Zmiany w strukturze wewnętrznej IH od 1 X 2019
Dodany 07/10/2019 o 18:59 przez MF

W konsekwencji wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od 12 X 2019 likwidacji uległy struktury istniejące dotąd wewnątrz Instytutu Historii. W miejsce zakładów wprowadzone zostały zespoły badawcze, zorganizowane jednak na odmiennych zasadach. Informacje na temat zakładów pozostawione na stronie zostają dla zapewnienia zainteresowanym pełniejszej informacji na temat dotychczasowej aktywności naukowo-dydaktycznej pracowników Instytutu.

Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by