Wykłady dla szkół podgimnazjalnych w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (28 XI)
Dodany 22/11/2018 o 10:41 przez MF

Instytut Historii UŚ w ramach współpracy prowadzonej ze szkołami województwa śląskiego 28 listopada 2018 roku zorganizował cykl wykładów, poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbyło się w godz. 9:30 – 14:00 w tzw. Starej Auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

Program wykładów objął wystąpienia pracowników Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 naszego Instytutu:
1. Dr hab. Sylwester Fertacz – „Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku”,
2. Dr hab. Lech Krzyżanowski – „Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 roku”,
3. Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Koncepcje granic odrodzonej Rzeczypospolitej”,

oraz przygotowany przez dr Marcelę Gruszczyk quiz dla reprezentacji szkół  pt. „Polonia Restituta”.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by