PolskiEnglish
Zebranie w związku z wyborem Dyrekcji Instytutu Historii (kadencja 2016-2020)
Data: 2016-05-04 11:15:53

UWAGA!
Informujemy, że zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji Wyborczej, zebranie wyborcze w Instytucie Historii odbędzie się 31 maja 2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 141.
Kandydatury na funkcje Dyrektora Instytutu Historii z pisemnym uzasadnieniem oraz z pisemną zgodą kandydata prosimy zgłaszać do dnia 17 maja 2016 roku do Sekretariatu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych (p. nr 6).
Przypominamy również, że kandydatów mogą zgłaszać jedynie członkowie Rady Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Wybory do Rady Instytutu Historii przedstawicieli młodszych pracowników nauki
Data: 2016-05-24 08:57:00

UWAGA!
Informujemy, że wybory przedstawicieli młodszych pracowników naukowych do Rady Instytutu Historii odbędą się  31.05.2016 (wtorek) o godz. 12.00 w s. 141.

Bardzo prosimy wszystkich uprawnionych do głosowania o obecność.

IH UŚ współorganizatorem konferencji naukowej "Wilhelm Szewczyk (1916-1991). W stulecie urodzin"
Data: 2016-05-24 19:53:47

W. Szewczyk8 czerwca 2016 roku Instytuty Historii oraz Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Stowarzyszeniem im. Wilhelma Szewczyka, zapraszają na konferencję naukową pt. "Wilhelm Szewczyk (1916-1991). W stulecie urodzin".

 

Konferencja odbędzie się w sali "Benedyktynka" Biblioteki Śląskiej w Katowicach (pl. Rady Europy 1), rozpoczęcie o godz. 9.00.

Zaplanowano wystąpienia m.in. prof. dr hab. Grażyny B. Szewczyk, prof. dr. hab. Michała Lisa, prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, dr hab. Renaty Dampc-Jarosz, dr. hab. Zbigniewa Feliszewskiego, dr. hab. Macieja Fica, dr Moniki Blidy, dr. Grzegorza Bębnika, dr. Michała Skopa, dr. Pawła Sarny oraz dr. Krzysztofa Karwata.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Załączone pliki:
Rozmiar: 312.6 kB - program konferencji
Nowe kierunki studiów w ofercie Instytutu Historii!!!
Data: 2016-04-27 10:01:50

logo26 kwietnia 2016 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego ostatecznie zaakceptował przygotowane przez Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego projekty nowych kierunków.

Dzięki temu od roku akademickiego 2016/2017 nasi studenci będą mogli podjąć studia na trzech kierunkach studiów licencjackich i trzech kierunkach studiów magisterskich:

  • studia I stopnia (licencjackie): 1) historia (oferujemy cztery specjalności - administracyjno-samorządową; archiwalną i zarządzania dokumentacją; nauczycielską; muzealną); 2) turystyka historyczna; 3) doradztwo i infobrokerstwo historyczne (nowość).
  • studia II stopnia (magisterskie): 1) historia (specjalności - administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzania dokumentacją i nauczycielska); ; 2) turystyka (nowość) - studia realizowane wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ; 3) środkowoeuropejskie studia historyczne (nowość) - studia realizowane wspólnie z Uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz Ostrawie (Czechy).

Szczegółowe informacje na temat oferty znadują się w zakładce "rekrutacja".

 

Zapraszamy do studiowania w murach Instytutu Historii!!!

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice
Data: 2016-05-16 19:51:45

obrady16 maja 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice. Tym razem spotkanie zostało przygotowane w Klasztotrze Karmelitów na Piasku w Krakowie. Podczas posiedzenia nominacje do prac w Komisji odebrali kolejni pracownicy IH UŚ: dr hab. Agata Kluczek, dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Norbert Rogosz. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech wystąpień członków KH, mogli także zapoznać się z posiadanymi przez wspólnotę zakonną zabytkami, m.in. graduałami karmelitańskimi oraz bardzo interesującym księgozbiorem starodruków.

