Informacja dot. stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
Dodany 24/03/2020 o 12:21 przez MF

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r.

Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

Więcej informacji:
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

wniosek_2021_fl

Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by