Finał wojewódzkiego etapu III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
Dodany 17/12/2018 o 17:26 przez MF

15 grudnia 2018 w naszym Instytucie odbył się wojewódzki finał III edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Zwycięzcami zostali: Karol Latała z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu (I miejsce), Wiktor Trzecina reprezentujący Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach (II miejsce), Mikołaj Bonk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (III lokata), Antoni Bul z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach (IV miejsce) i Seweryn Nowak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach (V pozycja). Gratulujemy osiągnięć.

Zaproszenie na zebranie katowickiego oddziału PTH (18 XII 2018)
Dodany 17/12/2018 o 17:06 przez MF

18 grudnia 2018 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbędzie się kolejne zebranie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas którego dr hab. Janusz Pezda z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład pt. „Czartoryscy w XIX wiek”.

Plakat promujący wydarzenie zamieszczony został pod linkiem PTH_posterA3-Pezda

Nowości wydawnicze IH UŚ
Dodany 12/12/2018 o 13:05 przez MF

W ostatnim czasie ukazały się trzy pozycje, których autorami albo współautorami pozostają pracownicy naszego Instytutu.

Dzięki współpracy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z Muzeum Regionalnym w Świebodzinie ukazała się publikacja, opracowana przez dr. Tomasza Kałuskiego z Zakładu Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii naszego Instytutu, pt. „Katalog dokumentów miasta Świebodzin oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI-XIX wiek)”. Pracę zwartą pt. „Wilamowice 1818-2018. Miasto i ludzie” przygotował zespół trzech autorów, wśród których obok dr. Konrada Meusa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znaleźli się dr hab. Lech Krzyżanowski z Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 oraz dr hab. Maciej Fic z Zakładu Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej IH . Wreszcie trzecia praca – zredagowana przez dr. hab. Jakuba Morawca z Zakładu Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii naszego Instytutu oraz dr. hab. Rafała Borysławskiego z Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej naszego Uniwersytetu – nosi tytuł „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”.

Zachęcamy do lektury.

Informacja dotycząca praktyk psychologiczno-pedagogicznych
Dodany 05/12/2018 o 13:48 przez MF

Szanowni Państwo ,

w załączniku zamieszczono zestaw dokumentów merytorycznych, potrzebnych podczas realizacji praktyki psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o ich wydrukowanie, zapoznanie się z nimi oraz wypełnienie zgodnie ze wskazówkami. Przypominam, że muszą Państwo udokumentować obecność na praktyce w wymiarze minimum 30 godzin.

Maciej Fic

karta-zaliczenia-sprawozdanie-instrukcja praktyki psych.-ped. 2018

Przypomnienie o przerwie semestralnej (3-14 XII 2018)
Dodany 03/12/2018 o 14:13 przez MF

Szanowni studenci Instytutu Historii,

przypominamy, że zgodnie z decyzją władz rektorskich UŚ, w związku z organizacją w Katowicach szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku na terenie Instytutu nie są realizowane zajęcia dydaktyczne. Najbliższe zajęcia odbędą się 15 grudnia (dla studiów niestacjonarnych) oraz 17 grudnia (dla studiów stacjonarnych).

 

Okręgowy etap ustny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (15 XII 2018)
Dodany 29/11/2018 o 08:41 przez MF

 

 

 

1 grudnia odbył się pisemny etap OHG dla województwa śląskiego. Informujemy, że etap ustny odbędzie się 15 grudnia 2018 roku od godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11), w pok. 122. Uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są o zgłoszenie się na godz. 10.30.

Zajęcia Studiów Podyplomowych w dniu 29.11.2018 oraz 30.11.2018
Dodany 28/11/2018 o 15:01 przez LŻ

Uwaga Słuchacze Studiów Podyplomowych Filozofii i Etyki oraz Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych!

Informujemy, że zajęcia Studiów Podyplomowych Filozofii i Etyki w dniu 29.11.2018 wyjątkowo nie będą odbywać się w budynku Wydziału Nauk Społecznych, tylko w budynku Rektoratu (Bankowa 12) w sali nr 144. Zajęcia Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych   w dniu 30.11.2018 odbędą się w budynku Rektoratu (w sali nr 144 dla słuchaczy 1 semestru a sali nr 29 dla słuchaczy 3 semestru).

Zajęcia st. niestacjonarnych kierunku historia w dniu 1.12.2018
Dodany 28/11/2018 o 14:54 przez LŻ

Szanowni Państwo,

informujemy, że zajęcia st. niestacjonarnych w dniu 1.12.2018 wyjątkowo nie będą odbywać się w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Zajęcia z dr. hab. S. Fertaczem odbędą się w sali 3.46 na WPiA, a z dr. T. Kałuskim w sali 3.50 (również na WPiA).

Zajęcia lektoratowe w ramach 5 pasm językowych (prowadzone przez: mgr Bogumiłę Bober, mgr Annę Kluczkę, mgr Anna Machurę-Szczerbę, mgr Simonę Wojtygę oraz dr. Bogdana Moczko) odbędą się w salach: 3,45 oraz 3,51 na WPiA / sali 222 na WBiOŚ / salach 354 i 360 w SPNJO przy ul. Bankowej 14).

Wykłady dla szkół podgimnazjalnych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (28 XI)
Dodany 22/11/2018 o 10:41 przez MF

Instytut Historii UŚ w ramach współpracy prowadzonej ze szkołami województwa śląskiego 28 listopada 2018 roku zorganizował cykl wykładów, poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbyło się w godz. 9:30 – 14:00 w tzw. Starej Auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

Program wykładów objął wystąpienia pracowników Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 naszego Instytutu:
1. Dr hab. Sylwester Fertacz – „Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku”,
2. Dr hab. Lech Krzyżanowski – „Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 roku”,
3. Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Koncepcje granic odrodzonej Rzeczypospolitej”,

oraz przygotowany przez dr Marcelę Gruszczyk quiz dla reprezentacji szkół  pt. „Polonia Restituta”.

Zaproszenie na zebranie katowickiego oddziału PTH (28 XI 2018)
Dodany 19/11/2018 o 15:09 przez MF

28 listopada 2018 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbędzie się kolejne zebranie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas którego mgr Piotr Kuruc wygłosi wykład pt. „Arcybiskup Józef Bilczewski i odrodzenie państwa polskiego”.

Plakat promujący wydarzenie zamieszczony został pod linkiem PTH_posterA3_Kuruc2

 

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by