dr Piotr Kowalewski
Dodany 07/02/2013 o 08:10 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 – 1329

e-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianej współczesnej teorii humanistyki, metodologii historii oraz historii historiografii z szczególnym uwzględnieniem kontekstów anglosaskich, niemieckich oraz hiszpańskich. Jest aktywnym członkiem International Network for Theory of History.

Sylwetka

absolwent filozofii, historii, historii sztuki oraz prawa. Zainteresowany jest nie tylko miejscami styku różnych dziedzin humanistyki, ale również stykiem jej teorii i praktyki. Swoje badania koncentruje na związkach filozofii, literatury, historii sztuki oraz prawa z historią. Wynika to z przekonania, że nasz świat daje się zrozumieć tylko historycznie poprzez ciągłe odsłanianie nowych kontekstów. Prace magisterską z historii poświęcił  osobie pierwszego dyrektora Instytutu Śląskiego analizując jego myśl metodologiczną. Natomiast praca doktorska zatytułowana została Tradycja i aktualność analitycznej filozofii historii. Przypadek Arthura C. Danto. Obie powstały pod kierunkiem profesora Tomasza Pawelca.
Tytuł magistra z dyscyplin: Filozofia (2009), Historia (2010), Prawo (2014). Doktor nauk społecznych w specjalizacji historia (2019). Studia podyplomowe z dyplomacji (European Academy for Young Diplomats, 2015)

Publikacje

  1. The Mysterious Case of Analytic Philosophy of History. Paradigm Turn in Historiography Revisited, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Rodopi 2018
  2. Roman Lutman jako metodolog historii (I), Sensus Historiae Vol 7, No 2 (2012)
  3. Roman Lutman jako metodolog historii (II), Sensus Historiae, Vol 9, No 4 (2012)
Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by