 

 

 zwiedzaniebiblioteka

Konkurs organizowany przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Data: 2016-05-17 14:32:43

logoW związku ze zbliżającym się jubileuszem 500-lecia Reformacji, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, pragnie wesprzeć młodych naukowców zajmujących się tematem XVI-wiecznej reformy Kościoła. Aby to uczynić Biskup Kościoła postanowił wypromować - w formie konkursu - 6 monografii podejmujących zadane zagadnienie.

Do konkursu dopuszczone będą monografie napisane w języku polskim, w tym prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, w szczególności z zakresu historii nowożytnej, historii sztuki, filologii polskiej i obcej, teologii, filozofii, pedagogiki i prawa, prezentujące stan badań nie wcześniejszy niż z roku 2012. Monografie mogą zgłaszać ich autorzy, parafie, inne osoby prawne, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, jeśli wcześniej uzyskali zgodę autora pracy.

Prace będzie oceniać pięcioosobowa Komisja powołana przez Biskupa Kościoła. Komisja dokona wyboru pięciu najlepszych prac magisterskich i jednej monografii. Autorzy nagrodzonych prac magisterskich otrzymają nagrodę w wysokości 3000 zł, a autor monografii, nie będącej pracą magisterską, nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Monografie można zgłaszać do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.luter2017.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 1956.4 kB - regulamin konkursu
Instytut Historii współorganizatorem konferencji "Wojciech Jastrzębiec - dyplomata i arcybiskup"
Data: 2016-05-12 10:05:10

Instytuty Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję naukową, poświęconą postaci Wojciecha Jastrzębca. Spotkanie odbędzie się w Sandomierzu w dniach 23-24 maja 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia zostały zamieszczone w załącznikach.

Załączone pliki:
Rozmiar: 244.8 kB - plakat
Rozmiar: 267.6 kB - program konferencji
Dr hab. Kazimierz Miroszewski wybrany Dziekanem WNS w kadencji 2016-2020
Data: 2016-05-11 16:38:14

10 maja 2016 pracownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku Instytutu Historii i dotychczasowy Prodziekan WNS ds. Ogólnych i Studenckich, dr hab. Kazimierz Miroszewski, został wybrany Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na lata 2016-2020. Zastąpi na tym stanowisku pełniącego obowiązki Dziakana WNS przez dwie kadencje (w latach 2008-2016) kierownika Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii prof. zw. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza.

W imieniu Instytutu Historii gratulujemy wyboru.

Dr Mirosław Węcki jednym z odkrywców "górnośląskiego Wilczego Szańca"
Data: 2016-05-10 13:17:40

Pracownik naszego Instytutu, dr Mirosław Węcki, wraz z redaktorem Tomaszem Borówką, odnaleźli tajne stanowisko dowodzenia gauleitera Fritza Brachta. Mieściło się w Panewnikach, dzisiejszej dzielnicy Katowic. Niemcy ulokowali je w nieukończonym jeszcze wówczas Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP.

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/historia/a/tajemnica-gauleitera-brachta-gornoslaski-wilczy-szaniec-w-panewnikach-odnaleziony,9957862/

Nabór na Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Data: 2015-07-17 14:40:36

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W PODYPLOMOWYCH HISTORYCZNYCH STUDIACH ŚLĄSKOZNAWCZYCH. Podczas dwóch semestrów będziesz mógł brać udział w zajęciach ważnych postaci świata nauki regionu (m.in. ks. prof. Jerzego Myszora, prof. Jerzego Sperki, prof. Ryszarda Kaczmarka, dr hab. Irmy Koziny, dr hab. Lecha Krzyżanowskiego, dr hab. Adama Dziuroka, dr hab. Piotra Greinera, dr. Krzysztofa Karwata); wziąć udział w debatach na ważne tematy i uczestniczyć w zajęciach na terenie regionalnych placówek muzealnych.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: studia podyplomowe.

Zapraszamy!

Copyright (c) 2013-2016 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by