prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Dodany 07/02/2013 o 08:22 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 – 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychohistoria i związki historiografii z psychologią, historia historiografii polskiej i światowej w XIX oraz XX wieku, dzieje polskiej refleksji metodologicznej w dziedzinie historii, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1964 w Lublinie.

Wykształcenie

1983-1987 indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych i praktyce badawczej Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
doktorat: 1993 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana (promotor – prof. dr hab. Jan Pomorski).
habilitacja: 2004 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii.

Praca zawodowa

1987 -1994 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (asystent, następnie adiunkt)
Od 1994 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Stypendia, staże, nagrody

Udział w wiosenno-letnich kursach Inter-University Center of Postgraduatee Studies, Dubrovnik, Jugosławia, 1987 i 1988 r. (kursy z cyklu „Social Stratification and Mobility”).
Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (visiting researcher, Brandeis University, Waltham Massahusetts, rok akad. 1995/96).
Udział w szkole letniej Central European University, Budapeszt, Węgry, 1999 (kurs „State of the Art in Historical Studies”).

Stowarzyszenia i komitety redakcyjne

Od 2000 r. członek Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Fellow fundacji Civic Education Project, rok akad. 2000/01 i 2001/02.
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną, 2005.
Od 2007 r. współredaktor międzynarodowego półrocznika „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology”.
Od 2009 r. członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Historyka”

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

a) Monografie

 1. Dzieje i nieświadomość. Założenia metodologiczne i praktyka badawcza psychohistorii, Wyd. UŚ: Katowice 2004, ss. 360, ISBN 83-226-1301-06.
 2. Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, AWH: Lublin 1994, ss. 158, ISBN 83-85976-10-8.
 3. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec)
 4. Z drugiej strony Atlantyku. Młodsza Europa w dawnych  syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych), PTH Oddział Cieszyn:  Cieszyn 2013, ss.232, ISBN 83-88204-29-7.

b) Inne

 1. Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Wyd. UMCS: Lublin 2002, ss. 294 (wybór, tłumaczenie i redakcja), ISBN 83-227-1900-0.
 2. UNIA EUROPEJSKA. Materiały do nauczania w języku polskim, angielskim i niemieckim, Instytut Historii UŚ i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach: Katowice-Tychy, 2010 (współautorzy: Irena Adamus-Tyla, Ewa Fic, Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek, Joanna Masoń-Budzyń, Katarzyna Michalak, Agnieszka Ślęzak-Świat).

