Uwaga informacja dot. projektu
Dodany 10/06/2018 o 13:48 przez Administrator

Rekrutacja dla osób aplikujących na studia doktoranckie w ramach projektu Children Born of War – Past Present Future
Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych jest członkiem projektu Children Born of War – Past Present Future realizowanego w ramach programu Horyznot 2020.
Projekt skierowany jest do osób aplikujących na studia doktoranckie. Celem projektu jest zbadanie i porównanie losów oraz doświadczeń dzieci, które urodziły się w czasie XX-wiecznych konfliktów zbrojnych (ich ojcowie byli żołnierzami innych narodowości, a matki były autochtonkami).
Do zadań uczestników projektów będzie należało:
• zbieranie danych naukowych za pomocą różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i badania wywiadów,
• upowszechnianie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych uczestników projektu i na międzynarodowych spotkaniach naukowych,
• przygotowanie prac pisemnych raportów z badań i publikacji, gdy kierowana.
Badania prowadzone będą w jednym z ośrodków partnerskich, poniżej przedstawiono tematykę:
The University of Birmingham, UK
• Professor S. Lee and Dr S. Ye, World War II Asian theatre of war – the aftermath of Nanjing massacre and the Civil War in China (1931-1949)
• Dr B. Rossi and Professor S. Lee, Comparative study of experiences of children born of GBV in Africa. Mapping of integration efforts of CBOW into post-conflict societies using variety of mainly historical and qualitative methods to trace   children’s experiences taking into account local and regional support mechanisms.
• Professor S. Lee and Dr B. Rossi, Potential of education as a transformative power in post-conflict reconstruction
Ludwig-Boltzmann Institut fur Kriegsfolgenforschung, Austria
• Dr B Stelzl-Marx, Children fathered by British soldiers during the post-war occupations of Austria and Germany
University Riga, Latvia
• Professor Vita Zelce, ‘My father wore an occupier’s uniform’: Experiences of children born of German and Soviet soldiers in Lithuania and Latvia
University Usti Nad Labem, Czech Republic
• Dr M. Vesely, Borderland Children: CBOW in the Sudetengerman territories, 1938 – 1947
University Klaipeda, Lithuania
• Professor V. Vareikis, Children of the occupation in Soviet children’s homes in Latvia and Lithuania
Universitat Leipzig, Germany
• Dr H. Glaesmer, (project 1) Stigmatization and discrimination of CBOW of WWII in Germany and Austria: a comparative mixed methods study AND (Project 2) Mother-child-attachment of children born of occupation in Germany and its impact for parenting and attachment across the lifespan
Universitat Greifswald, Germany
• Dr Philipp Kuwert, Psychological situation of children fathered by the UN peacekeeping forces in Bosnia-Herzegovina – a mixed methods approach
Universite Rouen, France
• Professor R. Branche, CBOW: Children Born of Indochina Wars: The French and American Way of approach to children fathered by their soldiers in Vietnam (project 1) AND Children born of colonial war: comparative analysis of French-fathered children of Vietnam War and Dutch-fathered children of Indonesian War (project 2)
Pschotraumacentrum Zuid-Nederland, Netherland
• Dr. Elisa Van Ee, CBOW: comparative study of experiences of children born of GBV with regard to trauma, attachment, identity, community, culture, legal and political context.

Wymagania rekrutacyjne podane są w załącznikach.
Koordynatorem projektu jest:
Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania
Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Osoba do kontaktu: Anna Kubica (anna.m.kubica@gmail.com)

CBOW-NetworkRecruitment_150415
CHIBOW_JD_ESR
h2020-wp1415-msca_en
Recruitment guidelines

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by