Wieki Stare i Nowe
Dodany 11/02/2013 o 18:19 przez Administrator

 

ISSN 0208‑6336

ISSN 1899‑1556

e-ISSN 2353-9739

Historia i profil Czasopisma

„Wieki Stare i Nowe” są naukowym periodykiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom ukazał się w 2000 roku. Od 2005 roku WSiN znajdują się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku zastosowano duże litery i zmieniono numerację poszczególnych tomów. Kolejnymi Redaktorami WSiN byli: Maria W. Wanatowicz, Idzi Panic i Sylwester Fertacz.

„Wieki Stare i Nowe” ukazują się jako rocznik. Na łamach czasopisma publikowane są teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Wszystkie artykuły zamieszczane w WSiN są recenzowane oraz posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Obecnie „Wieki Stare i Nowe” znajdują się na liście B ministerialnej listy czasopism, a publikacja w nich jest oceniana na 8 pkt (zob. Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 r.).

Dziękujemy naszym Autorom i Recenzentom za współpracę oraz zapraszamy wszystkich do publikowania w „Wiekach Starych i Nowych”.

 

Dostęp do archiwalnych tomów WSiN:

od  tomu 1, 2000 do tomu 5, 2007

  • Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.sbc.org.pl/publication/65250

poczynając od tomu 1 (6), 2009

  • Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

http://www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

  • Central and Eastern European Online Library:

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=694

Czasopismo jest indeksowane w:

BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

IC Journals Master List

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

 

Więcej informacji o czasopiśmie:

http://www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

http://www.arianta.pl/

http://wydawnictwo.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

 

Zespół Redakcyjny

 

Redaktorzy

Agata A. Kluczek, redaktor naczelny (agata.kluczek@us.edu.pl)

Dariusz Rolnik, zastępca (dariusz.rolnik@us.edu.pl)

Maciej Fic, zastępca (maciej.fic@us.edu.pl)

 

Sekretarze

Marcela Gruszczyk (marcela.gruszczyk@us.edu.pl)

Dawid Madziar (dawidmadziar@onet.eu)

 

Rada Naukowa

Marian Chachaj (Lublin), Dariusz Dolański (Zielona Góra), Jerzy Dygdała (Toruń), Albin Głowacki (Łódź), Valiancin Fiodaravič Holubieŭ (Minsk), Andrej Macuk (Minsk), Danuta Musiał (Toruń), Mirosław Nagielski (Warszawa), Albina Feodorovna Noskova (Moskva), Maciej Salamon (Kraków), Maciej Serwański (Poznań), Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Vilnius), Michal Šmigeľ (Banská Bystrica), Przemysław Wiszewski (Wrocław), Stiepan Zakharkevich (Minsk)

 

Lista Recenzentów

2000–2018

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki), Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Anna Barańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski), Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski), Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie), Marian Drozdowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki), Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski), Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki), Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski), Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusław Kopka (Politechnika Warszawska), Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski), Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki), Michał Lis (Uniwersytet Opolski), * Mariusz Markiewicz, Paweł Madejski (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej), Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski), Beata Możejko (Uniwersytet Gdański), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Grzegorz Nowik (Instytut Studiów Politycznych PAN), Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński), Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński), Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski), Wanda Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski), Stanisław Senft (Instytut Śląski), * Jan Seredyka, Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dariusz Słapek (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Stępnik  (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Stiepan A. Zakharkevich (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)

 

Dane kontaktowe

e-mail: wsn@us.edu.pl

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 11

40–007 Katowice

adres: http://www.historia.us.edu.pl

tel. 0048 32 3591314

e-mail: ih.wns@us.edu.pl

 

Zasady etyki publikacyjnej

  1. Zasady ogólne

a/ do publikacji przyjmowane są:

– artykuły naukowe

– artykuły recenzyjne i recenzje

b/ do druku przyjmowane są teksty oryginalne, kompletne, wcześniej niepublikowane

 

  1. Przyjęte są i stosowane zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

WSiN_oswiadczenie_autora-artykul_w_czasopismie doc

WSiN_oswiadczenie_autora-artykul_w_czasopismie-cc pdf

Autor_zasady-publikowania-tekstów

klauzula_rodo

WSiN_formularz recenzyjny

Wieki Stare i Nowe 2009 T 1 (6)

Wieki Stare i Nowe 2010 T 2 (7)

Wieki Stare i Nowe 2011 T 3 (8)

Wieki Stare i Nowe 2012 T 4 (9)

Wieki Stare i Nowe 2013 T 5 (10)

Wieki Stare i Nowe 2014 T 6 (11)

Wieki Stare i Nowe 2014 T 7 (12)

Wieki Stare i Nowe 2015 T 8(13)

Wieki Stare i Nowe 2015 T 9(14)

Wieki Stare i Nowe 2016 T 10(15)

Wieki Stare i Nowe 2016 T 11(16)

Wieki Stare i Nowe 2017 T 12(17)

Wieki Stare i Nowe 2018 T. 13 (18)

Wieki Stare i Nowe 2019 T. 14 (19)

Copyright (c) 2013-2021 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by