjum na Wyższej Bramie w Cieszynie w latach 1781 – 1871, [w:] Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, red. R. Czyż, D. Szczypka, Wisła 2009, s. 13-21. [ISBN978-83930130-0-5]
 34. Černý (Czerny), Adam, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy, s. 12(24), Ostrava 2009, s. 20-21 [ISBN 978-80-7368-704-5]
 35. wraz z J. Sztuchlik, G. Ciompa-Wucka, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera. Muzeum Protestantyzmu, red. J. Sztuchlik, Cieszyn 2010, ss. 16 [ISBN978-839-76397-2]
 36. Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 191-202 [ISBN 978-3-486-58878-1]
 37. Tschammer-Bibliothek und –Archiv an der evangelisch-lutherischen Pfarrei in Teschen (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie), [w:] Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium. Forschunsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. Joachim Bahlcke, Wojciech Mrozowicz unter Mitarbeit von Karen Lambrecht, Petr Mat’a, Marian Ptak (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschcichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 37), München 2010, s. 259-262 [ISBN 978-3-486-58878-1]
 38. Rozwój przestrzenny Cieszyna w latach 1848-1918, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 3 (Marzena Bogus, Łucja Dawid, Wacław Gojniczek, Stefan Król, Irena Kwaśny, Michael Morys-Tworowski, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Janusz Spyra, Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzeczypospolitej), Cieszyn 2010, s. 47-55 [ISBN 978-83-89835-50-5]
 39. Źródła do dziejów klasztorów dominikanów i jezuitów w zbiorach cieszyńskich bibliotek i archiwów, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń / International scientific conference The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe, red. Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław 2010, s. 48-49 [ISBN 83-87843-17-2]
 40. Topografia cieszyńskiego Górnego Przedmieścia ze szczególnym uwzględnieniem placu Kościelnego w XVIII wieku, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 138-151. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 41. wraz z B. Kalinowską-Wójcik, Dzieje i zasób archiwum parafii ewangelickiej w Cieszynie, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 534-546. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 42. wraz z Renatą Czyż i Danielem Spratkiem, Wstęp od redakcji, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, s. 15-17. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 43. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Úvodem k pátemu svazku ediční řady Nobilitas in historia moderna, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 9-10 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
 44. oraz J. Brňjovják, A. Zářický, Wprowadzenie do piatego tomu serii wydawniczej, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 11-14[ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
 45. Upadek rodziny Czelów z Czechowic. Okoliczności konfliktu kanclerza Jana Czelo z Czechowic z księciem cieszyńskim Wacławem III Adamem, [w:] Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
dr Mirosław Węcki
Dodany 07/02/2013 o 08:06 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 – 1479

e-mail: miroslaw.wecki@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech (1919-1945), regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie podczas II wojny światowej, dzieje archiwaliów górnośląskich w XX wieku

Sylwetka

Po ukończeniu IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1997-2002). Od 2003 roku pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach

Publikacje

I Książki opublikowane

 • Z. Kiereś, S. Krupa, M. Węcki, Z dziejów górnośląskiej Temidy, Katowice 2008,
 • R. Kaczmarek, M. Węcki, Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939-1945, Katowice 2009,
 • NSDAP w Tychach 1939-1945, Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 6, Tychy 2009.
 • Nadzorować, interweniować, karać. Nazistowski obóz władzy wobec Kościoła katolickiego w Zabrzu (1934-1944). Wybór dokumentów, oprac. S. Rosenbaum, M. Węcki, Katowice 2010, ss. 413.

II Artykuły opublikowane za granicą

 • „Als Jude charakterlich schlecht”. Quellen zum Antisemitsmus und Holocaust in den Akten der NSDAP-Kreisleitung Hindenburg, Oberschlesiches Jahrbuch, Band 23/24, Ratingen 2007/2008, s. 79-99.

III Artykuły opublikowane w kraju

 • Sprawa nyskiego kreisleitera Rudolfa Meistra a homoseksualizm w NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.3, Katowice 2007, s. 123-139,
 • Źródła do dziejów górnośląskiej NSDAP w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach [w:] Szkice archiwalno-historyczne, t.3, Katowice 2007, s. 141-150,
  Groza Katynia. Zbrodnia katyńska na łamach „Oberschlesische Zeitung”, „Śląsk”, nr 5, 2008,
 • T. Hajewski, M. Wecki, Karl Gustav Bruchmann jako zwierzchnik niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku w latach 1939-1943, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 75-95,
 • „Juden sind hier unerwünscht”. Materiały do dziejów zabrzańskich Żydów w aktach zespołu: Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Zabrzu, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 203-227,
 • Akta górnośląskiej NSDAP. Nieznane archiwalia – nowe możliwości badawcze [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. J. Nowsielska-Sobel, G. Stauchold, Wrocław 2009, s. 257-274,
 • Wrzesień 1939 roku na Górnym Śląsku w aktach zabrzańskiej NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.5, Katowice 2009, s. 161-194,
 • Kłopotliwy dar gauleitera Greisera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 23-30,
 • Przemilczenie Wilhelma Rosnera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 31-37.
dr Jakub Grudniewski
Dodany 07/02/2013 o 08:05 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: jgrudniewski@op.pl

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by