dr Artur Mękarski
Dodany 07/02/2013 o 08:12 przez Administrator

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359-1137

e-mail: artur.mekarski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii historiografii polskiej (historiografia Polski Ludowej i historiografia emigracyjna) oraz historii idei (angielska szkoła historii idei).

Sylwetka

Studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim.
1999 – magister historii (praca magisterska „Środowisko Tek Historycznych”  przygotowana na seminarium prof. Andrzeja Feliksa Grabskiego)
2008 – doktor historii (rozprawa doktorska: Polskie dziejopisarstwo na uchodźstwie wobec przemian w historiografii krajowej po 1945,  przygotowana pod kierunkiem prof. Rafała Stobieckiego)
Przez 12 lat związany z Piotrkowską filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest również tłumaczem języka angielskiego specjalizującym się w tłumaczeniu humanistycznych tekstów naukowych na język angielski. Współpracował między innymi z Instytutem Historii PAN w Warszawie, przekładając na angielski artykuły naukowe publikowane w czasopismach ukazujących się pod egidą IH PAN – „Kwartalnik Historyczny”, „Acta Poloniae Historica”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. W latach 2016-2017 pracował jako tłumacz w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie.
Na Uniwersytecie Śląskim pracuje od 2018

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

Monografia:

1. Między historiografią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989, Warszawa 2011.

Artykuły:

  1. Między mitem a polityczną racjonalnością. Myśl historyczna Pawła Jasienicy i jej recepcja w dobie Polski Ludowej, „Kwartalnik Historyczny” 2013, nr 1, s. 55-96.
  2. In Whose Name is the Story Told? The Emigre Critique of Method in the Historiography of the Polish People’s Republic, [w:] East and Central European History Writing in Exile 1939-1989, ed. By Maria Zdanecka, Andrejs PLakans and Andreas Lawaty, Leiden-Boston 2015, pp. 343-359.
  3. Szlakiem neoromantycznego optymizmu (myśl historyczna po 1945), [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010, s. 161-199.

Najważniejsze tłumaczenia:

  1. Specjalne ‘angielskie’ wydanie Kwartalnika Historycznego, (2014, Special issue)
  2. Filipczak, An Introduction to the Byzantine Administration in Syro-Palestine on the Eve of the Arab Conquest, Łódź 2015
  3. Byzantium and the Arabs. The Encounter of Civilizations, ed. byT. Wolińska,P. Filipczak, Łódź 2015 (6 rozdziałów).
Copyright (c) 2013-2020 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by