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Biografia w edukacji historycznej, “Wiadomości Historyczne” T. 32: 1989 nr 4, s. 347-353, ISSN 0511-9162.
 2. Bronisław Dembiński (1858-1939), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 269-284, ISBN 978-83-7338-292-3.
 3. Bruce Mazlish: Pioneer Psychohistorian, “Clio’s Psyche” T. 3: 1996, s. 69, 76-81, ISSN 1080-2622.
 4. Historian as a Social Psychotherapist (Ethical Assumptions of Psychohistorical Writings), „Historyka” T. 34: 2004, s. 5-21, PL ISSN 0073277X .
 5. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 6. Historia psychologiczna a problematyka źródeł, (w:) J. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.): Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Łódź: Ibidem, 2010, s. 39-78, ISBN 978-83-88679-99-5 (współautor: Tomasz Ochinowski).
 7. „Historyka” i refleksja metodologiczna Marcelego Handelsmana, (w:) M. Handelsman, Historyka, (oprac. P. Węcowski), Neriton i IH UW: Warszawa, 2010, s. 247-262, ISBN 978-83-7543-164-3.
 8. Ludwik Fleck i psychohistoria, (w:) Bożena Płonka-Syroka (red.): Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005), Warszawa-Wrocław: Wyd. DiG, 2006, s. 191-201, ISBN 83-7181-414-3.
 9. Lokalna polityka pamięci komunistycznych władz wczesnego PRL-u (zagadnienie przestrzeni miejskich), (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 183-212, ISBN 978-83-929489-1-9.
 10. Marceli Handelsman jako badacz procesów narodowościowych w Europie i w Polsce, (w:) Jan Pomorski (red.): Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, Lublin: Wyd. UMCS, 2005, s. 145-158, ISBN 83-227-2370-9.
 11. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 12. Miejska przestrzeń jako narzędzie kształtowania historycznej pamięci w czasach wczesnego PRL-u. Studium przypadku, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 303-317, ISBN 978-83-89407-68-9.
 13. O badaniu meandrów komunistycznej polityki pamięci historycznej w Polsce, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 229-238, ISBN 978-83-925139-0-2.
 14. On the Assumptions of Research on Historical Consciousness: A Critique and A Proposal, “International Journal of Politics, Culture and Society” T. 2: 1989, nr 3, s. 326-337, ISSN 0891-4486.
 15. Pamięć historyczna jako screen memory, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 141-156, ISBN 978-83-925820-9-0.
 16. Psichoistoriki w debatach z istorieju, „Ejdos. Almanach teorii ta istorii istorićnoj nauki” T. 2: 2006 nr 1 s. 169-199, ISBN 966-02-4151-8.
 17. Psychoanaliza w refleksji metodologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL), (w:) Andrzej Wierzbicki (red.): Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, Warszawa: Wyd. Neriton, Instytut Historii PAN, 2004, s. 115-130, ISBN 83-8873-92-4.
 18. Psychobiografia a biografia Edwarda Dembowskiego. Studium porównawcze, „Przegląd Humanistyczny” T. 48: 2004 nr 5, s. 95-111, ISSN 0033-2194.
 19. Psychobiografia jako biografia historyczna, (w:) Barbara Jakubowska (red.): Historia. Poznanie i przekaz, Wyd. WSP w Rzeszowie: Rzeszów 2000, s. 125-135, ISBN 83-7262-017-2.
 20. Psychohistoria a psychoanaliza (z problematyki wzajemnych relacji), (w:) Jan Pomorski (red.): Historia, metodologia, współczesność, Wyd. UMCS: Lublin 1998, s. 117-133, ISBN 83-227-1285-5.
 21. Psychohistory’s Quest for Independence, „Analele Universităţii Libere Internaţioonale din Moldova” T. 2: 2004, s. 74-81, ISBN 9975-934-21-8 .
 22. Psychohistorycy w debacie z historią, (w:) Jan Pomorski (red.): Światooglądy historiograficzne, Wyd. UMCS: Lublin 2002, s. 157-187, ISBN 83-227-2016-5.
 23. „Rozumiejąca” koncepcja kultury Marii i Stanisława Ossowskich, (w:) Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak (red.): Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2004, s. 223-240, ISBN 83-7322-751-2 (Biblioteka Colloquia Communia).
 24. State of the Art in Psychohistory and Related Fields in Selected Countries of Central and Eastern Europe, „INTERSTITIO. East European Review of Historical Anthropology” T. 2: 2008 (druk 2009), nr 1, s. 35-46. ISSN 1857-2707 (współautorzy: Virgiliu Birladeanu, Volodymyr Vashchenko).
 25. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 26. Szkoła czy środowisko? (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne), (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. III, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 46-60, ISBN 83-7338-241-0.
 27. Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows), (w:) Merry G. Perry, William B. Lalicker (red.): Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovation in Higher Education, West Chester: West Chester University Press, 2007, s. 180-196 (współautor: Paweł Jędrzejko).
 28. Trzy wizje dziejów – F. Bujak, M. Handelsman, J. Rutkowski, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, T. V, COM SNP: Warszawa 1990, s. 166-186, PL ISSN 0860-2697.
 29. Wyjaśnianie w koncepcjach teoretycznych Marcelego Handelsmana, “Historyka” T. 20: 1990, s. 57-71, PL ISSN 0073-277X.
 30. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. 4, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
 31. Metahistoria miejsc pamięci, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8, s. 11-39, PL ISSN ISSN 1508-275X.
Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by