Sylabusy
Dodany 10/06/2018 o 14:17 przez Administrator

W załączniku do tego artykułu można znaleźć sylabusy.

Sylabusy pksh

Siatka studiów
Dodany 10/06/2018 o 14:16 przez Administrator

W załącznikach do tego artykułu można znaleźć siatki studiów podyplomowych.

Załącznik

Plan dla 2 sem.PKSH pierwsze zajęcia 2.03.2018
Dodany 10/06/2018 o 14:15 przez Administrator

Plan zajęć dla 2 sem PKSH pierwsze zajecia odbędą sie w dniu 2.03.2018 o godz. 13.00 s.141

Semestr II(2017)

Regulamin
Dodany 10/06/2018 o 14:09 przez Administrator

W załączniku do tego artykułu można znaleźć regulamin studiów podyplomowych.

zal_do_113_2012_rsp

Wzory druków
Dodany 10/06/2018 o 14:08 przez Administrator

W załącznikach do tego artykułu można znaleźć następujące druki:

Uwaga informacja dot. projektu
Dodany 10/06/2018 o 13:48 przez Administrator

Rekrutacja dla osób aplikujących na studia doktoranckie w ramach projektu Children Born of War – Past Present Future
Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych jest członkiem projektu Children Born of War – Past Present Future realizowanego w ramach programu Horyznot 2020.
Projekt skierowany jest do osób aplikujących na studia doktoranckie. Celem projektu jest zbadanie i porównanie losów oraz doświadczeń dzieci, które urodziły się w czasie XX-wiecznych konfliktów zbrojnych (ich ojcowie byli żołnierzami innych narodowości, a matki były autochtonkami).
Do zadań uczestników projektów będzie należało:
• zbieranie danych naukowych za pomocą różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i badania wywiadów,
• upowszechnianie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych uczestników projektu i na międzynarodowych spotkaniach naukowych,
• przygotowanie prac pisemnych raportów z badań i publikacji, gdy kierowana.
Badania prowadzone będą w jednym z ośrodków partnerskich, poniżej przedstawiono tematykę:
The University of Birmingham, UK
• Professor S. Lee and Dr S. Ye, World War II Asian theatre of war – the aftermath of Nanjing massacre and the Civil War in China (1931-1949)
• Dr B. Rossi and Professor S. Lee, Comparative study of experiences of children born of GBV in Africa. Mapping of integration efforts of CBOW into post-conflict societies using variety of mainly historical and qualitative methods to trace   children’s experiences taking into account local and regional support mechanisms.
• Professor S. Lee and Dr B. Rossi, Potential of education as a transformative power in post-conflict reconstruction
Ludwig-Boltzmann Institut fur Kriegsfolgenforschung, Austria
• Dr B Stelzl-Marx, Children fathered by British soldiers during the post-war occupations of Austria and Germany
University Riga, Latvia
• Professor Vita Zelce, ‘My father wore an occupier’s uniform’: Experiences of children born of German and Soviet soldiers in Lithuania and Latvia
University Usti Nad Labem, Czech Republic
• Dr M. Vesely, Borderland Children: CBOW in the Sudetengerman territories, 1938 – 1947
University Klaipeda, Lithuania
• Professor V. Vareikis, Children of the occupation in Soviet children’s homes in Latvia and Lithuania
Universitat Leipzig, Germany
• Dr H. Glaesmer, (project 1) Stigmatization and discrimination of CBOW of WWII in Germany and Austria: a comparative mixed methods study AND (Project 2) Mother-child-attachment of children born of occupation in Germany and its impact for parenting and attachment across the lifespan
Universitat Greifswald, Germany
• Dr Philipp Kuwert, Psychological situation of children fathered by the UN peacekeeping forces in Bosnia-Herzegovina – a mixed methods approach
Universite Rouen, France
• Professor R. Branche, CBOW: Children Born of Indochina Wars: The French and American Way of approach to children fathered by their soldiers in Vietnam (project 1) AND Children born of colonial war: comparative analysis of French-fathered children of Vietnam War and Dutch-fathered children of Indonesian War (project 2)
Pschotraumacentrum Zuid-Nederland, Netherland
• Dr. Elisa Van Ee, CBOW: comparative study of experiences of children born of GBV with regard to trauma, attachment, identity, community, culture, legal and political context.

Wymagania rekrutacyjne podane są w załącznikach.
Koordynatorem projektu jest:
Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania
Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Osoba do kontaktu: Anna Kubica (anna.m.kubica@gmail.com)

CBOW-NetworkRecruitment_150415
CHIBOW_JD_ESR
h2020-wp1415-msca_en
Recruitment guidelines

Sprawozdanie z aktywności Rady Interesariuszy IH w 2016 roku
Dodany 10/06/2018 o 13:38 przez Administrator

W załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie podsumowujące pierwszy rok istnienia Rady Interesariuszy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Wyrażając zadowolenie z podjętych dotąd form współpracy wyrażamy nadzieję na ich kontynuację (a może nawet intensyfikację) w przyszłości.

Sprawozdanie

Pierwsze posiedzenie Rady Interesariuszy IH kadencji 2016-2020
Dodany 10/06/2018 o 13:37 przez Administrator

W 2016 roku powołano do życia nowy organ – Radę Interesariuszy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie inaugiurujące kadencję 2016-2020 odbyło się 1 marca 2016 roku.

W załączniku sprawozdanie ze spotkania i skład Rady oraz informacja o jej najważniejszych zadaniach.

Rada Interesariuszy Instytutu Historii – sprawozdanie

Szkoły współpracujące z IH
Dodany 10/06/2018 o 13:34 przez Administrator

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nawiązał i prowadzi współpracę z poniższymi placówkami edukacyjnymi:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.
 7. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.
 8. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach.
 9. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
 10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
 11. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.
 12. VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach.
 13. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach.
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 11 w Zabrzu.
Najważniejsze instytucje współpracujące z IH
Dodany 10/06/2018 o 13:34 przez Administrator

– Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie – współpraca w zakresie organizacji konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych.

– Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach – współpraca w zakresie organizacji konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych (m.in. „Klasówki Powstańczej”), współpraca przy wydawaniu rocznika „Śląski Almanach Powstańczy”.

– Muzeum w Rybniku – współpraca w zakresie organizacji konferencji oraz badań naukowych (m.in. monografii Rybnika).

– Muzeum Śląskie w Katowicach – współpraca w zakresie organizacji konferencji oraz przedsięwzięć edukacyjnych.

– Muzeum Zamek w Oświęcimiu – współpraca w zakresie organizacji konferencji oraz badań naukowych (m.in. monografii Oświęcimia).

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by