Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. I. Panicowi (10 XII 2019)
Dodany 06/12/2019 o 10:44 przez MF

10 grudnia 2019 roku w naszym Instytucie odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej byłemu dyrektorowi IH, prof. zw. dr. hab. Idziemu Panicowi. Spotkanie było częścią obchodów 50-lecia działalności Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stało się okazją, by wspomnieć minione półwiecze.

fotorelacja ze spotkania znajduje się po linkiem: https://us.edu.pl/multimedia/jubileusz-instytutu-historii-us/

Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Gminą Wolin
Dodany 14/11/2019 o 10:12 przez MF

We wtorek 12 listopada br. delegacja Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego (w składzie: dyrektor Instytutu prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Kierunków IH dr hab. Maciej Fic oraz z-ca dyrektora Kierunków IH dr hab. Jakub Morawiec) gościła w Wolinie, gdzie doszło do podpisania umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Gminą Wolin i związanymi z nią instytucjami kultury (Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego, Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów). W imieniu UŚ umowę parafował dyrektor IH UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka, Gminę Wolin reprezentowała Burmistrz Ewa Grzybowska.

Umowa przewiduje wspólne działania naukowe, dydaktyczne oraz popularyzatorskie. Ze strony UŚ umowę będzie realizować Instytut Historii.

Nowość wydawnicza autorstwa dr. P. Dudy z naszego Instytutu
Dodany 11/11/2019 o 16:45 przez MF

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/styles/uc_product_full/public/krzyz_i_karabela_okl.jpg?itok=D5TkNMld

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się praca autorstwa dr. Pawła Dudy pt. „Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635”.

Szczegółowe informacje na temat książki znajdują się pod linkiem:

http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20443

Zachęcamy do lektury.

Zaproszenie na spotkanie „W dwóch mundurach. Obywatele czechosłowaccy między Wehrmachtem a wojskiem emigracyjnym” (7 XI 2019)
Dodany 27/10/2019 o 13:58 przez MF

7 listopada br. o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, ul. Św. Jana 10, p. III, odbędzie się spotkanie, którego gośćmi będą historycy z Czech. Opowiedzą oni o zjawisku, które w Polsce kojarzy się z hasłem „dziadek z Wehrmachtu”. Fenomen służby nie-niemieckich społeczności w Wehrmachcie dotyczy znacznej części Europy, obecny jest też u naszych południowych sąsiadów i o nim właśnie będzie na spotkaniu mowa. Na obecność Czechów w niemieckich siłach zbrojnych podczas II wojny światowej uczestnicy spojrzą z perspektywy ogólno-czechosłowackiej, ale też regionalnej. Region, o którym mowa to niezwykła część przedwojennej Czechosłowacji – Kraik Hulczyński, a więc fragment dawnego powiatu raciborskiego, który w 1920 r. wszedł w skład Czechosłowacji.

Nowości wydawnicze pracowników IH UŚ
Dodany 27/10/2019 o 13:50 przez MF

Na rynku wydawniczym pojawiły się kolejne publikacje, których autorami bądź redaktorami są pracownicy naszego Instytutu. Uwadze czytelników polecamy pracę dr hab. Haliny Dudały i dr. Mirosława Węckiego, Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919–1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego, książkę współredagowaną przez dr. M. Węckiego pt. Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo, a także kolejne numery roczników „Średniowiecze Polskie i Powszechne” oraz „Śląskiego Almanachu Powstańczego”.

Bliższe informacje nt. tytułów zamieszczono pod linkami:

Zachęcamy do lektury.

„Święto Bankowej” (3 X 2019)
Dodany 28/09/2019 o 13:38 przez MF

3 października br. odbędzie się „Święto Bankowej”, impreza promująca aktywność instytutów zlokalizowanych przy ul. Bankowej 11. W jej ramach pracownicy naszego Instytutu oraz nasi studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na:

➡️ rekonstrukcję walk średniowiecznych wojów (godz. 10:00-10:30, deptak przed WNS/WH)
➡️ turniej wiedzy historycznej na smartfona – prowadzi dr Marcela Gruszczyk (godz. 10:00-11:00, sala 141)
➡️ pokazy broni i militariów wraz z prelekcjami: „Na średniowiecznych polach bitew”, „Na frontach II wojny światowej” (godz. 10:30-13:00, sala 137)
➡️ „Mściciel przodków, obrońca chrześcijaństwa, zmanipulowany małżonek, najlepszy ojciec czy rozważny polityk? Decyzja Jana III Sobieskiego o odsieczy wiedeńskiej” – wykład dr hab. Aleksandry Skrzypietz (godz. 11:00-12:00, sala sympozjalna II)
➡️ warsztaty paleograficzne „Tajemnice średniowiecznego skryptorium” – prowadzi dr Katarzyna Wilczok (11:00-13:00, sala 136)
➡️ nasi pracownicy będą tzw. „żywymi książkami”, gotowymi do wypożyczenia na indywidualną rozmowę: 10:00-11:00 dr Mateusz Sokulski, 11:00-12:00 dr hab. Jakub Morawiec, 12:00-13:00 dr hab. Aleksandra Skrzypietz (sala Rady Wydziału)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nominacje w Instytucie Historii UŚ
Dodany 28/09/2019 o 09:36 przez MF

27 września br., podczas spotkania władz rektorskich UŚ inicjującego funkcjonowanie Wydziału Humanistycznego [WH] naszej Uczelni zostały wręczone nominacje rektorskie. Prodziekanem WH ds. Wymiany Akademickiej został dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski. Dyrektorem Instytutu Historii [IH] pozostał prof. dr hab. Jerzy Sperka, stanowisko jego zastępcy utrzymał dr hab. Dariusz Rolnik. Na nowo utworzone stanowisko dyrektora kierunków, prowadzonych przez IH UŚ, powołano dr. hab. Macieja Fica, jego zastępcą został dr hab. Jakub Morawiec.

IH UŚ współorganizatorem VII Forum Sfragistycznego
Dodany 16/09/2019 o 12:38 przez MF

W dniach 13-15 września 2019 r. w pałacu biskupów poznańskich w Ciążeniu odbyło się VII Forum Sfragistyczne, tym razem pt. Fałszerstwa pieczęci – przestępstwa i element kultury. Konferencję współorganizował nasz Instytut (reprezentowany przez dr. Tomasza Kałuskiego) wraz z Zakładem Historii Średniowiecznej UAM w Poznaniu (z jego ramienia przez dr. hab. Piotra Pokorę) oraz Zakładem Nauk Pomocniczych Historii UMK w Toruniu (ze środowiska toruńskiego organizatorem był dr hab. Marcin Hlebionek). W obradach, jak co roku, uczestniczą badacze z różnych ośrodków naukowych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy.

Copyright (c) 2013-2019 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by