PolskiEnglish
Informacje dot. XVII OZSA
Data: 2015-05-12 19:18:29

Serdeczne zapraszamy do udziału w obradach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki!

Szczegółowy program imprezy znajduje się w załączniku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 147 kB - program XVII OZSA
Rozmiar: 710.9 kB - biuletyn XVII OZSA
Zaproszenie
Data: 2015-01-18 21:36:07

W dniach 13-15 maja 2015 roku odbędzie się w Katowicach XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji a także informujemy ,że Dziekan WNS Prof. zw.dr hab.W.Kaczanowicz wyraził zgodę na dni wolne od zajęć w/w terminie dla studentów Instytutu Historii!

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu znajdziecie Państwo w załączniku.
 

Załączone pliki:
Rozmiar: 53.6 kB - Dni wolne dla studentów IH-Zjazd Archiwistów
Uwaga informacja dot.projektu
Data: 2015-05-13 15:28:12

Rekrutacja dla osób aplikujących na studia doktoranckie w ramach projektu Children Born of War - Past Present Future
Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych jest członkiem projektu Children Born of War - Past Present Future realizowanego w ramach programu Horyznot 2020.
Projekt skierowany jest do osób aplikujących na studia doktoranckie. Celem projektu jest zbadanie i porównanie losów oraz doświadczeń dzieci, które urodziły się w czasie XX-wiecznych konfliktów zbrojnych (ich ojcowie byli żołnierzami innych narodowości, a matki były autochtonkami).
Do zadań uczestników projektów będzie należało:
• zbieranie danych naukowych za pomocą różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i badania wywiadów,
• upowszechnianie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych uczestników projektu i na międzynarodowych spotkaniach naukowych,
• przygotowanie prac pisemnych raportów z badań i publikacji, gdy kierowana.
Badania prowadzone będą w jednym z ośrodków partnerskich, poniżej przedstawiono tematykę:
The University of Birmingham, UK
• Professor S. Lee and Dr S. Ye, World War II Asian theatre of war – the aftermath of Nanjing massacre and the Civil War in China (1931-1949)
• Dr B. Rossi and Professor S. Lee, Comparative study of experiences of children born of GBV in Africa. Mapping of integration efforts of CBOW into post-conflict societies using variety of mainly historical and qualitative methods to trace   children’s experiences taking into account local and regional support mechanisms.
• Professor S. Lee and Dr B. Rossi, Potential of education as a transformative power in post-conflict reconstruction 
Ludwig-Boltzmann Institut fur Kriegsfolgenforschung, Austria
• Dr B Stelzl-Marx, Children fathered by British soldiers during the post-war occupations of Austria and Germany
University Riga, Latvia
• Professor Vita Zelce, ‘My father wore an occupier’s uniform’: Experiences of children born of German and Soviet soldiers in Lithuania and Latvia
University Usti Nad Labem, Czech Republic
• Dr M. Vesely, Borderland Children: CBOW in the Sudetengerman territories, 1938 – 1947
University Klaipeda, Lithuania
• Professor V. Vareikis, Children of the occupation in Soviet children’s homes in Latvia and Lithuania
Universitat Leipzig, Germany
• Dr H. Glaesmer, (project 1) Stigmatization and discrimination of CBOW of WWII in Germany and Austria: a comparative mixed methods study AND (Project 2) Mother-child-attachment of children born of occupation in Germany and its impact for parenting and attachment across the lifespan
Universitat Greifswald, Germany
• Dr Philipp Kuwert, Psychological situation of children fathered by the UN peacekeeping forces in Bosnia-Herzegovina – a mixed methods approach
Universite Rouen, France
• Professor R. Branche, CBOW: Children Born of Indochina Wars: The French and American Way of approach to children fathered by their soldiers in Vietnam (project 1) AND Children born of colonial war: comparative analysis of French-fathered children of Vietnam War and Dutch-fathered children of Indonesian War (project 2)
Pschotraumacentrum Zuid-Nederland, Netherland
• Dr. Elisa Van Ee, CBOW: comparative study of experiences of children born of GBV with regard to trauma, attachment, identity, community, culture, legal and political context.

Wymagania rekrutacyjne podane są w załącznikach.
Koordynatorem projektu jest:
Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania
Koordynator na Wydziale Nauk Społecznych: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Osoba do kontaktu: Anna Kubica (anna.m.kubica@gmail.com)

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 22.6 kB - 1projekt
Rozmiar: 31 kB - 2 projekt
Rozmiar: 14 kB - 3 projekt
Rozmiar: 924.7 kB - 4 projekt
Zaproszenie na konferencje
Data: 2015-05-04 13:10:29

Zapraszamy na konferencji pt. "Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie", organizowaną przez Instytut Historii UŚ oraz Muzeum Historyczne w Bielsku - Białej, która odbędzie się 15 maja 2015 r. na Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku - Białej.

