Informacja dotycząca praktyk dla specjalności nauczycielskiej w roku 2019
Dodany 19/06/2019 o 06:32 przez MF

Szanowni studenci specjalności nauczycielskiej IH wszystkich lat,

w wyniku reorganizacji kształcenia od roku 2019 Uniwersytet Śląski nie zawiera już z nauczycielami-opiekunami praktyk umów o ich realizację, a tym samym nie otrzymują oni wynagrodzenia za sprawowaną opiekę.

W konsekwencji nie będą już przekazywane Państwu dokumenty tzw. finansowe, a komplet potrzebnych materiałów macie Państwo do pobrania w odpowiednich zakładkach na podstronie poświęconej praktykom. Zgodnie z wytycznymi zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk „przy wyborze miejsca odbywania praktyki student powinien wziąć pod uwagę instytucje, z którymi Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowy o współpracy”. Informację tę najłatwiej uzyskać w szkołach, do których będą Państwo aplikować na praktykę, wykaz placówek z którymi najściślej współpracuje IH znajduje się na stronie Instytutu w zakładce „współpraca z otoczeniem”.

Przypominamy, że w najbliższym czasie (od września do grudnia 2019) praktyki pedagogiczne winni zrealizować studenci:

– 2 roku studiów licencjackich (praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, 30 godz.),

– 3 roku studiów licencjackich (praktyka z historii w szkole podstawowej, 120 godz.),

– 1 rok studiów magisterskich (praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej, 30 godz.),

– 2 rok studiów magisterskich (praktyka z historii w szkole ponadpodstawowej, 60 godz.)

Starostowie grup proszeni są o podejście z odpowiednią liczbą formularzy skierowania na praktykę (po 1 na praktykanta) oraz porozumień dla specjalności nauczycielskiej (po 2 na osobę) we wtorek 25 VI, 9 VII albo 16 VII w godz. 11.00-13.00 do dr. hab. Macieja Fica.

Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by