Wykaz pracowników Instytutu Historii
Dodany 04/11/2018 o 12:25 przez MF

Bartnik Agnieszka – dr (Zakład Historii Starożytnej)

Barwicka-Makula Aleksandra – dr (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Boroń Piotr – dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Czwojdrak Bożena – dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Duda Paweł – dr (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Fertacz Sylwester – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Fic Maciej – dr hab. (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Gojniczek Wacław – dr hab. (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Grudniewski Jakub – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Gruszczyk Marcela – dr (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Heberkern Lisa – mgr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Hojka Zbigniew – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Januszewska-Jurkiewicz Joanna – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Kaczanowicz Wiesław – prof. dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab. (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Kalinowska-Wójcik Barbara – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Kałuski Tomasz – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Kluczek Agata A. – dr hab. prof. UŚ (Zakład Historii Starożytnej)

Kowalewski Piotr – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Krzyżanowski Lech – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Madziar Dawid – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Malczewska-Pawelec Dorota – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Mercik Joanna – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Mękarski Artur – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Miroszewski Kazimierz – dr hab. prof. UŚ (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Morawiec Jakub – dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nabiałek Karol – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nawrot Dariusz – prof. dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Niemczyk Katarzyna – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nowak Krzysztof – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Pawelec Tomasz – prof. dr hab. (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Pietrzyk Iwona – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Rogosz Norbert – dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Rolnik Dariusz – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Rychel-Mantur Dominika – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Skowron Ryszard – prof. dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Skrzypek Miłosz – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Skrzypietz Aleksandra – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Sokulski Mateusz – dr (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Sperka Jerzy – prof. dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Szpak Jacek – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Tomasiewicz Jarosław – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Węcki Mirosław – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Wilczok Katarzyna – dr (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Woźny Maciej – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by