Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Dodany 07/02/2013 o 08:08 przez Administrator

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 027

tel. służbowy (032) 359 – 1517

e-mail: ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Biblioteki Ślaskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych.

Zainteresowania badawcze

Historia Polski w XIX-XX wieku; historia Niemiec w okresie nowożytnym i najnowszym; historia Śląska.

Sylwetka

Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk Społecznych, kierunek historia, specjalizacja pedagogiczna (1978-1982) – w 1989 roku obronił pracę doktorską na temat: „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna 1875-1940”, uzyskując w tym samym roku tytułu doktora nauk humanistycznych. W 1999 roku, po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, uzyskał tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie historia – historia XX wieku. Od 2003 roku profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2008 roku profesor, od 2011 profesor zwyczajny. Od 1982 roku zatrudniony w Instytucie Historii UŚ. W latach 1999-2000 kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii. Od 2000 r. kierownik Zakładu Historii Śląska. W latach 1999-2002 zastępca dyrektora ds. naukowych, w latach 2002-2008 prodziekan ds. naukowych WNS, w latach 2008-2012 dyrektor IH UŚ. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 staż naukowy w Johann Gorfried Herder Institut w Marburgu, w latach 1996-1997 staż naukowy w Institut fuer Osteuropaeische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; 2004 Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. Pobyt na licznych kwerendach archiwalnych i bibliotecznych oraz konferencjach naukowych w: Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji i CSR.

Publikacje (wybór)

Książki:

 1. Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 1993.
 2. Kaczmarek R.: Józef Biniszkiewicz (1875-1940). Biografia polityczna. Katowice 1994.
 3. Kaczmarek R.: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945. Katowice 1998.
 4. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.
 5. Kaczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010 (wydanie niemieckie: Kaczmarek, Polen in der Wehrmacht, Polen in der Wehrmacht, De Gruyter Oldenbourg, Oldenburg 2017.
 6. Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.
 7. Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014 (wyd. angielskie w przygotowaniu; P. Lang Verlag 2019).
 8. Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, „Wydawnictwo Literackie“, Kraków 2019.

Redakcje:

 1. Monografia historyczna t.1-2, red. R. Kaczmarek, J. Sperka, Pszczyna 2014.
 2. Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011 (wyd. niemieckie: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, hg. V. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, De Gruyter Oldenburg 2015)
 3. Gojniczek W., Kaczmarek R., (red.), 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, wyd. IBR BS, Katowice 2017.
 4. Bahlcke J., Gojniczek W., Kaczmarek R. (red.), Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, wyd. IBR BS, PTH Cieszyn, Katowice 2019.

Udział w grantach i projektach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich

 • Kierownik grantu „Śląsk i Alzacja/Lotaryngia – dwa regiony pogranicza. Problemy gospodarcze, kulturalne i polityczne” (nr grantu 1 H01H029; do 2000 roku).
 • Kierownik grantu „Górny Śląsk podczas II wojny światowej” (H01G 001 25 ; do 2003 roku).
 • Kierownik ze strony polskiej programu międzynarodowego „Historia Górnego Śląska” (DWPN; do 2011 roku).
 • Kierownik ze strony polskiej programu międzynarodowego z udziałem 11 krajów pt. „Common Constitution and Language Learning Action” (nr 133942-LLP-2007-DE-COMENIUS-CNW; 2007-2011).
 • Kierownik ze strony polskiej projektu Action 4 “Active European Remembrance” (Nr REM 018; 2008).
 • Koordynator ze strony projektu europejskiego w ramach Horyzont 2020 (MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)  z udziałem 12 krajów pt. „Children Born of War – Past, Present and Future.CHIBOW” (2015-2019).
 • kierownik projektu NPRH „Polacy w armii kajzera” – wydanie anglojęzyczne w Peter Lang Verlag (2017-2019)
Copyright (c) 2013-2021 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by