Inf. dot. zmiany terminu posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych
Dodany 06/06/2019 o 08:05 przez LŻ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż posiedzenie Rady Wydziału Nauk Społecznych zaplanowane na 25.06.2019 r. zostało przełożone na dzień  2.07.2019 r. (na godzinę 11.00).

Wykaz pracowników Instytutu Historii
Dodany 04/11/2018 o 12:25 przez MF

Bartnik Agnieszka – dr (Zakład Historii Starożytnej)

Barwicka-Makula Aleksandra – dr (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Boroń Piotr – dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Czwojdrak Bożena – dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Duda Paweł – dr (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Fertacz Sylwester – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Fic Maciej – dr hab. (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Gojniczek Wacław – dr hab. (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Grudniewski Jakub – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Gruszczyk Marcela – dr (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Hojka Zbigniew – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Januszewska-Jurkiewicz Joanna – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Kaczanowicz Wiesław – prof. dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab. (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Kalinowska-Wójcik Barbara – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska) – urlop w roku akademickim 2018/2019

Kałuski Tomasz – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Kluczek Agata A. – dr hab. prof. UŚ (Zakład Historii Starożytnej)

Kowalewski Piotr – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Krzyżanowski Lech – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Madziar Dawid – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Malczewska-Pawelec Dorota – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.) – urlop w roku akademickim 2018/2019

Mercik Joanna – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Mękarski Artur – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Miroszewski Kazimierz – dr hab. prof. UŚ (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Morawiec Jakub – dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nabiałek Karol – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nawrot Dariusz – prof. dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Niemczyk Katarzyna – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Nowak Krzysztof – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Pawelec Tomasz – prof. dr hab. (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej) – urlop w roku akademickim 2018/2019

Pietrzyk Iwona – dr (Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej)

Rogosz Norbert – dr hab. (Zakład Historii Starożytnej)

Rolnik Dariusz – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Rychel-Mantur Dominika – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Skowron Ryszard – prof. dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Skrzypek Miłosz – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej 1918-1945)

Skrzypietz Aleksandra – dr hab. (Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.)

Sokulski Mateusz – dr (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Sperka Jerzy – prof. dr hab. (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Szpak Jacek – dr (Zakład Historii Nowożytnej XIX w.)

Tomasiewicz Jarosław – dr hab. (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Węcki Mirosław – dr (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska)

Wilczok Katarzyna – dr (Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.)

Woźny Maciej – dr (Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii)

Idzi Panic (ur. 1952)
Dodany 22/10/2018 o 12:38 przez MF

Prof. zw. dr hab. Idzi Panic – urodzony w 1952 roku w Wodzisławiu Śląskim. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 90. XX wieku do 2018 roku. Mediewista. W latach 1998-2002 dyrektor Instytutu, w latach 2002-2005 zastępca dyrektora. Od 1998 do 2018 był kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu (1992); Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku (1995); Ostatnie lata Wielkich Moraw (2000); Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych (2007); Jak my ongiś godali: język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku (2015).

Skład dyrekcji Instytutu Historii
Dodany 19/05/2018 o 06:49 przez Administrator

(fot. Małgorzata Tyrybon)

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jerzy Sperka
Zastępca ds. nauki i promocji – dr hab. Dariusz Rolnik
Zastępca ds. kształcenia – dr hab. Jakub Morawiec
P.o. zastępcy ds. kształcenia – dr hab. Maciej Fic

Sekretariat – mgr Lidia Żalińska

Antoni Barciak (ur. 1947)
Dodany 29/03/2016 o 06:44 przez Administrator

Prof. dr hab. Antoni Barciak – urodzony 28 VIII 1947 roku w Hecznarowicach. Z Instytutem Historii UŚ związany od początku lat 70. XX wieku do 2017 roku. Mediewista i badacz nauk pomocniczych historii. W latach 1994-2014 był kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II : studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku (1982);Czechy oraz ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku : polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski (1992);Między Polską a Czechami : Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza (2012).

Józef Chlebowczyk (1924-1985)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Józef Chlebowczyk – urodzony 19 I 1924 roku w Karwinie (Czechosłowacja), zmarł 14 VII 1985 roku w Sozopolu (Bułgaria). Z Instytutem Historii UŚ związany od 1972 roku do śmierci, wcześniej m.in. pracował w Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. Badacz dziejów społeczno-gospodarczych i narodowych Śląska oraz Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza procesów narodowotwórczych w środkowej Europie). Był m.in. prorektorem Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie, kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej IH UŚ oraz dyrektorem IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX (1971); O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (Od schyłku XVIII do początków XX w.) (1983); Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia:prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej i po jej zakończeniu (1988).

Edward Długajczyk (ur. 1939)
Dodany 29/03/2016 o 06:43 przez Administrator

Prof. dr hab. Edward Długajczyk – urodzony w 1939 roku. Z IH UŚ związany w latach 2001-2009, wcześniej zatrudniony m.in. w Archiwum Państowym w Katowicach. Badacz politycznych i wojskowych dziejów Górnego Śląska w XX wieku. Był kierownikiem Zakładu Archiwistyki IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie (1977); Sanacja śląska 1926-1939: zarys dziejów politycznych (1983); Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939 (1990); Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922 (2001); Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1920 (2005).

Wacław Długoborski (ur. 1926)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Prof. dr Wacław Długoborski – urodzony 3 I 1926 roku w Warszawie. Z Instytutem Historii UŚ związany od 1970 roku, wcześniej zatrudniony m.in. w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Historii PAN we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Badacz historii gospodarczej Polski oraz tzw. dziejów ruchu robotniczego. Wypełniał m.in. obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego UŚ oraz dyrektora IH UŚ.

Najważniejsze publikacje: Zarys historii gospodarczej Polski: (do roku 1939) (1964); Więź ekonomiczna między Zagłębiami Górnośląskim i Dąbrowskim w epoce kapitalizmu (do 1877 roku) (1973).

Anna Glimos-Nadgórska (ur. 1950)
Dodany 29/03/2016 o 06:42 przez Administrator

Dr hab. prof. UŚ Anna Glimos-Nadgórska – urodzona 7 VIII 1950 roku w Strzemieszycach (dziś część Dąbrowy Górniczej). Z IH UŚ związana od 1974 do 2015 roku. Badaczka dziejów polskiego szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku (zwłaszcza na terenach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego) oraz dydaktyki historii. Długoletni kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii.

Najważniejsze publikacje: Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego: (1922-1939) (2000); Zarys monograficzny chorzowskich szkół powszechnych (1922-1939) (2006); Szkolnictwo Będzina 1795-1918 wraz z tekstami źródłowymi (2012).

Janusz Gruchała (1949-2011)
Dodany 29/03/2016 o 06:41 przez Administrator

Prof. dr hab. Janusz Gruchała – urodzony 24 VIII 1949 roku w Czarkowach (pow. Busko-Zdrój), zmarł 21 XI 2011 roku w Katowicach. Związany z Instytutem Historii UŚ od 1 X 1973 roku aż do śmierci. Badacz dziejów politycznych II połowy XIX wieku i okresu międzywojennego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Długoletni kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku.

Najważniejsze publikacje: Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego: (1879-1899) (1982); Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914) (1988); Tomasz G. Masaryk (1996); Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920-1938 (2002).

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by