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 337.5 kB - plakat konferencji
Zaproszenie na konferencje
Data: 2015-05-04 13:17:58

Konferencja pt. „Powstania śląskie i plebiscyt, a potencjał gospodarczy Górnego Śląska”

Z okazji 94. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego w środę 6 maja 2015 r. w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. Polaka 1) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Powstania śląskie i plebiscyt, a potencjał gospodarczy Górnego Śląska” zorganizowana w ramach cyklu Uniwersyteckie Spotkania Świętochłowickie. W programie wydarzania przewidziano wystąpienia:
•mgr. Adama Frużyńskiego (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu): „Sytuacja ekonomiczna Górnego Śląska w przededniu I wojny światowej”,
•dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski): „Problematyka gospodarcza w polskiej publicystyce w okresie walki o przynależność Górnego Śląska (1919–1922)”,
•dr. Zenona Szmidtke (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu): „Działalność generała Henriego Le Ronda na polu polityki i gospodarki”,
•dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego (Uniwersytet Śląski): „Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska i jej wpływ na życie gospodarcze podzielonego Górnego Śląska”,
•dr. Miłosza Skrzypka (Uniwersytet Śląski): „Polityka gospodarcza państwa w koncepcjach ideologicznych górnośląskiej chadecji”.
 

Spotkanie zakończy się dyskusją. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję zwiedzić Muzeum Powstań Śląskich.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Świętochłowice, Instytut Historii UŚ oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Patronatem medialnym spotkanie objęła „Gazeta Wyborcza”. Partnerem konferencji jest Towarzystwo Finansowe Silesia.

 

Zaproszenie na konferencję
Data: 2015-01-07 14:17:52

Zapraszamy na konferencję pt.:
EUROPA XX-XXI WIEKU. SPOŁECZNO-POLITYCZNE KONSEKWENCJE KRYZYSÓW
Katowice 24-25 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 196.8 kB - Formularz wpisowy
Rozmiar: 348.1 kB - konferencja
UWAGA -VII już edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ.
Data: 2015-04-02 14:37:03

UWAGA - VII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.
Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r.
Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 324.5 kB - plakat VII edycja wyróznień JMR
Zaproszenie na otwarte seminarium
Data: 2015-05-15 14:11:00

Drodzy Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w otwartym seminarium poświęconym Zagładzie Żydów w rejencji katowickiej. Poprowadzi je dr Aleksandra Namysło z IPN w Katowicach, autorka wielu publikacji, która przygotowuje do druku monografię poświęconą temu zagadnieniu. Rozmawiać będziemy m.in. o gettach w Sosnowcu i Będzinie, ich terytorium, tranzytywności i specyfice w porównaniu z gettami w Warszawie czy Łodzi; o tym, co mówią o Śląsku i Zagłębiu oraz Zagładzie na tych terenach archiwa, jak bada się relacje Ocalonych i co pozostało do odkrycia z literatury dokumentu osobistego, a także o katowickiej działalności wydawniczej Żydowskiej Komisji Historycznej. 

 

Seminarium odbędzie się w najbliższą środę w Sali Rady Wydziału Filologicznego (V p.), pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice, o godzinie 11.30. Otworzy je prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

 

Zaproszenie na konferencje
Data: 2015-04-14 15:33:49

W dniu 16.04.2015 odbędzie sie konferencja na temat Orderu Św. Stanisława organizowana przez Instytut wraz z  Komandorią Zagłębiowską Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława -serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły na plakacie.

Załączone pliki:
Rozmiar: 4428.8 kB - plakat-zaproszenie
Uwaga staż wakacyjny!
Data: 2015-04-09 14:53:25

W ciągu minionych lat program stał się prestiżową formą zdobywania doświadczenia zawodowego na tak wysokim szczeblu administracji państwowej. Spośród przeszło setki dotychczasowych stażystów, czworo pracuje dziś w BBN, a wielu pozostałych nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura. Absolwenci dostają także propozycje z innych instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

 Poszukujemy kandydatów min. do Archiwum BBN, dlatego szczególnie zapraszamy studentów archiwistyki, administracji, bibliotekoznawstwa czy historii. 

W tym roku egzamin kwalifikacyjny, po raz pierwszy, odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

 Program kierujemy do młodych, ambitnych ludzi pragnących pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych. Przyjęci stażyści przez miesiąc będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranym przez siebie departamencie.

 

Będzie to niepowtarzalna okazja do zdobycia doświadczenia w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym bezpośrednio dla Prezydenta RP, nabycia nowych umiejętności, a także praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

 

Studenci mieszkający poza Warszawą będą mieli możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej na koszt Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 Formularz aplikacyjny, regulamin projektu oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się pod adresem www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 24 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

Załączone pliki:
Rozmiar: 38.3 kB - baner
Copyright (c) 2013-2015 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by