Finał wojewódzkiego etapu III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
Dodany 17/12/2018 o 17:26 przez MF

15 grudnia 2018 w naszym Instytucie odbył się wojewódzki finał III edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Zwycięzcami zostali: Karol Latała z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu (I miejsce), Wiktor Trzecina reprezentujący Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach (II miejsce), Mikołaj Bonk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (III lokata), Antoni Bul z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach (IV miejsce) i Seweryn Nowak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. KEN w Katowicach (V pozycja). Gratulujemy osiągnięć.

Zaproszenie na zebranie katowickiego oddziału PTH (18 XII 2018)
Dodany 17/12/2018 o 17:06 przez MF

18 grudnia 2018 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbędzie się kolejne zebranie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas którego dr hab. Janusz Pezda z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład pt. „Czartoryscy w XIX wiek”.

Plakat promujący wydarzenie zamieszczony został pod linkiem PTH_posterA3-Pezda

Okręgowy etap ustny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (15 XII 2018)
Dodany 29/11/2018 o 08:41 przez MF

 

 

 

1 grudnia odbył się pisemny etap OHG dla województwa śląskiego. Informujemy, że etap ustny odbędzie się 15 grudnia 2018 roku od godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11), w pok. 122. Uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są o zgłoszenie się na godz. 10.30.

Wykłady dla szkół podgimnazjalnych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (28 XI)
Dodany 22/11/2018 o 10:41 przez MF

Instytut Historii UŚ w ramach współpracy prowadzonej ze szkołami województwa śląskiego 28 listopada 2018 roku zorganizował cykl wykładów, poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbyło się w godz. 9:30 – 14:00 w tzw. Starej Auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

Program wykładów objął wystąpienia pracowników Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 naszego Instytutu:
1. Dr hab. Sylwester Fertacz – „Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku”,
2. Dr hab. Lech Krzyżanowski – „Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 roku”,
3. Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Koncepcje granic odrodzonej Rzeczypospolitej”,

oraz przygotowany przez dr Marcelę Gruszczyk quiz dla reprezentacji szkół  pt. „Polonia Restituta”.

Zaproszenie na zebranie katowickiego oddziału PTH (28 XI 2018)
Dodany 19/11/2018 o 15:09 przez MF

28 listopada 2018 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbędzie się kolejne zebranie katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas którego mgr Piotr Kuruc wygłosi wykład pt. „Arcybiskup Józef Bilczewski i odrodzenie państwa polskiego”.

Plakat promujący wydarzenie zamieszczony został pod linkiem PTH_posterA3_Kuruc2

 

Wizyta historyków z Katowic w Bańskiej Bystrzycy
Dodany 18/11/2018 o 16:08 przez MF

W dniach 13-15 listopada 2018 roku na zaproszenie kierownika Katedry Historii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy przebywali pracownicy naszego Instytutu: dyrektor IH prof. dr hab. Jerzy Sperka oraz dr hab. Piotr Boroń, dr hab. Maciej Fic i dr hab. Jakub Morawiec.
W spotkaniu obok gospodarzy i delegacji IH UŚ wzięli także udział reprezentanci Katedry Historii Uniwersytetu Ostrawskiego z Republiki Czeskiej. Oprócz promocji i ewaluacji wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych podczas pobytu na Słowacji historycy z IH UŚ wzięli także m.in. udział w spotkaniu z prezydentem Słowacji Andrejem Kiskom, a dr hab. J. Morawiec wygłosił w Bańskiej Bystrzycy i Zvoleniu prelekcje poświęcone tematyce średniowiecznej Skandynawii.

Konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licyniusz Krassus” (21-22.11.2018)
Dodany 15/11/2018 o 13:06 przez LŻ

Zakład Historii Starożytnej naszego Instytutu był organizatorem konferencji naukowej nt.„Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licyniusz Krassus„, zorganizowanej w dniach 21-22-11.2018.

Szczegóły dotyczące spotkania zamieszczono pod linkami:

US_Historia-Rzym_plakat2

US_Historia-Rzym_DL3

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów 2018-2019
Dodany 06/11/2018 o 21:27 przez MF

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów dla województwa śląskiego (edycja 2018-2019) uprzejmie informuje, że do etapu pisemnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 1. Dawid Baron
 2. Mikołaj Bonk
 3. Antoni Bul
 4. Jan Chromik
 5. Stanisław Fritz
 6. Jakub Kalka
 7. Kamila Konopko
 8. Nina Łypaczewska
 9. Sewewryn Nowak
 10. Wiktor Trzecina
 11. Michał Trzepałka
 12. Kamila Więcławska
 13. Olga Witoń

Ponadto troje zakwalifikowanych uczniów nie przesłało oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ich opiekunów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretarzem Komitetu.

Jednocześnie informujemy, że etap pisemny OHG dla województwa śląskiego odbędzie się 1 grudnia 2018 roku od godz. 11.00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11). Uczestnicy wraz z opiekunami proszeni są o zgłoszenie się na godz. 10.30 pod pokojem nr 122.

Wizyta delegacji Urzędu Miasta Zakopane i podpisanie porozumienia o współpracy z IH UŚ
Dodany 31/10/2018 o 19:02 przez MF

30 października br. w naszym Instytucie gościła delegacja Urzędu Miasta Zakopane z wiceburmistrzem miasta Wiktorem Łukaszczykiem na czele. W trakcie pobytu goście spotkali się ze studentami historii i turystyki historycznej, podczas spotkania naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Filar przedstawił możliwości współpracy między UM Zakopane a IH UŚ.

Wizyta służyła także parafowaniu porozumienia o współpracy między obydwoma podmiotami (stosowne dokumenty podpisali zastępca burmistrza Zakopanego W. Łukaszczyk oraz dyrektor IH prof. dr hab. Jerzy Sperka).

 

Relacja z konferencji „jagiellońskiej”
Dodany 22/10/2018 o 08:24 przez MF

20 października br. na zamku oświęcimskim zakończyła się trzecia konferencja jagiellońska, współorganizowana przez Instytut Historii UŚ wraz z Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Relacja z konferencji została udostępniona pod linkiem http://muzeum-zamek.pl/jagiellonowie-i-ich-swiat-2/?fbclid=IwAR1YLW8kC_iq6fKN-BoIcfPJuuhWdITbW4XGZdQHa4skKLm2WAVzttfkzUs

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by