Konkurs historyczny dla doktorantów i pracowników ze stopniem doktora
Dodany 13/04/2019 o 10:36 przez MF

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie zaprasza do udziału w konkursie historycznym dla doktorantów i pracowników naukowych ze stopniem doktora. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnych i nigdzie nie opublikowanych referatów, których tematem będą najnowsze ustalenia lub też analizy naukowe obejmujące problematykę obejmującą okres historyczny od odzyskania przez Polskę niepodległości do 100. rocznicy podpisania Traktatu w Trianon, a także skutki tych wydarzeń w aspektach historycznym i politycznym. Konferencja, która odbędzie się w siedzibie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie 7 czerwca 2019 roku, będzie zatytułowana „Od radości do dramatu. Lata 1918 – 1920 w odbiorze polskim i węgierskim”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej organizatora: muzeum@polonia.hu w terminie do 10 maja. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt referatu. Streszczenie powinno zawierać opis problemu badawczego. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać 15 wierszy.

Komitet Naukowy dokona kwalifikacji referatów na podstawie ich abstraktów. Zakwalifikowane prace prezentowane będą podczas konferencji naukowej w formie referatu, a następnie wydane w formie recenzowanej monografii naukowej. Uczestnik, którego referat zakwalifikowany zostanie do wygłoszenia i publikacji otrzyma atrakcyjne honorarium.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.lengyelmuzeum.hu i www.polskiemuzeum.hu

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by